V.V. Kalaşnikov, G.V. Nosovskiy, A.T. Fomenko.

Yıldızlar bildiriyor. Kronolojinin astronomik tahlili.
Batlamyus'un Almagest'inin tarihlenmesi. Copernicus, Tiho Brahe ve  "antik" Hipparchus.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 3. cildi, 1. kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon)

Önsöz.

Önünüzdeki kitap, “Kronoloji” adlı yedi ciltliğinden üçüncü cildin ilk kitabıdır (yedi ciltlik 14 kitaba bölünmüştür).

 

1. Cilt. SAYILAR YALANA KARŞI. - A.T.Fomenko.

2. Cilt. Kitap 1. ANTİK ÇAĞ ORTA ÇAĞDIR. - A.T.Fomenko.

Kitap 2. BİZ TARİHLERİ DEĞİŞTİRİNCE HER ŞEY DEĞİŞİYOR. - A.T.Fomenko.


3. Cilt. Kitap 1. YILDIZLAR BİLDİRİYOR. - V.V.Kalaşnikov, G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

Kitap 2. ESKİ İNSANLARIN GÖK TAKVİMİ. - V.V.Kalaşnikov, G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.


4. Cilt. Kitap 1. RUS’UN YENİ KRONOLOJİSİ. - V.V.Kalaşnikov, G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

Kitap 2. RUS TARİHİNİN SIRI. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.


5. Cilt. Kitap 1. İMPARATORLUK. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

Kitap 2. ÇARLIĞIN ZİRVESİ. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.


6. Cilt. Kitap 1. KUTSAL KİTAP RUS’U. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

Kitap 2. RUS-ORDA AMERİKA’YI KEŞFEDİYOR. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

Kitap 3. DÜNYANIN YEDİ HARİKASI. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.


7. Cilt. Kitap 1. BATI MİTİ. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

Kitap 2. “ESKİ” LATİNCENİN RUS KÖKENLERİ. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko, T.N.Fomenko.

 

Kitap yeni bilimsel yönü açıklamaktadır. Yani tarihi olayların tarihlenmesi için bağımsız doğal-bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi ve uyugulanması söz konusudur. Bu kitap, A.T.Fomenko’nun "Sayılar Yalana Karşı", "Antik Çağ Orta Çağdır" ve "Biz Tarihleri Değiştirince Sayılar Değişiyor" çalışmalarında yaptığı araştırmalara devam ediyor. Bu kitapta tarihi anıtları ve metinleri astronomik içindekilerine göre tarihliyoruz. Bağımsız tarihleme fikri kronolojide çoktandır bilinmektedir.

Doğal bilimleri yöntemlerinin kullanılması fikri de yeni değildir. Ama ancak bağımsız (Skaliger’in kronolojik skalasına dayanmayan) doğal-bilimsel yöntemleri kullanarak kronolojinin, temellerinden  başlayan sistematik bir şekilde kurulmasını ilk gerçekleştirenler A.T.Fomenko ve Moskova Devlet Üniversitesi matematikçiler grubu idi. Bunu 1973 yılından beri yapıyorlar. Tarafımızdan açılmış olan kronolojiye “yeni kronoloji” adını verdik. Sözü geçen üçüncü cildin BİRİNCİ KİTABI, V.V.Kalaşnikov, G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko’nun “Almagest yıldız kataloğunun tarihlenmesi” kitabına dayanmaktadır. Bu kitap 1995 yılında çıkmış, 2000 yılında ise önemli ölçüde yenilendikten sonra “Kronolojinin astronomik analizi” adından yeniden basılmıştır. Onun en önemli sonucu,  Almagest yıldız kataloğunun tarihlenmesi M.S. VII-XIV. yüzyıllar arasındaki dönemde bulunmaktadır. Tarafımızdan V.V. Kalaşnikov ile birlikte yazılmış olan Önsöz ve 1-9. Bölümler değişime hemen hemen uğramadan söz konusu yayının içine girmiştir. Değiştirilmiş olan tek bir şey, kıtabın Önsözünden Almagest’in ayrıntılı içindekilerinin kaldırılmasıdır. Mesele şudur ki bugünlerde okuyucular Almagest’in 1998 yılına ait olan Rusça yayını artık iyi bilmekte (2000 yılında durum öyle değildi), dolayısıyla Almagest’in içindekilerini hatırlatmakta gereksinim kalmamıştır. Yapılmış olan diğer değişimler çok hafif olup editörlük amaçlıdır. 2000 yılına ait olan 10-11. bölümler aynı şekilde çok hafif değişimlere uğramıştır. T.N.Fomenko’nun yazdığı 12.bölüm kaldırılmış, çünkü söz konusu bölüm işlenmiş biçiminde "Eski İnsanların Gök Takvimi" kitabına girmiştir. Bu cildin, G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko ve T.N.Fomenko’nun yazdıkları İKİNCİ KATABI, Mısır burçlarının yeni tarihlemelerini içermektedir. Özellikle içinde zodyak burçlarının ve gezegenlerin tasvir edildiği "eski" Mısır tapınaklarında bulunmuş olan abidevi barelyefler söz konusudur. Bugün bunların çok eski zamanlara ait olduğu düşünülmektedir. Ancak bunların çağdaş astronomi bazında kesin olarak tarihlenmeleri mümkündür. Edebiyatta belirlediğimiz bütün "eski" Mısır burçlarının  M.S. XI-XIX. yüzyılları ile tarihlendiği ortaya çıkmıştır. Mesela, "eski" Mısır burçlarının  Dendera’daki ve Esna’daki (Latopolis’teki) tapınaklardan astronomik tarihlemeleri, kesin olarak XII-XVI. yüzyıllarını kapsayan döneme aittir. Bütün bunlar, bügünlerde çok eski zamana ait olduğunu düşünülmekte olan bazı Mısır yapılarının gerçekten geç Orta Çağ döneminde kurulmuş olduğu anlamına gelmektedir.

-----------------------------------

Üçüncü cildin birinci kitabı, Batlamyus'un Almagest'in yıldız kataloğunun tarihlenmesi ile ilgili olan meşhur sorunun çözülmesine aittir. Girişinde Almagest'in içindekileri kısaca tariff edilmiştir.  Almagest kataloğu ve diğer yıldız katalogları hakkındaki bilgiler sunulmaktadur. Eski yıldız kataloglarının tarihlenmesi ile ilgili sorunun niye ilgi çekici olduğu açıklanmaktadır. Yaptıkları yıldız kataloglarının oluşması ile ilgili olan  Orta Çağ astronomları konusundaki kısa bilgiler sunulmaktadır. Birinci bölümünde, astronomi, astrometri, astronomik aletlere ve   yıldız koordinatlarının belirlenme yöntemlerine ait tarih ile ilgili   bütün gerekli bilgiler toplanmıştır. 

İkinci bölümünde, Almagest yıldız kataloğunun ön araştırmaları yapılmaktadır. Yıldızların tanıtılması ile ilgili belirsizlik,  araştırmacıların daha önce kaydettikleri bazı anormallikler (mesela Peters Sinüs dalgası) gibi ilgili sorunlar tartışılmaktadır. Aynı zamanda Almagest kataloğundaki enlemlerin ve boylamların doğruluğu söz konusudur. Kitabın üçüncü bölümünde,  standart fikirler ve yöntemler bazındaki Almagest yıldız kataloğunun  farklı tarihleme imkanları araştırılmaktadır. En az mutat ve basıt yöntemleri kullanarak kataloğun tarihlenmesi başarısız olduğu gösterilmektedir. Esaslı zorluklar ortaya koyulmuştur. Bu zorlukların kaldırılması için çok daha ince bir yaklaşım gerekmektedir. Bu vesile ile bir sürü bilim adamlarının tarafımızdan bilinen çalışmaları  araştırılmaktadır. Söz konusu bilim adamları yıldızların kendi hareketlerine göre Almagest yıldız kataloğunun  genel tarihlenmesini doğrulamayı denemişlerdi. Ama başarıya uğrayamamışlardı. Üçüncü bölümün sonunda Almagest yıldız kataloğunun  genel tarihlenmesinin bizim  yöntemimiz tariff edilmiştir.

 

Kitabın dördüncü bölümünde Almagest kataloğunda anılan yıldızlar bazı hızlı yıldızlar ile   özdeşleştirilmiştir. Ama tabii ki yıldızların söz konusu özdeşleştirimesi her zaman başarılı değil. Ayrıca Batlamyus'un tahmin edilen gözetim tarihlemesine bağlıdır. Farklı dönemlerde gökteki konumunu değiştiren hep aynı hızlı yıldızın Almagest kataloğundan farklı yıldızlarla özdeşleştirilmesi mümkündür. Bu efekt önemlidir. Onun yanlış anlaşılması, (aralarında mesela Yu.N. Yefremov, Yu.A.Zavenyagın olan)  bazı bilim adamlarının  Almagest kataloğunu yanlış tarihlediklerine yol açmıştır.

Beşinci bölüm, yıldız kataloglarının istatistik analizi sırasında kullanılan matematik sonuçları içermektedir. Katalogdaki bütün çeşit çeşit hatalar sınıflandırılmıştır, açığa çıkarılmalarına ve hataların içinde devamlı olarak var olan öğelerin kaldırılmasına yönelik yöntemleri önerilmektedir.

Altıncı bölümünde gerek bütün Almagest yıldız kataloğunun gerekse çeşitli parçalarının, yaptığımız küresel istatistik işleme sonuçları açıklanmaktadır. Almagest'in yıldız gökünün çeşitli parçalarının bulunmuş olan istatistik nitelikleri, gökün "iyi ölçülmüş" ve "kötü ölçülmüş" parçalarının ortaya   çıkarılmasına yol açmıştı.

Almagest yıldız kataloğunun, yıldız koordinatlarının doğruluğu açısından    birbirlerinden epeyce farklı olan türdeş parçalara parçalanmış olduğu ortaya çıkmıştır. Bu, Almagest'in yapısına başka taraftan bakmamıza ve kataloğun tarihleme yöntemini geliştirmemize yol açıyor.

Yedinci bölümde Almagest kataloğu iki bağımsız yöntem yardımı ile tarihlenmektedir.

Yani statik ve geometrik yöntemler söz konusudur. Alınan sonuçlar aynıymış. BATLAMYUS'UN GÖZETİMLERİNİN, EN ERKEN M.S. 600 YILINDA VE EN GEÇ 1300 YILINDA GERÇEKLEŞTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR. Bu, Almagest yıldız kataloğuna ya da en azından onun en eski parçasına aittir. Almagest'in diğer parçalarının çok daha geç, yani XV-XVII. yüzyıllarında yazılmış olması mümkündür. Sonraki bölümlerde göstermiş olacağımız gibi bu durum büyük ihtimalle gerçekten öyleydi.

Sikizinci bölümde  "Peters'in esrarengiz sinus dalgasını" açıklıyoruz. Ayni zamanda Almagest'teki ekvator düzlemi ile ekleptik düzlemi arasındaki açının değerini inceliyoruz.

Dokuzuncu bölümde Tycho Brahe, Uluğ Bey, Hevelius ve Abdurrahman es-Sufî gibi bilim adamlarının diğer meşhur katalogları tarihlenip incelenmektedir. Bu kataloglara dayanarak önerdiğimiz yöntem  gösterilmekte ve sonuçları tartışılmaktadır.

Onuncu bölüm G.V.Nosovskiy ve A.T.Fomenko tarafından yazılmıştır. İçinde, yıldız kataloğunun yanısıra Almagest'teki bazı diğer astronomik gözlemlerin tarihleme imkanı araştırılmaktadır. Alınan sonuçlar, Almagest yıldız kataloğunun önerdiğimiz tarihlenmesi ile mükemmel bir şekilde   uyuşmaktadır. "Batlamyus'un kronolojisi", yani küresel kronoloji ile ilgili Batlamyus'un kendisi inandığı düşünceleri ya da XVI—XVII. yüzyıllarında kıtabının sonraki editörlüğünü yapanların inandıkları düşüncelerini yeniden kuruyoruz. Ama sonra bu düşünceler, "çağımızın yıllarında" Batlamyus'un tarihlemerinin yanlış hesaplanması yüzünden unutulmuştur. G.V.Nosovskiy ve A.T.Fomenko tarafından yazılmış olan on birinci  bölümde Almagest'in tarihlenmesi ile ilgili diğer genel sorunlar incelenmektedir.

 

A.T.Fomenko, G.V.Nosovskiy

M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova