G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko, T.N. Fomenko.
ESKİ İNSANLARIN GÖK TAKVİMİ.
KRONOLOJİNİN ASTRONOMİK TAKVİMİ.

Mısır zodyakları. Ortaçağ döneminin tarihi yıldız gökünün haritasında. Çin gökbilimi.

 

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 3. cildi, 2. kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon).

KRONOLOJİNİN ASTRONOMİK TAKVİMİ
2011

ÖZET

Söz konusu baskı, yazarı tarafından yenilenmiş bir versiyon. Önceki baskılarından göz çarpıcı derecede farklıdır. Mesela, renkli olması gerekten resimler gerçekten renklidir (önceki versiyonlarda beyaz-siyah şekilde basılmıştı). Üzerlerinde eski tarihin tarihlerinin yazılmış olduğu meşhur Mısır zodyaklarının tamamen çözümü ilk defa elde edilmiştir. XIX-XX yüzyıllarında yaşayan çok sayıda bilim adamı, zodyakları çözmeye ve tarihlemeye çalışmışlardı. Ama teklif ettikleri çözümler, kısmen olduklarından zodyak tarihlerinin tam olarak ortaya çıkarılmasına yol açmamışlardı. Şimdi ise yeni bir yöntem oluşturulduktan sonra bilgisayar analizi yardımı ile Mısır tarihindeki olayların kesin astronomik sırasının saptanmasını ilk defa başarılmıştı. Mısır zodyaklarının en erken XI. yüzyılına ait olan dönemde yaratılmış olduğu ortaya çıkmıştı. Okurlar, kitabın ezici bir parçasını okumak için yüksek teknik okulun ilk iki sınıfın programının çerçevelerinde olmayan matematik alanında özel bilgilere sahip olmak zorunlu değildir. Kitap, matematikçiler, fizikçiler, makine mühendisleri, gök bilimcilerinin ve istatistikçilerinin ilgilerini çekecektir. Kitabın, İlk Çağ döneminin tarihi ile ilgilenenlerin hepsine enteresan olacağı şüphesizdir.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.

 

Bölüm 1.

MISIR ZODYAKLARI VE TARİHLEMELERİ İLE İLGİLİ SORUN.

1. Eskiden Mısır zodyaklarını nasıl tarihlemeye çalıştılar.

2. Mısır uzmanlarının, bugün zodyakların astronomik tarihlemelerinin atlatma sebebi.

3. Mısır zodyaklarının yeni tarihleme yöntemi geliştirilmiştir.

4. Mısır’daki zodyakların cenaze özellikleri.

5. Kullandığımız zodyak tasvirleri.

6. Zodyakların, Mısır’ın Napolyon tasvirindeki pastişi.

 

Bölüm 2.

MISIR ZODYAKLARININ ESKİ ASTRONOMİK TARİHLEMELERİ.

1. Dendera Tapınağının Yuvarlak ve Uzun Zodyakları.

2. Esna şehrinden iki tapınak zodyakı.

3. Flinders Petrie’nin Athribis zodyakları.

4. Brugsch’un TEB ZODYAKI ve onun üç burcu.

5. Mısır uzmanlarının çalışmalarındaki astronomik tarilemelerde uydurmalar vardır.

 

Bölüm 3.

MISIR ZODYAKLARININ ÇÖZÜMÜNE AİT OLAN YENİ BİR YAKLAŞIM.

1. Eski çözümlerin kusurları.

2. Zodyaklarının çözümüne ait olan yeni bir yaklaşımı kısaca anlatalım. Asıl burç ve özel burçlar.

3. Asıl burcun tarihini içeren tüm yılın astronomik tarifi olarak Mısır zodyakı.

4. Önceki bilim adamları ancak tek, onlara göre en iyisi olan çözümü incelerken biz Mısır Zodyaklarının kabul edilebilir bütün çözümlerini araştırıyoruz.

 

Bölüm 4.

MISIR ZODYAKLARININ YENİ, DAHA AYRINTILI ÇÖZÜMÜ.

1. Yıldız takımlarının simgeleri.

2. Dekapolislerin simgeleri ve Mısır zodyaklarının "çözümlülüğü".

3. Mısır Zodyaklarındaki adam endamları ile kadın endamları arasındaki fark nedir?

4. Temel burçtaki gezegenlerin simgeleri.

5. Özel burçlardaki gezegenlerin simgeleri.

6. "Bindirilecek simgeler" olarak kayıklar, yılanlar ve diğer simgeler.

7. Temel burçtaki gezegenlerin görünüm belirtileri.

8. Gece-gündüz eşitliğinin ve gün dönümünün simgeleri.

9. Mısır Zodykarındaki ek astronomik simgeler.

10. Zodyakların çözümünün kabul edilebilir ve kabul edilemez bütün versiyonlarının.

11. Gözem yeri: Kahire ya da Luksor.

12. Yılın, Mısır zodyaklarındaki başlangıcı.

 

Bölüm 5.

MISIR ZODYAKLARINDA ŞİFRELENMİŞ TARİHLERİN YENİ ASTRONOMİK TESPİT YÖNTEMİ.

1. Eski dönemin yedi gezegeni. Zodyaklar ve burçlar.

2. Keşfedilmiş burçların Mısır zodyklarında ortaya çıkması mümkündür.

3. Gezegenlerin zodyaktaki hareketi.

4. Zodyak kuşağının burçlara parçalanması.

5. "Astral takvim". Aynı burcun tekrar edilmesi sık mı?

6. Gezegenlerin geçmişteki konumunu konusundaki hesaplamalar. HOROS programı. Çağdaş gezegen kuramlarının titizliği, burçların tarihlenmesi için yeterlidir.

7. Zodyakın, temel ve özel burçlarına göre tarihlenmesi.

8. "Renkli" Mısır Zodyakı.

9. Zodyaklarda yazılmış olan tarihlerin yeniden keşfedilmesinin ancak tek yolu var. Son (kesin) çözümler.

10. Zodyaktaki "burçlar skalası".

11. Gezegenlerin, zodyaktaki yaklaşık konum noktaları ("en iyi noktalar") ve gezegenlerin düzeni.

12. "En iyi noktalara" kadar ortalama mesafe, astronomik çözümün ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor.

13. HOROS programı için giriş verilerinin örneği.

14. Astronomik çözümünün doğruluğunu kontrol eden sorular listesi.

 

Bölüm 6.

DENDERA VE ESNA TAPINAKLARINDAKİ ANITSAL BURÇLARIN ÜZERİDE YAZILMIŞ OLAN TARİHLER.

1. Nil Luksor kral vadesinde yer alan muazzam kral nekropolünün parçaları olarak Dendera ve Esna zodyakları.

2. Dendera zodyaklarının keşif ve araştrma tarihi.

3. Uzun Dendera zodyakındaki (DL) tarihin çözümü.

4. Yuvarlak Dendera zodyakındaki (DR) tarihin çözümü.

5. Büyük Esna tapınağında yer alan zodyakın (EB) üzerindeki tarihin çözümü.

6. Küçük Esna tapınağında yer alan zodyakın (EB) üzerindeki tarihin çözümü.

7. Uzun Dendera zodyakının çağdaş durumu ve yapılandırılması sırasında yapılan hatalar.

 

Bölüm 7.

ZODYAKLARIN, MISIR MEZARLARINDAKİ TARİHLERİ.

1. Athribis zodyakları.

2. Brugsch’un (BR) Teb zodyakı.

3. Renkli Teb zodyakı (OU).

 

Bölüm 8.

ESKİ ZODYAKLARININ TARİHLEME SONUÇLARI.

 

Bölüm 9.

ORTA ÇAĞ DÖNEMİNİN TARHİ YILDIZ GÖĞÜ HARİTASINDA.

G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

1. Burçların oluşma tarihi.

2. Zodyak.

3. Kuzey göğünün burçları.

4. Güney göğünün burçları

5. Yaptığımız yapılandırma.

6. Diğer konular.

 

 

Bölüm 10.

ESKİ ÇİN TARİHİ.

G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

1. Çin gök biliminin doğumu.

2. Çin’in kronolojisi doğru mu? Çin imparatorlarının isimlerini birleştiren matris.

3. Çin arkeolojisi.

 

KAYNAKÇA.

YAZARLAR HAKKINDA.

 

RESİM ALTI YAZILARI.