Sobre els autors

Anatoly Timofeevich Fomenko
Nascut el 1945, és acadèmic de l'Acadèmia Russa de les Ciències (RAS), actual membre de l'Acadèmia Russa de les Ciències Naturals, així com membre de la IAS de HS (International Academy of Science of Higher School), i membre de l'Acadèmia de les Ciències Tecnològiques de la Federació Russa, Doctor en Ciències Físico-Matemàtiques, professor, i el cap del Departament de Geometria Diferencial de la Universitat Estatal Lomonosov de Moscou (MSU). Ha resolt el conegut problema de Plateau en la teoria de les superfícies mínimes espectrals, ha creat la teoria de la classificació fins dels sistemes dinàmics Hamiltonians integrables. Guanyador del Premi Estatal de la Federació Russa de 1996 (en el camp de les matemàtiques), per una sèrie de treballs en al teoria  de les invariants dels col·lectors i sistemes dinàmiques Hamiltonians. És l'autor de 250 treballs, 24 monografies i llibres de text, especialista en el camp de la geometria i la topologia, càlculs de variacions, teoria de les superfícies mínimes, topologia simplètica, geometria i mecànica Hamiltoniana, i geometria computacional.
És autor de diversos llibres sobre el desenvolupament i l'aplicació de nous mètodes empírico-estadístics per a l'anàlisi de les cròniques històriques, la cronologia del temps antic i l'Edat Mitjana.

----

Gleb Vladimirovich Nosovskiy
Nascut el 1958, candidat en Física-Matemàtiques a la Universitat Estatal Lomonosov de Moscou (MSU, 1988), especialista en teoria de la probabilitat, així com en estadística matemàtica, teoria dels processos estocàstics, teoria de l'optimització, equacions diferencials estocàstiques i modelat computacional dels processos estocàstics. Ha treballat en l'institut Espai de Recerca de Moscou, al l'institut de Moscou MOSSTANKIN, i també al Japó, en el marc de la cooperació científica del MSU i la Universitat d'Aizu en el camp de la geometria computacional. Actualment és professor associat de la Facultat de Física-Matemàtiques de la Universitat Estatal Lomonosov de Moscou, en la Càtedra de Geometria Diferencial i Aplicacions.
----

Tatiana Nikolaevna Fomenko
Nascuda el 1948, és Doctora en Ciències Físico-Matemàtiques, professora del Departament de Matemàtiques Generals de la Facultat de Matemàtica Computacional i Cibernètica de la Universitat Estatal Lomonosov de Moscou (MSU). Ha publicat més de 80 obres científiques i metodològiques en el camp de la topologia algebraica i les seves aplicacions, així com en la teoria dels sistemes complexos. És coautora del popular llibre Introducció a la topologia, que ja disposa de 5 edicions a Rússia i a l'estranger.
Durant diversos anys ha treballat en l'Institut de Moscou d'Acer i Aliatge.
El 1991 condueix la recerca científica i desenvolupa durant mig any el curs de lliçons en topologia algebraica a la British Columbia de Vancouver (Canadà). És membre de la Societat de Moscou de Matemàtiques.
----

Vladimir Vyacheslavovich Kalashnikov
(1942-2001). Doctor en Ciències Físico-Matemàtiques, professor. Especialista de reconegut prestigi en el camp de les aplicacions de la teoria de les probabilitats. L'esfera dels interessos de V. V. Kalashnikov inclou models de servei de masses, la fiabilitat, el risc, i els models de simulació de sistemes estocàstics. En particular, ha posat els criteris i l'avaluació de la regularitat i altres qualitats dels models anteriors indicats i diferents processos aleatoris. Els resultats d'aquesta investigació s'han ampliat amb el reconeixement internacional de la comunitat científica. V. V. Kalashnikov ha estat membre del consell de redacció de diverses revistes nacionals i internacionals. Ha publicat més de 160 treballs científics, incloent-hi 10 monografies (publicats al nostre país i a l'extranger). Els resultats obtinguts es reflecteixen en una sèrie de llibres de referència i enciclopèdies especialitzats. L'any 1986 guanya el Premi Estatal de la U.R.S.S. pels seus treballs de la modelització V. V. Kalashnikov.