YAZARLAR HAKKINDA

Anatoliy Timofeeviç Fomenko

Gleb Vladimiroviç Nosovskiy

А.Т.Фоменко

Anatoliy Timofeeviç Fomenko

1945 doğumlu, Rusya Bilimler Akademisi (RBA) üyesi, Rusya Doğa Bilimleri Akademisi (RDBA) aslî üyesi, Yüksek Okul Uluslararası Bilimler Akademisi (YO UBA) asli üyesi, Rusya Federasyonu Teknoloji Bilimleri Akademisi (RF TBA) aslî üyesi (2009), fizik- matematik bilimleri doktoru, profesör, Moskova Devlet Üniversitesi Mekanik-Matematik Fakültesi’nde kürsü başkanı. Tayfsal asgari yüzeyler teorisinde meşhur plato problemini çözmüştür. İnvaryant ve bütünlenen Hamilton dinamik sistemlerinin sınıflandırmasını yaratmıştır. Çok çeşitliliğin integrali ve Hamilton dinamik sistemleri teorisi üzerine yaptığı birtakım çalışmalar için matematik alanında Rusya Federasyonu Devlet Ödülü’nü kazanmıştır (1996). 200’den fazla bilimsel eser, 30 matematiksel monografi ve ders kitabı yayımlamıştır; geometri ve topoloji, varyantlı hesap, asgari yüzeyler teorisi, simplektik topoloji, Hamilton geometrisi ve mekaniği, bilgisayar geometrisi alanlarında uzmandır.

Tarihî vakayinamelerin araştırılması, Eski Çağ ve Orta Çağ’ın kronolojisi için yeni ampirik- istatistikî yöntemlerin oluşturulması ve kullanılması üzerine bir dizi kitap yazmıştır.

Астор фото - Евгения Остроумова. Г.В.Носовский

Gleb Vladimiroviç Nosovskiy

1958 doğumlu, fizik-matematik bilimleri doktoru. Olasılıklar kuramı, matematiksel istatistik, rastgele süreçler kuramı, optimizasyon kuramı, stokastik diferansiyel denklemler, stokastik denklemlerin bilgisayar modellemeleri alanlarında uzmandır. Uzay Araştırmaları Enstitüsü (Moskova) ve Moskova Teçhizat-Takım Enstitüsü’nde çalışmıştır. Ayrıca Moskova Üniversitesi ile Ayzu Üniversitesi arasındaki işbirliği çerçevesinde bilgisayar geometrisi konusunda Japonya’da çalışma yürütmüştür. Halen MDÜ Mekanik-Matematik Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.