Anatoliy T. Fomenko
ANTİKÇAĞ ORTA ÇAĞ'DIR

Suretlerin tespit edilme yöntemleri. “Eski” ve Orta Çağ hanedanlarının özdeşleşmesi.
M.S. XIII. yüzyıldaki Truva Savaşı. Yunan-Roma tarihinde kronolojik oynamalar. XII. yüzyıldaki İncil olaylarının XI. yüzyılın tarihine yansıması.

BÖLÜM 5.
TRUVA  SAVAŞI  M.S.  XIII.  YÜZYILDA  GERÇEKLEŞMİŞTİ.
SANAL YANSIMALARI GOT SAVAŞI VE TARQUİN SAVAŞI’DIR.

22. TRUVA VAKAYİNAMELERİNDE ÇAĞDAŞ TARİHÇİLERİ O KADAR ŞAŞIRTAN ŞEY NEDİR?

Son olarak, Truva serisinin bütün bu Orta Çağ belgelerine dair çağdaş yorumların tarzından  ve  tonundan  bahsedelim.  Çağdaş  tarihçiler  Truva  Savaşı’nı  fiilen  Orta  Çağ dönemine geçiren Orta Çağ vakanüvislerinin NE KADAR CAHİL olduklarına şaşırmaya devam etmektedirler. Vakanüvislere karşı standart suçlama şöyledir. Yanlış krolojiyi izledikleri için ANTİKÇAĞ’I ORTA ÇAĞ’A YERLEŞTİRMEKTELER. Bu “Orta Çağ anakronizmleri”nin örneklerini gösterelim.

Çağdaş yorumcu: “Truva Savaşı dönemine ait olan Sparta’nın Romania (yani Roma) krallığının bir parçası olduğu iddiası ORTA ÇAĞ YAZARININ AÇIK BİR ANAKRONİZMİDİR.” diye yazmaktadır [851], s.210, not 28. Tabii, Skaliger tarihine göre MİLATTAN ÖNCE XIII. yüzyılda herhangi bir Romania’nın, yani Rum-Bizans İmparatorluğu’nun lafı bile edilemezdi. “Antik” Roma’nın yerinde ise o zamanlarda ilkel ormanlar vardı. Skaliger-Petavius’a göre, Roma ancak Truva’nın düşüşünden yaklaşık 500 (beş yüz !) yıl sonra kurulmuştur ki. Ama bu durumda, kimin haklı olduğu sorusu ortaya çıkıyor. Skaliger kronolojisi mi, yoksa Truva Savaşı’nın Orta Çağ vakanüvisleri mi? Öğrendiklerimiz, Truva vakanüvislerinin haklı olduğunu ve vakayinamelerini XIV-XVII. yüzyıllarda yazdıklarını göstermektedir.

Tarihçiler, “Kiklad Adaları’nın... ROMA ADALARI olduğu kaydı, ANAKRONİZMDİR. Çünkü bu adalar Roma’nın egemenliği altına ancak M.S. II. yüzyılda girmiştir.” diye yorum yapmışlardır [851], s.212, not 55. Burada yeni bir şey görmüyoruz. Orta Çağ vakanüvisi haklıdır. Çağdaş tarihçi ise yanılıyor. Devam edelim.

Çağdaş tarihçi, “Onlara (yani Truva vakanüvislerine) göre Tesalya, ÇOK DAHA GEÇ ORTAYA ÇIKAN ve Orta Çağ Bizansı’nın en önemli merkezlerinden biri haline gelen bir şehir olan SELANİK KRALLIĞI ile bazen hatalı olarak özdeşleştirilmektedir” diye yazmaktadır [851], s.208, not 55. Burada, Orta Çağ yazarının kaydı ile Skaliger kronolojisi arasında yaklaşık BİN BEŞ YÜZ SENELİK kronoloji çelişkisine işaret edilmektedir. Orta Çağ yazarları haklıyken Skaliger kronolojisinin yanıldığı ortaya çıkıyor.

Sonra,  çağdaş  yorumcular  açısından,  Truva  Savaşı’nda  kullanılmış  olan SİLAHLARIN tariflerinin, TAM OLARAK ORTA ÇAĞ’A HAS OLDUĞU için, KESİNLİKLE HATALI olduğu ortaya çıkıyor [851], s.210, not 31; s.214, not 73; s.202, not 28.

Truvalı Aeneis’in Truva’nın düşüşünden sonra gemi ile İtalya’ya vardığı düşünülmektedir. “Antik” efsane daha sonra da TORUNU ROMULUS’UN ROMA’YI KURDUĞU iddiasında bulunmaktadır., Mesela “antik" yazarlar Hellanicus ve Damastus bunda ısrar etmektedirler [579], s.23. Bu kayıt, TRUVA SAVAŞI’NI DOĞRUDAN DOĞRUYA ROMA’NIN KURULDUĞU TARİHE YAKLAŞTIRDIĞI İÇİN çağdaş yorumcuları sinirlendirmektedir. Sonuçta SKALİGER KRONOLOJİSİ İLE 500 YILLIK BİR UYUŞMAZLIK ORTAYA ÇIKIYOR. Tarihçiler bu olgu hiç yokmuş gibi yaparak bundan bahsetmemeyi tercih etmekteler. Mantıklıdır.

Devam edelim. “Aeneis’in, hâlâ Tiber Nehri’ndeki silah deposunda duran efsanevi gemisinin görünüşünün Procopius’u hayretler içinde bıraktığı ortaya çıkmıştır... Üstelik efsanevi geminin sanki YENİ YAPILMIŞ GİBİ göründüğünü VE ÜZERİNDE HİÇBİR ÇÜRÜME İZİNİN OLMADIĞINI tasdik etmeyi özellikle gerekli buldu” [196], 1. cilt, s.406. Procopius’un yazdıklarını kelimesi kelimesine aktarırsak, “BU AHŞABIN UFAK BİR PARÇASI   BİLE   ÇÜRÜMEMİŞ,   İÇİ   HİÇ   DE   ÇÜRÜMÜŞ   GİBİ   GÖRÜNMÜYOR, GEMİNİN HER PARÇASI SANKİ USTANIN ELİNDEN YENİ ÇIKMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR... VE SAPASAĞLAM DURUYOR. BU MUCİZE BENDE BİLE HAYRET UYANDIRIYOR” diye yazmıştı [696], s.89.

Fikrimizce,  burada  şaşırtıcı  bir  şey  yok.  Büyük  ihtimalle  XV-XVII.  yüzyıllarda yaşayan (sonra hatalı olarak güya M.S. VI. yüzyıla getirilen) Procopius Haçlı Seferleri’nin vakanüvisidir. Herhalde o, gerçek Truvalı ve HAÇLI olan Aeneis’in, Procopius’tan biraz önce, belki M.S. XIII-XV. yüzyılda yapılmış gemisini görmüştü.

Adı geçen yorumculardan farklı olarak, Truva vakanüvislerini kara cahillikle suçlamaktan kaçınacağız. Tam tersine, şimdi anlaşılmış olduğu gibi, BU VAKANÜVİSLER GENELDE HAKLIYDILAR. Zaten bunun gibi “anakronizmler”  Truva vakayinamelerini, bu vakayinamelere Skaliger kronolojisinin çarpıtılmış gözlükleriyle bakılırsa, KALIN BİR TABAKA ile doldurmaktadır. Skaliger tarihçileri, bütün bu “anakronizmleri” Orta Çağ döneminde yaşayan birçok kronoloji uzmanının yetersizliğinin kanıtı olarak algılamamızı önermektedirler. Bizim için ise bu, VAKAYİNAMELERİN GERÇEKLİĞİNİN KANITIDIR.

23.  TRUVA  VE  GOT  SAVAŞLARININ  TARİFLERİ  BİRBİRLERİNE  NE KADAR YAKINDIR?

Truva Savaşı’nın kahramanlarının yüzde kaçının, Got = Tarquinius Savaşı’nın kahramanlarına “paralel” olduğu gibi önemli bir soruyu tartışalım. Kolaylık sağlamak üzere, yalnızca, her birinin ismine Truva vakayinamelerindeki her kitabın en az 20 sayfasında rastlanan erkeklerle yetinelim [851]. Başka deyişle, gerçekten isimleri sık sık geçen, önemli kişilerle ilgilenmekteyiz. Basit bir hesaplama sonucunda aşağıdaki liste oluşturulmuştur:

PRİAMOS’UN İSMİNE 51 sayfada rastlanmış, AŞİL’İN İSMİNE 39 sayfada, AGEMAMNON’UN İSMİNE 35 sayfada, MENELAOS’UN İSMİNE 34 sayfada, HEKTOR’UN İSMİNE 33 sayfada, PARİS’İN İSMİNE 23 sayfada, AİAS’IN İSMİNE 23 sayfada, TROİLOS’UN İSMİNE 22 sayfada rastlanmıştır. Gördüğümüz gibi, sekiz ana kahraman içinde paralelliğe girmeyen sadece Aias’tır. DOLAYISIYLA, “ANTİK” TRUVA SAVAŞI’NIN ANA KAHRAMANLARININ YÜZDE 87’Sİ ORTA ÇAĞ VAKAYİNAMELERİNDE DE GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI’NIN ÖNDE GELEN ADAMLARI OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

BİZİM YAPILANDIRMAMIZ. Truva Savaşı, muhtemelen M.S. XIII. yüzyıldaki Orta Çağ döneminin ünlü bir olayıdır. Bu olay, 1) Got Savaşı, 2) Tarquinius Savaşı, 3) Çar-Grad’ın (Yeni Roma’nın) Haçlılar tarafından 1204 yılında ele geçirilmesi, 4) Josephus Flavius’un Yahudi Savaşı (kısmen) olarak da bilinmektedir.

Bu arada Truva şehri Yeni Roma = Çar-Grad’dır. Truva’nın kuşatılması ve düşmesi hakkındaki hikâyeler Avrupa’nın bir kısmını, mesela İtalya’yı kapsayan M.S. XIII. yüzyıldaki savaşın bazı olaylarını içine almaktadır. Burada Napoli şehri = Yeni Şehir ve HÂLÂ ayakta duran Orta Çağ Truva Şehri bulunmaktadır [196].

24. TRUVA SAVAŞI’NIN DİĞER YANLIŞ TARİHLEMELERİ

24.1. Truva Savaşı’nın Güya M.S. III. Yüzyıldaki Hayalet Yansıması

Yukarıda, güya I-III. yüzyıllardaki İkinci Roma İmparatorluğu’nun, güya M.S. III-VI. yüzyıllardaki Üçüncü Roma İmparatorluğu’nun hayalet yansıması olduğunu gösterdik. Her ikisi ise güya X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu’nun ve XIV-XVII. yüzyıllardaki Habsburg = “Moğol” İmparatorluğu’nun hayalet yansımalarıdır.

Bu arada İkinci Roma İmparatorluğu’nun sonu, yani güya M.S. 234-270 yıllarındaki dönem, Üçüncü Roma İmparatorluğu’nun sonunu, yani güya M.S. 536-552 yıllarındaki ya da M.S. 536-553 yıllarındaki dönemi kaplamaktadır. Başka sözlerle, Got = Tarquinius = Truva Savaşı yaklaşık M.S. III. yüzyılda “hayalet olarak ortaya çıkmış olmalı”. Bu hesaplamalar doğru  çıkmaktadır.  Açıklamamızı  gereksiz  ayrıntılarla  doldurmamak  üzere  burada  bu paralelliğin ana odak noktalarının kısa bir şekilde gösterilmesi ile yetinelim. İsteyen herkes kendi başına ayrıntılara dalıp tüm görüntüyü tümüyle yapılandırabilir.

1a. Güya III. yüzyıldaki GOT SAVAŞI. JULİA MAESA VE FAVORİTLERİ. İkinci Roma İmparatorluğu’nun sonu güya M.S. 217 yılına denk düşmektedir. Sonra güya 217-235 yılları ndaki anarşi başlamıştı. İktidara Julia Maesa adlı bir kadın ve onun favoritleri, imparatorlar Aleksander Severus ve Elagabalus gelmişlerdi.

# 1b. Güya VI. yüzyıldaki GOT SAVAŞI. AMALASUNTA VE FAVORİTLERİ. Üçüncü Roma İmparatorluğu’nun sonu güya M.S. 526 yılına, yani Roma’nın son resmi imparatoru   (gerçi   kendisi   artık   Romalı   değildi)   olan   Teoderik’in   öldüğü   yıla   denk düşmektedir. Sonra iktidara kızı Amalasunta ve onun iki favoriti Amalareiks ve Amalareiks geliyorlar. Bu güya 526-536 yıllarına ait olan bir dönemdir. Julia Maesa ile Amalasunta arasındaki kısmi paralellik 1. bölümde gösterilmiştir.

2a. Güya III. yüzyıldaki GOT SAVAŞI. Bu, güya 234-251 yıllarındaki iç savaştır. Sadece iç savaş değil, aynı zamanda da Got Savaşı’dır. Bugünlerde “Got Savaşı” ismi resmi olarak güya M.S. 234-251 yılları dönemini kapsamaktadır [579], s.439-440.

# 2b. Güya VI. yüzyıldaki GOT SAVAŞI. Güya 536-552 yıllarındaki meşhur Got Savaşı. Ona da resmi olarak bütün kaynaklarda Got Savaşı denilmektedir. Yukarıda gösterdiğimiz gibi, “antik” Titus Livius aynı savaşı Tarquinius Savaşı olarak tarif etmiştir.

3a. Güya III. yüzyıldaki GOT SAVAŞI. Güya III. yüzyıldaki anarşi ve GOT SAVAŞI döneminde hüküm süren bazı Roma İmparatorlarının isimlerini sıralayalım. Birinci isim SEVERUS’tur (222-235).

# 3b. Güya VI. yüzyıldaki GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. TARQUİNİUSLAR VE GOTLAR KUZEYDEN GELMİŞLERDİ. TARQUİNİUSLARIN soyu KUZEY memleketinden gelenlerdir, yukarıdaki açıklamalara bakınız. Gotlar da İtalya’ya kuzeyden tecavüz etmişlerdi. SEVERUS isminin, çarpıtılmış hali olan (Rusça – Ç.N.) SEVERNİY (Türkçe çevirisi KUZEY – Ç.N.), yani SEVER’DEN (KUZEYDEN) gelen biri anlamını taşıyor olması mümkündür.

4a. Güya III. yüzyıldaki GOT SAVAŞI. İMPARATOR GORDİANLAR. GORDİANLARIN hanedanı: I. Gordian (238 yılı), II. Gordian (238 yılı), III. Gordian (238-

244 yılları). Res.5.81’e bakınız. Gordian ismi ile herhalde ORDA kelimesinden gelen Slav “Gordıy” kelimesi arasındaki bağlantıyı belirtelim. Batı Avrupa’da ORDA ismi bazen “Gordianların”  çıktığı  HORDA  olarak  yazılırdı.  İmparator  Gordianların  toplam  sayısı ÜÇTÜR.

# 4b. Güya VI. yüzyıldaki GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. GURURLU TARQUİN. Artık bildiğimiz gibi, Titus Livius Got Savaşı’nı Tarquinius adını kullanarak tarif etmişti. GOTLARIN SOYUNA ise kolektif GURURLU TARQUİN adını koymuştu. Herhalde GORDİAN ismi, Slav GORDIY ya da GORDINYA kelimelerinin bir versiyonudur. Titus Livius’un da, Tarquinius Collatinus, Sextus Tarquinius, Gururlu L. Tarquin dâhil olmak üzere tam ÜÇ ana Tarquinius’tan bahsettiğini belirtelim.

5a.  Güya  III.  yüzyıldaki  GOT  SAVAŞI.  VALERİANUS  VE  BALBİNUS.  a) İmparator Valerianus, 253-260 yılları, b) İmparator Balbinus, 238 yılı.

# 5b. Güya VI. yüzyıldaki GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. VALERİUS-BELİSARİUS VE  BADUİLA.  a)  Seçkin  Rum  komutanı  Belisarius  ya  da  Livius’a  göre  Valerius. VALERİUS ismi VALERİANUS ismine büyük oranda benzemektedir. b) Ünlü Got komutanı Baduila, namı-diğer Totila [196], 1. cilt. Baduila sadece Totila’nın ikinci ismidir. Herhalde BADUİLA ve BALBİN aynı ismin iki benzer telaffuzudur.

6a. Güya III. yüzyıldaki GOT SAVAŞI. FURİA, GORDİAN’IN EŞİDİR. III. Gordian’ın eşi FURİA Tranquillina’dır [579], s.438.

# 6b. Güya VI. yüzyıldaki GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. GURURLU TARQUİN’İN EŞİ nitelikleri yüzünden “ŞİRRET KARI” olarak nitelendirilmektedir. Titus Livius’a göre, Gururlu Tarquin’in eşi meşhur TULLİA’dır. Titus Livius onu tam “şirret karı”, yani iktidar iddiasında bulunan kindar kadın olarak tarif etmektedir [482]. İsimlerin açık benzerliği ortadadır: GORDİAN = GURURLU, Tranquillina = TARQUİNİUSLAR, FURİA = ŞİRRET KARI, Livius’a göre kadının benzer karakteristiğidir.

7a. Güya III. yüzyıldaki GOT SAVAŞI. BU SAVAŞ KAÇ YIL SÜRMÜŞTÜ? Got Savaşı ya 13 yıl: 238-251 yılları arasında,  ya da 16 yıl: 235-251  yılları arasında devam etmiştir. Bugün 238-251 yılları Got Savaşı’nın resmi çerçevesi olarak algılanmaktadır [579], s.439-440. Ama Julia Maesa’nın favoriti olan Severus’un 235 yılındaki ölümünden sonra anarşi başlamıştı.

# 7b. Güya VI. yüzyıldaki GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. BU SAVAŞ KAÇ YIL SÜRMÜŞTÜ? Got Savaşı, Procopius’a göre ya 16 yıl: 536-552 yılları arasında, ya da 18 yıl:

535-553 yılları arasında devam etmiştir. Titus Livius onu “Tarquinius Savaşı” adı ile tarif edip 12 yıl sürdüğünü tahmin etmişti [482]. Dolayısıyla, önceki paragrafta verilmiş olan 13 ya da 16 yıllık rakamlar 12, 16 ya da 18 yıl ile çok iyi uyuşmaktadır.

24.2. Truva Savaşı’nın Hristiyan Tarihlemesi

Kutsal Kitap’ta, I. Yarovam döneminde ortaya çıkmış olan Yehuda va İsrail Krallıkları tarif edilmiştir. Kutsal Kitap, onun en yakın öncellerinin, Şaul, Davud ve Süleyman dâhil olmak üzere ünlü “üç büyük hükümdar” olduklarını söylemektedir. Skaliger kronolojisine göre hüküm sürdükleri yıllar şöyledir:  Şaul, güya M.Ö. 1020-965 (ya da 1004)  yıllarında, Davud güya M.Ö. 1004-965 yıllarında ve Süleyman güya M.Ö. 965-928 yıllarında hüküm sürmüşlerdir [72], s.192.

Bize, Davud’un güya M.Ö. X. yüzyılda hüküm sürdüğü söylenmektedir. Ama bunu, TRUVA SAVAŞI’NIN KRAL DAVUD İKTİDARDAYKEN GERÇEKLEŞTİĞİNİ söyleyen Truva vakayinameleri ile nasıl uyumlaştırmalı? Mesela, Truva vakayinamelerinin birinin adı şöyledir: “Truva’nın kuruluşu, tutsak düşüşü ve YEHUDA KRALI DAVUD HÜKÜM SÜRERKEN gerçekleşen son yıkılışı hakkındaki öykü”. Ya da bir başka ismi size sunalım:

“Böylelikle Truva, Yeruşalem’de İsrail’deki Kral DAVUD HÜKÜM SÜRERKEN yıkıma uğramıştı” [851], s.147. Ama Truva Savaşı, güya M.Ö. XIII. yüzyılda, yani M.Ö. 1225 yılında geçmiş [72], Davud ise güya X. yüzyılda yaşamıştır. Skaliger kronolojisine göre burada YAKLAŞIK 250 YILLIK BİR ARALIK ORTAYA ÇIKMAKTADIR. Tarihçiler bu konuda asık suratla susmaktadırlar.

Bizim yeni kronolojimizde çelişki ortadan kalkmaktadır. “Sayılar Yalana Karşı” (6. bölüm) kitabının sonuçlarına göre, Yehuda ve İsrail Krallıkları güya X-XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Kutsal Roma İmparatorluğu’nun, yani XIV-XVII. yüzyıllardaki Habsburg İmparatorluğu’nun (Nov-Gorodluların mı?), yani Büyük = “Moğol” İmparatorluğu’nun dinî renkli tarifidir. Demek ki, “üç büyük” kral Şaul, Davud ve Süleyman büyük ihtimalle M.S. XIII-XV. yüzyıllara ait olan kişilerdir, küresel kronoloji haritasına bakınız. Bu, Truva Savaşı’nın XIII. yüzyıl ile tarihlenmesi ile uyuşmaktadır.

Kral Davud’un hükümdarlığının kesin tarihlemesi konusunda daha fazla ayrıntı için “Slavların Kralı” ve “Rus’un Vaftiz Edilişi” adlı kitaplarımıza bakınız. Kutsal Kitap’ta tasvir edilen Kral Davud’un imajı, içine hem Hz. İsa ile ilgili bilgileri hem de Kral-Han Dmitri Donskoy = Büyük Konstantin ile ilgili bilgileri almıştı.

24.3. Truva Savaşı’nın Hellanicus Ve Damastus İle Tarihlenmesi

“Antik” yazarlar Hellanicus ve Damastus, Truva Savaşı’nın Roma’nın kuruluşundan sadece bir-iki nesil önce gerçekleştiği iddiasında bulunmaktadırlar. “Sayılar Yalana Karşı” (6. bölüm) kitabına göre, İtalyan Roması, herhalde ancak M.S. XVI. yüzyılda kurulmuştur. Bu tarihten bir-iki nesil, yani aşağı yukarı yarım yüzyıl aşağıya doğru hesaplayarak bizim yapılandırmamıza göre Truva Savaşı’nın (nam-ı diğer Got = Tarquinius Savaşı’nın) yer aldığı XIII. yüzyıl – XIV. yüzyılın başlangıcına çıkıyoruz. Böylelikle, büyük ihtimalle Hellanicus ve Damastus haklılar. Demek ki, kendileri XV-XVI. yüzyıllarda yaşamışlardı. Farklı vakanüvislerin, “Skaliger’in tarih ders kitabının” içindeki hayalet yansımalarını Truva Savaşı’nın “orijinali” olarak kabul etmiş olmaları mümkündür. Sözü geçen yansımaların sayısının en az on üç olduğunu söyleyelim! Bunlar, “Sayılar Yalana Karşı” (6. bölüm) kitabındaki küresel kronoloji haritasında siyah üçgenlerle işaretlenmiştir. Orta Çağ vakanüvislerinin  Truva  Savaşı’nın  tarihlenmesinde  büyük  bir  uyumsuzluğunun  olması şaşırtıcı değildir.

24.4. Truva Savaşı’nın Yehuda Tarihlemesi

“Truva’nın kuruluşu, tutsak düşüşü ve Yehuda kralı Davud hüküm sürerken gerçekleşen  son  yıkılışı  hakkındaki  öykü”ye  göre,  “Truva  4016  yılında ele  geçirilmişti.” [851], s.136. Bu tarihin hesaplanması hangi andan başlamıştı ki? Vakanüvis ne kastetmişti? Skaliger tarihine göre, vakayinamede birkaç bin yıllık bir tarihten söz edilirse, dünyanın yaratılışından itibaren hesaplanan bir tarih kastedilmektedir. Bu arada birkaç tane dünyanın yaratılışı tarihlemesi vardı.

Herhalde  burada,  eski  olayları  sıralayıp  tarihlemeye  çalışan  XVI-XVII.  yüzyıl kronoloji uzmanlarının bilimsel faaliyeti ile karşı karşıya kalmaktayız. Matthaios Blastares ve Joseph Skaliger gibi “eksperler”, eski olayları yanlış sıraya yerleştirip, kronolojiyi suni olarak uzatıp, sonra farklı olaylar arasındaki zaman aralığını yıllarla ölçüp elde edilen (yanlış!) rakamları eski gerçek vakayinamelere ve belgelere yazar olmuşlardı. Niyetleri belki kötü değildi ama böylece gerçek belgelere doğru olmayan tarihleri yazarak büyük bir zarar vermişlerdi.

Vakayiname tarihine geri dönelim: “Truva 4016 yılında düşmüştü.” Bu tarih, dünyanın yaratılışı tarihlerinin hangisine göre hesaplanmıştı? Kitabın adında Yehuda Kralı Davud yer aldığı için vakanüvisin yılları, Skaliger tarihine göre güya M.Ö. 3761 yılındaki dünyanın yaratılışının Yehuda tarihlemesine göre hesapladığını tahmin etmek doğaldır [72], s.68. Ama o zaman yukarıya doğru 4016 yıl kaydırarak M.S. 255 yılını elde ediyoruz. Bu tarih, kronoloji uzmanlarının hatalı olarak M.S. XIII. yüzyıldaki savaşın (Got = Truva Savaşı’nın) hayalet yansımasını yerleştirdikleri M.Ö. 235-251 yılları arasındaki aralığın yanına, yani İkinci Roma İmparatorluğu’nun sonuna çok uygun düşüyor. Bu arada, M.S. 255 yılı güya M.S. III. yüzyıldaki Got Savaşı’nın sonuna denk gelen M.S. 251 yılı ile hemen hemen uyuşmaktadır, res.5.68.

Böylelikle, XVI-XVII. yüzyıllarda yaşayan kronoloji uzmanlarından biri Truva Savaşı’nın tarihlenmesi için M.S. III. yüzyılda ortaya çıkan hayalet yansımasını hatalı olarak kullandıysa, vakayinamesine “Truva 4016 yılında düşmüştür” sözlerini yazmak zorundaydı. Zaten karşılaştığımız da tam olarak budur.

24.5. Truva Savaşı’nın Skaliger Tarihlemesi

Güya M.Ö. 1225 yılındaki Truva Savaşı’nın, güya M.S. VI. yüzyıldaki ve güya M.S.

552  yılında  biten  Got  Savaşı’nı  kaplaması  1800  ya  da  1780  yıllık  SERT  kronoloji oynamasının en belirgin sonuçlarından biridir. Gerçekten 1225 + 552 = 1777, bu da bize aşağı yukarı 1780 yıllık oynamayı vermektedir. Böylelikle, Yunan-Kutsal Kitap kronoloji oynaması yanlışlıkla  (M.S.  XIII.  yüzyıldan)  M.S.  VI.  yüzyıla  denk  düşen  Got  Savaşı’nın  suretini aşağıya, daha derin geçmişe, M.Ö. XIII. yüzyıla düşürmüştür. Bu örnekte, tarihlemeleri yanlış olunca, gerçek Orta Çağ olaylarının hayalet yansımalarının nasıl “çoğaldığını” görüyoruz.

“Sayılar Yalana Karşı” (6. bölüm) kitabındaki küresel kronoloji haritasında görüldüğü gibi,  Truva  =  Tarquinius  =  Got  Savaşı’nın  en  sağdaki  sureti  M.S.  XIII.  yüzyılda  yer almaktadır. Bu dönemin, Truva Savaşı hakkındaki eserlerin büyük bölümünün yazılmaya başlandığı dönem olması ilginçtir, res.5.21. Dolayısıyla, “Truva Savaşı”na dair, tarihçilerin bugün XIII. yüzyıldan daha önceki döneme ait olduğunu düşündükleri, seyrek rastlanan metinlerin tarihlenmesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

25. M.S. XIII. YÜZYILDAKİ SAVAŞA (TRUVA = TARQUİNİUS = GOT SAVAŞI’NA) KATILAN HAYALET YANSIMALARIN LİSTESİ

M.S. XIII. yüzyıldaki Truva Savaşı’na katılan ana kişilerin bulduğumuz HAYALET YANSIMALARINI bir araya getirelim. Buraya sonraki bölümlerde tartışacağımız paralellikleri ekleyelim. Sonuçta aşağıdaki mükemmel ve gayet ibret verici liste ortaya çıkmaktadır. Kolaylık sağlamak üzere, sadece aşağıdaki kahramanlarla yetinelim: a – AŞİL, b – AGEMEMNON,  c – “Aşil’in devamı” olarak ODİSSEAS = ULİSSES (ya da Ullises), d – PATROKLOS.

Aynı a, b, c, d işaretlerini,  bunların aşağıda sıralanmış olan, Truva Savaşı’nın başka hayalet yansımalarındaki suretleri için kullanalım.

1. Güya M.Ö. XIII. yüzyıldaki TRUVA SAVAŞI. Durum şudur: a – Aşil, b – Agememnon,    c  –  “Aşil’in  devamı”  olarak  Odisseas  =  ULİSSES  (ya  da  Ullises),  d  – Patroklos.

2. Güya M.Ö. VI. yüzyıldaki TARQUİNİUS SAVAŞI. Durum şudur: a – Valerius, b – Gururlu  Tarquin,  c  -  Lartius  +  Marcius  Coriolanus,  d  –  Marcus  Junius  Brutus  (Brat mı?(Rus.)).

3. Güya M.Ö. I. yüzyıldaki İÇ SAVAŞ. Durum şudur: a – Jül Sezar, b – Büyük Pompeius, c - Sulla + Çiçero (NRTSTS), d – Marcus Junius Brutus (Brat mı?(Rus.)), res.5.83.

4. Güya M.S. III. yüzyılda Roma’daki İÇ SAVAŞ. Durum şudur: a – Konstantius Chlorus, b – Büyük Diocletianus, c – Lucius Aurelianus, d – ?

5.  Güya  M.S.  VI.  yüzyıldaki  GOT  SAVAŞI.  Durum  şudur:  a  –  Belisarius,  b  – Justinianos (ve Theodora),  c –Narzes, Narcius, d – II. İoannes.

6. Güya M.S. 901-924 yıllarında Roma’daki İÇ SAVAŞ. Durum şudur: a – I. Alberic, b – Theophylactus (ve I. Theodora), c – I. Alberic (?) ve Marozia (?), d – X. Yannis.

7. Güya M.S. 931-954 yıllarında Roma’daki İÇ SAVAŞ. Durum şudur: a – II. Alberic, b – Hugues (ve II. Theodora), c – ?, d – XI. İoannes.

8. Güya M.S. X-XIII. yüzyıllardaki, KUTSAL ROMA İMPARATORLUĞU’NUN BAŞLANGICINDAKİ SAVAŞ. Durum şudur: a – II. Alberic,  b –III. Otto, c – I. Otto,  II. Otto, Gaius Julius Caesar Octavianus, d – ?.

9. M.S. X-XIII. YÜZYILLARDA İTALYA’DAKİ SAVAŞ. ÇAR-GRAD’IN 1204 YILINDAKİ VE 1261 YILINDAKİ DÜŞÜŞÜ. ORTA ÇAĞ TRUVASI’NIN VE YENİ ŞEHRİN (NAPOLİ’NİN) İTALYA’DAKİ DÜŞÜŞÜ. BÜTÜN BUNLAR, TRUVA SAVAŞI’NIN ORİJİNALİNİN BİLEŞENLERİDİR.  Durum şudur: a – Anjoulu I. Carlo,  b – IV. Innocentius, c – Anjoulu I. Carlo (NRTSTS, aşağıya bakınız), d – XXI. İoannes.

Güya VI. yüzyıldaki Got Savaşı’nın İtalya’nın alanına Skaliger tarafından yerleştirilmesinin gayet  şüpheli olduğunu tekrarlayalım. Yeni Roma’daki, BİZANS’TAKİ ünlü  Nika  Ayaklanması’nın  Got  Savaşı’nın  sureti  olduğunu  göstermiştik.  Bu,  Truva Savaşı’nın gerçek sahnesinin Çar-Grad (Yoros kalesi) = Yeni Roma = Truva = Yeruşalem olduğunu    yine    vurgulamaktadır.    Bu    olaylar    (kâğıt    üzerinde!)    İtalya’ya    Rum İmparatorluğu’ndan, başlarında Anjoulu I. Carlo adıyla (kısmen) tarif edilmiş olan “antik” Truvalı’nın (Aeneis olması mümkün) olduğu kaçakların burada Roma’yı kurdukları XIV-XV. yüzyıllarda ancak “taşınmıştı”. Kral Aeneis’in yanan Truva’dan kaçması ve Roma şehri’nin ve Roma İmparatorluğu’nun kendisi ve gelecek kuşakları tarafından kurulması konusu “Orda Rusu’nun Başlangıcı” kitabımızda anlatılmaktadır. Res.5.84’te “antik” Aeneis’in eski resmi gösterilmiştir. Karşımızda, ellerinde hükümdarlık asası ve hükümdarlık küresi olan Orta Çağ Hristiyan Kralı vardır. Roma’nın kurucuları Titus Livius’un “Tarihinde” Romus ve Romulus olarak tarif edilmiştir. Ancak daha sonra, XIV. yüzyılın sonunda – XV. yüzyılda   “Roma” ismi batıya, İtalya’ya geçirilmiştir. Res.5.85’te, Yeruşalem’in, güya 1170 yılına, yani Haçlı Seferleri dönemine ait olan haritası gösterilmiştir. Artık anladığımız gibi, burada büyük ihtimalle Çar-Grad tarif edilmiştir. Yukarıda adları geçen, M.S. XIII. yüzyıldaki dört kişinin Truva Savaşı’nın kahramanlarının kesin orijinalleri olduğu düşünülmemelidir. Tabii, asıl katkıyı  yapmış  olan  bilgiler  onların  yaşam  öyküleridir,  ama  aynı  zamanda  bilgilerin  bir bölümü daha geç kaynaklardan gelmiştir. Dolayısıyla, “gerçek iskeletin”, Orta Çağ vakanüvislerinin bu kahramanlara biçtikleri fantastik bedenden ayrılması için büyük bir çalışma gerekmektedir. Gerçek su kemeri-su tesisatının (ya da muhasara kulesinin) onların kalemlerinin altında fantastik Truva atına dönüştüğünü görmüştük. Adı “Eski” Yunan kaynaklarında Büyük Aşil olarak geçen Orta Çağ kahramanının gerçek özgeçmişini yapılandırmak ilginç olacaktır. Bunun büyük bir bölümü “Orda Rusu’nun Başlangıcı” kitabımızda yapılmıştır.