G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.
KRALLIĞIN BAHARI.
İmparatorluk. Marco Polo. Marco Polo gerçekten nerelerde seyahat etmişti.
İtalyan Etrüskleri kimler. Eski Mısır.  İskandinavya. Rus-Orda’nın eski haritalardaki yeri.

5. cild, 2. kitap
İmparatorluk. Marco Polo. Marco Polo gerçekten nerelerde seyahat etmişti. İtalyan Etrüskleri kimler. Eski Mısır.  İskandinavya. Rus-Orda'nın eski haritalardaki yeri.

Krallı ğın Baharı " kitabına özet.

Söz konusu baskı, A.T.Fomenko tarafından yenilenmiş bir versiyon. Önceki baskılarından göz çarpıcı derecede farklıdır. Mesela, renkli olması gerekten resimler gerçekten renklidir (önceki versiyonlarda beyaz-siyah şekilde basılmıştı). Yazarları, orijinal matematiksel-istatistiksel yöntemlere ve büyük hacimde yapılan bilgisayar hesaplamalarına dayanarak Eski Çağ ve Orta Çağ kronolojisinin başlamış oldukları araştırmasına devam etmektedir.
Marco Polo’nun meşhur seyahat kitabında gerçekten neler tarif edilmiştir. Marco Polo kimdir?
Mısır’ın kronolojisi araştırılmaktadır. Piramitler neden ve ne zaman kurulmuştu? "Eski" Mısır’ın birçok dev eserinin geopolimer betonundan yapılmış olduğu ortaya çıkmıştı. Bazı "eski" Mısır  hiyeroglif metinlerinin, "Geçmiş Yılların Hikayesi’ne" (İlk Vakayiname’ye)  şaşırtıcı bir şekilde benzemesi sebepleri. "Eski" Mısır  Firavunu III. Thutmose’nin, "antik" Makedonyalı  İskenderi’nin babası da olan Orta Çağ sultanı II.Mehmet olduğu varsayımı temellendirilmektedir. "Eski" Mısır  Firavunu Tutankhamun ve Ugliç şehrinde öldürülmüş olam prens Dimitriy.

Etrüskler kimler? Nereden gelmişlerdi? "Esrarengiz", güya okunması imkansız olan Etrüsk yazılarını  okuyabilen tarihçiler A.D.Chertkov ve F.Volanskiy’nin çalışmaları bilimde niye kullanılmaz olup birazdan unutulmuştu?

İÇİNDEKİLER.

ÖNSÖZ.

 

Parça 1. BATI AVRUPA ARKEOLOJİSİ, ORTA ÇAĞ HARİTACİLİĞİ VE COĞRAFYASI YAPILANDIRMAMIZI DOĞRULAMAKTADIR.

 

Bölüm 1. ELİMİZE ULAŞAN ORTA ÇAĞ HARİTALARI, YAPILANDIRMAMIZA AYKIRI DEĞİLDİR. 

 1. Temelli olan "Haritacılık Sanatı" Atlasında toplanmış olan  harıtaların yaptığımız araştırması.
 2. Orta Çağ haritalarından kaynaklanan sonuçlar.
 3. XI-XVI. yüzyıllarına ait olan tarifler ve haritaların yaşadıkları gelişmeleri  ve bize ulaştıkları şekli.

 

Bölüm 2. MARCO POLO’NUN MEŞHUR KİTABINDA GERÇEKTEN NELER TARİF EDİLMİŞTİR.

 1. Giriş. Marco Polo kimdir?
 2. Marco Polo’nun kitabını kim yazdı?
 3. Marco Polo kitabını ne dilde yazmış yoksa  ne dilde yazdırmıştı?
 4. Marco Polo çağdaş Çin alanına hiç ulaşmış mıdır?
 5. Avrupa’da Marco Polo’nun coğrafi isimlerinin iki yüz yıl hayali olduğu düşünülmüştü.
 6. Marco Polo’nun "adaları" nelerdir?
 7. Çağdaş yorumcuların, Marco Polo’nun çalışmalarındaki güya yanlış coğrafi isimleri düzeltmek zorunda kalmalarının sebebi.
 8. İtalya’dan Hindistan’a ve Çin’e ne yönde gidilir?
 9. Marco Polo’nun, Hindistan-Rus’tan bahsederken  baharatlar, ipek kumaşları ve başka şark ürünlerinden konuşmasının sebebi.
 10. "Hindistan" adı nasıl ortaya çıkmıştı?
 11.  Marco Polo’nun bazı coğrafi adları, yer aldıkları alanlarda ne zaman ve nasıl bulunmuştu?
 12.  Marco Polo’nun kitabındaki minyatürler.
 13. Orta Çağ Çini’ndeki "Kuznetskiy Köprüsü".
 14.  Marco Polo’nun gerçekten geçtiği yerler.
 15.  Marco Polo’dan sonraki dönemler.
 16.  Marco Polo ve Alaska’nın tarihi.

Bölüm 3. ETRÜSKLERİN MUAMMASININ KAYBOLMASI.

 1. Güçlü, efsanevi ve güya esrarengiz Etrüskler.
 2. Etrüskler ile iligili neler biliyoruz?
 3. Hangi şehrin daha eski olduğu konusundaki Roma ile  Floransa arasındaki tartışmalar.
 4. Etrüsklerin iki köken kuramı. Etrüsklerin Kuzey köken kuramı. Etrüsklerin Doğu köken kuramı.
 5. Etrüskler kendlerine ne demişlerdi?
 6. Etrüskler ve Toskana kelimelerinin olası kökenleri.
 7. Et-rüsk Tarquiniusları = Tarhunlar = Türk Hanları.
 8. Roma ile  Floransa arasındaki tartışmaların yaptığımız açıklanması.
 9. Ünlü Etrüsk Capitoline Dışı Kurt Heykeli ne zaman yapılmıştı?
 10. Et-rüskler’in Kutsal Kitap’taki yeri.
 11. Et-rüsklerin Kutsal Kitabı’nın adı neydi? Etrüsklerin inancı neydi?
 12. Et-rüsklerin yazıları nasıl görünmektedir?
 13. Slav arkeolojisinin Batı Avrupa’daki yeri.
 14. Vikingler ve Etrüskler.


Parça 2. XIV-XVI. YÜZYILLARINKİ BÜYÜK = MOĞOL ATAMAN İMPARATORLUĞUNUN PARÇASI OLAN   ESKİ MISIR. \

 

Bölüm 4. "ESKİ" MISIR’IN TARİHİ VE KRONOLOJİSİ. GENEL BAKIŞ.

 1. Bizim yapılandırmamız.
 2. Eski Mısır konusundaki kısa bilgiler.
 3. Hatalı olan Skaliger temeli ve Mısır’ın kronolojisinin bugün kabul edilen tarafsız zorlukları.
 4. Firavunların "Eski" Mısırı, bir Hristiyan ülkesidir.
 5. "Eski" Mısırlılar, inşaat süresinde ne aletleri kullanmışlardı.
 6. "Eski" Mısır’ın birçok eserinin din özellikleri.
 7. Mısır Firavunlarına ne denilmişti?
 8. Champollion’dan önce Mısır hiyerogliflerinin tam olarak yanlış okunduğu bugün niye düşünülmektedir?
 9. Kim kimin soyundan geldi? Çinliler Mısırlıların mı yoksa Mısırlılar Çinlilerin mi?
 10.  Rus’un ve Mısır’ın eski eserlerinin üzerindeki yazıların mahvedilmesi.
 11.  "Eski" Mısır’ın eserlerinin üzerindeki şehir adları ve ülke isimleri ne zaman, niçin ve kimin tarafından mehvedilmişti?
 12.  Mısır eskiliklerinin bize ulaştıkları durumu.
 13.  Güçlü Memlüklerin Mısır’da ortaya çıkmaları.
 14. Rus ile Afrika Mısırı arasındaki Orta Çağ dönemine ait dil ilişkileri.
 15.  Mısır metinlerinde yer alan "R" ile "L" sesleri arasındaki karışıklık.
 16.  "Eski" Mısır metinleri, sıksık ancak ünsüz sesler kullanılarak yazılmıştı.
 17. Mısır tarihinin, yaptığımız yapılandırmasının planı.

 

Bölüm 5. XIII. YÜZYILINA AİT TRUVA SAVAŞI VE FİRAVUN II.RAMSES. XIII-XVI. YÜZYILLARINA AİT  "ESKİ" MISIR.

 1. Hititler ya da Gotlar-Kazaklar. Rus-Orda’nın, Mısır metinlerindeki ve Mısır eserlerindeki yeri.
 2. Kale olan meşhur Kadeş Şehrinin "Eski" Mısır metinlerindeki yeri.
 3. Ruten Kenan Diyarı.
 4. Kita (Hiti) – Çin, yani Skitiya = İskitlerin Diyarıdır.
 5. Suriye ve  Asurluların Dıyarı,  "Eski" Mısır yazılarının Ashuru, Rus-Orda’dır.
 6. Büyük Firavun II. Ramessu = II. Ramses = Roma-İsa (Rome-Jesus).
 7. Osmanlıların = Atamanlıları tanrısı olarak Ramses = Roma-İsa (Rome-Jesus).
 8. XIII yüzyılına ait olan Truva Savaşı ya da Tsar-Grad’ın işgali ile biten 1453 yılına ait olan savaş.
 9. 1253 ya da 1453 yılına ait olan aynı Rus-Osman antlaşmasının yansıtması olarak Skaliger tarihinde meşhur olan üç barış antlaşması.

 

Bölüm 6. HİKSOSLARIN "ESKİ" MISIR’DAKİ DÖNEMİ, MISIR’A XIV. YÜZYILINA AİT "MOĞOL" İŞGALİDİR.

 1. "Eski" Hiksoslar kimdir?
 2. Hiksos = Kazak krallarının bütün isimlerinin  "Eski" Mısır eserlerinin üzerinden mahvedilmesinin sebebi.
 3. Gize alanındaki meşhur büyük Sfenksi, Hiksoslar = Memlüklerin yapmışlardı.
 4. Mısır araştırmaları, "Eski" Mısır isimlerinin (adlarının) yaptıkları çevirilerinden emin değiller.
 5. Hiksos dönemindeki Mısır Kralları.
 6. Mısırlıların Hiksoslar’a karşı düşündükleri. İlgili eserleri kim ve ne zaman yok etmeye başlamıştı?

  Bölüm 7. XIV-XVI. YÜZYILLARINKİ HRİSTİYAN "MOĞOL" İMPARATORLUĞUNUN VAKAYİNAMELERİNİN ESASLI KISMI, ANA NEKROPOLU VE AMBARI OLAN "ESKİ" AFRİKAN MISIRI.

 1. 18. "Eski" Mısır hanedanının tarihinin genel özeti.
 2. Firavunların "ay" yani Osmanlı hanedanı,  "Hilal hanedanıdır".
 3. I. Amenhotep ve IV. Amenhotep.
 4. Piramitler ve cenaze törenleri.
 5. "Eski " Mısır’ın kocaman cenaze kompleksleri, XIV-XVI. yüzyıllarına ait olan ana "Moğol" imparatorluğunun mezarlığı idi. Tutankhamon kimdi?
 6. "Antik" zamanın bazı büyük eserleri, betondan yapılmışır.
 7. Orta Çağ simyasının önemli ama unutulmuş olan icadı, Mısır piramitlerinin, tapınaklarının ve heykellerinin yapılmış olduğu geopolimer betonudur.
 8. Betonun "Antik" Roma İmparatorluğundaki yeri.
 9. Memlükler ve "Eski" Mısır’ın eserleri.
 10.  Mısır piramitleri, İskit höyükleridir.
 11. XVI. yüzyılında Mısır’ın başkentine Babil denilmişti. Yıldızlı Osmanlı hilalleri ve Kazak Ataman atkuyrukları (buncukları)  "Eski" Mısır’ın üzerinde.
 12. Napolyon’un ressamları, çok titiz resimlerinde "Eski" Mısır’ın Memnon heykellerinin tahtının üzerindeki  kocaman Ortodoks hacını tasvir etmekten büyük ihtimalle korkmuşlardı.
 13.  Aynı zamanda Napolyon’un ressamları, "Eski" Mısır’ın Memnon heykelinin resmini yaparken üzerindeki Haçın Kurulması Hristyan olayını tasvir etmişlerdi.
 14.  "Eski" Mısır’ın Osirisi, Hazreti İsa’dır.
 15. "Eski" Mısır’ın İsis tanrıçası ve oğlu Horus, büyük ihtimalle Meryem Ana ve oğlu Hazreti İsa’dır.
 16. "Eski" Mısır’ın Firavunu Keops’un iki meşhur kayığı tahtadan yapılmıştır. Dolayısıyla çok geç dönemde yapılmıştı, üretimleri sırasında demir ya da çelik testereler kullanılmalıydı.
 17. Slav desenlerinin "Eski" Mısır’ın elbiselerindeki yeri.

 

Bölüm 8. FIRAVUN III. THUTMOSE FATIH, XV. YÜZYILININ FATIHI OLAN OSMAN = ATAMAN, II. MEHMET’TIR.

 1. III. Thutmose’nin Dendera Zodyaklarına göre  iktidarda bulunduğu  astronomik tarihlenmesi, Mısır’ın Yeni kronolojisi ile uymaktadır.
 2. XV. YÜZYILININ BÜYÜK FATİHİ OLAN FİRAVUN OSMAN = ATAMAN III. THUTMOSE, II. MEHMET’TİR.
 3. Kadeş Şehrinin = Tsar-Grad’ın Firavun-Ataman III. Thutmose tarafından 1453 yılında elde edilmesi.
 4. Büyük İmparatorluğunun iki parçası olarak XV. yüzyılınki Rus-Orda ve Osmaniya=Atamaniya.
 5. "Eski Mısır metinlerine göre XV. yüzyılındaki "Ak Deniz bölgesinin, Anadolu’nun ve Avrupa’nın Ataman fethi.
 6. İstanbul’da bulunmakta olan Dikilitaş, Yılanlı Sütün, Gotlar Sütünü ve imparator Justinianos’un  şövalye heykeli. Moskova’nın adı.
 7. Büyük İskender’in özgeçmişi ile Sultan Süleyman Kanuni özgeçmişi arasındaki bazı paralellikler.
 8.  "Eski" Mısır’ın başkentleri olan Memfis ve Teb’in yerleri neresindeydi.
 9.  Sonuç.

Parça 3. ESKİ RUS, DÜNYA TARİHİ VE ORTAÇAĞ İSKANDİNAV COĞRAFYA ÇALIŞMALARINDAKİ COĞRAFİ:

Bölüm 9. ORTAÇAĞ DÖNEMİNDE BÜGÜN TARAFIMIZDAN BİLİNEN COĞRAFİ ADLARININ İSİMLERİNİN ANLAMI NEYDİ. İSKANDİNAVYALILARIN DÜŞÜNCELERİ.

 1. Coğrafi özdeşleştirmelerin listesini nasıl oluşturduk?
 2. Avusturya.
 3. Asya = Aeslarin memleketi. Hazar Denizi.
 4. Ermenistan.
 5. Aystrikki.
 6. Afrika. Orta Çağ döneminde Afrika neye denilmişti? Bu isim, "Afrika’da" birçok Avrupa ve Asya milletinin yaşadığını göz önünde bulundurarak  haritanın neresindeydi?
 7. Blaland = Kara Memleket. Babil.
 8. Büyük Svityod (Kutsal) = Rus = İskitlerin Diyarı.
 9. Vina Nehri. Bizans. Volga Nehri. Doğu Baltik.
 10.  Gardarike = Rus. Geon = Nil Nehri. Almanya.
 11.  Şehir = Grad. Gotlar = Tanrılar. İskandinavyalılar dahil olmak üzere Avrupalılar Rus’a "Büyük Tanrının memleketi" ve "Devlerin Memleketi" demişlerdi.
 12.  Yunanistan = Greekland = Georgiy’nin memleketi.
 13.  Dinyeper Nehri. Don Nehri. Tuna Nehri.  Avrupa. Mısır. Batı Dvina Nehri (Daugava).
 14.  Hindistan.
 15.  Kahire = Babil.  Kama Nehri (Çulman Nehri). Hazar Denizi. Kiev. Konstantiniye. Kenugard = Kiev. Külfingaland. Ladoga.
 16.  Miklagard Trakya’da ve Roma şehri İskitlerin Diyarın’da, Rus’ta.
 17.  Murom. Neva Nehri. Nepr Nehri. Nil Nehri. Novgorod = Holmgrad. Olkoga Nehri. Olonets Şehri.
 18.  Part Ülkesi.
 19.  Perm Şehri ve Byarm Ülkesi.
 20.  Polotsk. Ray. Rostov.
 21.  Rus.
 22.  Saksland. Küçük Svityod. Kuzey Dvina Nehri.
 23.  Serkland.
 24.  Suriye.
 25.  İskitlerin Diyarı.
 26.  Smolensk şehri. Suzdal Şehri. Tanais Şehri. Tanakvisl. Tartariki.  Trakya. Turkiya = Türkiye. Finlanda. Çernigov Şehri.
 27.  İsveç = Küçük Svityod.
 28. "İskandinavya" kelimesinin eski çağdaki anlamı.

 

Bölüm 10. SONUÇLAR. ISKANDİNAV COĞRAFİ BELGELERİNİN VE HARİTALARININ, RUS İLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ.

 1. Farklı milletler, Orta Çağ Rus-Ordası’na nasıl demişlerdi.
 2. Don kelimesi ile hangi Orta Çağ nehirlerine demişlerdi.
 3. Kutsal Kitap Yafesi’nin oğulları.
 4. "Norman kuramına" İskandinav haritalarının araştırılmasından sonraki bakış.

İlave 1. "BÜYÜK" MOĞOL İMPARATORLUĞU XVII. YÜZYILINDA PARÇALADIKTAN SONRAHAZİNESİ İLE NE OLMUŞTU.

İlave 2. BÜYÜK RUS-ORDA İMPARATORLUĞU NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTI.

İlave 3. MISIR’DAKİ, BETONUN YARDIMI İLE İNŞAATIN GÖZE ÇARPAN BELRTİLERİ.

 

 

KAYNAKÇA.

YAZARLAR HAKKINDA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------