A.T.Fomenko, G.V.Nosovskiy
RUS TARHİNİN SIRRI

Rus'un Yeni Kronolojisi. Tatar ve Arap dilleri Rus'ta. Velikiy Novgorod olarak Yaroslavl.
Eski İngiliz tarihi, Bizans ve Orda tarihlerinin yansısıdır.

 

4. cild, 2. Kitap.

RUS TARHİNİN SIRRI

"Rus Tarhinin Sırrı" kitabına ait özet.

Söz konusu baskı, A.T.Fomenko tarafından yenilenmiş bir versiyon. Önceki baskılarından göz çarpıcı derecede farklıdır. Yazarlar, orijinal kaynakların, geliştirdikleri matematik analiz yöntemlerine dayanarak yeni, daha kısa kronolojiyi öneriyorlar.   Söz konusu kronoloji tarihin, genel olarak kabul gören versiyonunun birçok sorununu çözmektedir. Rus’ta iki dil yer almıştı. Rus dili ve Türk dili söz konusu. Rus silahlarındaki Arap yazıları. Meşhur "dünyanın Arap işgali" nedir? "Arap rakamları" nerelerden çıkmıştı?

İngiliz tarihinin yeni kavramı. İngiliz tarihi ile Bizans-Roma, Orda "Moğol" tarihi arasındaki benzerlikler. İngiliz vekayinamelerinde tarif edilen, Britonlar’ın atası olan "Eski" Truva’lı Brutus’un, Jül Sezar’ın ve dünyanın fatihi Cingiz han’ın çağdaşı olduğu ortaya çıkıyor. Kitap, çok sayıda insanın ilgisini çekecek, özellikle Rus’un tarihi ve matematik yöntemlerin, beşeri bilimlerdeki uygulanması ile ilgilenen herkese uygundur.

 

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1.

RUS’UN İÇİNDEKİ İKİ DİL: RUS DİLİ VE TÜRK DİLİ SÖZ KONUSUDUR. AYRICA RUSÇA, AMA BUGÜN ARAP OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN HARFLERLE YAZILIRDI.

1. Rus silahlarındaki Arap yazıları.

2. Prensler Mstislavskiyler’in katkısı olan Rus mitresinin üzerindeki Arap yazısı.

3. XVI. yüzyılına ve hatta XVII. yüzyılına ait olan kilise Rusçası’nda, Allah (Tanrı) kelimesi kullanılır bir de Kuran’dan alıntılar yer alırdı.

4. Rus metinleri, XVII. yüzyılında bile bazen Arap harfleri ile yazılırdı. Halepli (Aleppskiy) Pavel’in yolculuk raporu.

5. Arap rakamları, Slav-Yunan rakamlarından-harflerinden M.S. XV.-XVI. yüzyıllarında ortaya çıkmış.

6. XVII. yüzyılına kadar Rus’taki yazma tarzı. Okunması zor olan, bügün "gizli yazı" olduğu ilan edilen Zvenigorod çanındaki yazı.

7. XVII. yüzyılına kadar Avrupa’daki yazma tarzı. Sözde Avrupa "gizli yazısı".

 

Bölüm 2.

ÇEŞİTLİ DÜŞÜNCELERİMİZ.

1. Yaroslavl’den, Velikiy Novgorod olarak bir kez daha konuşalım.

2. Kağanlar kimler.

3. Orda, Slav Radasıdır (meclisidir), yani  meclis ya da Kazak Ordasıdır.

4. Kiev, Gotların başkentidir.

5. Eski Rus eserlerinin üzerindeki yazılar mahvedilmiştir.

6. Romanovlar’dan önceki dönemde yaşayan  Rus çariçelerinin,  

Romanovlar’ın XVII. yüzyılında yaptıkları sahte lahitleri.

7. XVII. yüzyılının ikinci yarısında Romanovlar, Rus mezarlıklarındaki bütün eski mezar taşlarını kaldırtmışlardı. Bu mezar taşları, ya mahvedilmiş ya da inşaat taşı olarak kullanımıştı. Mojaysk şehrindeki Lujetsikiy Manastırı’nda 1999-2000 yıllarında yapılan kazılar.

8. Büyük Tartaria’nın 1670 yılına ait olan haritasında neler tasvir edilmiştir.

9. A.I.Sulakadzev ve onun, kitap ve el yazmalarının meşhur koleksyonu. 

10. Tatarlarla 1241 yılında  Çekya’da yer alan savaşı kazanan adamın ismi ne?

11. Meşhur gezgin Karpini Giovanni de Plano, hangi Moğolistan’ı ziyaret etmiştir.

12. Orta Çağ Türk yeniçerinin, Rus harfleri ile yazılmış olan notları.

13. Godunovlar’ın, Aziz Sergius'un Teslis Manastırındaki mezarı. Kostroma şehrindeki İpatyev Manastırı.

14. Çağdaş Astrahan şehri, eski Tatar Astrahanı’nın bulunduğu yerde hiç te yer almamaktadır. Romanovlar’ın, eski Tatar Astrahanı’nı yerle bir etmiş oldukları ortaya çıkıyor.

15. Romanovlar’ın memurlarının, Rus haritacısı İvan Kirillov’un yüzlerce haritasını mahvetmeleri sebebi.

16. Bütün Novgorod’luların, hem erkeklerin, hem de kadınların saç örgüleri vardı.

17. I.Petro’nun vasiyetnamesi.

18. Çağdaş Avrasya başkentlerinin çoğunun kurulmuş olduğu dönem.

19. Aziz Yorgi’nin tasviri Rus armasında nasıl yer alır olmuştu.

20. Eski Rus "Moğol" armasındaki yazılar, gerçekten ne anlamına geliyordu. Romanovlar bunu nasıl saklamaya çılışmışlardı.

21. Yaroslavl’ın eski armasında, ucunda Osmanlı hilal olan Kazak buncuğunu tutan ayı tasvir edilmiştir. Bunun gibi bir buncuk on yedinci yüzyılna kadar tüm Avrupa’da hükümdarlık simgesi olarak algılanmıştı.

22. "Eski Olimpos" ve  XIV-XVI. yüzyıllarına ait Rus- Orda.

23. XVII-XVIII. Yüzyıllarında yaşayan bazı Alman araştırmacıları, dünya tarihini nasıl görmüşler. Johann Heinrich Drümmel’in kitabı.

24. İmparatorluğun iki başlı kartalı. Bunun gibi simge nereden ve nasıl ortaya çıkmış olabildi.

25. Büyük Moskova prenslerinin, XVII. yüzyılında yeniden yazılmış olan soy ağacı.

26. Rus’un vaftiz edilmesi.

27. Belgelerin, Romanovlar’ın yaptıkları çarpıtılması, Rus el yazmasının tarihini nasıl etkiledi.

28. Eski Rus belgesinin (Korkunç İvan’ın çar mektubunun) gerçek taklit örneği

29. Bütün verilmiş olan emeklere rağmen tarihçiler, Romanovlar’dan önceki Moskova çarlarına her yerde Büyük İmparatorlar denildiğini saklayamamışlardı.

30. XVIII. yüzyılında yaşayan Rus asilleri, "antik" tarihin o

zamanlarda öne sürülen  Skaliger versiyonuna nasıl tepki göstermişlerdi.

31. Miller - Romanov versiyonu XVIII. yüzyılında Rus kamu oyuna zorlu çatışmalar ile öne sürülmüştü.  Lomonosov ve Miller.

32. Lomonosov’un, yayımlanmış  olan  "Rus Tarihi" eserinin gerçek olması konusundaki soru. .  Lomonosov mu yoksa Miller mi?

33. XVI. yüzyılına ait olan olayları görenlere göre Büyük Novgorod şehri Volga nehrinde yer almıştı.

34. Aleksandrovskaya Sloboda, Rus-Orda’nın  XVI. yüzyılına ait olan başkenti.

35. Güya Korkunç İvan’ın portreti olan, XVII. yüzyılı ile tarihlenmekte olan resimdeki sahte yazı. Çarın isminin sahtesi yapılmıştı.

36. XVI. yüzyılına ait, Phelonionun opleçyesinin (neckpiece) üzerindeki çar isminin yazısı.  Çarın ismi taklit edilmiştir.

37. Aleksandrovskaya Sloboda’nın Pokrov Kilisesindeki XVI. yüzyılına ait olan tesadüffen günlerimize ulaşmış olan şaşırtıcı Rus Kutsal Kitap konuları.

38.   Megalit sarayları ve tapınaklarının Güney ülkelerinde, orta şiritte bulunan ülkelerden daha yaygın olmalarının sebepleri.

39. Kudüs Patriği Şarlman’a, üzerinde Slav yazısının olduğu hacı hediye etmişti.

40. Ortaçağ Fransa Kralları, Kutsal Eski-SlavKitabı’nın üzerinde yemin etmişlerdi.

41.  Meşhur Hun Attila, meşhur Rus Prensi Vladimir’in çağdaşı idi. Bunu Orta Çağ Alman kitabları bildirmektedir. Skaliger kronolojisinde bu tamamen imkansız bir şey.

42. Orta Çağ çar belgelerinin gerçekliğinin belirtisi olan tuğra.

43. Myrmidonlar’ın reisi, yani yaşlı vakanüviş İoannes Malalas’ın iddia ettiği gibi Hunların ve Bolgarların reisi olan "Antik" Akhilleus.

44. Rus teremi ve Şark Haremi, ayni şeydir.

45. Rusya’ın eski haritalarındaki ilgi çekici isimler, Skaliger versiyonuna aykırıdır.

46. Rus Subbotniklar mezhebinin fikirlerine  göre, Kutsal Kitap Asuru, Kutsal Kitap Mısırı ve Kutsal Kitap Babili, Orta Çağ Rus’tur.

47. Batı Avrupa katedralleri, XV-XVI. yüzyıllarına ait Rus kiliselerinin eski görünüşünü yaşadığımız zamana ulaştırmıştı.

48.  Batı Avrupa katedrallerinin orgları, XV-XVI. yüzyıllarına ait eski Rus-Orda müzik kültürü, yaşadığımız zamana ulaştırmıştı.

 

 

Bölüm 3.

YENİ KRONOLOJİ VE İNGİLİZ TARİHİNİN ANA FİKRİ. İNGİLTERE VE RUS-ORDA. İNGİLİZ TARİHİNİN SKALİGER VERSİYONUNUN KISACA KROKİSİ.

0. Giriş.

1. Eski Çağ İngiliz vakayinameleri.

2.  İngiliz tarihinin Skaliger Kronolojisi nasıl bir şey.

 

 

Bölüm 4.

İNGİLİZ TARİHİ İLE BİZANS-RUM TARİHİ ARASINDAKİ PARALELLİKLER.

1. İngiltere Hanedanları ile Rum-Bizans Hanedanları arasındaki kabaca karşılaştırmalar.

2. İngiltere tarihi ile Bizans tarihi arasındaki hanedan paralelliği. İki tarihin birbirlerine kaplamasının ortak krokisi.

3. Hanedan paralelliği tablosu.

 

 

Bölüm 5.

İNGİLİZ TARİHİNİN KISALTILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ.

1. İngiliz tarihi ile ilgili ana fikrimiz.

2. Bizans ve "Moğol" vakayinameleri, İngiliz tarihinin içine nasıl dahil edilmiş olmuştu.

 

 

Bölüm 6.

XVII-XVIII. YÜZYILLARINDA YAŞAYAN SAHTEKARLARIN BÜTÜN GAYRETLERİNE RAĞMEN İNGİLİZ VAKAYİNAMELERİNDE, XI-XVI. YÜZYILLARINA AİT OLAN GERÇEK OLAYLAR İLE İLGİLİ ÇOK BİLGİ YER ALMAKTADIR. İNGİLTERE VE RUS-ORDA.

1. Britanya’yı zapteden ilk Roma’lı olan "antik" Roma konsülü Brutus, aynı zamanda "çok eski" Truva’lıymış, Britonlar’ın kralıymış.

 2. İngiliz vakayinamelerinin "çok eski" Truva’lısı olan Brutus’un, Jül Sezar’in ve dünyayı fetheden Cengiz Han’ın çağdaşı olduğu ortaya çıkmıştır.

3.İngiliz vakayinamelerindeki Kutsal Kitap olayları.

4.  "Antik" Truva’nın bulunduğu yer.

5. İngiliz vakayinamelerine göre İngiltere ve Rusya adaların üzerinde neden yer almaktadır.

6. Brutus’un fethettiği Britanya’nın bulunduğu yer. Donanması gittiği yer.

7. Brutus Britanya’yı = Albanya’yı  zaptediyorken Gog ve Magog ile savaşmıştı. Bunlar aynı zamanda da Moğol Tatarlardır. Bunlar aynı zamanda da kayıp on kabile.

8. Jül Sezar Britanya’yı = Albanya’yı  zaptediyorken Rus topraklarına yakınmış.

9. X-XII. yüzyıllarında London’nun bulunduğu yer. London adlı bir şehir  Britanya Adalarında ne zaman ortaya çıkmıştı.

10. İngiliz Krallığı’nın, Doğu Saksonları’nın ve London’nun  eski armasında Osmanlı yatağanları ya da hilalleri tasvir edilmişti.

 

11. XIII-XIV. yüzyıllarında yaşayan Skottlar kimlerdi ve o zamanlarda nasıl bir İskoçya’da yaşamışlardı. XV-XVI. yüzyıllarından beri İngiltere’nin Orta Çağ haritalarında Rusya = İskoçya isimleri ortaya çıkmıştı.

12. Eski Britanya’nın ilk beş dili. Söz konusu dillerde hangi milletler konuşmuş, bu milletler XI-XIV. yüzyıllarında nerede yaşamışlardı.

13. İlk altı İngiliz devleti (Britanya, Kent, Sussex, Wessex, Essex, Mercia) nerede yer almıştı.

14. Meşhur İngiliz Kralı Arthur, aynı zamanda da Britanya Adalarını XI-XIV. yüzyıllarında işgal eden  Orda’nın yansısı.

15. I.William ve güya 1066 yılına ait olan Hastings Muharebesi. 1204 yılına ait Dördüncü Haç Seferi.

16. Orta Çağ Rus-Ordası’nın, geç döneme ait İngiliz vakayinamelerinin sayfalarındaki yeri. Havari Pavlus, ne zaman ve hangi Galatyalı’lara mektup yazmıştı.

17. Meşhur Matthaeus Parisiensis’in haritaları ne zaman yaratılmıştı. Scythia-Orda’ya, "ejderin annesi, akrep barınağı, yılanların üreme alanı"  ne zaman ve neden denmeye başlamışlardı.

 

 

Bölüm 7.

ROMA VE BİZANS’IN KRONOLOJİSİ. DOĞRU TARİHİN YAPILANDIRMA SORUNLARI.

1. Çağdaş "Tarih ders kitabının" yapısı.

2. "Ortak yerlerin" eski belgelerdeki adelet ilkesi.
## - Gerçek tarihin izinleri ve ilk kronoloji adetinin kalıntıları. – Orta Çağ dönemine ait üç krallık değişme fikri.

3. Eski Çağ olaylarının, XVII-XVIII. yüzyıllarına ait olan haritalara göre coğrafi lokalizasyon ilkesi.

4. Metnin eskiliğinin, büyük hacimde ilk çoğaltılmasının dönemine göre beritme ilkesi.
 ## - Metnin, büyük hacimde çoğaltılmasının dönemi, söz konusu metnin, yaratma dönemine yakındır.Kutsal Kitap’ın Yeni Ahit ve Eski Ahit kitaplarının yaşlarının  karşılaştırılması.

 

 

Bölüm 8.

YÜCE SAVAŞ, YÜCE İMPARATORLUK, YÜCE HAÇ SEFERLERİ.

  1. XVII. yüzyılından önceki döneme ait olan dünya savaşları.
  2. Bugün, Hazreti İsa’nın dönemi olan XII. yüzyılı ile ilgili neler biliyoruz.
  3. Mısır hiyeroglifleri ve İbranice.

 

Bölüm 9.

KİLİSE TARİHİ.

1. Dinleri tarihi.

2. Antakya İsa’sı.

3. Rus vakayinamelerinin XII. yüzyılı ile ilgili bilgileri.

4. Hristiyanlığın doğu versiyonları

5. Kutsal Kitap Kanonu’nun pek bilinmeyen tarihi

 

 

KAYNAKÇA.

YAZARLAR HAKKINDA.

 

RESİM ALTI YAZILARI.