Anatoliy T. Fomenko
ANTİKÇAĞ ORTA ÇAĞ'DIR

Suretlerin tespit edilme yöntemleri. “Eski” ve Orta Çağ hanedanlarının özdeşleşmesi.
M.S. XIII. yüzyıldaki Truva Savaşı. Yunan-Roma tarihinde kronolojik oynamalar. XII. yüzyıldaki İncil olaylarının XI. yüzyılın tarihine yansıması.

KAYNAKÇA

Kronoloji üzerine araştırmalar sırasında kullandığımız genel kaynakça listesi sürekli genişlemektedir. Bu kitapta literatürün sadece belirli bir kısmına ihtiyacımız vardı. Burada alıntılanan literatürün genel listede kaydedildiği numaraları koruduk.

***********************************************************************

RUSÇA LİTERATÜR

# [18] [Alberti] "Леон Баттиста Альберти". “Leon Battista Alberti”. Makaleler derlemesi. - М., SSCB BA, Nauka, 1977. İngilizce baskısı: Alberti L. "Complete ed.". - Phaidon, Oxford, 1977.

# [21] Амфитеатров А. "Собрание сочинений в 8 томах". Amfiteaytov A. “Sekiz ciltlik eserler derlemesi”. 4. Cilt  - St. Petersurg, Prosveşeniye, 1911.

# [64] Бемон Ш., Моно Г. "История Европы в средние века". Bemon S., Monod G. “Orta Çağ Avrupa tarihi”. - Pg., 1915. Fransızca baskısı: Be'mon C., Monod G. <<Histoire de l'Europe au Moyen A^ge>>. - Paris, 1921.

# [72] Бикерман Э. "Хронология древнего мира". Bickerman E. “Eski dünyanın kronolojisi”. - Moskova, Nauka, 1975. İngilizce’den çeviri: Bickerman E.J. "Chronology of the Ancient World". - Thames & Hudson, London, (1968), 1969.

# [76] Блер Ж. "Таблицы хронологические, объемлющие все части всемирной истории из года в год от сотворения мира до XIX столетия, на английском языке изданные Членом Королевского Лондонского Общества Жоном Блером". Blair J. “Londra Royal Society üyesi John Blair’in İngilizce olarak çıkarttığı, dünya tarihinin dünyanın yaratılışından XIX. yüzyıla kadar bütün parçalarını sene sene içeren kronolojik tabloları”. Cilt I,II. - Moskova, Moskova Üniversitesi Yayınevi, 1808-1809. İngilizce baskısı: <<Blair's Chronological and Historical Tables, from the Creation to the Present Time, etc.>> G.Bell & Sons, London, 1882.

# [[90] Борисовская Н. "Старинные гравированные карты и планы XV-XVIII веков. Космографии, карты земные и небесные, планы, ведуты, баталии. Из собрания ГМИИ имени А.С.Пушкина". Borisovskaya N. “XV-XVIII. yüzyıllara ait eski hakkedilmiş haritalar ve planlar. Kozmografya, yer ve gök haritaları, planlar, palankalar, savaşlar. Puşkin Güzel Sanatlar Müzesi koleksiyonundan”. - Moskova, Galaktika Yayınevi, 1992.

# [91] "Босх Иероним". Альбом репродукций. “Hieronymus Bosch”. Reprodüksiyon albümü. - Moskova, "Uniserv", 1995.

# [99] Бругш Генри. "История фараонов". Brugsch H. “Firavunların tarihi”. Çeviren G.K. Vlastov. – St. Petersburg, İ.İ. Glazunov Yayınevi, 1880. “Eski milletlerin vakayinameleri ve anıtları. Mısır” serisinde. İngilizce baskısı: "Egypt under the Pharaohs. A History Derived Entirely from the Monuments". J.Murray, London, 1891

# [99:1] "Брюгге и его прелести. План города". Brugge ve güzellikleri. Şehir planı. (Rusça versiyonu). - Editions Thill S.A.Bruxelles. Printed in E.E.C., 1997

# [114] Бычков В.В. "Русская средневековая эстетика. XI-XVII века". Bıçkov V.V. “Rus Orta Çağ estetiği. XI-XVII. yüzyıllar”. - Moskova, "Mısl" Yayınevi, 1992

# [122] Вебер Георг. "Всеобщая история". Weber G. “Dünya tarihi”. - М., 1892. İngilizce baskısı: Weber G. "Outline of Universal History from the Creation of the World to the Present Time". - London, 1851

# [138] Витторио Серра. "Весь Рим. (Цветы. Церкви. Музеи. Памятники. Фонтаны. Ватикан. Сикстинская Капелла. Тиволи. Остия Антика)". Vittorio Serra. “Bütün Roma. (Çiçekler.  Kiliseler.  Müzeler.  Anıtlar.  Çeşmeler.  Vatikan.  Sistina  Şapeli.  Tivoli.  Ostia Antica)”. - Bonechi Edizioni "IL Turismo". 1994-1995 senelerinde yeni baskısı. Floransa, 1994, İtalya

# [143:0] "Возрождение. 1401-1610: шедевры европейского искусства". “Rönesans. 1401- 1610: Avrupa sanatının şaheserleri”. Redaktör: Stefano Dzuffi. – İtalyanca’dan çeviri: IL RINASCIMENTO. 1401-1610: lo splendore dell'arte europea.  Milano, Mondatori Elekta S.p.A. 2002. Moskova, "İzdatelstvo AST" Ltd.Şti., "İzdatelstvo Astrel" Ltd.Şti, 2003

# [171] Голенищев-Кутузов И.Н. "Средневековая латинская литература Италии". Golenişev-Kutuzov İ.N. “İtalya’nın Orta Çağ Latin edebiyatı”. - М., Nauka, 1972

# [172] Голицын Н.С. "Великие полководцы истории". Golitsın N.S. “Tarihin büyük komutanları”. Cilt 1-2. - St. Petersburg, 1875.

# [180] Гомер. "Илиада". Homeros. “İlyada”. Çeviren N.İ. Gnediç. - Moskova, "Hudojestvennaya literatura" Yayınevi, 1967. Ayrıca bkz: Homer. "The Iliad of Homer". - Chicago, Chicago University Press, London, 1962

# [188] "Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина". “Gosudarstvennıy muzey izobrazitelnıh iskusstv imeni Puşkina”. Resim sanatı kataloğu. - Moskova, 1995, Mazzotta. İtalya’da basılmıştır

#  [194]  Грегори  Мина.  "Уффици  и  Питти. Живопись  галерей  Флоренции".  Gregory Mina. “Uffizi ve Pitti. Floransa galerilerindeki resim sanatı”. Albüm. “Dünyanın Büyük Müzeleri” serisinden. - Moskova,  СЛОВО/SLOVO Yayınevi, 1999. İtalyanca’dan çeviri, Magnus Edizioni Spa, Udine, Italia, 1994, 1996

# [195] Грегоровиус Ф. "История города Афин в средние века". Gregorovius F. “Atina şehrinin Orta Çağ’daki tarihi”. – St. Petersburg, 1900. Almanca baskısı: Gregorovius F. "Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter". - Stuttgart, 1889

# [196] Грегоровиус Ф. "История города Рима в средние века. От V до XVI столетия". Gregorovius F. “Roma şehrinin Orta Çağ’daki tarihi. V. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar”. Cilt 1-5. - St. Petersburg, 1902-1912. İngilizce baskısı: Gregorovius F. "History of the City of Rome in the Middle Ages". - G.Bell & Sons, London, 1900-1909.

# [198] "Греция: храмы, надгробия и сокровища". “Yunanistan: Tapınaklar, anıt mezarlar ve hazineler”. “İsçeznuvşiye tsivilizatsıyi”/"Kaybolan Medeniyetler" Ansiklopedisi. İngilizce’den çeviren N. Belov. - Moskova, "ТЕРРА"-"TERRA" Yayınevi, 1997. Original edition 1994 Time-Life Books BV.

# [208] Гудзий Н.К. "История древней русской литературы". Gudziy N.K. “Eski Rus edebiyatı tarihi”. - М., Uçpedgiz, 1938. İngilizce baskısı: Gudzy N.K. "History of Early Russian Literature". - Macmillan & Co., New York, 1949.

# [223] Даль В. "Толковый словарь живого великорусского языка". Dal V. “Rus dilinin büyük açıklamalı sözlüğü”. – St. Petersburg - Moskova, M.O. Bolf Yayınevi, 1912.

# [224] Даль В. "Толковый словарь живого великорусского языка". Dal V. “Rus dilinin büyük açıklamalı sözlüğü”. 4. baskı. St. Petersburg-Moskova, M.O. Volf Yayınevi, 1914. Yeni reprint baskısı: Moskova, "Tsidadel", 1998.

# [237] Дворецкий И.Х. "Латинско-русский словарь (50000 слов)". Dvoretskiy İ.H. “Latince Rusça sözlüğü (50000 kelime)”. - М., "Russkiy Yazık" Yayınevi, 1976.

# [240] Джелал Эссад. "Константинополь (От Византии до Стамбула)". Celal Esad. “Konstantinopolis (Bizans’tan İstanbul’a)”. - M. ve S. Sabaşnikovlar Yayınevi. М., 1919. Fransızca baskısı: Jala~l A. <<Constantinople de Byzance a` Stamboul>>. - Paris, 1909.

# [259] Древс Артур. "Миф о Христе". Drews A. “Mesih hakkındaki mit”. Том 2. - М., Krasnaya Nov’, 1924. İngilizce baskısı: Drews A. "The Christ Myth". - T.Fisher Unwin, London and Leipzig, 1910.

# [260] Древс Артур. "Жил ли апостол Петр?" Drews A. “Havari Petrus yaşamış mıdır?” - М., Ateist, 1924. Ayrıca bkz.: A. Drews. "Die Petruslegende". - E.Diederichs, Jena, 1924.

# [269] Евтропий. "Краткая история от основания Города". Eutropius. “Şehrin kuruluşundan itibaren kısa tarih”. – “IV. yüzyıldaki Roma tarihçileri” serisinden. М., Rossiyskaya politiçeskaya entsiklopediya/Rus politik ansiklopedisi (ROSSPEN), 1997.

#  [291]  Замаровский  В.  "Тайны хеттов".  Zamarovskiy V. “Hititlerin  gizemleri”.  - М., Nauka, 1968. Ayrıca bkz.: Zamarovsky' V. <<Za tajemstvi'sm r~is~e Chetitu>>, Praha, 1964.

# [302:2] Иванов С.А. "1000 лет озарений. История вещей". İvanov S.A. “Aydınlanmanın 1000 senesi. Şeylerin tarihi”. - Moskova, СЛОВО/SLOVO, 2002.

# [304] Иегер Оскар. "Всеобщая история". Jager Oscar. “Dünya tarihi”. Cilt 1-4. – A.F. Marks Yayınevi. St. Petersburg, 1894-1904.

# [304:1] Иегер Оскар. "Всеобщая история". Jager Oscar. “Dünya tarihi”. Cilt 1-4. - A.F. Marks Yayınevi. St. Petersburg, 1904. Düzeltilip geliştirilmiş baskı. Tıpkıbasım olarak Moskova’da 2000 senesinde AST Yayınevi tarafından yeniden yayımlanmıştır.

# [304:2] Иегер Оскар. "Всеобщая история". Jager Oscar. “Dünya tarihi”. Cilt 1-4. - A.F. Marks Yayınevi. St. Petersburg, 1904. Düzeltilip geliştirilmiş 3. baskı. Tıpkıbasım olarak 2001 senesinde “Poligon” (St. Petersburg) ve “AST” Yayınevi (Moskova) tarafından yeniden yayımlanmıştır

# [327] "История Древнего Рима". “Eski Roma’nın tarihi”. Redaktörleri V.İ. Kuzişin, A.G. Bokşanin. - М., 1971

# [328] "История Европы". По европейской инициативе Фредерика Делуша. Коллектив из 12 европейских историков. “Avrupa’nın tarihi”. Frederic Delouche’un Avrupa girişimi üzerine. 12 Avrupalı tarihçiden oluşan kolektif. - Minsk, "Vışeyneya şkola" Yayınevi, Moskova, "Prosveşenie" Yayınevi, 1996. Şu yayının çevirisi: <<Histoire de l'Europe>>. - Hachette, 1992.

# [331] "История Москвы. С древнейших времен до наших дней". “Moskova’nın tarihi. Çok eski günlerinden günümüze”. Üç cilt. Redaktör: A. N. Sakharov. - Moskova, Rusya Bilimler Akademisi Rus Tarihi Enstitüsü, Moskova Şehri Arşiv Kurumu, "Mosgorarhiv" birliği  Yayınevi.  Cilt  1:  XII-XVII.  yüzyıllar.  Cilt  2:  XIX.  yüzyıl.  Cildin  ikisi  de  1997 senesinde çıkmıştır

# [333] "История средних веков". “Orta Çağ’ların tarihi”. Redaktörler: A.D. Udaltsov, E.A Kosminskiy, O.L. Vaynşteyn. – M., OGİZ, 1941

#   [335]   "История   французской   литературы".   “Fransız   edebiyatı   tarihi”.   Makaleler derlemesi. – St. Petersburg, 1887. İngilizce baskısı: Demogeot J. "History of French Literature". - Rivingstons, London, (1883) 1884

# [338] Истрин В.М. "Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе". İstrin V.M. “İoannes Malalas’ın vakayinamesi (Slavça çeviri)” V.M. İstrin’in malzemelerinin reprint yayını. Moskova, " John Wily & Sons" Yayınevi, 1994

# [340] "Итоги". “Neticeler”. Haftalık dergi. 12 Eylül 2000, No.37(223). Moskova, "Sem’ dney" Yayınevi

# [361] Канева Катерина, Чекки Алессандро, Натали Антонио. "Уффици". Kaneva Caterina, Cekki Alessandro, Natali Antonio. “Uffizi”. Resim galerisinin kataloğu ve rehber kitabı. - SCALA/BECOCCI, 1997. Moskova, "İzobrazitelnoye iskusstvo" Yayınevi, 1997

# [384] Кириаку Георгиос П. "Кипр в красках". Kiriaku Georgios  P. “Renkler içinde Kıbrıs”. - K.P.Kiriaku (Kitap-Kırtasiye)" Ltd. Şti. Yayınevi, Limassol, Kıbrıs, 1987

# [389] Классовский В. "Систематическое описание Помпеи и открытых в ней древностей". Klassovskiy V. “Pompei ve içinde bulunan antika eşyaların sistemli tarifi”. – St. Petersburg, 1848

#  [395]  Климишин  И.А.  "Открытие Вселенной".  Klimişin  İ.A.  “Evrenin  keşfi”.  -  М., Nauka, 1987.

# [415] Кольрауш. "История Германии". Kohlrausch. “Almanya’nın tarihi”. Cilt I,II. - М., 1860. İngilizce baskısı: Kohlrausch F. "A History of Germany, from the Earliest Period to the Present Time". - D.Appelton and Co., New York, 1896.

# [426] "Контекст 1978". “Kontekst 1978”. Araştırmalar derlemesi. - М., Nauka, 1978.

# [427] "Коран". “Kuran”. - М., İzdatelstvo Vostoçnoy Literaturı, 1963.

# [433] Косамби Д. "Культура и цивилизация древней Индии". Kosambi D. “Eski Hindistan kültürü ve medeniyeti”. - М., Progress, 1968. İngilizce baskısı: Kosambi D. "The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline". – Routledge & Kegan Paul, London, 1965.

# [443] Криш Элли Г. "Сокровища Трои и их история". Elli G.Kriesch “Truva’nın hazineleri ve tarihi”. - А/О "Raduga" Yayınevi, 1996. Almanca’dan çeviri: Elli G.Kriesch, "Der Schatz von Troja und seine Geschichte". - Carlsen, 1994.

# [444] Крывелев И.А. <<Раскопки в "библейских" странах>>. Krıvelev İ.A. <<"Kutsal Kitap" ülkelerinde kazılar>>. - Moskova, "Sovetskaya Rossiya" Yayınevi, 1965.

# [454] Кун Н.А. "Предшественники христианства". Kun N.A. “Hristiyanlığın öncelleri”. - М., 1922.

# [455] Курбатов Л.Г. "История Византии". Kurbatov L.G. “Bizans tarihi”. - М., Vısşaya şkola, 1984.

# [459] Лависс Э., Рамбо А. "Эпоха крестовых походов". Lavisse E., Rambaud A. “Haçlı seferleri dönemi”. Cilt I,II. - М., 1914. Fransızca baskısı: Lavisse E., Rambaud A. <<Histoire ge'ne'rale du IVe sie`cle a` nos jours, 2, L'Europe fe'odale, les croisades, 1095-1270>>. - A.Colin & Cie, Paris, 1893-1901.

#  [463:1]  Лаубер  Роселла.  "Милан.  Галерея  Брера".  Lauber  Rosella.  “Milan.  Brera galerisi”. – “Dünyanın Büyük Müzeleri” serisinde. Moskova, Слово/Slovo Yayınevi. İtalyanca’dan çeviri. Magnus Edizioni Srl, Udine, Italy, 2012. Rusça baskısı 2012 senesine aittir.

# [468] Левченко М.В. "История Византии". Levçenko M.V. “Bizans tarihi”.  - М.-L., OGİZ, SOTSEKGİZ, 1940.

# [477:3] "Летописный Свод (Лицевой Свод)". “Letopisnıy Svod (Litsevoy Svod)”. Cilt 1- 12. Bilimsel tıpkıbasım yayını. - Moskova, "Akteon" Şirketi, 2006-2008.

# [482] Ливий Тит. "Римская история от основания города". Titus Livius. “Roma tarihi (Şehrin kuruluşundan itibaren)”. Altı cilt. Redaktör ve çevirmen: P. Adrianov. - М.: Tip. Е. Gerbek, 1897-1899.

# [486] Липинская Я., Марциняк М. "Мифология Древнего Египта". Lipinskaya Ya., Martsinyak M. “Eski Mısır mitolojisi”. - Moskova, İskusstvo Yayınevi, 1983

# [490:4] "Лицевой летописный свод XVI века". “XVI. yüzyıla ait Litsovoy letopisnıy svod”. Bu tıpkıbasımın ardından gelen ikinci ve tam baskısı (ilk kez Akteon Yayınevi tarafından  çıkarılmıştır),  Akteon  Yayınevi  tarafından  kolaylık  sağlamak  amacıyla  “halk yayını” olarak adlandırılmıştır. Sayfaların boyutu biraz küçültülmüştür, her sayfanın dış kenarında transliterasyon ve çağdaş Rusça’ya çevirisi bulunmaktadır. Moskova, AKTEON Yayınevi. Yayımcılar: L.P. Mustafina ve H.H. Mustafin. 2008-2012 seneleri

# [492] Лозинский С.Г. "История папства". Lozinskiy S.G. “Papalığın tarihi”. Cilt I,II. - М., TsC CVB SSSR, 1934

# [493:1] Лоренс Гоинг. "Живопись Лувра". Введение Мишеля Лаклотта. Lawrence Gowing. “Louvre’nin resim sanatı”. Michel Laclotte’nin önsözü ile. - Rusça çevirisini hazırlayan "МК-İmport" A.Ş., Moskova, "Mejdunarodnaya kniga" Yayınevi, 1987. İngilizce baskısı: Stewart, Tabori & Chang. Inc. 1987

# [508] Мальвер А. "Наука и Религия". Malver A. “Bilim ve din”. Rusça çevirisi L. ve E. Krutovskiy’e aittir. - 1925. (Yayınevi belirtilmemiştir)

# [509] Марейниссен Р.Х. и Рейфеларе П. "Иероним Босх". Mareinissen R.H. ve Reyfelare P. “Hieronymus Bosch”. Yorumlu albüm. - 1987 by Mercatorfonds Antwerp, 1995 Reprinted by Mercatorfonds Antwerp. Rusça çevirisini hazırlayan, "Mejdunarodnaya Kniga" A.Ş., Moskova, 1998. Belçika’da basılmıştır

# [515] Матвиевская Г.П. "Альбрехт Дюрер - ученый. 1471-1528". Matviyevskaya G.P. “Albrecht Dürer, bir bilim adamı. 1471-1528”. - Bilimsel-biyografik seri. Moskova, SSCB BA, Nauka Yayınevi, 1987

# [518] Матфей Властарь. "Собрание святоотеческих правил". Matfey Vlastar. “Kutsal yurt kuralları derlemesi”. P.A. Ovçinnikov yayını. - Balakhna, F.P. Volkov Yayınevi, 1908

# [519] "Махабхарата". “Mahabharata”. Çeviren ve hazırlayan Türkmenistan SSC Bilimler Akademisi akademi üyesi B.L. Smirnov, cilt 1-8. - Taşkent, Türkmenistan SSC Bilimler Akademisi, 1955-1972. Cilt 1 - III kitabından iki uzun şiir: "Nal’" ve "Savitri" ("Karı-koca Sadakatinin Yüceliği") (1959 senesinde ikinci baskısı); cilt 2 - "Bhagavadgita" (1956 senesi), cilt 3 - "Dağcı" (1957 senesi), cilt 4 - "Markandea’nın Sohbeti" (1958 senesi), cilt 5 - "Mokşadkharma" (1961 senesi), cilt 6 - "Pınarları Gezme" (1962 senesi); cilt 7 - "Bhişma hakkında Kitap ve Coplu Vurtut hakkında Kitap" (1963 senesi), cilt 8 - "Uyuyanlara saldırı" (1972 senesi). İngilizce baskısı: "The Mahabharata". - Chicago, Chicago University Press, London, 1973. Ayrıca bkz.: "The Maha-bharata". - Jaico Publ. House, Bombay, 1976

# [520] "Махабхарата. Рамаяна". “Mahabharata. Ramayana”. - М.,Hudoj. lit., 1974. Ayrıca bkz.: "The Ramayana". - Periyar Self-respect Propaganda Institution Publ., Madras, 1972

# [524:1] Менар Рене. "Мифология в древнем и современном искусстве". Menard Rene. “Eski ve çağdaş sanatta mitoloji”. - Minsk, Moskova, HARVEST AST, 2000.

# [528] Микелетти Эмма. "Доменико Гирландайо". Miceletti Emma. “Domenico Girlandaio”. - Moskova, СЛОВО/SLOVO, 1996. İtalyanca baskısından çeviri: Miceletti Emma. "Domenico Ghirlandaio". 1995 by SCALA, Istituto Fotografico Editoriale, S.p.A. Italy.

# [533] "Мифы народов мира. Энциклопедия". “Dünya halklarının mitleri. Ansiklopedi”. Cilt 1,2. - Moskova, "Sovetskaya Entsiklopediya", 1980 (cilt 1), 1982 (cilt 2).

# [540:0] Монкло Ж. (Жан-Мари Перуз де Монкло). “Paris”. Montclos J. (Jean Marie Perouse de Montclos) “Paris”. “Dünyanın Büyük Müzeleri” serisinden. - Moskova, СЛОВО/SLOVO Yayınevi, 2005.

# [542] Морозов Н.А. "Откровение в грозе и буре. История возникновения Апокалипсиса". Morozov N.A. “Buranda ve fırtınada Vahiy. Vahiy’in yaratılma tarihçesi”. - М., 1907. İkinci baskısı 1910 senesinde (Moskova). İngilizce çevirisi: Morozov N.A. "The Revelation in Thunder and Storm". - Northfield, Minn., 1941.

#  [543]  Морозов  Н.А.  "История  возникновения  библейских  пророчеств,  их литературное изложение и характеристика. Пророки". Morozov N.A. “Kutsal Kitap kehanetlerinin oluşma tarihçesi, edebi ifadesi ve nitelikleri. Peygamberler”. - М.,  İ.D. Sıtin Yayınevi, 1914.

# [544] Морозов Н.А. "Христос. (История человечества в естественно- научном освещении)". Morozov N.A. “Mesih. (Doğa bilimlerinin ışığında insanoğlunun tarihi)”. Cilt 1-7. – Moskova-Leningrad, Gosizdat, 1924-1932 seneleri. c.1: 1924 (2. baskısı: 1927), c.2: 1926, c.3: 1927, c.4: 1928, c.5: 1929, c.6: 1930, c.7: 1932. (Birinci cildi iki baskı olarak çıkmıştır: 1924 ve 1927 senelerinde). 1998 senesinde bizim girişimimizle Moskova Kraft Yayınevi’nde Morozov’un bu yapıtının reprint baskısı çıkmıştır. Yedi cildin hepsi yeniden çıkarılmıştır.

# [550] "Москва. Иллюстрированная история". “Moskova. Resimli tarih”. Cilt 1. Eski zamanlardan 1917 senesine kadar. - Moskova, "Mısl’" Yayınevi, 1985.

#  [553]  "Московский  Кремль.  Успенский  Собор".  “Moskova  Kremlini.  Uspenskiy Katedrali”. - Moskova, Moskova Kremlini Devlet Tarih ve Kültür Müzesi. Moskova, 1995.

# [556:2] "Музей истории искусства. Вена".  “Sanat tarihi müzesi. Viyana”. Redaktörü Silvia Borgezi. “Dünyanın Büyük Müzeleri” serisinden. - Bertelsmann Media Moskau АО, 2005. İtalyanca’dan çeviri БBMM АО, 2005.   Kunsthistorisches Museum. Vienna. 2004. Mondarori Electa S.p.A, Milano.

# [576] Немоевский Андрей. "Бог Иисус". Nemoyevskiy Andrey. “Tanrı İsa”. – Gosudarstvennoye izdatelstvo Yayınevi. Petersburg, 1920.

# [577:1] Нерсесян Л.В. "Дионисий иконник и фрески Ферапонтова монастыря". Nersesyan L.V. “İkoncu Dionisiy ve Ferapontov Manastırı’nın freskleri”. - Moskova, "Severnıy palomnik", 2002

#  [578]  Нечволодов  А.  "Сказания  о  Русской  Земле".  Neçvolodov  A.  “Rus  Toprağı hakkında destanlar”. Kitaplar 1,2. - Moskova, "SVAROG i К" A.Ş., 1997. A. Neçvolodov’un St. Petersburg Devlet Yayınevi’nde 1913 senesinde çıkan yapıtının yeni baskısı

# [579] Низе Б. "Очерк римской истории и источниковедения". Nise B. “Roma tarihine ve Roma kaynaklarının araştırılmasına dair deneme”. – St. Petersburg, 1908. Almanca baskısı: <<Grundriss der ro"mischen Geschichte nebst Quellenkunde>>. - Mu"nchen, 1923

# [593] Носовский Г.В., Фоменко А.Т. "Об определении исходных структур в перемешанных последовательностях". Fomenko A.T., Nosovskiy G.V. “Karıştırılan sıralardaki çıkış yapılarının saptanmasına dair”. – Vektör ve tenzör analizi ile ilgili seminerin çalışmaları. М.: MDÜ Yayınevi, 1985, 22. sayı, s.119-131

# [594] Носовский Г.В., Фоменко А.Т. "Некоторые методы и результаты анализа перемешанных последовательностей". Fomenko A.T., Nosovskiy G.V. “Karıştırılan sıraların analizinin bazı yöntemleri ve bunların sonuçları”. – Vektör ve tenzör analizi ile ilgili seminerin çalışmaları. М., MDÜ Yayınevi, 1988, 23. sayı, s.104-121

# [595] Носовский Г.В., Фоменко А.Т. "Построение меры близости и распознавание дубликатов в хронологических списках". Fomenko A.T., Nosovskiy G.V. “Kronoloji listelerindeki yakınlık ölçüsünün saptanması ve suretlerin seçilmesi”. – 5. Uluslararası Olasılıklar Kuramı ve Matematiksel İstatistik Konferansı sunumlarının tezleri. – SSCB Litvanya Cumhuriyeti Matematik ve Sibernetik Enstitüsü, Vilnius. 1989, c.4, s.111-112

# [596] Носовский Г.В., Фоменко А.Т. "Статистические дубликаты в упорядоченных списках с разбиением". Fomenko A.T., Nosovskiy G.V. “Ayırmalı düzenli listelerdeki istatistikî suretler”. – Sibernetiğin meseleleri. Semiyotik araştırmaları. - М., 1989. Kapsamlı "Sibernetik" problemi üzerine bilimsel kurul. SSCB Bilimler Akademisi, s.138-148

# [597] Носовский Г.В., Фоменко А.Т. "Распознавание дубликатов в хронологических списках (метод гистограмм частот разнесения связанных имен)". Fomenko A.T., Nosovskiy G.V. “Kronolojik listelerde suretlerin bulunup saptanması (bağlı isimlerin dağılımının frekans histogram yöntemi)”. - Stokastik modellerin istikrar meseleleri. Seminer çalışmaları. Moskova, VNİİSİ, 1989, s.112-125

# [623] "Откровение св.Иоанна Богослова в мировой книжной традиции". “Dünya kitap geleneği çerçevesinde Az. Yuhanna’nın Vahiyi”. Yunanistan büyükelçiliği tarafından 1994 senesinde düzenlenen fuarın kataloğu. Yunanistan büyükelçiliği ve Rusya Devlet Kütüphanesi’nin ortak baskısı. Makalelerin yazarları, S.P.Bavin ve G.V. Popov. Moskova, "İndrik" Yayınevi, 1995

# [643:2] "Панорама Средневековья. Энциклопедия средневекового искусства". “Orta Çağ’ın panoraması. Orta Çağ sanatı ansiklopedisi”. Redaktör: Robert Bartlett. – İngilizce baskısı: "Medieval Panorama". Edited by Robert Bartlett. Thames & Hudson, London, 2001. Rusça çevirisi: Moskova, "İnterbruk-biznes", " İnterbruk-biznes" A.Ş., 2002.

#  [644]  Парандовский  Я.  "Петрарка".  Parandovskiy  Ya.  “Petrarca”.  -  "İnostrannaya literatura" dergisi, 1974, No.6. Ayrıca bkz.: Parandowski J. "Petrarca". - Warszawa, 1957.

# [645] Парадисис Александр. "Жизнь и деятельность Балтазара Коссы. (Папа Иоанн XXIII)".  Paradisis  Aleksandr.  “Baltasar  Kossa’nın  hayatı  ve  eylemleri  (Papa  XXIII. İoannes)”. - Minsk, Belarus’, 1980.

#   [647]   "Патриаршие   Палаты.   Московский   Кремль".   “Patrikler   köşkü.   Moskova Kremlini”. Moskova Kremlini Devlet Tarih ve Kültür Müzesi. Metin yazarı A. Romanenko. - Moskova, 1994.

# [660] Плутарх. "Сравнительные жизнеописания". Plutarkos. “Karşılaştırmalı hayat hikâyeleri”. - Cilt 1: М., SSCB BA Yayınevi, 1961; Cilt 2: М., SSCB BA Yayınevi, 1963; Cilt 3: М., Nauka Yayınevi, 1964. İngilizce baskısı: Plutarch. "The Lives of the Noble Grecians   and   Romans".   In   series:   "Great   Books   of   the   Western   World".   Vol.13. Encyclopaedia Britannica, Inc. Chicago, The Iniversity of Chicago, 1952 (2nd edition 1990). Ayrıca bkz.: Plutarch. <<Plutarch's Lives>>. - Dilly, London, 1792.

# [684] Потин В.М. "Монеты. Клады. Коллекции. Очерки нумизматики". Potin V.M. “Pullar. Hazineler. Koleksiyonlar. Nümismatik denemeleri”. - St. Peterburg, "İskusstvo-SPB" Yayınevi, 1993.

#  [695]  Прокопий.  "Война  с  готами".  Prokopios.  “Gotlarla  savaş”.  -  М.,  SSCB  BA Yayınevi, 1950.

# [696] Прокопий. "Война с готами. О постройках". Procopios. “Gotlarla savaş. Yapılara dair”. - Moskova, Arktos – VİKA-press, 1996. Ayrıca bkz.: Procopius of Caesarea. "Procopius". Vol.7. - William Heinemann, London; Macmillan & Co., New York, 1914-1940.

# [703] Псковский Ю.П. "Новые и сверхновые звезды". Pskovskiy Yu.P. “Nova ve süpernova yıldızları”. - М., Nauka, 1974.

# [713] Пьетранджели Карло. "Ватикан".Pietrangeli Karlo. “Vatikan”. “Dünyanın Büyük Müzeleri” serisinden. - М., СЛОВО/SLOVO Yayınevi, 1998. İtalyanca baskısından çeviri Magnus Editioni SpA, UDINE, Italy, 1996.

# [714] "Пять веков европейского рисунка". “Avrupa resim sanatının beş yüzyılı”. Franz Koenigs’in eski koleksiyonundan eski ressamların tabloları. 1.10.1995 - 21.01.1996 tarihleri arasındaki fuarın kataloğu. RF Kültür Bakanlığı. Puşkin Güzel Sanatlar Müzesi. - Moskova. Leonardo Arte Yayınevi, Milan, İtalya, 1995. Five Centuries of European Drawings. The Former Collection of Franz Koenigs. Leonardo Arte. (Rusça ve İngilizce versiyonları).

# [719] Радциг Н. "Начало римской летописи". Radtsig N. “Roma vakayinamelerinin başlangıcı”. - М., Moskova Üniversitesi Yayınevi, 1903.

# [726] "Рим: эхо имперской славы". “Roma: imparatorluk şanının yankısı”.  İngilizce’den çeviren T. Azarkoviç. "İsçeznuvşiye tsivilizatsii" Ansiklopedisi. - Moskova, "ТЕРРА"- "TERRA" Yayınevi, 1997. Orijinal yayın: 1994 Time-Life Books BV

# [730:2] [Roma]. Катрин Брис, Клаудиа Моатти, Марио Санфилиппо, Маттео Санфилиппо. "Рим". Katrin Bris, Claudia Moatti, Mario Sanfilippo, Matteo Sanfilippo. “Roma”. “Dünyanın Büyük Şehirleri” serisinden. - СЛОВО/SLOVO. Citadelles&:Mazenod, Paris. Rusça baskısı: Moskova, 2005

# [743] Румянцев Н. "Смерть и воскресенье Спасителя". Rumyantsev N. “Kurtarıcı’nın ölümü ve dirilmesi”. - М., Ateist, 1930

# [744] Румянцев Н.В. "Православные праздники". Rumyantsev N.V. “Ortodoks bayramları”. - М., OGİZ, 1936

# [745] "Русская Библия. Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе". “Rus Kutsal Kitabı. Sinot çevirisi olarak 1499 senesine ait Kutsal Kitap”. Resimli. On cilt. Kutsal Kitap Müzesi. 1992. Moskova, Moskova Patrikliği Yayınevi Bölümü, 1992. (Геннадиевская Библия/Gennadiyevskaya Bibliya). 2002 senesinin başına kadar sadece şu ciltler yayımlanmıştır: Cilt 4 (Zebur), cilt 7 ve 8 (Yeni Ahit), ve cilt 9 (Ekler, bilimsel tarif). Cilt 7 ve 8 Moskova Patrikliği Yayınevi Bölümü tarafından 1992 senesinde yayımlanmıştır, cilt 4 ve 9 Novospasskiy Manastırı’nda yayımlanmıştır, Moskova, 1997 senesi (4. cilt), 1998 senesi (9 cilt)

# [745:1] "Русская иконопись. Большая коллекция. Russian Icon Painting. Great Collection". “Rus ikon sanatı. Büyük Koleksyon. Russian Icon Painting. Great Collection”. Metin: Kn. Evgeniy Trubetskoy. - Moskova, Belıy Gorod Yayınevi, 2003

# [765] Сендерленд И.Т. "Священные книги в свете науки". Sanderland İ.T. “Bilimin ışığında kutsal kitaplar”. - Gomel, Zap. Obl. İzd-vo "Gomelskiy raboçiy" Yayınevi, 1925.

# [767] Сергеев В.С. "Очерки по истории Древнего Рима". Sergeyev V.S. “Eski Roma’nın tarihi üzerine denemeler”.- C. 1,2. - М., OGİZ, 1938

# [768:2] "Символы. Знаки. (Самые красивые и знаменитые)". “Semboller. İşaretler. (En güzel  ve  en  meşhur)”.  –  Ansiklopedi.  "Mir  ensiklopediy  Avantа+".  Moskova,  Astrel Yayınevi, AST Yayınevi, 2006

# [797] "Советский Энциклопедический Словарь". “Sovyet Ansiklopedik Sözlüğü”. - М., Sovetskaya Entsiklopediya, 1984

# [797:00] Сокологорская Мария. "Мюнхенская Пинакотека". Sokologorskaya Mariya. “Münih  Pinakotekası”.  –  “Dünyanın  Büyük  Müzeleri”  serisinden.  Moskova, СЛОВО/SLOVO, 2010

# [823] Сулейменов Олжас. "Аз и Я". Oljas Suleymenov. “Az i Ya”. – Alma-Ata, JAZUŞI Yayınevi, 1975

# [830:1] Тат Жорж. "Крестовые походы". Tat Jorj. “Haçlı seferleri”. - Moskova, Olimp, Astrel, AST Yayınevleri, 2003.

# [833] Тацит Корнелий. "Сочинения". Tacitus Cornelius. “Eserler”. Cilt I, II. - L., Nauka, 1969. İngilizce baskısı: Tacitus Cornelius. "The Works of Tacitus". - London, Cornelii Taciti Historiarum libri qui supersunt. Hrsgb. von Dr. Carl Heraeus. 4. Ausgabe. B.G.Teubner, Leipzig, 1885.

# [849] Трельс-Лунд. "Небо и мировоззрение в круговороте времен". Troels-Lund. “Gök ve zamanların dolaşımı içindeki dünya görüşü”. - Odessa, 1912. Almanca baskısı: Troels- Lund T. "Himmelsbild und Weltanschauung im Wandel der Zeiten". - B.G.Teubner, Leipzig, 1929.

# [851] "Троянские сказания. Средневековые рыцарские романы о Троянской войне по русским рукописям XVI и XVII веков". “Truva destanları. XVI. ve XVII. yüzyıllardaki Rus vakayinamelerine göre Truva Savaşı hakkındaki Orta Çağ şövalye romanları”. - L., Nauka, 1972.

# [853] Тураев Б.А. "История Древнего Востока". Turayev B.A. “Eski Doğu’nun tarihi”. - М., OGİZ, 1936.

# [863] Файсон Нэнси. "Величайшие сокровища мира. Атлас чудес света". Fyson Nance. “Dünyanın en büyük hazineleri. Dünyanın harikaları atlası”.  - Moskova, Burtelsmann Media Moscau АО, 1996. Типография Mondruk Grafische Bteribe GmbH, Güterslo (FRG), 1996. İngilizce baskısından çeviri: Nance Fyson. Published by AA Publishing (a trading name of Automobile Association Development Limited, whose registred office is Norfolk House, Priestly Road, Basingstoke, Hampshire RG24 9NY).

# [873] Федорова Е.В. "Латинские надписи". Fedorova E.V. “Latin Yazıtları”. - М., Moskova Üniversitesi Yayınevi, 1976.

#  [874]  Федорова  Е.В.  "Императорский  Рим  в  лицах".  Fedorova  E.V.  “İmparatorluk Roması ve kişileri”.- М., Moskova Üniversitesi Yayınevi, 1979.

# [881] Фойгт Г. "Возрождение классической литературы". Voigt G. “Klasik edebiyatının yeniden doğuşu” Cilt I,II. - М., 1885. Almanca baskısı: Voigt G. "Die Wiederbelebung des classischen Altertums oder das erste Jahrhundert des Humanismus". - G.Reimer, Berlin, 1893.

# [904] Фоменко А.Т. "Методы статистического анализа нарративных текстов и приложения к хронологии. (Распознавание и датировка зависимых текстов, статистическая  древняя  хронология,  статистика  древних  астрономических сообщений)". Fomenko A.T. “Anlatı metinlerinin araştırılma yöntemleri ve bunların kronolojiye uygulanması (Bağımlı metinlerin saptanması ve tarihlenmesi, Eski Çağ’ın istatistikî kronolojisi, eski astronomik bildirilerin istatistiği)”. - М., Moskova Üniversitesi Yayınevi, 1990.

# [908] Фоменко А.Т. "Методы математического анализа исторических текстов. Приложения к хронологии". Fomenko A.T. “Tarihi metinlerin matematiksel analiz yöntemleri. Kronolojiye uygulamalar”. - Moskova, Nauka Yayınevi, 1996

# [912:2b] Фоменко И.К. "Царьград на старинных картах XVI - начала XX вв. (из собрания ГИМ). Часть I (XVI-XVIII вв.)" Fomenko İ.K. “XVI. yüzyıl ile XX. yüzyılın başlangıcı arasına ait eski haritalardaki Çargrad”. I. Kısım (XVI-XVIII. yüzyıllar). - М., Firma "Akteon" A.Ş., 2011

#  [917] Фрэзер  Дж. "Аттис".  Frazer J.  “Attis”.  - М.,  Novaya Moskva,  1924.  İngilizce baskısı: Frazer J. "Adonis, Attis, Osiris". - Macmillan & Co., London, 1907

# [927] Хлодовский Р.И. "Франческо Петрарка". Hlodovskiy R.İ. “Francesco Petrarca”. - М., Nauka Yayınevi, 1974

# [930] Холлингсворт Мэри. "Искусство в истории человека". Mary Hollinngsworth. “İnsanoğlunun tarihinde sanat”. - Moskova, "İskusstvo" Yayınevi, 1989. Baskının Rusça çevirisi: Mary Hollinngsworth. <<L'Arte Nella Storia Dell'Uomo>>. Saggio introduttivo di Giulio Carlo Argan. 1989 by Giunti Gruppo Editoriale, Firenze

# [940] "Хронограф Лютеранский" 1680 года. 1680 senesine ait Lüteran Kronografı - (Özel koleksiyon)

# [948] Цицерон М.Т. "Диалоги. О государстве. О законах". Çiçero M.T. “Diyaloglar. Devlet hakkında. Yasalar hakkında”. - М., Nauka, 1966. İngilizce baskısı: Cicero Marcus Tullius. "Works". - Harvard University Press, Cambridge, Mass.; Heinemann, London, 1977

# [958] Чинция Валиджи. "Рим и Ватикан". Cinzia Valigi. “Roma ve Vatikan”. - Plurigraf, Narni-Terni Yayınevi, Italiq. İtalya, 1995

# [966] Шантепи де ля Соссей Д.П. "Иллюстрированная история религий". Chantepie de la Saussaye D.P. “Resimli dinler tarihi”. Cilt 1,2. Yeni baskısı 1992 senesine aittir. Moskova. Spaso-Preobrajenskiy Valaamskiy Stavropigialnıy Manastırı Yayınevi

# [978] Шкловский И.С. "Сверхновые звезды". Şklovskiy İ.S. “Süpernova yıldızları”. - М., 1968 (1. baskı). М., Nauka, 1976 (2. baskı). İngilizce baskısı: Shklovsky I.S. "Supernovae". - Wiley, London, New York, 1968

#  [992]  Ювалова  Е.П.  "Немецкая  скульптура  1200-1270".  Yuvalova  E.P.  “1200-1270 senelerine ait Alman heykeli”. - Moskova, "İskusstvo" Yayınevi, 1983

 

YABANCI DİLLERDEKİ LİTERATÜR

#  [1045:1]  [Bosch]  "Tout  l'oeuvre  peint  de  Jero^me  Bosch".  Introduction  par  Max J.Friedla"nder. Documentation par Mia Cinotti. - Flammarion, Paris, 1967.

# [1053:1] [Bruegel] Gerhard W.Menzel. <<Pieter Bruegel der A"ltere>>. - VEB E.A.Seemann, Buch- und Kunstverlag, Leipzig, 1966. 2 Auflage, 1974.

# [1064] Champfleury. "Historie de la Carricature au Moyen Age". - Paris, 1867-1871.

# [1069] <<Chronologie egiptienne d'apres les textes demotiques>>. Par. P.W.Pestman. - Papyrologia   Lugduno-Batava   edidit   Institutum   Papyrologicum   Universitatis   Lugduno- Batavae  Moderantibus  M.David  et  B.A.  von  Groningen.  Vol.15.  Lugdunum  Batavorum, 1967.

# [1070] Cipolla Carlo M. "Money, prices and civilization in the Mediterranean world. 5-17 century". - Princeton, Princeton Univ. Press, 1956.

# [1075:1] [Codices illustres]. Ingo F.Walther, Norbert Wolf. "Codices illustres. The world's most famous illuminated manuscripts. 400 to 1600". - 2001 TASCHEN GmbH. Ko"ln, London, Madrid, New York, Paris, Tokyo.

# [1083] Danit Hadary-Salomon (Project Editor). "2000 years of pilgrimage to the Holy Land". - AC Alfa Communication Ltd., 1999. Israel. Printed in the Holy Land.

# [1099] "Der Marienschrein im Dom zu Aachen". - Domkapitel Aachen, Ma"rz 2000. Die Publikation dieses Sonderheftes erfolgt durch die Gru"nenthal GmbH, Aachen.

# [1101:0] Deuber Ge'rard. "St. Peter's Cathedral. Geneva".  - Society of the History of Swiss Art SHSA. Bern, 2002.

# [1106:1]  "Domschatzkammer". Speyer. Historisches Museum der Pfalz. 1993. Verlag Gerd Hatje.

# [1122] Fatih Cimok. "Hagia Sophia". - Istanbul, A Turizm Yayınları. 1995.

# [1142] Franke Peter Robert, Paar Ilse. <<Die Antiken Mu"nzen der Sammlung Heynen. Katalog mit Historischen Erla"uterungen>>. Landschaftsmuseum Krefeld-Burglinn. - Rheinland-Verlag GMBH, Ko"ln, in Kommission bei Rudolf Habelt Verlag GMBH, Bonn, 1976.

#  [1154]  Ginzel  F.K.  <<Spezieller  Kanon  der  Sonnen-  und  Mondfinsternisse  fu"r  das La"ndergebiet der klassischen Altertumwissenschaften und den Zeitraum von 900 vor Chr. bis 600 nach Chr.>> - Berlin: Mayer & Mu"ller, 1899.

# [1160] Goss John. "KartenKunst: Die Geschichte der Kartographie". – Der Deutschen Ausgabe: Georg Westermann Verlag GmbH, Braunschweig 1994. İngilizce baskısından Almanca çevirisi: Goss John. <<The Mapmaker's Art. A History of Cartography>>. - Studio Editions Ltd., London.

# [1163] Grierson Philip. "Coinage and money in Byzantine empire". - Spoleto, 1961.

# [1164] Grierson Philip. "Monnaies du Moyen Age". - Fribourg, 1976

# [1165] Grimme Ernst Gu"nther. "Der Dom zu Aachen. Architektur und Ausstattung". - Aachen: Einhard-Verlag Aachen, 1994

# [1177] Harley J.B. and Woodward David. "The History of Cartography. Volume 1. Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean". - The University of Chicago Press. Chicago & London. 1987

# [1181] Hazırlayan H.H. Ali Yalçın (Hz. Yuşa Camii İmam-Hatibi). "Hazreti Yuşa (Aleyhisselam)". - İstanbul. Bu broşür, İstanbul'un çevresindeki Beykoz Tepesi üzerinde Hazreti Yuşa kabri yanında bulunan tapınağın baş din adamı tarafından yazılmıştır. Broşürde ne yayın senesi ne de yayın yeri belirtilmiştir

# [1189] Herbert Ewe. "Abbild oder Phantasie? Schiffe auf historischen Karten". - VEB Hinstorff Verlag Rostock, German Democratic Republic, 1978

# [1195] Hochart. <<De l`authenticite des Annales et des Histoires de Tacite>>. - Paris, 1890

# [1229] <<Kostbarkeiten der Buchkunst. Illuminationen klassischer Werke von Archimedes bis Vergil>>. - Herausgegeben von Giovanni Morello. - Belser Verlag, Stuttgart, Zu"rich, 1997

# [1231] <<Kro"nungen Ko"nige in Aachen. Geschichte und Mythos>>. Vom 12.Juni bis 3.Oktober 2000 in Rathaus, Domschatzkammer und Dom, Aachen. (Annette Fusenig M.A. und Barbara Jacobs M.A.). From 12th of June to 3rd October 2000 in Town Hall, Cathedral Treasury  and  Cathedral,  Aachen.  Kurzfu"rer  zur  Ausstellung.  Guide  to  the  exhibition.  - Printed in Germany by Verein Aachener Kro"nungsgeschichte e.V

#  [1234]  Kurth  Willi.  <<The  Complete  Woodcuts  of  Albrecht  Du"rer>>.  With  the introduction by Campbell Dodgson, M.A., C.B.E. – Dover Publications, Inc. New York, USA, 1963

#  [1237]  Laclotte  Michel  (Director,  Muse'e  du  Louvre).  "Treasures  of  the  Louvre".  - Abbeville Press Publishers. New York, London, Paris, 1993

# [1242] Leonardo B.Dal Maso. "Rome of the Caesars". - Bonechi Editioni "Il Turismo" - Firenze, 1974, 1992

#   [1244]   "Le   Wallraf-Richartz   Museum   de   Cologne".   Scala   Publications   Ltd,   et C.H.Beck'sche Verlagbuchhandlung (Oscar Beck), Munich, 1992

# [1257] Lubienietski S. "Historia universalis omnium Cometarum". - Lugduni Batavorum, 1681. (Pulkovo Gözlemevi kitap deposu)

# [1258] <<Lucas Cranach d.A".>> - Herausgegeben von Heinz Lu"decke. Welt der Kunst. Henschelvarlag Kunst und Gesellschaft. Berlin, 1972

# [1259] Magi Giovanna, Valdes Giuliano. "All of Turkey". - Casa Editrice Bonechi, Firenze, Italy, 1990.

# [1265] Maria Da Villa Urbani. "Basilica of San Marco". – Editions KINA Italia, Milan, 1993.

# [1267] Maso Finiguerra. "A Florentine Picture-Chronicle". Reproduced from the originals in the British Museum by the Imperial Press, Berlin. - A critical and descriptive text by Sidney Colvin, M.A. Keeper of the prints and drawings of the British Museum. New York, Benjamin Blom Inc. 1970.

# [1274] Miller W. "The Latins in the Levant. A History of frankish Greece in 1204-1566". - London, 1908.

# [1278] <<Muse'e Royal de Naples: Peintures, bronzes et statues e'rotiques du cabinet secret, avec les explanations de M.C.F. (Ce'sar Famin)>>. - Paris, 1857.

# [1282:1] "National Geographic". Dergi. Haziran 1988, vol.173, No.6. Makale: Rick Gore. "The Eternal Etruscans", pp.696-743.

# [1315] Oppolzer Th. "Kanon der Sonnen- und Mondfinsternisse". - Wien, K.K.Hof- und Staatsdruckerei, 1887.

# [1340] Petrarca Francesco. "Familiarumnrerum libri". Editione critica per cura di Vittorio Rossi. - Firenze, 1968.

# [1371] Robertson J.M. "Pagan christs; studies in comparative hierology". - London, Watts & Co, 1911.

# [1374] "Rome Reborn". The Vatican Library and Renaissance Culture. Edited by Anthony Grafton. - Library of Congress, Washington, Yale University Press, New Haven, London, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vatican City, 1993.

# [1379] Ross. "Tacitus and Bracciolini. The Annals forged in the XV-th century". - London, 1878.

#  [1391]  Schliemann,  Heinrich.  "Ilios.  Stadt  und  Land  der  Trojaner.  Forschungen  und Entdeckungen in der Trojas und besonders auf der Baustelle von Troja". - Leipzig, 1881.

# [1392] Schliemann, Heinrich. <<Troja. Ergebnisse meiner neuesten Ausgrabungen auf der Baustelle von Troja, in der Heldengra"bern Bunarbaschi and an andered Orten in der Trojas im Jahre 1882>>. - Leipzig, 1884.

# [1396:1] [Schedel] Hartmann Schedel. "La chronique universelle de nuremberg". L'edition de Nuremberg, colore'e et commente'e. (L'edition 1493, colore'e et commente'e). Introduction et Appendice par Stephan Fu"ssel. - Taschen GmbH. (Ko"ln). Ko"ln, London, Madrid, New York, Paris, Tokyo, 2001.

# [1425] <<St.Lorenz. Tu"ren. Tore. Portale>>. 97. Verein zur Erhaltung der St.Lorenzkirche in Nu"rnberg (E.V.). Nu"rnberg. Lorenzer Platz 10. Herausgegeben von Gerhard Althaus und Georg Stolz. Nu"rnberg. NF.Nr.41, 1997.

# [1427] <<St.Lorenz. Im Blickpunkt das Kreuz. Kruzifix-Darsrellungen>>. 99. Verein zur Erhaltung der St.Lorenzkirche in Nu"rnberg (E.V.). Nu"rnberg. Lorenzer Platz 10. Herausgegeben von Gerhard Althaus und Georg Stolz. Nu"rnberg. NF.Nr.44, 1999.

# [1435] Suhle A. "Mittelalterische Brakteaten". - Leipzig, 1965.

# [1447] "The Concise Columbia Encyclopedia". - AVON, 1983, USA, Columbia University Press.

# [1458:1] "The Treasures of the Valley of the Kings. Tombs and Temples of the Theban West Bank in Luxor". Edited by Kent R.Weeks. - The American University in Cairo Press. Cairo, Egypt, 2001. White Star S.r.l. Vercelli, Italy.

# [1464] Turhan Can. "Istanbul, Gate to the Orient". ─ Istanbul: Orient Publishing, 1995.

# [1465] Turhan Can. "Topkapi Palace". - Orient, Istanbul, 1995.

# [1467] "Venice". - Storti Edizioni, Italia, Venezia, 1993.

#  [1472]  Virgil  Mocanu.  "Tintoretto".  Clasicii  Picturii  Universale.  -  Editura  Meridiane Bucuresti, Romania, 1977.

# [1485] Woronowa Tamara, Sterligov Andrej. <<Westeuropa"ische Buchmalerei des 8. bis 16.  Jahrhunderts  in  der  Russischen  Nationalbibliothek,  Sankt  Petersburg.  (Frankreich. Spanien. England. Deutschland. Italien. Niederlande)>>. - Bechtermu"nz. Genehmigte Lizenzausgabe fu"r Weltbild Verlag GmbH, Augsburg 2000. Germany. 1996 by Editions Parkstone/Aurora, England.