.., ..

"" "" - - XIV-XVII .
.

7 , 1

3.
- - XIII-XVI XIII-XVI .

20. . , .

a. - . : + 1533-1538, 5 , [775]. , . , 1538-1547 , 9 , [775]. , III . - - , 1547 III , , IV "".

## c. . . I V . " ", - , .2.7 .2.8.

#### e. , . " ", .6, " - ", .3, XI-XIII (, ) (, ) . , XI-XIII . , XIII-XVI . . , = -, XVI .

. -, , - , IV, . - I = III V = IV. . IV - , , [776], .11-15. - . 1547 IV "" [362], .8, 56-57.

1a. - . III. . III 1526 [578], .262. 1538 [362], .8, 29.

## 1c. . " V". . V 1526 , . 1539 . XVII : " , , , , 1526, 1539" [940], 358, . , . 1526 , III , "" V . , , 1538 , 1539 . - . , , - .

. , III I. , .2.7. , . , - , , -, "". . . V I, III - I.

#### 1e. , . . . , " " (3 16:31). , V, , III, . , , III. , , , , .

. , -, 4- - - III . " V".

2a. - . III , . III . " ... " [776], .8. III [832], .6, 4, .137-138.

#### 2e. , . "" , . . . . " : , . , , , . : , ! , , " (3 22:34-37).

, . , . . . , , , . , , , . . . , "" , , . : " , , : , , " (3 22:31).

. , . , , , , . , , . .

. III , , , - [578], .2, .336. , - , -, III, - "" (3 22:3-4, 22:29). , , , -. - , - [185], .89. , , .

3a. - . III " ". III . << " : , , " " ", >> [578], .2, .335-336. " , " [578], .2, .338.

#### 3e. , . . , " (!? - .) " (3 22:34). , "", . . , . , , . , , - , - - . , III , . , , "", . , " ". , , III .

4a. III. " ". .. III: " , , " [832], .6, 4, .137. , , [223], .4, 523. , III " " , , " ".

#### 4e. , . "- ". 3 : " , " [621], 3 22. , . 3 " ", . , . XVI XVII XVI , III. , , .

5a. - . III. "" = . , III - . : " " [578], .2, .337. . .3.39. , . . : " , , " [223], .4, 1563.

#### 5e. , . . "". : " . " [621] (3 22). , : " , . , ". III, .3.39. , .

6a. - . III. , , -, . III -. " - , , . (, ), , , , " [578], .2, .339. . .3.40 .3.41.

#### 6e. , . " ". (3 22:37). , , : " " (3 22:38). , . , . . - III, , . , , , , , -. , . , - "", , , . , . , , . . , , .

7a. - . III. -. , .3.42, " ", III, . . , . , III, , , . .

#### 7e. , . . . : " , " (3 22:38). -: " . " [621] (3 22). , , . XVII : " " [940], 57, . , , : " ". . . . . , . . , III.

, , . "", , , , , , - III = .

. , III " " [578], .2, .343. , "".

. " [] " (. ). . , III ? , , , . . , , . . , , III = .

. " ", .5, XV . , -. , - . , , III III, " , " [362], .7, 122.

8a. - . III . III . , , .. [832], .6, .100.

#### 8e. , . . -, - - -.

9a. - . . III, . . . , [776], .10.

#### 9e. , . , . , : " ". : " " (4 1:2). , , ( ) . , " " [776], .10.

10a. - . : , III. III . -- [776], .10; [578], .2, .352-368. : " , , . . " [776], .11. .. : " --, " [362], .8, 6.

#### 10e. , . : , . , . , , . : " , , ?" (4 9:22). , . - , = [578], .2, .352-368; [776], .11.

11a. - . . . , , III, " " [578], .2, .354-356. . , , , , - -, . " ", .2:5. , , , , . .

#### 11e. , . . . " " . (3 21:21-29). , , , : " , : , , , , , : , , , " (4 9:25-26).

12a. - . . . , . : " III ... , , , , " [578], .2, .354.

#### 12e. , . "" , . , . : " , . , , ... , , , . : , !" (3 21:1-3). : " , , : . [ ] , , " (3 21:4).

. . , , , . - " ", , [955], .1, .152. , . , (-) -.

13a. - . , . . . " - , , " [578], .2, .355. , IV. , . " , , ... , " [578], .2, .355. , , .

#### 13e. , . . . : " , , , " (3 21:8).

14a. - . . . : " -- ... ... , , . " [578], .2, .356. . . " " [578], .2, .356. , III, , . . " , ( IV - .), , : " [362], .8, 7.

#### 14e. , . . : " : ; , : ; , , " (3 21:9-10).

15a. - . , . . , , , . . , [578], .2, .355-356. " " [362], .8, 12.

#### 15e. , . , , . . , , (3 21:13). , , - .

16a. - . . : " ... , , , " [362], .8, 10,12. , , , , , . , , : " , " [362], .8, 31. " " - , IV.

#### 16e. , . . " ". . , : " " (3 21:9). " ", , , . , [362], .8, 11. " "? , . -, - , , .

17a. - . . . " , , , - : , , , ... , ... ..." [578], .2, .366.

, , - . " , . ... " [578], .2, .356. , .1.35. , . . - IV.

#### 17e. , . . , " ". : " " (3 18:4). : " : " (3 21:23). , , " ". : " , , " [621] (3 21). , : " , . [] , ". : " , , , , " (3 , 21:25).

, XVI .

18a. - . , -, . . . : " 3 1538 ; , , , . , , , , " [578], .2, .365. : " . , " [776], .15. , , [578], .2, .367. " , , . " [776], .16. . << , " ">> [776], .16. , .

#### 18e. , . . . . : " . , , , . , : , ? : , ? , . : . . , . , , , : , . , , , . . : , , : , , : " (4 9:30-37).

. -, , .

19a. - . . . , [362], .8, 29. . : " , ( - .), " [362], .8, 32. . " ( - .) : ... ... ... " [362], .8, 31.

#### 19e. , . . : " : ! , , , " (4 9:13-14). : " , : ? : , , ? , , : , ! " (4 9:22-24).

20a. - . . . , .

#### 20e. , . . , . . , = I. I. , , . , , - , XX , - I. . . I, II . XX , I, I.

. , "" - , XVI . 1538 [362], .8, 32. [362], .8, 32. , -, . .

. "" " ..."? 1543 , , . , " , , " [362], .8, 50. . -, 3 4 , . . : " ". . . 3 14:11, 16:4, 21:19,23,24, 22:38, 4 9:10, 36. , " " . . " " [670].

. -, = (4 11). .