G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.
RUS’UN YENİ KRONOLOJİSİ
Rus vakayinameleri. "Moğol-Tatar" işgali. Kulikovo savaşı. Korkunç İvan. Stepan Razin. Yemelyan Pugachöv. Tobolsk şehrinin bozguna uğratılması ve kocaman topraklarının Romanovlar’ın Rusyası ile Amekika’nın doğusundaki Avrupa sömürgeleri arasında paylaşılması. ABD’nin ortaya çıkması.

4. cilt, 1. Kitap.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 3. cildi, 1. kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon)
RUS’UN YENİ KRONOLOJİSİ

"RUS’UN YENİ KRONOLOJİSİ" kitabına ait özet

Söz konusu baskı, A.T.Fomenko tarafından yenilenmiş bir versiyon. Önceki baskılarından göz çarpıcı derecede farklıdır. Mesela, renkli olması gerekten resimler gerçekten renklidir (önceki versiyonlarda beyaz-siyah şekilde yayımlanmıştı). Yazarlar geliştirdikleri, orijinal kaynakların matematik analiz yöntemlerine dayanarak yeni daha kısa olan kronolojisini öneriyorlar. Teklif ettikleri versiyon, tarihin genel olarak kabul edilen modelinin birçok sorununu çözüyor. Tatar-Moğol salgını nedir? XIV-XVI. yüzyıllarına ait bütün Orta Çağ Rusyası’nın, "Moğol" İmparatorluğu = Büyük İmparatorluk ile ayni seyler olduğu ortaya çıkıyor. Radzivill vakayinamesindeki dolandırıcılıklar ortaya çıkartılıyor. Meşhur Kulikovskaya Muharebesi, herhalde Rus’un başkenti olacak Moskova şehrinin olduğu yerde yer almıştı. Meşhur vakayiname Büyük Novgorodu, büyük ihtimalle Volga nehrinin kıyısındaki Yaroslavl kentidir.

Volhov nehrinin kıyısındaki, Romanovların döneminde ortaya çıkan şehrin tarihinin ve arkeolojisinin tahrifata uğratılmış olduğunu ispatlayan veriler sunulmaktadır. Söz konusu şehir, tarihi Novgorod şehrinin adına sahip olmuştur. Bu şehre (kağıt üzerinde) Yaroslavl kentinin güzel tarihi de yerleştirilmişti. Romanovların, Pugaçöv ile 1773-1775 yıllarında yer alan savaşının "Moğol" Ordası ile son savaş olduğu ortaya çıkmıştı. Rus-Orda’nın Amerika’daki alanlarında yer alan, Rus-Orda’dan kalan parçaların, Romanovlar ile Birleşmiş Devletler arasındaki paylaşılması açıklanmaktadır.

Kitap, çok sayıda insanın ilgisini çekecek. Rus’un tarihi ve matematik yöntemlerin, beşeri bilimlerdeki uygulanması ile ilgilenen herkese uygundur.

İÇİNDEKİLER

1. KISIM. RUS TARİHİNİN KRONOLOJİSİ.

ÖNSÖZ.

GIRIŞ.

1. Genel düşünceler.

2. Ana fikrimizin kısaca açıklanması.

3. Moğolistan ve Tatar-Moğol salgını nedir. Kazaklar. Altın Orda Devleti.

4. Batu Han’a Büyük Prens denilmişti.

5. Romanovlar-Zaharyınlar- Yuryevler ve onların Rus vakainamesindeki rolü.

 

 

Bölüm 1.

RUS VAKAYİNAMELERİ VE RUS TARİHİNİN MİLLER-ROMANOV VERSİYONU.

1. İlk adımlar. Eski Rus tarihinin tarif edilmesi ile ilgili ilk denemeler.

2. Rus tarihinin genel olarak kabul gören modelinin oluşturma tarihi. Rus tarihinin bütün kurucularının yabancılar olmaları sebebi.

3. Geçmiş Yılların Hikayesinin ana vekayinamesi olarak Radzivill vakayinamesi.

3.1. Vekayinamenin temel kitapları nasıl ortaya çıkmıştı.
3.2. Vekayinamedeki sayfaların numaralama sistemi ve "öküz başı telkarısı".

4. Geçmiş Yılların Hikayesinin ana vekayinamesi olan Radzivill vakayinamesindeki dolandırıcılıklar.

5. XIII. yüzyılına kadar süren dönemi tarif eden diğer vakayinameler.

6. Zamanlar değişirken Rus vakayinamelerinin yayın süratı değişmemektedir.

7. Eski Rus tarihinin genel olarak kabul gören sistemi.

 

 

Bölüm 2.

RUS TARİHİNDEKİ İKİ KRONOLOJİK OYNAMA.

1. Paralelizmin genel krokisi.

2. Rus tarihindeki 100 yıllık oynamanın kısaca tarifi.

3. Rus tarihindeki 400 yıllık oynama. Hanedanlardaki paralelizm.

 

 

Bölüm 3.

YAPTIĞIMIZ YAPILANDIRMA.

1. Rus ve Orda.

2. Moğollar-Tatarlar kimler.

3. "Moğol-Tatar işgali" ve Ortodoks kilisesi.

4. Kazaklar ve Orda.

5. Sonuçta Orda nedir?

6. Sibirya’nın fethi.

7. "Kazak" kelimesi ile ilgili fikirlerimiz.

8. Rus’un alanındaki Tatar ve Rus isimleri.

9. Moğol dili nedir?

10. Yecüc ve Mecüc (Gog ve Magog), Prens Ros, Prens Mesech ve Tubal. Rus-Orda ve Kutsal Kitabının sayfasındaki Moskova Rus’u.

11. Büyük Novgorod Bey Efendi’nin olduğu yer.

12. Novgorod şehrinin, Volhov nehrinin kıyısındaki tarihi 12. Novgorod şehrinin, Volhov nehrinin kıyısındaki tarihi ve arkeolojisi tahrifata uğratılmıştır.

13. Rus adının ortaya çıkması ile ilgili varsayım.

 

 

Bölüm 4.

ÇAĞDAŞLARININ GÖZÜYLE ESKİ RUS.

1. Abul-Feda "Ruslar, milliyeti Türk olan bir ulustur." diye iddia ediyordu.

2. Rus ve Türkiye.

3. Muhammed İdrisi’in meşhur Arap İspanya haritasındaki tasvirler.

4.Velikorossiya (Büyük Rus) = Altın Orda, Malorossiya (Küçük Rus) = Mavi Orda, Belorussiya (Beyaz Rusya) = Beyaz Orda.

5. Çağdaşları, Tatar-Moğol işgalinin başlangıcını nasıl tarif etmişlerdi.

6. XVII. yüzyılında Rus’taki amazonlar. Rus kadınlarının yüzundeki çarşaf.

 

 

Bölüm 5.

KULİKOVSKAYA MUHAREBESİNDEN ÖNCEKİ DÖNEME AİT OLAN YAPTIĞIMIZ YAPILANDIRMA.

1. Rus tarihinin kökenleri.

2. Rus’u, Georgiy’nin = Çingizhan’in sonra ise kardeşi Yaroslav’ın = Batuhan’ın = İvan Kalita’nın Novgorod = Yaroslavl hanedanının iktidarında birleştiren faktör olarak Tatar-Moğol işgali.

3. Rus alanındaki Tatar-Moğol baskısı, birleştirilmiş Rusya İmparatorluğu’ndaki askeri yönetim dönemidir.

 

 

Bölüm 6.

KULİKOVSKAYA MUHAREBESİ.

(G.V. Nosovskiy, A.T. Fomenko, T.N. Fomenko).

1. Orda’daki XIV. yüzyılındaki kargaşalık. Dmitriy Doskoy = Toktamış Han. Kulikovskaya Muharebesi ve "Moskova isgali". Genel fikirler.

2. Kulikovskaya Muharebesi

3. Kulikovskaya Muharebesi kahramanlarının, Moskova’da yer alan Eski Simonov’daki Toplu mezarı.

4. Kulikovskaya Muharebesi’nin coğrafyasının yaptığımız yapılandırması.

5. Herhalde Moskova yaklaşık 1382 yılında kurulmuştu. 1382 yılında yer alan Ruslar ile Tatarlar arasındaki "Moskova" savaşı, Kulikovskaya Muharebesi’nin daha bir nüshası.

6. Tokta Han ve emir Nogay Han, Toktamış Han’ın = Dmitriy Donskoy’un ve emir Mamay Hay’ın nüshaları ve yansılarıdır.

7. Toktamış Han’ın = Dmitriy Donskoy’un, Kulikovskaya Muharebesi’nden önceki başkenti neredeydi?

8. Staro Simonov Manastırı’nın Azize Maryam Ana Doğuş Kilisesinin tarihi.

9. Emir Mamay Han’ı bügün tısyatskiy İvan Velyaminov adıyla da bilinmektedir.

10. Marko Polo’nun meşhur kitabının sayfalarındaki Kulikovskaya Muharebesi ile ilgili ayrıntılar.

11. Moskova’nın, Kulikovskaya Muharebesi ile bağlantılı olan diğer yerleri.

12. Kulikovskaya Muharebesi’nin XVII. yüzyılına ait olan eski ikondaki tasviri.

13. Moskova’da madeni paralar ne zaman bastırılmaya başlamıştı?

14. Moskova’da yer alan Donskoy Manastırı’nın tarihi ve Kulikovskaya Muharebesi ile Moskova bölgesindeki benzerlikler. (T.N.Fomenko)

 

 

Bölüm 7.

KULİKOVSKAYA MUHAREBESİ’NDEN KORKUNÇ İVAN’A.

Moskova’nın, Dmitriy = Toktamış tarafından fethidilmesi ve Moskova Devleti’nin doğuşu.

2. Litvanya nedir. Sibirya’nın bulunduğu yer.

3. Rus’un ile Litvanya’nın tarihleri arasındaki benzerlikler.

4. XV. yüzyılının birinci yarısının dönemindeki Rus-Orda. Prens soyları arasındaki iç savaş dönemi.

5. III. İvan.

6. Tüm Rus’un Büyük Prensı unvanını alan III. Vasiliy.

7. Büyük Rus çarlarının – hanlarının XV-XVII. yüzyılına ait mühürleri.

 

 

Bölüm 8.

KORKUNÇ İVAN’IN DÖNEMİ. KİM, NE ZAMAN VE NASIL RUS TARİHİNE YAZMAYA BAŞLAMIŞTIR.

1. Büyük Kargaşalık, iki hanedan arasındaki mücadeledir. Orda’nın sonu ve Romanovlar’ın başlangıcı.

2. Korkunç İvan döneminden zamanımıza hangi original belgeler ulaşmıştı.

3. Korkunç İvan’ın tarihinin genel olarak kabul gören versiyonundaki tuhaflıklar.

4. XVI-XVII. yüzyıllarına ait olan Büyük Kargaşalık, Eski Rus-Moğol-Orda hanedanı ile Romanovlar’ın yeni Batı hanedanı arasındaki mücadele ile ilgili bir dönem olarak değerlendirelim.

5. Korkunç İvan’ın iktidarda kaldığı dönemin yaptığımız yapılandırma.

6. “Korkunç İvan’ın resimli Rus vakayinamesi” ne zaman yazılmıştı.

7. Korkunç İvan’ın güya sayısı çok olan karılarından konuşalım.

 

 

Bölüm 9.

RUS TARİHİNDEKİ XVII. YÜZYILINA AİT OLAN KARGAŞALIK.

1. Korkunç İvan’ın = Simeon- İvan’ın ölümünden Büyük Kargaşalığa.

2. Çar Boris Fyodoroviç "Godunov".

3. Büyük Kargaşalık. Çar Dmitriy İvanoviç = "Ljedmitriy" (Sahte Dmitriy).

4. Stepan Timofeeviç Razin ile savaş. Romanovlar’ın zaferi.

5. Romanovlar, Rus-Orda İmparatorluğunun resmi emir kitaplarını mahvediyorlar. Yerine sahte soy kayıtlarını yapıyorlar.

 

 

Bölüm 10.

ESKİ TEK İMPARATORLUĞUN PARÇALARI OLAN RUSYA VE TÜRKİYE.

1. Giriş.

2. Rus şehirlerinin eski armalarındaki haçlı ya da yıldızlı hilal.

3. Moskova Çarının, "üç çevrenin içindeki" Rus-Türk unvanı.

4. Kırım’daki (Bahçesaray) mağara manastırı. Kırım hanlarının tarihini doğru mu görüyoruz?

5. Türkler kılıçlarına ne derlerdi.

6. Sonuç.

 

 

Bölüm 11.

ROMANOVLAR’IN, 1773-1775 YILLARINDAKI PUGAÇÖV İLE SAVAŞI, ORDA İLE SON SAVAŞIDIR. RUS-ORDA’DAN KALAN PARÇALARıN, ROMANOVLAR İLE ORTAYA ÇIKAN BİRLEŞMİŞ DEVLETLER ARASINDAKİ PAYLAŞILMASI.

1. Encyclopædia Britannica’ın on sekizinci yüzyılının sonunda yaşayan yazarları, dünyanın haritasını nasıl gördüler.

2. Pugaçöv ile savaş, Orda ile son savaştır. Moskova Tartaryası’nın paylaşılması: Sibirya Romanovlar’a, Kuzey Amerika kıtasının yarısı ise Amerika Birleşmiş Devletler’e geçmiştir. Amerika Birleşmiş Devletler 1776 yılında ortaya çıkmıştır.

3. Şair Aleksandr Puşkin’in Ural’a, 1833 yılında yer alan gezisi. Gezinin amacı, "Pugaçöv’un tarihine" ait olan malzemelerin toplanması.

4. Aralarında en meşhur Arkaim şehri olan, güya Tunç 4. Aralarında en meşhur Arkaim şehri olan, güya Tunç Çağına ait çok sayıda Ural şehri, büyük ihtimalle Moskova Tartaryası’nın, yani M.S. XV-XVIII. yüzyıllarına ait olan Sibirya-Amerika devletinin izleridir.

5. Sibirya’nın, Pugaçöv yenilgiye uğratılmasından sonraki zaptı, Rusya’nın madeni para üretiminde göz çarpıcı izni bırakmıştı.

 

KAYNAKÇA.

YAZARLAR HAKKINDA.

 

RESİM ALTI YAZILARI.