GUIÓ

LA HIPÒTESI X-185

Treball desenvolupat en el DIAGRAMA GLOBAL DE LA DOBLE MANIPULACIÓ CRONOLÒGICA DE LA HISTÒRIA HUMANA - Representació del Mapa Cronològic Global de la "Nova Cronologia" (3a Part) - V.3.0

 

RESUM

METODOLOGIA

1.         SÍNTESI RESUMIDA DELS MÈTODES DE DATACIÓ CRONOLÒGICA DESENVOLUPATS EN EL MARC DE TREBALL DE RECERCA DE LA “NOVA CRONOLOGIA”

1.1.     Problemes de la cronologia global

1.2.     Datacions astronòmiques

1.3.     Mètodes matemàtico-estadístics de datació d’esdeveniments

1.4.     Aplicació dels mètodes matemàtics de datació en la construcció d’un mapa cronològic global

2.         DOS PACTES QUE TRANSFORMEN EL PASSAT

2.1.     Inici i final de l’Arca de l’Aliança

3.         LA DISTORSIÓ DELIBERADA DE L’ARCA DE L’ALIANÇA (DE SALOMÓ): 185 ANYS TRANSFORMATS EN 555

3.1.     La manipulació del passat i del relat històrico-simbòlic des del segle XVII

3.2.     Esquema bàsic de codificació històrica de l’Arca de l’Aliança

4.         ESQUEMA CONCEPTUAL BÀSIC DE LA MANIPULACIÓ CRONOLÒGICA

4.1.     Esquema bàsic de les tres fases de la creació i posterior manipulació del calendari oficial

5.         CODIFICACIÓ CRONOLÒGICA D’UNA PROFECIA: L’ARCA DE L’ALIANÇA

5.1.     Cinc proves que apunten al fet que l’Arca de l’Aliança va esdevenir l’any 1486

5.2.     I. La Profecia de l’Apocalipsi, segons la Bíblia – CALENDARI JULIÀ

5.3.     II. La Profecia de l’Apocalipsi, segons Isaac Newton – CALENDARI GREGORIÀ

5.4.     III. La reconstrucció històrica, segons J.J.Scaliger

5.5.     IV. La datació del zodíac descrit a l’Apocalipsi, segons A.T.Fomenko i G.V.Nosovskiy

5.6.     V. L’aliança amb el Preste Joan del 10 d’octubre de 1486, segons les cròniques del Rei Joan II de Portugal

6.         EL SENTIT DE LA PROFECIA DE L’ARCA DE L’ALIANÇA A L’APOCALIPSI

6.1.     Sis textos que mostren que la profecia descriu el disseny del Crist simbòlic (ressuscita com a icona). Es crea el seu àngel per vèncer al drac (competència pel poder) dels reis/tsars/khans/emperadors

6.2.     I. La crònica dels Tsars-Khans dels anys 1276-1600, segons la Nova Cronologia

6.3.     II. L’Imperi Mongol i la llegenda de Gengis Khan que esdevé el Preste Joan

6.4.     III. “El Becerro”, el manuscrit que narra l’origen del disseny de Crist i del Preste Joan

6.5.     IV. El conte de Setme II, la lluita de l’Horus etíop enfront l’Horus egipci

6.6.     V. L’Apocalipsi, el conte parabòlic que conté tots els contes de la Història Antiga

6.7.     VI. El judici salomònic

7.         L’EVOLUCIÓ DEL SÍMBOL ESPIRITUAL

7.1.     La fusió dels projectes egipci i judeo-cristià

8.         ES CONCEP UN PROJECTE IMPERIAL PER TOT EL MÓN, BASAT EN UNA COSMOVISIÓ UNIVERSAL REPRESENTADA EN UN TEXT SAGRAT

8.1.     Procés d’expansió, consolidació i fragmentació d’una Cosmovisió Imperial Mundial

8.2.     Evolució d’un projecte imperial, des del model simbòlic a la Consciència Global

8.3.     Les eres de l’Imperialisme Global

9.         EL CALENDARI S’ADAPTA A LA CONCEPCIÓ DE CRIST

9.1.     Creació, distorsió i manipulació d’un calendari mundial

9.2.     Origen, evolució i manipulació del sentit de la Història del Poder

10.      ES CREA UN ALMAGEST AL LLARG DELS SEGLES XII I XVII, I ES MANIPULA ALS SEGLES XVII I XVIII PER DATAR UN FALS PASSAT BASAT EN ECLIPSIS DOCUMENTATS

10.1.   Procés de creació d’una cosmovisió divina de l’Univers – CIÈNCIA EMPÍRICA (“Dubte Cartesià”)

11.      S’INTERVÉ L’ALMAGEST I S’ESPOLIEN LES BIBLIOTEQUES I EL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC DE TERRA SANTA (ORIENT), QUE ES TRASLLADEN A EUROPA OCCIDENTAL

11.1.   Destrucció, espoli i manipulació de les proves físiques i documentals

11.2.   Els “estudis generals” d’Europa Occidental es creen als segles XV-XVII, apareixen junt amb l’Arca de l’Aliança (1486)

11.3.   L’Almagest es trasllada a Itàlia, i després es manipula

11.4.   La Biblioteca de Constantinoble es trasllada a Itàlia, i després es manipula

11.5.   Es crea la Biblioteca dels Mèdici amb les obres hel•lèniques, i després s’envia a París

11.6.   La Biblioteca Colombina (Januesa) és intervinguda en motiu del Tractat de Viena, l’any 1725

11.7.   Els Ducs d’Alba són família imperial Comnè, que ocupa Toledo i crea l’Escola de Traductors de textos Alexandrins

11.8.   La Biblioteca de Viena es nodreix de les relacions diplomàtiques entre austríacs i otomans

11.9.   Santa Inquisició, IHS (Companyia de Jesús) i J.J.Scaliger reescriuen la Història

11.10. La Biblioteca d’Alexandria s’envia a J.J.Scaliger, a París

11.11. Els arxius i les biblioteques imperials d’Europa es creen al segle XVIII

12.      LA MANIPULACIÓ ARQUEOLÒGICA I DOCUMENTAL DE L’IMPERI ORIGINAL

12.1.   La suplantació genealògica i documental del passat antic i medieval          56

13.      LA RECONSTRUCCIÓ DE LA HISTÒRIA DILATADA

13.1.   L’Imperi de les Civilitzacions Humanes, ss.X-XXI

13.2.   Egipte = Roma = Grècia, l’Imperi Original

13.3.   Arqueologia i Pensament “antics”

13.4.   Terra Santa = Jerusalem = Vàries ciutats

13.5.   Amèrica anterior al “1492”

13.6.   La transformació de l’Aliança Horda-Otomana en l’Aliança de Jànua (Gènova) i els Paleòleg

14.      ELS CASOS DE CATALUNYA I D’AL ÀNDALUS

14.1.   El cas de la Catalunya imperial i l’origen de l’Imperi Espanyol

14.2.   El cas d’Al Àndalus

15.      SS. XV-XXI: LA REVISIÓ SIMBÒLICA I L’IMPERIALISME ECONÒMIC

15.1.   1486 i 1725, dues fites d’una Aliança Mundial

15.2.   Ss. XV-XXI: La revisió simbòlica i l’Imperialisme Econòmic

15.3.   El trasllat de la casta Khazar (jueva) a la Banca Mundial, ss.XV-XXI

16.      LA CONSTRUCCIÓ DELS PODERS MILITARS A OCCIDENT

16.1.   La militarització d’Europa Occidental

17.      SS. XVII-XVIII: LA DISPUTA EUROPEA PEL CONTROL DE L’EXÈRCIT ROMÀ, ENTRE ELS ÀNGELUS (ANJOU) I ELS LÀSCARIS (HABSBURG)

17.1.   La reorganització de l’Orde militar de l’Imperi Romà a Europa Occidental

17.2.   El desafiament dinàstic entre els Àngelus i els Làscaris

17.3.   El trasllat de poders d’Hongria a Borgonya, i després als Habsburg

17.4.   El Tractat de Tordesillas – El trasllat de poders a l’Aragó i a Portugal, i la posterior apropiació dels drets de Castella

17.5.   La falsificació genealògica dels Anjou i els Habsburg, i d’Hernán Cortés

17.6.   El repartiment de l’Orde Januès (del Temple de Salomó) entre nous ordes imperials

17.7.   El desafiament templer a la reorganització dels poders imperials a Europa

18.      SS. XVII-XVIII: LA DISPUTA EUROPEA PEL CONTROL DE L’IMPERI, ENTRE ELS ÀNGELUS (ANJOU), ELS LÀSCARIS (HABSBURG) I ALTRES

18.1.   1667 = 1492 = 1307 – La doble manipulació cronològica de la “descoberta” d’Amèrica

18.2.   1630-1679 = 1445-1494  – El Tractat de Tordesillas: el desafiament Làscaris (Habsburg) a les pretensions Àngelus (Anjou) pel control de l’Orde Januès, un cop cau Terra Santa

18.3.   1679-1725 = 1494-1540 – La lluita pel control dels drets imperials a Europa Occidental: la fi del projecte Januès, la Francmaçoneria i múltiples imperis militars

CONCLUSIONS

BIBLIOGRAFIA