Anatoliy T. Fomenko
ANTİKÇAĞ ORTA ÇAĞ'DIR

Suretlerin tespit edilme yöntemleri. “Eski” ve Orta Çağ hanedanlarının özdeşleşmesi.
M.S. XIII. yüzyıldaki Truva Savaşı. Yunan-Roma tarihinde kronolojik oynamalar. XII. yüzyıldaki İncil olaylarının XI. yüzyılın tarihine yansıması.

BÖLÜM 7.
İKİNCİ ROMA İMPARATORLUĞU X-XIII. YÜZYILLARDAKİ KUTSAL ROMA İMPARATORLUĞU'NU VE XIV-XVII. YÜZYILLARDAKİ HABSBURG İMPARATORLUĞU'NU KAPLAMAKTADIR. 1053 YILLIK VE 1400 YILLIK OYNAMALAR.

4.  ÜÇÜNCÜ  ROMA  İMPARATORLUĞU,  X-XIII.  YÜZYILLARDAKİ KUTSAL ROMA İMPARATORLUĞU’NU VE XIV-XVII. YÜZYILLARDAKİ HABSBURG İMPARATORLUĞU’NU KAPLAMAKTADIR. 720 YILLIK OYNAMA VE 1053 YILLIK OYNAMA.

Res.7.7’de artık tanıdığımız, güya M.S. III-VI. yüzyıllardaki Üçüncü Roma İmparatorluğu ve X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu arasındaki paralellik gösterilmiştir.  Burada  HRKO  =  2,3X10-10’dur.  Ayrıntılar  için  “Sayılar  Yalana  Karşı” kitabımıza, 6. bölüme bakınız. Özdeşleştirme iki asıl oynamanın farkı olan, 1053-333=720 yıllık oynamadan sonra ortaya çıkmaktadır. Kaplamanın temel noktaları şunlardır:

1) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. ORTA ÇAĞLAR’DA YAŞAYAN FRİEDRİCH “ANTİK” DÖNEMDE YAŞAYAN TEODERİK’E UYMAKTADIR. II. Friedrich’in Orta Çağ dönemindeki, yani X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal İmparatorluk’taki hükümdarlığının sonu, yani 1250 yılı 724 yıllık oynamadan sonra Büyük Teoderik’in “antik” Üçüncü İmparatorluk’taki hükümdarlığının sonunu, yani 526 yılını kaplamaktadır. Res.7.8’de II. Friedrich’in bir şahin ile birlikte tasvir edildiği eski resim sunulmaktadır.

2)  X-XIII.  YÜZYILLARDAKİ  İMPARATORLUK.  ORTA  ÇAĞLAR’DA YAŞAYAN HEİNRİCH “ANTİK” DÖNEMDE YAŞAYAN VALENS’E UYMAKTADIR.

İmparator IV. Heinrich’ten ve yanındaki “Papa Hildebrand”dan ibaret Orta Çağ çifti oynamadan sonra Valens ve Aziz Basileios’tan ibaret “antik” çifti kaplamaktadır. “Hildebrand”ın güya 1085 yılındaki ölümünün, oynamanın ortalama 720 yıllık değeri ile uyuşan  707  yıllık  oynamadan  sonra  güya  Aziz  Basileios’un  378  yılındaki  ölümünü kapladığına dikkat ediniz.

3) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. ORTA ÇAĞ ZAMANINDA YAŞAYAN III. OTTO (KIRMIZI) “ANTİK” DÖNEMDE YAŞAYAN KONSTANTİUS CHLORUS’A UYMAKTADIR. Devam edelim. Orta Çağ zamanında yaşayan ve güya 1002 yılında ölen III. Otto (Kırmızı) “antik” İmparator Konstantius I. CHLORUS’U kaplamaktadır. CHLORUS kelimesinin KIRMIZI anlamına geldiğini vurgulayalım. Demek ki, burada iki aynı isim birleşmiştir. Bu arada, bu iki imparator İkinci İmparatorluğa ait olan Jül Sezar’ı kaplamaktadır,  ayrıntılar  için  3.  bölüme  bakınız.  Jül  Sezar’ın  kırmızı  saçlı  olduğunu kanıtlayan bilgilerin günümüze ulaşıp ulaşmadığını anlamak enteresan olurdu. Jül Sezar’ın gerçek prototipi hakkındaki ayrıntılar için “Slavların Çarı” ve “Orda Rusu’nun başlangıcı” kitaplarımıza bakınız.

4) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDE YAŞAYAN IV. KONRAD “ANTİK” DÖNEMDE YAŞAYAN GOT KRALLARINA UYMAKTADIR.  Orta  Çağ  döneminde,  X-XIII.  yüzyıllardaki  Kutsal  Roma İmparatorluğu’nda yaşayan IV. Konrad (Orda Hanı mı?), oynamadan sonra Got Krallarının “antik” erkek hanedanını kaplamaktadır. Yani, Üçüncü İmparatorluk’taki, Büyük Teoderik’in güya 526 yılındaki ölümünden Totila’nın güya 541 yılındaki ölümüne kadar süren dönemi.

5) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDE YAŞAYAN MANFRED “ANTİK” DÖNEMDE YAŞAYAN TOTİLA’YA UYMAKTADIR. Orta Çağ döneminde yaşayan Manfred “antik” Totila’yı, Orta Çağ döneminde yaşayan Konradin ise “antik” Teya’yı kaplamaktadır. Burada ortalama tarih oynaması 723 yıldır. Bu rakam hemen hemen 720 yıla eşittir. X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu ile Üçüncü İmparatorluk arasındaki paralelliği biraz daha ayrıntılı şekilde açıklayalım.

6) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. ORTA ÇAĞ KARIŞIKLIĞI “ANTİK”   KARIŞIKLIĞI   KAPLAMAKTADIR.   Üçüncü   İmparatorluk’taki   Roma   455 yılından  sonra  anarşiye  kapılmıştı.  Bu,  Ricimer  ve  favoritlerinin  dönemi  idi,  3.  bölüme bakınız. 720 yıllık oynamadan sonra X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu’nda “antik” Ricimer’in sureti olan ve Orta Çağ döneminde yaşayan Philipp Ghibellino’nun zamanında Roma’da derin bir anarşinin ve karışıklığın başladığını meydana çıkarıyoruz. F. Gregorovius, “1198 yılında, Roma’daki imparatorluk iktidarının hâlâ hissedilmekte olan son kalıntıları yok edilmiştir” diye bildirmektedir [196], 5. cilt, s.13.

Üçüncü İmparatorluk’taki gibi, burada da iç savaş çıkmıştır [196], 5. cilt, s.21. “Savaş, güçlü bir adam olan Suburlu Pandulf senatör olduğu zaman, yine aynı 1199 yılının sonunda çıkmıştı [196], 5. cilt, s.23. Herhalde, tam bu Orta Çağ SUBUR’U (“Subur”dan, yani herhalde “SİBİRYA”dan, “kuzey”den), “uzak geçmişe” doğru oynamadan sonra İmparator Libius Severus’un ortaya çıkmasına sebep olmuştur. M.S. 461-465 yıllarında.

7) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. ORTA ÇAĞ ANARŞİSİ “ANTİK” ANARŞİYE UYMAKTADIR. “Antik” Üçüncü İmparatorluğun sonunda 455-476 yıllarına  ait  olan  dönemin  asıl  kişilerinin  Petronius  Maximus,  Avitus,  Ricimer,  Libius Severus,  Procopius  Anthemius,  Anicius  Olybrius,  Julius  Nepos,  Romulus  Augustulus oldukları düşünülmektedir [72]. 720 yıl sonra Orta Çağ döneminde X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu’nda yine hemen hemen aynı görünümü gözlemekteyiz. “Roma, papalık partisi ve demokratik parti olmak üzere iki düşman partiye bölünmüştü... Şehirdeki bu şiddetli savaş politik mücadelenin biçimini almıştı.” [196], 5. cilt, s.27.

Burada, 720 yıllık oynamadan sonra tarihlerin iyi uyuşmasının yanı sıra çok benzer isimlerin birbirlerini ilginç bir şekilde kaplamasını görüyoruz: “Antik” SEVER = Orta Çağ SUBUR’U, “antik” Petronius = Orta Çağ PETRUS’U, “antik” RİCİMER = Orta Çağ RAİNERİUS’U [196], 5. cilt, s.27.

8) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDE YAŞAYAN IV. OTTO “ANTİK” DÖNEMDE YAŞAYAN ODOACER’E UYMAKTADIR. Devam edelim. Orta Çağ döneminde yaşayan IV. Otto’nun “antik” dönemde yaşayan Odoacer’i kapladığını ortaya çıkarmaktayız. 720 yıllık oynamadan sonra hükümdarlık dönemleri çok iyi uyuşmaktadır, res.7.7. Bu arada, IV. Otto’nun ALMAN olduğu, sureti olan “antik” Odoacer’in ise ALMAN HERULİ’NİN (Lat.) lideri olduğu düşünülmektedir. ODOACER  =  ODO  +  CR  isminin  “OTTO  +  KR”  yani  OTTO  KRAL,  OTO  KAİSER anlamına gelmesi mümkündür. “Antik zamanda” Odoacer Roma’nın hükümdarı idi. Orta Çağ döneminde Kapitol Tepesi’nde ise IV. Otto’nun ROMA KRALI olacağı ilan edilmişti [196], 5. cilt, s.52.

9) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. IV. OTTO’NUN ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDEKİ HÜKÜMDARLIĞI ODOACER’İN “ANTİK” DÖNEMDEKİ HÜKÜMDARLIĞINA UYMAKTADIR. Orta Çağ döneminde yaşayan IV. Otto 21 yıl, yani Alman Kralı gibi 1197-1218 yılları arasında iktidarda kalmıştı. Sureti olan “antik” Odoacer 17 yıl, güya 476-493 yılları arasında iktidarda kalmıştı. Burada şunu kaydetmek ilginçtir. [196],

5. cilt’e göre, Orta Çağ döneminde yaşayan IV. Otto’nun 1201 yılında Roma Kralı olduğu ilan edilmişti. Bu durumda, “Roma hükümdarlığı” TAM 17 YIL, 1201 yılından itibaren 1218 yılına kadar sürmüştü. Bu süre tam olarak “antik” Odoacer’in hükümdarlık süresidir!

10) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDE YAŞAYAN IV. OTTO’NUN SONU “ANTİK” ÇAĞ DÖNEMİNDE YAŞAYAN ODOACER’İN SONUNA UYMAKTADIR. “Antik” Odoacer’in kariyerinin sonu Odoacer’in Roma tahtında yerini alan Büyük Teoderik’in faaliyetinin başlangıcı ile sıkı bir biçimde bağlanmıştır. Herhalde, Teoderik Odoacer’den çok daha gençti. Bununla tam olarak uyumlu şekilde, X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal İmparatorlukta, Orta Çağ döneminde yaşayan IV. Otto’nun kariyeri de IV. Otto’dan daha GENÇ olan imparator II. Friedrich’in faaliyetinin başlangıcı ile sıkı bir biçimde bağlanmıştır.

11) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. ORTA ÇAĞ DÜŞMANLIĞI “ANTİK” DÜŞMANLIĞA UYMAKTADIR. ODOACER ile TEODERİC birbirlerine karşı düşmanlık duymaktadırlar. Beklemek gerektiği gibi, X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal İmparatorluk’ta IV. Otto da II. Friedrich ile birbirlerine karşı düşmanlık duymaktadırlar. Otto (Odoacer mi?) ile Friedrich (Teoderic mi?) arasındaki düşmanlık konusunda şunlar bildirilmektedir: “Hohenstaufen Hanedanının haklarının veliahtı,..  Otto’nun TEHLİKELİ bir RAKİBİ idi... Friedrich’in korkutucu bir şekilde uzakta duran delikanlılık sureti derin bir izlenim bırakmaktaydı” [196], 5. cilt, s.57.

12) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDE YAŞAYAN FRİEDRİCH “ANTİK” TEODORİK’E UYMAKTADIR. “Antik” Kral Teoderik GOT idi, ama hayatı Üçüncü Roma İmparatorluğu’na adanmıştı. Hükümdarlığının sonu güya VI. yüzyıldaki Got Savaşı’nın sonunun simgesidir. Buna benzer olaylar 720 yıl sonra, X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu’nda ortaya çıkmıştı. “Yani çocukluğundan beri ALMAN MİLLETİNE YABANCI olan Friedrich… İtalya’nın ve Almanya’nın kaderini birbirine bağlayıp, her iki halkı, bitmesi için bir asırdan fazla zaman gerekecek sonsuz bir mücadelenin içine itmişti.” [196], 5. cilt, s.57. Burada XIII. yüzyıl söz konusudur.

13)  X-XIII.  YÜZYILLARDAKİ  İMPARATORLUK.  FRİEDRİCH  GATTİN “ANTİK” BÜYÜK TEODORİK’E UYMAKTADIR. TEODERİK ile FRİEDRİCH isimleri arasındaki   paralelliği   fark   etmemek   mümkün   değildir.   Bu   arada,   “antik”   Teoderik GOTLARIN kralı idi. Sureti olan Orta Çağ Friedrich’inin (gerçi, söz konusu olan II. Friedrich değil, I. Friedrich) unvanında GATTIN şeklinde GOT sözü yer almaktadır. Madeni paraları için [1435], No.26, tablo’ya bakınız. Ayrıca GATTIN sözü HİTİTLER sözü ile hemen hemen uyuşmaktadır. Yukarıda, Orta Çağ GOTLARININ “antik”, Kutsal Kitap’ta tarif edilmiş olan HİTİTLERİ kaplamalarını göstermiştik. Demek ki, Orta Çağ Friedrich’ine herhalde GOT ya da HİTİT denilmekteydi. Almanya’da, ismi herhalde HETTİN + GEN’den (gen = genus), yani anlamı HİTİTLER’İN SOYU olan HİTİT-SOY’den gelen GÖTTİNGEN adlı şehrin yer aldığını hatırlamamız yerinde olur.

14) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDE YAŞAYAN İKİ FRİEDRİCH İKİ “ANTİK” TARQUİNİUS’A UYMAKTADIR. M.S. XII- XIV. YÜZYILLARA AİT OLAN OLAYLAR KUTSAL KİTAP’IN SAYFALARINDA. “Antik” Titus Livius tarafından tarif edilmiş olan Birinci Roma İmparatorluğu’nda, Kral Yaşlı Tarquin ve Kral Gururlu Tarquin dâhil olmak üzere İKİ TARQUİNİUS’U görmüştük. X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu’nda benzer bir çift görülebilir: İmparator I. FRİEDRİCH ve İmparator II. FREDRİCH.

“Eski” İsrail ve Yehuda krallıkları ile Üçüncü Roma İmparatorluğu arasındaki paralelliği göstermiştik. Ama Üçüncü İmparatorluk yalnız X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu’nun  ve  XIII-XVII.  yüzyıllardaki  Habsburg  İmparatorluğu’nun  yansıması olduğu için, buradan, Kutsal Kitap’ta tarif edilmiş olan krallıkların X-XIII. ve XIII-XVII. yüzyıllardaki imparatorlukların yansımaları olması gerektiği sonucu doğmaktadır. Bu durum, hanedan paralellikleri yönteminin yardımıyla bağımsız olarak ortaya çıkarılmıştır, “Sayılar Yalana Karşı” kitabımıza, 6. bölüme bakınız. Bununla ilgili ayrıntılar için “Kutsal Kitap Rus’u” kitabına bakınız. Burada ise yalnız bir konunun açıklanmasıyla yetinelim.

Yukarıda, II. Friedrich’in Büyük Teoderik’i kapladığını ortaya çıkardık. Bu arada, XVI. yüzyıldaki bazı Orta Çağ belgelerinde, I. Friedrich Barbarossa’nın, II. Friedrich ile karıştırılmış olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Mesela, II. Friedrich’e ait olan bazı efsanelerden birinin 1519 yılında I. Friedrich’e geçirilmiş olduğu ortaya çıkmıştır [459], 1. cilt, s.220. I. Friedrich Barbarossa (Barbar Ross mu?) ve II. Friedrich, geçmişte “bir çift Tarquinus” olarak yansıtıldıkları için “biyografilerinin” de karıştırılmış olması mümkündür.

14a. X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. II. FRİEDRİCH ya da I. FRİEDRİCH. I. Friedrich Barbarossa Roma ve Alman imparatoru idi. Roma ile 1167 yılında savaşmaktadır. I. Friedrich’in Roma’daki düşmanı Papa III. Alexander’dir [196], 4. cilt, s.483. I. Friedrich Roma’ya saldırıp yenilgiye uğramıştı [196], 4. cilt, s.483-484. Res.7.9’da I. Friedrich Barbarossa’nın Orta Çağ dönemine, güya 1188 yılına ait olan resmi gösterilmiştir. Res.7.10’da I. Friedrich Barbarossa’nın güya XII. yüzyıla ait olan, kutsal emanetlerin saklandığı sandığın üzerindeki bir “portresi” daha gösterilmiştir.

# 14b. ÜÇÜNCÜ ROMA İMPARATORLUĞU. BÜYÜK TEODERİK. Kendisi Got ve Roma Kralıdır. Teoderik Yeni Roma ile savaşmaktadır. Teoderik’in ordusunu komutan Vitalianus yönetmektedir. Teoderik’in düşmanı Doğu Roma hükümdarı ve Yeni Roma’nın başkanı Anastasios’tur. Teoderik’in, Vitalianus’un başında olduğu ordusu Yeni Roma’ya saldırıp yenilgiye uğramışlardı.

## 14c. Kutsal Kitap. Kralların 4. Kitabı. KRAL SANHERİB. Kendisi Asur kralıdır. Yukarıda gördüğümüz gibi, Asurlular Gotları, P-Russları, Almanları ya da Russları kaplamaktadırlar. Sanherib Yeruşalem ile savaşmaktadır. Kutsal Kitap’ta tarif edilmiş olan Yeruşalem’in Yeni Roma’yı = Çar-Grad’ı (Yoros’u) kaplaması yine ortaya çıkmaktadır. Asurlu Sanherib’in düşmanı daha önce Kral Anastasios ile özdeşleştirdiğimiz Yehuda Kralı Hezekiya’dır, ayrıntılar için “Sayılar Yalana Karşı” kitabına, 6. bölüme bakınız (IV. Krallar 19:35).

14’a. X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. Orta Çağ vakayinameleri I. Friedrich Barbarossa’nın (Barbar Russ’un mu?) Orta Çağ tarihinde iyi bilinen bu yenilgisini şu şekilde tarif etmektedir. Çağdaş tarihçilere göre, bu vakayiname artık var olan Kutsal Kitap’a atıf yapıp Kutsal Kitap’ta tarif edilmiş olan olaylar ile “bir paralellik kuruyormuş” gibi  yapıyor.  “RAB  bir  melek  göndererek  Asur  Kralı'nın  ordugâhındaki  bütün  yiğit savaşçıları, önderleri, komutanları yok etti. Asur Kralı utanç içinde ülkesine döndü” (II. Tarihler, 32:21). Böyle bir tabloyu, F. Gregorovius’un sözlerine göre, Canterburyli Thomas (İng. Saint Thomas of Canterbury), ordusu Tanrı tarafından yok edilmiş olan... Sanherib geri çekildiği için III. Alexander’e (yani güya Papa’ya – A.F.) tebriklerini sunarken tarif etmektedir... Hemen hemen tüm vakanüvisler (Friedrich’in yenilgisini tarif ederken – A.F.) Tanrı’nın cezasından bahsetmektedirler [196], 4. cilt, s.496, not 89.

## 14'c. Kutsal Kitap’ta, Asur Kralı Sanherib’in yenilgisi hakkındaki ünlü olay şu şekilde tarif edilmiştir: “(Asurlu Sanherib’in Yeruşalem’i muhasara ettiği – A.F.) o gece RAB'bin meleği gidip Asur ordugâhında yüz seksen beş bin kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyananlar salt cesetlerle karşılaştılar. Bunun üzerine Asur Kralı Sanherib ordugâhını bırakıp çekildi. Ninova'ya döndü ve orada kaldı” (II. Krallar 19:35-36).

Kutsal Kitap’ın uzun zaman boyunca atıf yapılan güvenilir bir kaynak olduğu düşünüldüğü için, bugün bize, Orta Çağ döneminde yaşayan vakanüvislerin Orta Çağ olaylarını tarif ederken Kutsal Kitap’ta betimlenmiş olan “Eski Çağ” suretlerini kasıtlı olarak kullandıkları inandırılmaktadır. Güya tam bu yüzden, Orta Çağ döneminde yaşayan vakanüvisler KENDİLERİNİN GÖRDÜKLERİ (ŞAHİT OLDUKLARI) OLAYLARI, çağdaşlığı “eski Kutsal Kitap elbiselerine” giydirerek Kutsal Kitap’ın diline özgü olan eski dil yardımıyla tarif etmişlerdi. Sonuçlarımız durumun büyük ihtimalle tam tersi olduğunu göstermektedir.  O  zamanlarda  Kutsal  Kitap  sonuna  kadar  yazılmamıştır,  ayrıntılar  için “Sayılar Yalana Karşı” kitabına, 6. bölüme bakınız. Kutsal Kitap tam olarak XI-XVII. yüzyıllar arasındaki dönemde yaratılmıştı. Yani, vakanüvislerin Kutsal Kitap’a atıfta bulunması bir tarafa, tam tersine, Orta Çağlar’a ait olan vakayinamelerin çeşitli parçaları, Kutsal Kitap’ın, oldukça geç zamanlarda, yani XV-XVII. yüzyıllar döneminde yapılmış olan son versiyonuna dâhil edilmişti.

Yukarıda  anlattığımız,  güya  M.S.  XII.  yüzyıldaki  olayın  ayrıntılarını  açıklayalım. Yani,  I.  Friedrich  Barbarossa’nın  (Barbar  Ross’un  mu?),  daha  sonra  Kutsal  Kitap’ın  II. Krallar adlı kitabının sayfalarına Asur (yani Rus mu?) Kralı’nın yenilgiye uğraması olarak yansıyan olayın. F. Gregorovius Orta Çağlar’a ait olan vakayinamelerin içindekileri şu şekilde aktarmaktadır: “ROMA, İKİNCİ YERUŞALEM HALİNE GELMİŞ, İMPARATOR FRİEDRİCH   İSE   SANHERİB   TARAFINDAN   NEFRET   EDİLİR   OLMUŞTUR.   2 Ağustos’ta (güya 1167 tarihinde – A.F.) gökte karanlık bulutlar toplandıktan sonra şehri sağanak vurdu. Ondan sonra yakıcı sıcak geldi. O yerlerde Ağustos ayında öldürecek kadar tehlikeli sıtma, veba haline geldi. Yenilmez ordunun en seçkin bölümü onursuzca ölmüştü. Atlılar, piyadeler ve silahtarlar hasta olup ölüyorlardı. Ölüm, onlar sokaktan atla geçiyorken ya da yürüyerek gidiyorken sık sık aniden geliyordu... Friedrich yedi gün boyunca en iyi kahramanlarını kaybetti... Ölüm, sayısız soylu ve basit insanı götürdü. Veba hastalığı da aynı şekilde Roma’yı tuttu... Yüzyıllar boyunca şehir bu kadar müthiş bir felaket görmemişti... Almanlar paniğe kapılmışlardı. Onlar kutsal şehre saldırdıkları için Tanrı’nın cezalandıran elinin onları vurduğunu söylemekteydiler. İçi kararmış olan imparator 6 Ağustos tarihinde çadırlarını kaldırıp insanları gölgelere benzeyen ordusunun kalan parçası ile yola koyuldu... Yolda 2000 askeri daha öldü” [196], 4. cilt, s.484.

Res.7.11’de, Venedik kadırgaları ile Friedrich Barbarossa’nın imparator kadırgaları arasındaki deniz savaşını tasvir eden eski minyatür gösterilmiştir. Karşımızdakinin, Kutsal Toprak’ın M.S. XV. yüzyılda Yuşa tarafından Osmanlı=Ottoman işgali dönemine ait olan savaşlardan biri olması mümkündür.

15) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPAR TORLUK. ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDE YAŞAYAN IV. OTTO’NUN ROMA’YA SALDIRISI “ANTİK” ÇAĞ DÖNEMİNDE YAŞAYAN ODOACER’İN ROMA’YA SALDIRISINA UYMAKTADIR. “Antik” Çağ döneminde  yaşayan  Odoacer  gibi,  Orta  Çağ  döneminde  yaşayan  IV.  Otto’nun  da  “Kral (Alman Kralı – A.F.) olacağı ilan edilmişti... Otto’nun Roma’ya gideceği bildirilmişti” [196], 5. cilt, s.58. “Antik” Odoacer de buna tam olarak uyarak Roma’ya sefere çıkıp onu ele geçirmişti. Orta Çağ döneminde, yaklaşık 720 yıl sonra hemen hemen aynısını görüyoruz.

1209 yılında, IV. Otto büyük ordusu ile Roma’ya sefere çıkıp şehre girmiş ve taç giymişti. Fakat “senato... ve ELLERİNDE SİLAH olan vatandaşlar Capitol Tepesi’nde toplanmışlardı. MEYDAN  SAVAŞI  Leonina’da  GERÇEKLEŞMİŞTİ.  Her  iki  taraf  büyük  kayıplarla savaştan çıktıktan sonra Otto karşı çıkanları bastırmış ve Roma’nın kral-imparatoru haline gelmişti, SONRA İSE İTALYA’YI ELE GEÇİRMİŞTİ.” [196], 5. cilt, s.66.

Demek ki, şehrin Orta Çağ döneminde yaşayan Otto tarafından işgal edilmesi aşağıya doğru yaklaşık 720 yıllık oynamadan sonra “antik” Odoacer tarafından işgal edilmesi olarak ortaya çıkmıştır.

16) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDE YAŞAYAN I. OTTO ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDE YAŞAYAN IV. OTTO’YA UYMAKTADIR.  Bu  arada,  burada  333  yıllık  oynama  görülmektedir.  Gerçekten  (IV. Otto’nun İtalya’yı ele geçirdiği) 1209 yılı 333 yıllık oynamadan sonra sonra 967 yılına geçmektedir. Hemen hemen tam o yılda, yani güya 962-965 yıllarında, I. Otto’nun İtalya’yı ele geçirmiş olması enteresandır. Demek ki, I. Otto’nun “biyografisinin” bir parçasının IV. Otto’nun “biyografisinin” daha sonraki bir parçası olması mümkündür.

17) X-XIII. YÜZYILLARDAKİ İMPARATORLUK. ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDE YAŞAYAN IV. OTTO “ANTİK” ZAMANLARDA YAŞAYAN ODOACER’E UYMAKTADIR.  IV.  Otto’dan  kurtulmak  için  Papa  İtalya’ya  genç  Friedrich’i  çağırmıştı [196], 5. cilt, s.66. Bizans imparatoru Zeno’nun Büyük Teodorik’e yönelik pek benzer daveti, Gotlarla İtalya’ya gidip Odoacer yerine hükümdar olmak için çağırması bu olayın “antik yansıması”dır. Burada Orta Çağ HOHEN-staufenler’in “antik” Gotları kaplamasının ortaya çıktığını kaydedelim. “İmparatorluk” kitabında “GOTLAR” ile GOG-MAGOG milleti, yani Tatarlar-“Moğollar” arasındaki paralelliği göstermekteyiz.