Anatoliy T. Fomenko, Gleb V. Nosovskiy

Yeni Kronoloji’ye karşı çıkanlar,
Tanrıya imanın ve Yeni Kronoloji’nin televizyona imandan 100 kere daha çok saçma olduğunu öne sürüyor

Zamanlar değişiyor, ama insanoğlunun faaliyetinin bazı çeşitleri yüzyıllarca değişmez kalıyor.

XVI.-XVII. yüzyıllarda bugün kabul edilen kronoloji versiyonunu yaratan Yusuf Skaliger ve ona benzer skolastik felsefe taraftarları tarihimizin birçok tarihini ‘bilimsel yollarla bulmuşlar’, bu tarihler arasında örneğin şunlar vardı:

Ve benzeri ve benzeri.

Bundan yaklaşık 400 sene geçti, ama bugünkü Skaliger kronolojisi savuncularının alnı diktir, öğretmenlerinin ana fikrini desteklemeye devam ediyorlar. Geçenlerde onlardan biri A.Pançin, Skaliger’in hesaplamalarından çok farklı olmayan kendi ‘hesaplamaları’ yaptı. Onun hazırladığı ’10 en tehlikeli aldanma, sözdebilim ve boş inanç’ makalesi BM Sözdebilim mücadelesi Komisyonu tarafından yüksek düzeyde değerlendirildi ve 2014 senesinde ‘Bilimi korumak adına’ ismiyle bu Komisyonun bülteninde yayınlandı, bkz. res.2, res.3. 

Ayrıca A.Pançin makalesinde ‘aldanmaların, sözdebilimlerin ve boş inançların saçmalığını’ meydana getiriyor. Onun çalışmasının neticesi makalesinden aldığımız res.4’te gösterilmektedir.

Meğer, boş inançların en saçması Tanrı’ya inançtır. A.Pançin’in saçma ölçeğine göre 39. derece. Bu, saçmanın en yüksek derecesidir. Bkz. res.4.

 

Dinden çok farklı olmayan Yeni Kronoloji A. Pançin’in cetvelinde ‘alternatif tarih’ adlandırıldı – belki, kahrolası ismini tekrarlamamak için. Pançin’a göre onun saçmalığının derecesi 32 derecedir. Bkz. res.4.

Makalesinin sonunda – sayfa 294 – Pançin, ‘Alternatif tarih. Öncelikle bu, Fomenko’nun araştırmaları ve buna benzer çalışmalar’ diye açıklıyor.

 

 

‘Medyaya güven’ yalnızca 10 saçma derecesi, yukarıdakilerin fonunda çok masum görünüyor. Cetvelde gösterilenler arasında en düşük değerledirme. Bkz. res.4

 

 

Aynı zamanda A. Pançin önemli bir yorum yapıyor. Meğer, hesaplamalarına göre o kadar saçma olan her din değil, yalnızca Ortodoks dini. Onun cetvelinin yorumlarında ‘Din. Birçok bilirkişi hangi dinin söz konusu olduğunu netleştirmediler, ama bunu netleştirenler ağırlıklı olarak Ortodoksluğu hakkında yazdılar’ diye yazıyor [2], s.294.

 

Sonra, gerçek ve uzlaşmaz kötülük savaşçısı olan A.Pançin bununla yetinmiyor.  Saçmalık derecesi dışında farklı ‘aldanmaların’ tehlikesini ‘ölçmeyi’ de başardı. Hem de din yine listenin ilk sıralarında yer aldı. Bu listede ikincisi oldu, 266 tehlike puanı. Bu açıdan 161 puan alan Yeni Kronoloji daha mütevazi çıkmış. Mamafih, ortalamadan daha çok ve yine ‘Medyaya güvene’ göre de daha çok (155 puan), bkz. res.5.

 

 Şimdi dikkat! A. Pançin’in hesaplamalarına göre, EN ZARARSIZ YANILMA, DÜNYANIN YASSI OLDUĞU FİKRİDİR (?!), bkz. res.5. Başka bir deyişle A. Pançin yaptığı araştırmalar uyarınca aptallar ve cahiller toplumumuz için hiç tehlikeli değildir. Dünyanın yassı olduğunu düşünenler, sözde bilim mücadelesi komisyonuna yazılım yapılırken öncelik hakkı alıyorlar mı acaba?

 

 

Peki ne ki bu? Gericilik mi? Skolastik yaklaşım mı? Aptallık mı? Alçaklık mı? Dalkavukluk mu? Ya da belki Rus bilim adamının yüksek rütbesine layık bir keşiftir? Değerlendirmeler yapmaktan kaçınacağız ve buna uygun bir tanımı seçmek hakkını okurlarımıza bırakacağız.

Kaynakça.

 

[1] "Феатрон или позор исторический, изъявляющий повсюдную историю Священнаго писания и гражданскую. Чрез десять исходов. И веки всех Царей, Императоров, пап Римских и мужей славных. И прочая от начала мира даже до лета 1680 вкратце ради удобнаго памятствования чрез Вилгелма Стратеммана собранный. Ныне же на Российский язык с латинскаго преведенный. В Санктпетербурхе. Лета от возрождения чрез Христа 1720".

[2] В защиту науки. Бюллетень 13-14. Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. - Москва, Наука, 2014.