G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.
Kutsal Kitap Rus’u

Orta Çağ Dünya Orda-Ataman İmparatorluğu. Kutsal Kitap.  Kutsal Diyar’ın fethi. Amerika.
Reform Hareketi. Takvim ve Paskalya.

6. cilt, 1. Kitap

2015

Önsöz

Söz konusu kitapta, CHRON1-CHRON3’de, bir de CHRON6’da (bölüm 19) tarif edilmiş olan,  matematiksel yöntemler ve deneysel-istatistiksel sonuçlar bazında saptanmış olan yeni kronolojiye dayanmaktayız. "Eski" ve Orta Çağ tarihinde tespit edilmiş olan temel kronoloji oynamaları, A.T. Fomenko’nun 1975-1979 yıllarında  yarattığı küresel kronoloji haritasında (KKH) tasvir edilmiştir, CHRON1’a bkz.

1) Metodolojimize uyarak doğa bilimleri yöntemleri ile gerçekçi olan kronolojiyı ve eski zamanın tarihini yeniden kurmaya çalışıyoruz. Tarihi metinleri araştırırken kullandığımız deneysel-istatistiksel ve matematiksel-gökbilimsel yöntemleri CHRON1-CHRON2 - CHRON3’de tarif etmiştik. Söz konusu kitapta bu yöntemlerin yardımıyla elde ettiğimiz sonuçları tekrar açıklamaya hiç imkanımız yoktur. Söz konusu kitapta söylediklerimizin büyük bir parçası hala varsayımın durumundadır. Ama yine de varsayımlarımız, resmi bağımsız yöntemlerin yardımıyla elde ettiğimiz yeni kronolojiye dayanmaktadır CHRON1- CHRON3’e bkz. Aynı zamanda, SKALİGER KRONOLOJİSİNİ DOĞRULAYAN GÜVENİLİR KANITLARIN BUGÜN OLMADIĞI IDDIASINDA BULUNMAKTAYIZ. SKALIGER TARİHLERİNİN BİLİME DAYANAN KANITININ HİÇ BIR ZAMAN OLMADIĞI KONUSUNDA TAM GÜVENCE VERIYORUZ. Dolayısıyla TARIHLERİN TARİHİNİ YENİDEN YAZMAK ZORUNDA KALIRIZ.  

2)  Okurumuzun dikkatini, kronolojinin sorunlarına ve tarihsel kaynakların yorumlarına adanmış olan  kitaplarımızı okurken kimsenin dikkat etmediği önemli bir keyfiyete çekeriz.

Kitaplarımızda iki tabaka yer almaktadır. Birincisi, kronolojiye ait olan istatistiksel, matematiksel ve gözbilimsel kanıtlardır. İkincisi ise, matematiksel kronolojiye uygun olan yeni tarihsel tabloyu göstermeye yönelik denemelerimizdir. Bazı okurlarımız birinci tabakayı sıkıcı bulup ikinci tabakanın çok daha enteresan ve heyecanlı olduğunu düşünmektedirler. Dolayısıyla okurlarımız, bazen "matematiksel bölümleri" kaçırıp yorumlar ve varsayımların yer aldığı bölümlere hemen geçerler. Bilincinde ne kadar çok şey değiştirmek zorunda kaldığını anlayıp her zaman kanıtların nerede olduğunu sormaya başlarlar. Yazarlar, eski çağ tarihinin birçok bölümünü başka acıdan ele almayı öneriyorlar ki! Ciddi bir durum bu! ELBETTE BİZİM "YORUMSAL BÖLÜMLERİMİZ" BUNUN GİBİ MATEMATİKSEL KANIT ASLA OLAMAZ. Söz konusu bölümlerin içinde topladığımız Orta Çağ belegeler, dilbilimsel düşüncelerimiz vs. yer alıyoken  asıl kanıtlar tabii bulunmamaktadır. Çünkü söz konusu "yorumsal bölümlerin" bambaşka amaçı vardır. Eski zaman tarihinin çelişkili olmayan yapısını kurmaya çalışıyoruz.  Bir de bu, ancak teşebbüslerin birinin olduğu   bilincindeyiz.   Hem de yanlış olması mümkündür.  Ancak bu teşebbüs olmadan bizim asıl kronoloji sonuçlarımızın  algılanması çok zor olur. Okurlarımız, "gerçekten neler olduğunu anlamak istiyorlar ki"! Biz buna TAHMİNİ cevap veriyoruz. Bazen bize, kanıtlarımızın sayısının az olduğunu ya da kanıtlarımızın hiç olmadığını söylüyorlar. Ama bu hiç de böyle değildir.  Kanıtlarımız vardır. Ayrıca sayısı yüksektir. Ancak kanıtlarımız başka bölümlerde, BAŞKA KİTAPLARDA VE BİLİMSEL YAZILARDA yer almaktadır.

3) Ancak Kutsal Kitap’ın tarihi kaynak olarak tam bir araştırılmasını yapmış olduğumuzu iddia etmiyoruz. Bizim kitabımız daha çok Kutsal Kitap’ın sayfalarında XIV-XVII. yüzyıllarınki Orta Çağ Rus-Ordası’nın, yani Büyük "Moğol" İmparatorluğu’nun nasıl tarif edilmiş olduğu tek bir konusuna aittir. Kutsal Kitap’ın yaptığımız yorumları, pek çok bakımdan yeni olup hazırlanmış olmayan bir okura olağandışı gelebilir. İlk önce Kutsal Kitap’ın, CHROH1 ve CHRON2 kitaplarında tarif edilen yeni kronoloji dahil olmak üzere deneysel-istatistiksel araştırmalarına dayanmaktadır. İşte yeni kronoloji, Kutsal Kitap’ta gerçekten Orta Çağ Avrupa olaylarının tarif edildiğini iddia etmektedir. O zaman hangi olayların tam olarak söz konusu olduğu sorusunun ortaya çıkması tabiidir. Bu kitapta, yukarıdaki soruya CEVAP VERMEYİ DENEDİK. Ama Kutsal Kitap’ta çok olay tarif edilmiştir. Dolayısıyla biz ancak bir konu ile sıralanmaya karar verdik. Rus-Orda Orta Çağ tarihinde önde gelen rolü aldığı için bu konuyu seçtik, CHRON5’e bkz. Bu yüzden Orta Çağ tarihi konusundaki önemli ve kapsamlı ana kaynak olan Kutsal Kitab’ın, Büyük = "Moğol" tarihini parlak bir şekilde anlatmasını    beklememiz tabiidir.

Bu izlerin ortaya çıkarılması, diğer o kadar göz çarpıcı olmayan izlerin bulunmasından daha kolaydır. Gerçekten oldukça açık olan söz konusu izleri, bizden önce hiç kimse neden bulamamıştı?  Başka bilim adamları onları niye farketmemişlerdi? Aralarında, Kutsal Kitap bilimine TÜM HAYATLARINI adayan çok büyük uzmanlar vardı ki. Okurumuzun, elindeki kitabın yazarlarının saygılı bilim adamlarına karşı ne avantajları olduğunu sormaya hakkı vardır. Buna şöyle bir cevap verelim. Bizim asıl avantajımız, yeni kronolojidir. Eski Skaliger kronolojisi çerçevesinde Kutsal Kitap araştırmacıları, Orta Çağ Rus-Orda izlerine dayanıp onları anlayamıyordu. Meşeh’in ve Tuval’ın prensi olan Ro'ş ya da Ro's'tan direk konuşan Kutsal Kitap’ın meşhur parçaları, bunun parlak bir örneğidir. Bilindiği gibi Bizans yazarları bu parça içindeki Ros isminin Rus’un adı olduğunu zannediyorlardı, ayrıntılar için CHRON4, bölüm 3:10’a bkz.  Çağdaş yorumcular ise Kutsal Kitap olaylarının M.Ö. birçok yüzyıl önce, yani Skaliger’in  vesiyonuna göre Rus düzenli bir devlet olarak henüz olmadığı zaman yer aldığına inanıp Bizanslıları, tarihi "bilmediklerinde" suçlamaktadır. Bir anlamda doğrudur! Orta Çağ Bizanslıları o zaman gelecekteki (ve hatalı olan), o dönemde hala uydurulmayan Skaliger Kronolojisini bilmiyorlardı. Bu örnek, önceki Kutsal Kitap araştırmacılarının bunun gibi bilgileri ya da "farketmediklerine", ya da bağımsız geç ilaveler saydıklarına ya da esrarengiz ve karmaşık "çok eski" olayların kaynakları olduğunu  anlattıklarına yol açan psikolojik sebepleri açıklamaktadır.  Ancak Skaliger’in kronoloji yasağı kaldırıldıktan sonra her şey yerlerinde yerleştirilmiş oluyor. Galiba bunu bizden önce gerçekten hiç kimse yapmamıştır. Bu, önceki bilim adamlarına göre bizim avantajımızdır.  BİZİM HALİMİZ ONLARIN HALLERİNE GÖRE BAMBAŞKA. Önce kronolojiden anlanmasının ve sadece bundan sonra tarihi Kutsal Kitap kaynaklarının yorumlanmasının gerektiği ortaya çıkıyor. Ama söz konusu keyfiyet açık belli değildir. Kronolojinin değiştirilmesi metinlerin YORUMLARINI, esaslı bir şekilde değiştirmektedir. Kutsal Kitap olaylarının tarihlerinin Orta Çağ dönemine atlatılmalarının Kutsal Kitap’ın sayfalarında çok yeni şey keşfettiği ortaya çıkıyor. Kutsal Kitap gerçekten Orta Çağ döneminden konuştuğunu bilerek tariflerinde Rus-Orda tarihi dahil olmak üzere Orta Çağ tarihinin tanıdığımız  parlak olaylarını tanımaya başlıyoruz. Hemen hemen başlangıçta büyük = "Moğol" işgalinin oldukça parlak çok sayıda tarifleri ile göz göze geliyoruz.  Orta Çağ döneminin en büyük olaylarından biri Kutsal Kitap’ta tarif edilmediği çok acayıp olacaktı.

4) Araştırmamız süresinde Kutsal Kitap’ın tüm ulaşabildiğimiz versiyonlarını kullanıyorduk. Aynı zamanda birkaç nesil yorumcunun yaptığı çalışmaların sonuçlarına dayandık. Kutsal Kibap’ın ve içindekileri Kutsal Kitap’a yakın kaynakların aşağıdaki baskıları hizmetimizdeydi. Söz konusu kaynakların kesin atıfları için kaynakça bölümüne bkz.

@@@ Kutsal Kitap. Rusçaya çevrilmiş, ekli Kutsal Yazılar, Eski Ahit, Yeni Ahit Kitapları[621]. Bu Kutsal Kibap’ın, Kutsal Ortodoks Meclisi emri ile XIX. yüzyılında yapılmış ve XX. yüzyılında az şekilde düzeltilmiş olan   Rusça çevirisi. Son yıllarda bu baskının, farkları sadece ekteki coğrafi haritalarının yeri ve ebatı olan çok sayıda kopyası yapılmıştı. Mesela, Rus Kutsal Kitap Topluluğunun baskısı, söz konusu baskıların arasındadır (M., 1995). KUTSAL ORTODOKS MECLİSİ İLE DOĞRULANMIŞ ÇEVİRİ OLAN bu Kutsal Kibap’tan alıntı yaparız. Baskısını belirtmeden Kutsal Kibap’a atıf yapmamız halinde bulunması kolay olan  Kutsal Ortodoks Meclisi ile doğrulanmış çeviriyi kastedtiğimiz okurlarımızın dikkatine.

@@@ Kutsal Kitap ve Hakkındaki Geniş  Yorumlar [845]. Söz konusu kitap, içinde meşhur bilim adamı A.P. Lopuhin’nin tarihi yorumları var olan  geniş açıklamalı, kanonik Kutsal Ortodoks Meclisi ile doğrulanmış bir çeviri.

@@@ Kutsal Kitap. Rusçaya çevrilmiş, ekli Kutsal Yazılar, Eski Ahit, Yeni Ahit Kitapları[69].

@@@ Tevrat (Musa’nın beş kitabı). Yani Musa’nın beş kitabı’nın yeni yapılan çevirisi. Çeviriyi yapan ve yorumları yazan tarih bilimler doktoru I.Ş.Şifman.

@@@ Kanonik Kilise Slav Kutsal Kitabı [70]. Ordodoks Kilisesi’nin bugünlerde bile kullandığı bu çeviri, XVIII. yüzyılının birinci 50 yılı içinde da oluşturulmuş ve düzeltilmişti. Buna atıf yaptığımızda kitaba YELİZAVETA KUTSAL KITABI deriz.

@@@ Ostrog Kutsal Kitabı. Ostrog Şehri, 1581 yılı [621]. Bu kitap, meşhur matbaacı İvan Fedotov tarafından Ostrog Şehrinde prens Konstantin Ostrovskiy emri ile XVI. yüzyılında Kilise Slavcada matbaada basılmış olan ilk kitaptır.

@@@  Güya 1499 yılına ait elle yazılmış GENNADİY KUTSAL KITABI [745].10 cildinin basılacağı ilan edilmişti ancak 1998 yılının sonuna kadar yalnız dört cildi çıkmıştı:  cilt 4.  (Mezmurlar Kitabı), cilt 7 ve 8 (Yeni Ahit), bir de cilt 9 (Ek, bilimsel tarifler). Gennadiy Kutsal Kitabı’nın kalan ciltleri şimdiye dek bir sebepten çıkmamıştı.

 @@@ Francysk Skaryna (Francisk Skorina) tarafından 1517-1519 yıllarında basılmış olan Kutsal Kitap [71].

@@@ Eski Ahit’in İbranice metni (Tanah) [266].

@@@ Die Bibel. Oder die Ganze Heilige Schrift des Alten and Neuen Testaments [1104]. Bu kitap, Kutsal Kitap’ın Martin Lüther’in yaptığı güya XVI. yüzyılına ait meşhur Almanca çevirisi. Bu arada söz konusu metin Lüther’in döneminden sonra büyük ihtimalle ciddi bir şekilde düzeltilmişti.

@@@ The Holy Bible, containing Old and New Testaments... Appointed to be read in Churches [1450]. Bu kitap, Kutsal Kitap’ın İngiliz diline kanonik çevirisi.

@@@ The Holy Bible, containing Old and New Testaments... Authorized King James version [1451]. Bu kitap, XVII. Yüzyılının başlangıcında İngiltere Kralı James’in başkanlığında yapılan Kutsal Kitap’ın kanonik çevirisi.

@@@ The English version of the polyglot Bible... [1449].

@@@ Kutsal Kitap ansiklopedi [66]. Bu kitap, Kutsal Kitap ile ilgili olayları, isimleri ve coğrafyayı açıklayan faydalı bir rehber.

@@@ Mormon Kitabı [397]. Buna bazen Mormonların  Kutsal Kitap’ı denilmektedir.

@@@ İosephos. Yahudi eskilikleri [878]. Bu kitap, Kutsal Kitap’ın daha bir versiyonu. Ancak anlatma şekli daha sosyetedir.

Ayrıca bazen Kutsal Kitap’ın başka versiyonlarında yok olan olaylardan ya da ayrıntılardan konuşmaktadır.

Kutsal Kitap’ın Rus metninden alıntıları için (başka bir şey yazılmış olmuyorsa) [621]’i kullandık.

Söz konusu kitabın sonunda (CHRON6’a ek 4e bkz.) tüm kullandığımız Kutsal Kitap alıntılarının Ostrog Kutsal Kitabındaki durumları [621],  ya da bazen [745] yoksa [266] baskılarına göre Elizaveta Kutsal Kitabındaki durumları  yer almaktadır.  

 

Bütün Kilise Slavca alıntıları, "kilise Slavca" yazı tipinde yazılmıştı. Ostrog Kutsal Kitabında şiirlerin numaraları yok, bu yüzden  bu kitaptan alıntıların şiir numaraları baskı [70]’e göre verilmiştir.

Ostrog Kutsal Kitabından alıntıların üst simgeler ve ascender vs. gibi tüm yazım özelliklerini dikkatimize aldık. Ancak orijinal kitapta bazı harflerin farklı yaz tipleri kullanılmıştı, bunu göz önünde bulundurmadık. Kıtabımızın yayını surasında söz konusu çok büyük çalışmayı matematik doktoru M.I. Grinçuk yapmıştı (Moskova Devlet Üniversitesi, Mekanik- Matematik Fakültesi) [BR]:2. Söz konusu alıntılara atıfları şu şekilde yazdık: <<Kilise Slav alıntısına bkz. - ***>>. Yıldızların yerinde alıntının numarası yazılmıştır. Ostrog Kutsal Kitabındaki kelimeleri arasında  her zaman boşluklar olmadığı için şu kitaptan aldığımız  alıntıların içinde boşlukların var olması gerektiği yerde  "ters dönmüş П" harfini koymuştuk. "/" işareti, satırın sonu anlamına geliyor. Ostrog Kutsal Kitabındaki kelimelerin bir parçasının aşağıdaki satıra kaydırıldığında çağdaş tire işareti gibi her hangi bir işaret kullanımamıştı. Ayrıca verdiğimiz alıntılarda köşeli parantez içinde orijinal kitapta titlonun altındaki harfler şeklinde yazılmış olan rakamları deşifre edilmiştik. Çağdaş Kilise Slavca yazımına alışmış olan okurumuz, Ostrog Kutsal Kitabının şu özelliğini de dikkatine almalıdır: Ascender tipindeki harfler, "tabii" yerlerinin soluna, aynı duruma  sıksık (ama her zaman değil) koyulmaktadır. Vurgu işaretleri de, bazen ünlünün üstünde değil yanındaki ünsüzün üstünde yer almaktadır. Kutsal Kitap’ta ortaya çıkan bazı isimlere, Rus harfleri ile yapılan koşullu transkripsiyon eşliğindeki Avrupalı Eski Ahit’e göre yazma tarzını da eklenmiştir, res.0.5’e bkz.

5) Bizim araştırmalarımızın tamamen  bilimsel temelli olduğunu ve politik, toplumsal ya da dini amaçlarının olmadığını vurgulamaktayız. Hatta Kutsal Kitap dahil olmak üzere dini kaynakları araştırıyorken belgelerin ancak tahih ile ilgili içindekleri dikkatimizi çekmektedir.  Din sorunlarını ele almayıp dindar insanların duygularına büyük bir saygı gösteriyoruz. Araştırmalarımız, şu ya da bu din sorunlarının açıklamalarına ait değildir. Mesela kitabımız, Kitsal Kitap’ı mukaddes kitap gören çeşitli inancların temellerine hiç dokunmamaktadır. Çünkü Kutsal Kitap’ta tarif eden din kavramından hiç konuşmuyoruz. Bizim kitabımız, Kutsal Kitap’ın teolojik konusunu hiç ele almayıp tarih konusunu incelemektedir. Bizim bilimsel kronoloji sonuçlarımızın, diğer yazarlar ya da eleştiriciler ile her hangi bir teolojik anlamda yorumlanmalarının tümüyle onlara ait olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu zor çalışmayı yaparken bize onlarca arkadaşımız yardım etti. Heplerine yardımları ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz.