Информация за автори

А.Т.Фоменко

Анатолий Т. Фоменко

Роден през 1945 г., академик на Руската академия на науките (РАН), пълноправен член на ран (Руската академия за естествени науки), член на IHEAS (International Academy на висшето образование), член на ATS RF (Академията на технологичните науки на Руската федерация), доктор по физика и математика , професор, ръководител на Катедрата по диференциална геометрия и приложения механика и математика факултет на Московския държавен университет. Реших добре познат проблем в теорията на спектралната Плато минимални повърхности, създава теорията на глобата класирането на интегрируеми Hamiltonian динамични системи. Лауреат на Държавната награда на Руската федерация 1996 г. (по математика) за работата си върху теорията на инвариантни колектори и Hamiltonian динамични системи. Автор е на 250 научни труда, 24 монографии и учебници, специалист по геометрия и топология, смятане на промените, теорията на минимални повърхности, symplectic топология, Hamiltonian геометрия и механика, компютърна геометрия.
Автор е на няколко книги, посветени на разработването и прилагането на нови емпирични-статистически методи за анализ на исторически паметници, античната и средновековна история.
Печатниците A.T.Fomenko
Списъкът на строителни работи по математика
Математически книги
Броят на цитиранията на публикации ATFomenko.
Списък A.T.Fomenko студенти, които защитават дисертации под негово ръководство >>
Книги на новото летоброене
Участие в изложби
Графика

Г.В.Носовский

Глеб В. НОСОВСКИЙ

Роден през 1958 г., кандидат на науките (Московския държавен университет, 1988), специалист в областта на теорията на вероятностите, математическа статистика, стохастични процеси, теория оптимизация, стохастични диференциални уравнения, компютърни симулации на стохастични процеси. Той е работил в Института за космически изследвания (Москва), Института металообработваща машина на Москва, както и в Япония, в рамките на научното сътрудничество между Московския държавен университет и Университета на Aizu в компютърната геометрия. В момента той работи като старши научен сътрудник в механика и математика факултет на Московския държавен университет в катедрата по диференциална геометрия и приложения в лабораторията на компютърни методи.

Татяна Николаевна Фоменко

Фоменко Татяна Николаевна, доктор на физическите и математическите науки, професор, Катедра по обща математика факултет Изчислителна математика и кибернетика, Московския държавен университет, има повече от 60 научни и образователни публикации в областта на алгебрични топология и нейните приложения, както и по теория на сложни системи. Включително в съавторство популярния учебник "Въведение в топология" на университетите, устоя 5 издания в Русия и в чужбина. В продължение на много години тя работи в Московския институт за стомана и сплави. През 1991 г. той ръководи изследването и прочетете един семестър курс по алгебрични топология в Университета на Британска Колумбия във Ванкувър (Канада). Член на Москва Математическо общество. Повече автобиографична справка >>

Владимир В. Калашников

(1942-2001). Доктор на физическите и математическите науки, професор. Добре известният експерт в областта на приложната теория на вероятностите. Области на интерес, обхванати V.V.Kalashnikova опашка модел, надеждност, риск, симулация на стохастични системи. По-специално, те са получени и критериите за оценка на стабилността и други качествените свойства на горните модели и различни случайни процеси. Резултатите от тези изследвания са широко признати научна общност. V.V.Kalashnikov е бил член на редакционните съвети на няколко национални и международни списания. Той е публикувал повече от 160 научни статии, в това число 10 монографии (публикувани у нас и в чужбина). Резултатите са отразени в редица директории и специализирани енциклопедии. За работата си в областта на моделирането V.V.Kalashnikovu той бе удостоен с държавна награда на СССР през 1986.