G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.
RUS’UN YENİ KRONOLOJİSİ.
Rus vakayinameleri. "Moğol-Tatar" işgali. Kulikovo savaşı. Korkunç İvan. Stepan Razin. Yemelyan Pugachöv. Tobolsk şehrinin bozguna uğratılması ve kocaman topraklarının Romanovlar’ın Rusyası ile Amekika’nın doğusundaki Avrupa sömürgeleri arasında paylaşılması. ABD’nin ortaya çıkması.

4. cilt, 1. Kitap.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 3. cildi, 1. kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon)

ÖNSÖZ

Söz konusu baskı, A.T.Fomenko tarafından yenilenmiş bir versiyon. Önceki baskılarından göz çarpıcı derecede farklıdır. Mesela, renkli olması gerekten resimler gerçekten renklidir (önceki versiyonlarda beyaz-siyah şekilde yayımlanmıştı).

Ellerinizdeki kitap, adı "Kronoloji" olan yedi ciltten ibaret baskının 4. cildinin 1. kitabıdır (yedi ciltten her cildi 2 kitaptan ibaret, yani toplam olarak 14 kitap var).

 

1. Cilt. SAYILAR YALANA KARŞI. - A.T.Fomenko.

2. Cilt. Kitap 1. ANTİK ÇAĞ ORTA ÇAĞDIR. - A.T.Fomenko. Kitap 2. BİZ TARİHLERİ DEĞİŞTİRİNCE HER ŞEY DEĞİŞİYOR. - A.T.Fomenko.

3. Cilt. Kitap 1. YILDIZLAR BİLDİRİYOR. - V.V.Kalaşnikov, G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. ESKİ İNSANLARIN GÖK TAKVİMİ. - V.V.Kalaşnikov, G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

4. Cilt. Kitap 1. RUS’UN YENİ KRONOLOJİSİ. - V.V.Kalaşnikov, G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. RUS TARİHİNİN SIRI. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

5. Cilt. Kitap 1. İMPARATORLUK. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. ÇARLIĞIN ZİRVESİ. -

6. Cilt. Kitap 1. KUTSAL KİTAP RUS’U. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. RUS-ORDA AMERİKA’YI KEŞFEDİYOR. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

Kitap 3. DÜNYANIN YEDİ HARİKASI. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

7. Cilt. Kitap 1. BATI MİTİ. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. “ESKİ” LATİNCENİN RUS KÖKENLERİ. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko, A.T.Fomenko.

Bu araştırmada, adı "Kronoloji" olan yedi ciltten ibaret baskının üç cildinde açıklanmış matematiksel yöntemleri ve deneysel-istatistiksel sonuçları yardımı ile keşfedilmiş olan yeni kronolojiye dayanmaktayız. A.T. Fomenko’nun "Eski Çağ" ve Orta Çağ tarihinde bulduğu asıl kronoloji oynamaları, A.T. Fomenko’nun 1975-1979 yıllarında oluşturduğu Küresel Kronoloji Haritasında (KKH) gösterilmiştir.

Okurların, söz konusu kitabı okumak için her hangi bir özel blgilere sahip olmaları gerekmez. Sadece Rus tarihine meraklı olmaları ve onun çok sayıda gizemi anlamak istemeleri gerekiyor. Ama bütün anlattıklarımızın, uzun süren zor bilimsel araştırmalar sonuncunda ortaya çıktığını vurgulamak istiyoruz. Bu araştırmalar, XVII-XIX. yüzyıllarının döneminde ayrı bilim adamlarının tarihin genel olarak kabul gören modelinin inkar edilmesine ait fikirleri ile başlamıştı. Aralarında meşhur Isaac Newton vardı. I. Newton’un kronoloji ile ilgili çalışmalardan son zamana kadar hiç konuşulmamıştı. Ama büyük ihtimalle tam bu çalışmalar, tarihteki hataların bilimsel yöntemlerle düzeltilmesine yönelik teşebbüslere yol açmıştı. Ancak Newton’un kendisi bu sorunu çözememişti. Sadece bazı önemli fikirlerini paylaşmıştı. Etkili Rus bilim adamı hezarfen N.A.Morozov (1854-1946), kronolojinin düzeltilmesine büyük bir katkıda bulunmuştu. Ama o da doğru kesin kronolojiyi elde edememişti. Yaptığı yapılandırma bitirilmemiş bir çalışma idi, bir de genel olarak hatalıymış. Ama buna rağmen bügün kabul gören modelden daha az hatalıdır.

1973 yılından itibaren A.T. Fomenko, gerçek Eski Çağ ve Orta Çağ kronolojisinin yeniden oluşturulması sorunu üzerinde çalışmaya başlamıştı. Sonra ise başında A.T. Fomenko olan ve kendisi tarafından organize edilen çoğu Moskova Devlet Üniversitesinde çalışan matematikçilerden ibaret bir grup bu çalışmalara devam etti. Söz konusu araştırmalar asıl faaliyetimiz olmadığı halde (bizim uğraş alanlarımız daha çok saf matematik ve uygulamalı matematik ile alakalı) onlara çok güç ve zaman harcadık. Söz kunusu ne olduğunu genel olrak açıklayalım.

Sorunun tarihini, bilgisel yanını ve Eski Çağ olaylarının önerdiğimiz matematik tarihleme yöntemlerini incelemek isteyen okur, yedi ciltten ibaret "Kronoloji'nin" ilk üç kitabına bakabilir. "Yeni Kronoloji" adlı bilgisel projenin amacı, Eski Çağ ve Orta Çağ olaylarının güvenilir, bağımsız tarihleme yöntemlerinin oluşturulmasıdır.

Bu, zor bilimsel bir sorundur. Çözülmesi için çağdaş matematiğin titiz yöntemlerini ve geniş hacimde bilgisayar hesaplamalarını uygulamak zorundaydık. Elde ettiğimiz sonuçlar, Eski ve Orta Çağ tarihinin bize okuldan itibaren anlatılan versiyonunda esaslı hataların yer aldığını iddia etmemize izin veriyor. Üstelik hataların sebebi, yanlış kronolojidir.

Matamatik yöntemler yardımıyla kurduğumuz yeni kronoloji, I. Skaliger ve D. Petavius'un, tarihçilerin hala kullandıkları kronolojisinden büyük derece farklıdır. Onların kronolojisi, Skolastik felsefecilerin XVI-XVII. yüzyıllarına ait yaptıklarının sunucudur. Büyük derece hatalı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu hatalar, dünya tarihinin bütün görüntüsünün esas olarak çarpıtılmasına yol açmıştı. Profesyonel matematikçilerin birdenbire kronoloji ile neden uğraştıkları sorusu ortaya çıkabilir. Bugün kronolojinin, tarihin bir bölümü olduğunu kabul edilmektedir ki. Buna şöyle bir cevap verilebilir. Kronoloji gerçekten uygulamalı matematiğin bir bölümüdür. Bir olayın tarihinin belirlenmesi (yani sayının saptanması), kronolojinin görevidir. Bu görev matematik hedef olarak konulabilir. Ayrıca kronoloji, ortaya çıktığı dönemde, yani XV-XVI. yüzyıllarında matematiğin bölümü olarak görülürdü. Ancak tehlikeli olan şudur ki o dönemin matematiği, kronolojide ortaya çıkan (gerçekten çok zor olan) sorunları çözemezdi. Bunu, geliştirilmiş yöntemleri ve güçlü hesaplama araçları ile sadece çağdaş matematik yapabildi. XVI. yüzyılın döneminde bunun gibi hiç bir şey yoktu. Belki bunun yüzünden kronoloji, Skolastik felsefecilerin eline geçmişti. Ancak sonra tarihçilerin ellerine düşmüştü. Kronoloji yan bilim, yani güya pek önemli olamayan tarihi bilim olarak görülmüştü. Mecazi anlamda bu yönde her şey yapılmış olduğunu düşünülüp yana koyulmuştu. Bugünlerde eski geleneği yeniden canlandırmak ve kronolojiyi uygulamalı matematiğin alanına geri döndürmek istiyoruz. Bu zor çalışmalarda bize onlarca insan yardım etmişti. Onların herkesine çok teşekkür etmek istiyoruz. "Eski İnsanların Gök Takvimi", "Eski Latince'nin Rus kökenleri" ve "Kulikovo alanı, neredesin?" kitaplarında yazar ortağımız olan T.N. Fomenko'ya özel minettarlarımızı ifade etmek istiyoruz. Ayrıca Kulikovskaya muharebesinin tarihinin ve coğrafyasının araştırılması T.N. Fomenko ile birlikte yapılmıştır. Yazarları G.V. Nosovskiy, T.N. Fomenko, T.N. Fomenko olan, "Yeni kronoloji, küçük sıra" serisi çerçevesinde çıkan "Kulikovo alanı, neredesin?" kitabına bkz.

T.N. Fomenko bu alanda birçok sonuca ulaşabilmişti. Mesela, Dmitriy Donskoy ve Han Mamay'ın askerlerinin yollarının yapılandırılmasını yaparken elde ettiği sonuçlar, bir de Donskoy manastırının tarihinin ve Grebnevskaya ikonunun analizi ve bunların Kulikovskaya muharebesi ile bağlantıları (örneğin, 6.bölümün T.N. Fomenko'un yazdığı 14. kısmına bkz.).

(Fomenko Tatiana Nikolaevna, matematikçi, fizik-matematik bilimler doktoru, cebir topolojisi ve geometri, bir de algoritma kuramı alanındaki kitapların ve bilimsel yazıların yazarı, Moskova Devlet Üniversitesi Hesaplama Matematik ve Sibernetik departmanı asistan profesörü)

A.T.Fomenko, G.V.Nosovskiy

M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi, Moskova