Статии и книги на български

Г. Ценов. "Хиляда години ли от смъртта на Св. Климента?" (*pdf 400kb)
Печатница на Народното Осигурително Д-во "Балкан", София, 1915.
Основания историиА.Т.Фоменко
НОВА ХРОНОЛОГИЯ НА ИСТОРИЯТА
2009
Том първи
Том втори
журнал ИсторияЙордан Табов
За Величката епископия и някои български земи по времето на царете Борис и Самуил
История, 2011, № 5, 5-28. ISSN 0861-3710
Йордан Табов ХРОНОЛОГИЯ В ИСТОРИЯТА (*pdf 3 500 kb)
Българи в античния свят. Сборник статии
Съставител Й. Табов.
Поредица Брегалница № 2. Зиези екс куо Вулгарес, Sofia, 2006.
Николай Тодоров
Българи във войската на Александър Македонски?
Историко-филологически анализ на етнонимите балакри, фалакри, перегрини
Статията е публикувана в четири последователни броя на електронен вестник "Корени",
бр. 9-12, 2010 г. (*pdf 1 182 kb)
"Новината" 9-10 май 2009 г. 2 интервью:
Й.Табов "Нова хронология променя историята" (не само създадоха "македонска нация", но и съответна история за нея, казва ученият от БАД д-р Йордапн Табов),
А.Т.Фоменко "До XVII век е имало единна империя"

(*pdf 1 509 kb)
Начало
Начало на български