G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko, T.N. Fomenko.
ESKİ İNSANLARIN GÖK TAKVİMİ.
KRONOLOJİNİN ASTRONOMİK TAKVİMİ.

Mısır zodyakları. Ortaçağ döneminin tarihi yıldız gökünün haritasında. Çin gökbilimi.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 3. cildi, 2. kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon).

ÖZET

Söz konusu baskı, yazarı tarafından yenilenmiş bir versiyon. Önceki baskılarından göz çarpıcı derecede farklıdır. Mesela, renkli olması gerekten resimler gerçekten renklidir (önceki versiyonlarda beyaz-siyah şekilde basılmıştı). Üzerlerinde eski tarihin tarihlerinin yazılmış olduğu meşhur Mısır zodyaklarının tamamen çözümü ilk defa elde edilmiştir. XIX-XX yüzyıllarında yaşayan çok sayıda bilim adamı, zodyakları çözmeye ve tarihlemeye çalışmışlardı. Ama teklif ettikleri çözümler, kısmen olduklarından zodyak tarihlerinin tam olarak ortaya çıkarılmasına yol açmamışlardı. Şimdi ise yeni bir yöntem oluşturulduktan sonra bilgisayar analizi yardımı ile Mısır tarihindeki olayların kesin astronomik sırasının saptanmasını ilk defa başarılmıştı. Mısır zodyaklarının en erken XI. yüzyılına ait olan dönemde yaratılmış olduğu ortaya çıkmıştı. Okurlar, kitabın ezici bir parçasını okumak için yüksek teknik okulun ilk iki sınıfın programının çerçevelerinde olmayan matematik alanında özel bilgilere sahip olmak zorunlu değildir. Kitap, matematikçiler, fizikçiler, makine mühendisleri, gök bilimcilerinin ve istatistikçilerinin ilgilerini çekecektir. Kitabın, İlk Çağ döneminin tarihi ile ilgilenenlerin hepsine enteresan olacağı şüphesizdir.

 

1. Cilt. SAYILAR YALANA KARŞI. - A.T.Fomenko.

2. Cilt. Kitap 1. ANTİK ÇAĞ ORTA ÇAĞDIR. - A.T.Fomenko. Kitap 2. BİZ TARİHLERİ DEĞİŞTİRİNCE HER ŞEY DEĞİŞİYOR. - A.T.Fomenko.

3. Cilt. Kitap 1. YILDIZLAR BİLDİRİYOR. - V.V.Kalaşnikov, G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. ESKİ İNSANLARIN GÖK TAKVİMİ. - V.V.Kalaşnikov, G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

4. Cilt. Kitap 1. RUS’UN YENİ KRONOLOJİSİ. - V.V.Kalaşnikov, G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. RUS TARİHİNİN SIRI. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

5. Cilt. Kitap 1. İMPARATORLUK. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. ÇARLIĞIN ZİRVESİ. -

6. Cilt. Kitap 1. KUTSAL KİTAP RUS’U. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. RUS-ORDA AMERİKA’YI KEŞFEDİYOR. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

Kitap 3. DÜNYANIN YEDİ HARİKASI. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

7. Cilt. Kitap 1. BATI MİTİ. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. “ESKİ” LATİNCENİN RUS KÖKENLERİ. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko, A.T.Fomenko.

Bu bölüm, Eski Mısır Zodyaklarındaki tarihlerin çözülmesine adanmıştır. Mısır tarihindeki olayların kesin astronomik sırası kurulmuştu. Bu, A.T.Fomenko ve G.V.Nosovskiy’nin geliştirdikleri, MISIR ZODYAKLARININ TAM ÇÖZÜMÜNE AİT yöntemi yardımıyla yapılmıştı. Bunun ve diğer astronomik sonuçları ile ilgili ayrıntılar için "Mısır’ın Yeni Kronolojisi" [MYK] ve "Yıldızlar" kitaplarına bakınız. Orada bilgisayar programları ve büyük sayıda tablolar gösterilmiştir.

Söz konusu Mısır zodyakları araştırmasında N.A.Morozov’un [544], cilt 6; N.S.Kellin - D.V.Denisenko’nun [376]; T.N.Fomenko’nun [912:3] fikirlerinden faydalanmıştır. Mısır zodyaklarının astronomik çözülmesine ait olan ciddi bir seçilim yaklaşımını öneren ilk araştırmacı T.N.Fomenko’dur. Mesela, çalışmalarında Mısır zodyaklarının, astronomik içindekilerinin bazı kabul edilebilir çözülmeleri ile çok kesin ve titiz çözmelerine izin verdiğini göstermişti. Ancak [912:3] ’da önerilen çözümler, olabilecek tek çözümler değildir. Söz konusu araştırma, bu çalışmaların devamı. İçinde bu çalışmalar daha da geliştirilmişti.

Bu yazarların tespit ettikleri, Mısır zodyaklarının astronomik simgeleri konusundaki çok sayıda olgu ortaya çıkarılmış ve daha da doğrulanmıştı. Bununla birlikte A.T.Fomenko ve G.V.Nosovskiy, Mısır zodyaklarının bir sürü son derece önemli astronomik simgelere sahip olduğunu ortaya çıkarmışlardı. Bu simgelerin anlamı daha önce anlaşılmıyordu. Bu beklemedik keşif, zodyakların tarihlenmesi için tam olarak yeni imkanlara yol açmıştı. İlk defa ortaya çıkan fırsatlar sayesinde büyük sayıda astronomik bilgisayar hesaplamaları sonucunda eski zodyakların üzerindeki onlarca tarihin kesin olarak tespit edilmesi başarılmıştı. Bütün tarihler aynı döneme, yani en erken M.S. XI. yüzyıla ait idi. Bölüm 8’deki nihai listeye bakınız. Mısır zodyaklarının, N.A. Morozov, N.S. Kellin ve T.N. Fomenko başta olmak üzere diğer araştırmacıların yaptıkları önceki çözümleri kısmen idi. Bu yazarlar zodyaklardaki çok sayıda (ama hepsi değil) tasvirlerin astronomi açısından özeşleştirilmesini başarmışlardı. Karşılaştıkları zorluk ortada. Çok sayıda çözme varyantlarını incelemelerinin gerektiği en büyük zorluk idi. Bu elle yapılamaz bir iş.

A.T.Fomenko ve G.V.Nosovskiy’in 2001 yılında elde ettikleri çözüm İLK TAM bir çözümdür. Yani anlamları belirsiz olan simgelerin bütün incelemeleri, birgisayar yardımı ile kapsamlı olarak gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikle ilk olarak her zodiyaktaki bütün tasvirleri hesaba koyan ikincisi olarak (biz hiç beklemeden ortaya çıktığı gibi) kesin astronomik çözmeye izin veren ilk tam çözüm bulunmuştur. Bu olgu çok önemlidir. Bunun gibi tam, üstelik de her zaman tarihlenebilir bir çözümnün ortaya çıkması önceden belli değildir. Ayrıca keşfedilmiş astronomik çözümler, Mısır zodyaklarının ezici çoğunluğu için TEK çözümler olduğu ortaya çıkmıştı. Bu anlamda

A.T.Fomenko ve G.V.Nosovskiy’in araştırması kesindir. Mısır zodyaklarındaki esas burçların A.T.Fomenko ve G.V.Nosovskiy’in buldukları çözümü, N.A. Morozov’un ve T.N. Fomenko’nun daha önce önerdikleri kısmen çözümleri esas olarak içermektedir. Ama bazı özellikleri vardır. Bu özelliklerin yardımıyla, sayısı çok olan varyantlardan seçimin netleştirilmesi daha basıt olmuştur. Örnek olarak simgelerinin çok kolay karıştığı Güneş ile Ay’ı gösterelim. Önceki araştırmacılar böyle durumlarda, Mısır simgelerinin detaylı bir şekilde araştırarak seçimlerini temellendirmişlerdi. Çözümün bütün olası varyantlarının bilgisayar incelemelerinden faydalanmamışlardı. Önerdikleri çözümünün her durumda kesin olmadığı ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla keşfettikleri tarihler, son derece titiz olmamıştı. Bu yüzden A.T.Fomenko ve G.V.Nosovskiy’in elde ettikleri kesin tarihlemeler, N.A. Morozov, N.S. Kellin- D.V. Denisenko ve T.N. Fomenko’nun tarihlemelerinden farklıdır. A.T.Fomenko ve G.V.Nosovskiy’nin Dendera Zodyakları için hasapladıkları kesin tarihlerin daha önce T.N. Fomenko’nun çalışmalarında yer aldığı ortaya çıkmıştı. Yani T.N. Fomenko Uzun Dendera Zodyakı için A.T.Fomenko ve G.V.Nosovskiy’nin buldukları tarih ile uyuşmuş olan 22-27 Nisan 1168 tarihinin ön analizini artık gerçekleştirmişti. Fakat T.N. Fomenko, N.A. Morozov’un çözümü ile yeni yönteme göre kesin olduğu ortaya çıkan çözüm arasında Güneş’nin özdeşleştirilmesindeki farklılıklar yüzünden bu tarihi geriye atmıştı [912:3], s.721’e bkz. T.N. Fomenko’nun aynı çalışmasında [912:3] analizin ilk aşamasında yer alan Yuvarlak Dendera Zodyakı için olası bir çözüm olarak 30-31 Mart 1185 tarihi artık ortaya çıkıyordu. Bu tarih ile Yuvarlak Zodyakın tam çözümünün bulunmuş olan kesin tarihi arasında ancak 10 günlük fark vardır. T.N. Fomenko, bu tarihi de geriye atmıştı. Çünkü üzerinde durduğu çözüm ile Yuvarlak Zodyakın yeni yöntem yardımı ile tam çözülmesine yol açan çözüm arasında ufak tefek farklılıklar vardı. Uzun Dendera Zodyakı olayında olduğu gibi bu farklılıklar gerçekten, karışmaları çok kolay olan Güneş ve Ay simgelerine aitti. Bazı Mısır Zodyaklarının, tam çözüme dayanmakta olan kesin terihlemelerini belirtelim.

1) YUVARLAK DENDERA ZODYAKI:

M.S. 20 Mart 1185.

2) UZUN DENDERA ZODYAKI:

M.S. 22-26 Nisan 1168.

3) BÜYÜK ESNA TAPINAĞINDAN BİR ZODYAK:

M.S. 3 Nisan -31 Mart 1394.

4) KÜÇÜK ESNA TAPINAĞINDAN BİR ZODYAK:

M.S. 6 - 8 Mayıs 1404.

5) Flinders Petrie’nin ATHRİBİS ZODYAKLARI: a) Üst Athribis zodyakı: M.S. 15 - 16 Mayıs 1230 b) Alt Athribis zodyakı: 9 - 10 Şubat 1268

6) Heinrich Karl Brugsch’un TEB ZODYAKININ bir anda üç zodyakı içerdiği ortaya çıkmıştı. Her biri kendi tarihi vermekte:

a) Demotik yazılarının burcu: (eski tarihleme tarzına göre) M.S. 6 Kasım 1861.

b) "Asasız" bir burç: (eski tarihleme tarzına göre) M.S. 6 Kasım 1841.

c) Burç "kayıkların içinde" (eski tarihleme tarzına göre)

M.S. 15 Şubat 1853. Dolayısıyla kapağında bu muhteşem burcun tasvir edildiği ahşab "Eski" Mısır tabutu M.S. XIX. yüzyılının ortasında yapılmıştı.

7)RENKLİ TEB VII. RAMSES ZODYAKI: M.S. 5-8 Eylül 1182.

Hem bu tarihlere, hem de [YMH]’de bulunmuş olan tarihlere dayanarak tam bir inançla şunu iddia ediyoruz: Firavun döneminin "Eski" Mısır tarihi, genelde inanıldığı gibi M.Ö binlerce yıl önce değil M.S. XI-XVI. yüzyıllarının döneminde yer almıştı.

Ahşap lahit-tabutların üzerindeki yazılar çok enteresan. Bu yazılar Eski Mısır ile ilgili birçok albümlerde yer almaktadır. "Çok Eski" olduğu düşünülmektedir. Ancak bazı olaylarda bu yazıların gerçekten hangi döneme ait olduğunun saptanması mümkündür. Mesele şudur ki bu tabutların kapaklarının üzerinde bazen zodyaklar tasvir edilmiştir. Bu zodyakların içinde tarihler şifrelendirilmiştir. Birilerin çözümü (Brugsch’un zodyakının çözümü söz konusu), XIX. yüzyılına göstermişti! Yani "Eski" Mısırlılar (herhalde aynı zamanda Mumlükler) ancak 150 yıl önce bunun gibi tabutları yapmış ve içinde insanları gömmüşlerdi. Bugünlerde ise bunlar birçok müzede güya insanlığın "En Eski" tarihinin eserleri olarak gösterilmektedir. Bu arada demir aletler olmadan bu tabutların yapılışı için kullanılan pürüzsüz bir şekilde rendelenmiş ve titiz kesilmiş tahtaların nasıl yapıldığı fikirleri konusunda her hangi bir açıklamalar yoktur. Bir de firavunların düz bir şekilde rendelenmiş kayıklarının yapılışı ile ilgili aynı soru ortaya çıkmaktadır. Demek ki "Eski"

Mısırlıların planyaları vardı. Ancak bizi, Eski Mısır’da demir bilinmeden yalnız bakır bilindiğini ikna etmeye çalışıyorlar. Ama bakırdan planyalar yapılamaz ki! Bununla nereye gideceğiz ki? "Eski Mısır’ın yeni bir gizemi" mi? Bunun gibi gizemin Mısır tarihindeki sayısı çok büyüktür. Şimdi kaybolmaktadır. Eski Mısır’ın diğer eski uygarlıklar gibi bizden o kadar uzak durmadığı bellidir. Yani aramızdaki fark ancak birkaç yüzyıl. "Krallığın gelişmesi" kitabının 2. parçasında gösterildiği gibi Eski Mısır kronolojisinin bilinen genel modeli büyük ihtimalle yanlıştır. Ancak o zaman şöyle doğal bir soru ortaya çıkmakta. Bu yanlış model (versiyon) ne zaman ortaya çıkmıştı? Kökenleri pek eski zamanlara ait olmayıp XVIII. yüzyılının döneminde yer almaktadır. O zamanlarda Avrupalıların, Mısır’ın birkaç yüzyıl süren izolyasynundan sonra oraya gitmek imkanı ilk defa ortaya çıkmıştı. 1799 yılında Napolyon ordusu Mısır’da karaya çıkmıştı. Bundan sonra Mumlükler, piramit yanındaki meşhur savaşta bozguna uğratılmışlardı. Ancak bundan sonra Avrupalılar, eski Mısır eserlerini öğrenmeye başlamışlardı. Avrupalı bilim adamlarının kafalarında Eski Mısır tarihinin az çok ayrıntılı resmi yer almıştı. Firavun Mısırı’ın çok eski zamanlarının belli olduğu düşünüldüğü halde somut tarihler bilinmiyordu. Mısır tarihinin olaylarının tarihlenmesi ile lgili çok farklı düşünceler yer almaktaydı. Mesela Mısır uzmanları arasında Mısır kronolojisinin gerek "uzun", gerekse "kısa" modelinin taraftarları vardı. Bu modeller arasındaki fark binlerce yıla ulaşıyordu. Mısır uzmanlarının şu ya da bu esere karşı önerdikleri tarihler arasında binlerce ya da on binlerce yıllık farklar vardı. Burada Mısır eserlerinin radyokarbon tarihlenmesinin eleştirisi dahil olmak üzere kabul gören Mısır kronolojısının eleştirisini tekrarlamayalım. Bu konu, A.T.Fomenko’nun "Sayılar yalana karşı" (bölüm 1:15-17) kitabında ayrıntılı bir şekilde araştırılmıştır.

Ayrıntılarını "Krallığın Gelişmesi" kitabının 2. parçasında bulabileceğiniz varsayımı kısaca ifade edelim. Firavun döneminin Eski Mısır’ı, Orta Çağ dönemine ait olan Büyük = "Moğol" İmparatorluğunun kral mezarlığıdır. XIV-XVI. yüzyıllarının dönemide imparatorluk bütün Avrasya’yı, bir de Afrika’yının büyük parçasını kapsamıştı. Mısır, bu büyük imaratorluğun ancak küçük bir parçası idi. Buna rağmen herhalde tam Mısır bu imparatorluğun kral soyunun yurdu idi. Mısır’da kral soyunun nekropolu yer almaktaydı. Ama krallar-firavunlar Mısır’da kalmazlardı. Onları buraya ölümlerinden sonra getirirlerdi. Bu da, hemen hemen bütün "Eski" Mısır yazılarının bir sebepten sadece kabile törenlerini tarif ettiği şaşırtıcı olgusunu açıklamaktadır. Böylelikle Eski Mısır, Büyük Orta Çağ İmparatorluğunun krallarının mezarlığı idi. Sakinleri, hayattayken ancak Mısır’ı değil bütün kocaman İmparatorluğu yöneten ölü egemenlerin rahat yatmalarını sağlamalıydı. Mısırlılar krallarının kral mezarları, cenaze tapınakları ve diğer cenaze yapılarını kurup süslerlerdi. Bu, onların asıl görevi idi. Tabii bütün bunlar, sadece yerli Mısır imkanlarının yardımı ile değil bütün dev imparatorluğun içindeki kaynaklardan faydalanarak yapılırdı.

"Krallığın Gelişmesi" kitabının 7. bölümünde piramit kuruluşu konusundaki sorun da tartışılmaktadır. Mısır uzmanları, güzel de olsun piramitlerin kurulmuasının sürecini gösteren son derece fantastik resimleri çözmektedir. Bu arada sadece piramitler değil Mısır’ın başka dev taş yapıları da söz konusudur. Bize, güya dağlarda 200-500 tonluk taş blokları kesen, "Eski Mısır kullarından" ibaret dev kalabalık anlatılmaktadır. Üstelik bunu güya tunç testerelerle yapıyorlardı (?!). Sonra bu dehşet verici bloklar güya kum üzerinden süreklenirdi, esrarengiz yolla Nil üzerinden geçilirdi. Sonuçta bunlardan oyun küplerinden gibi güya piramitler yapılırdı. Büyük ihtimalle bütün bunlar gerçekten hiç yoktu. Piramitlerin yapılışı, bize çözülen bu esrarengiz resimden çok daha gerçekçi ve enteresan bir şekilde geçiyordu. Yeni düşüncelere göre eski Mısır’da XIV-XVI. yüzyıllarına ait oldukça zor olan yeni inşaat teknolojileri kullanmıştı. Bunlardan büyük sayısı (mesela, geopolimerik beton) XVII. yüzyılında İmparatorluğun çöküş döneminde kaybolmuştu. Geopolimerik betonun tarifi, ancak birkaç yıl önce Fransız kimyacı Joseph Davidovits tarafından açıklığa kavuşturulmuştu. Kulanılması bugün inşaat alanında çok yaygındır. Eski Mısır’ın XI-XVI. yüzyıllarına ait tarihi, Yeni Kronolojide hala en eskilerden biri olduğunu tekar söyleyelim. Ama şimdi, bazı "eski" Mısır geleneklerinin XIX. yüzlarının ortasına kadar yer aldığı şaşırtıcı değildir. Adı "Yıldız göğü haritasındaki Orta Çağ döneminin tarihi" olan bölüm 9, A.T.Fomenko ve G.V.Nosovskiy tarafından yazılmıştır. Bazen [MYK] ve "Yıldızlar" kitaplarına (KRON3-b, RIMIS basın evi) yayımladığımız tablolara başvuracağız.

 

A.T.Fomenko ve G.V.Nosovskiy, T.N.Fomenko.
M.V.Lomonosıv Moskova Devlet Üniverstesi.