G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.
Kutsal Kitap Rus’u

Orta Çağ Dünya Orda-Ataman İmparatorluğu. Kutsal Kitap.  Kutsal Diyar’ın fethi. Amerika.
Reform Hareketi. Takvim ve Paskalya.

6. cilt, 1. Kitap

2014
Kutsal Kitap Rus’u

İÇİNDEKİLER.

Önsöz.

 

Bölüm 1.

GIRIŞ. BAZI GENEL DÜŞÜNCELER.

1. Eski metinlerde ses işaretlerinin olmaması, karışıklığa yol açıyordu. 

2. Kutsal Kitap’taki "Yaratılış Zamanı" tarihi ile ilgili tartışmalar, on sekizinci yüzyılının ortasına kadar devam ederdi.

3. XVII-XVIII. yüzyıllarında birçok insan dünya tarihi konusunda bambaşka bir şekilde düşünüyorlardı.

4. Kutsal Kitap’ta tarif edilmiş olan olaylar ile Orta Çağ Avrupası ve Asyası’nın olayları arasındaki istatistiksel paralellik. 

Vakayinamelerin merdivenlerinden küçük adımlarla geçerken geçmişe ne kadar uzak inilebilir.

5. Terminoloji ile ilgili söylemek istediklerimiz.

6. Psikolojik notlar.

 

Bölüm 2. KUTSAL KİTAP’ININ VAKAYİNAMELERİNİN VE BASKILARININ TARİHİ.

 

1. Kutsal Kitap’ının kuralları neler? Kilise, rahip olmayanların Kutsal Kitap’ı okumalarını neden yasaklamıştı.

2.Kutsal Kitap’ın vakayinameleri.

2.1. Kutsal Kitap’ın Yunan vakayinameleri. Tischendorf’un hikayesi.

2. 2. Kutsal Kitap’ın İbranice  vakayinameleri.

2. 3. Kutsal Kitap’ın Slavca  vakayinameleri.

2.4. On yedinci yüz yılın başlangıcı, geçilmez duvar ve belgesel tarihteki olayları çarpıtan prizmadır.

2.5. Vatikan kütüphanesi.

2.6. XVI. yüzyılınki Trento Konsili ve Kutsal Kitap. "Doğru olmayan" kitapların mahvedilmesi.

2.7. Kutsal Kitap’ın Latince el yazmaları.

3. Matbaada basılmış olan ilk Kutsal kitaplardır.

 

Bölüm 3. M.S. XII. YÜZYILINA AIT OLAN OLAYLARIN YENİ AHİT’TEKİ TARİFİ. MÜNECCİM KRALLARIN TAPINMASI. RUS’UN VAFTİZ EDİLMESİ.

1. Köln Katedrali’ndeki içinde üç İncil Müneccim Kralları’ın kalıntılarının bulunduğu altın lahit.

1.1. İncil’in Müneccim Krallar ile ilgili söyledikleri.

 

1.2. Müneccim Krallar’ın kalıntılarının bulunduğu altın lahidin tarihi ile ilgili neler biliyoruz.

1.3. Müneccim Krallar’ın lahidinin restorasyonları.

1.3.1. Lahidin üzerindeki otuz altı altın heykeli kim ve neden mahvetmişti.

1.3.2. Birinci sıradaki heykeller üçüncü sıradaki heykellerle neden ve kimin tarafından değiştirilmişti. Heykellerin isimleri neden değiştirilmişti?

1.3.3. Lahidin ön ve baş duvarlarının "restorasyonu".

1.4. Ortaçağ İmparatoru I.Otto, Müneccim Krallar ile birlikte İsa’ya hediye veriyor.

1.5. Tapınma olayını tasvir eden daha erken döneme ait resimlerdeki üç Müneccim Krallar’dan biri neden kadın.

 

2. Bugün Skaliger tarihinde üç Müneccim Krallar’ın isimleri sanki gizli neden kalmaktadır.

3. Müneccim Magi (Eng.) Valta-Tsar, hem Eski Ahit’in, hem de Yeni Ahit’in karakteridir.

4. Müneccim Krallar’ın, Köln Katedrali’ndeki, Avrupa Kiliselerindeki ve Orta Çağ  resimlerindeki diğer tasvirleri.

5. Meşhur Kral Süleyman’ın (Solomon) Müneccim Krallar’ın lahidinde ve  bazı başka eski eserlerde kadınla betimlenmiş olduğu sebebi.

6. Kutsal Kitap’taki Hz.Harun, bir  bayan bedenine sahip olan patriktir.

7. Gero’nun Köln Katedrali’nde bulunan çarmıhı.

8. Rus - İskit Ülkesi’nin Yeni Ahit’teki tarifleri.

8.1. Müneccim Baltasar ve bayan olan Müneccim Melkior kimlerdir.

8.2. Üçüncü Müneccim Gaspar kimdir.

8.1. Batı Avrupa ressamları bazen Rus kelimelerini karıştırıyorlardı.

 

8.1. İnsanların Rus - İskit Ülkesi’ne ve İsa’ya XII. yüzyılınki

tapınmaları. XIII. – XIV. yüzyıllarına ait Büyük = "Moğol" işgali.

9. Yaptığımız yapılandırma.

10. İncil’de neden ve ne zaman Kral Herodes’in ismi ortaya çıkmıştı.

11. Müneccim Krallar’ın kalıntıları neden tam Köln şehrinde bulunmaktadır?

12. Bebek İsa  Müneccim Krallar’ın tapınmasını, üzerinde yıldızlı hilalin tasvir edildiği bayrakların altında kabul etmişti.

13. Müneccim Krallar’ın hediyeleri Athos (Aynoroz) Dağında hala bulunmaktadır.

 

Bölüm 4.

PENTATÖK. KUTSAL KITAP ÇIKIŞ KİTABI VE KUTSAL DİYAR’IN FETHİ, XV. YÜZYILINKİ OSMANLI=ATAMAN İŞGALİ.

1. Kutsal Kitap Çıkış Kitabına genel bakış. Kutsal Kitap’ın meşhur Mısırı.

2. Musa’nın ordusunun işgal ettiği topraklar. Kutsal Kitap Filistini nedir?

3. Rus-Orda on beşinci yüzyılınki tarihi. Altın Orda’nın bölünmesi.

4. Çıkış dönemindeki Kutsal Kitap Mısırı, XV. yüzyılının ilk yarısına ait Rus-Orda’dır.

4.1. Mısırı’ın Kutsal Kitap’taki özel durumu.

4.2. "Mısır Belaları’nın" tarifinden Mısır ile ilgili neler öğreniyoruz.

4.3. Kutsal Kitap’taki "Mısır Belaları", Rus’ta XV. yüzyılının ilk yarısında  ortaya çıkan meşhur salgın ve felaket döneminin yansıtmasıdır.

4.4. "Kudret helvası" nedir ve nereye yağmıştı.

4.5. Kutsal Kitap Mısırı, Kipçak ya da Gipçak’tır, yani Rus-Orda’dır.

4.6. Kutsal Kitap’taki müneccimler, Rus’taki  müneccimler.

4.7. XVI. yüzyılında yaşayan ressam Lukas Cranach’ın  resimlerindeki Kutsal Kitap Mısırı’nın bitkilerin tasviri.

5. Musa’nın seferinin başlangıcı.

5.1. Musa’nın Mısır Firavunu’nun çevresinde yaptıkları.  

5.2. Musa’nın seferinin amacı. "Moğol" İmparatorluğu’nun en büyük salgın hastalıklarının kökenlerini yok etmek için ilk yaptığı teşebbüs.

5.4. Salgın hastalıklarının kökenindeki su kaynağı olan "Kudret helvası".

5.5. Tuğla üretilmesi Mısır’da zorunlu askerlik hizmeti haline gelmişti.

5.6. Musa’ın Firavun ile kavgası.

5.7. Musa’ın ordusu sefere çıkıyor.

6. Musa’ın seferi. Denizden geçiş.

6.1. Kutsal Kitap: sulardan sanki karadan gibi geçiş.

6.2. "Antik Çağ": Büyük İskender. Sulardan sanki karadan gibi geçiş XV. yüzyılına ait Osmanlı işgalinin daha bir versiyonunda gösterilmiştir.

6.3. Rus tarihi. Aleksandr Nevskiy ve buz üzerindeki muharebe.

7. Kutsal Kitap, İslam’ın ortaya çıkmasını nasıl gösterilmişti.

8. Tanrı’ya karşı çıkanlar =  İsrail’liler Mısır’dan çıkıp Kutsal Diyar’a doğru kuzeye mi güneye mi çıkmışlardı?

9. Tanrı’ya karşı çıkanlar =  İsrail’liler neyle ve nasıl savaşmıştı. Ateşli toplar ve misket tüfekleri.

9.1. Süvariler. Falanks. Asker sütünü.

9.2. Demir savaş arabaları = ateşli toplar.

9.3. Taş  gülleler.

 9.4. Şerşenler = misket tüfeği.

10. Musa’nın "bakır yılanı" ve ateşli toplar.

11. Musa’nın bayrağı bugün nerededir.

12. Top arabasının üzerindekideki Rus armalarında yer alan top.

13. Topların Kutsal Kitap’ın resimlerindeki tasvirleri.

14. "Antik" Yunan tanrıları, "Antik" titanlarını ateşli toplardan ve misket tüfeklerinden vurup savaşı kazanmışlardı.

15. W.Shakespeare’nin "Antik" Çağa ait olan  eserlerinde tasvir edilen ateşli silah.

16. Üzerinde "Antik" Truva’nın krallarının adları ve tasvirlerinin yer aldığı XVI-XVII. yüzyıllarına ait olan kocaman Rus-Orda topları.

17. Kutsal Kitap’ın sayfalarında tarif edilmiş olan Batı Avrupa ülkelerindeki yeni engizisyon.

18. Musa’nın ordusu hangi ulkelerden geçmişti.

1) Amorites Dağı = Yunanistan.
2) Kenan Diyarı = Cenova.
3) Araba’lılar = Araplar.
4) Lübnan = Mont Blanc = Arnavutluk.
5) Fırat nehri = Prut Nehri.
6) Paran Çölü = Phlegraean (Eng.) Tarlaları
7) Kadesh-Varni (Eng.) ve Varna, Suzdal ve Kazan şehirleri.
8) Seir Dağı ve Tsar-Grad.
9) Hor Dağı ve Kırım’daki Orta Çağ Or Kapı.
10)  Edom şehri = Konstantinopolis’in yanındaki Evdom.
11) Yelaf = Elhovo, Yetsion-Gaver = Gabrovo.
12) Lut’un oğulları = Latinler, katolikler ya da yalnız "Homolar".
13) Kafto = Kaffa, Gazze  = Hazar Kağanlığı. 14) Arnon = Arno ya da Rona.
15)  Yaats = Yaş (Romanya).
16) Gilaad Dağı = Galata ya da Galatya.
17) Basan = Bassano ya da Bosna.
18) Yedreya = Edirne (Adrianopolis, Odriya) ya da Adriya.
19) Ürdün (Jordan (Eng.)) Nehri = Yarıy Don, yani güçlü nehir.
20) Basan’lı Og’un  altmış şehri
21) Hermon Dağı = Almanya. 22) Salha Şehri = Solhat.

19. Musa sıraları = kabileleri hangi "çölden" 40 yıl yürümüşlerdi.

20.  Musa, Sarazen Kralıdır.

21. 1680 yılında yaşayan Lüterci kronoloji uzmanına göre Osmanlılar = Atamanlılar nereden ortaya çıkmıştı.

22. Musa nerede gömülmüştü.

23. Musa’nın XV. yüzyılına ait Rus tarihinin sayfalarındaki rölü.

23.1. Osmanlı İmparatorluğunu kuran kimdi.

23.2. Kazan’nın kurucusu olan Han Ulug Mehmet ve Kutsal Kitap’taki Musa.

23.3. Büyük prens, tsar ve hükümdar Boris Aleksandroviç Tverskoy ve  Kutsal Kitap’taki Musa.

23.4. Tver şehri ve Büyük Tver Prensliği nedir.

24. Musa’nın Kutsal Kitap’taki tarihinin yaptığımız yapılandırma. XV. yüzyılına ait bir tabaka.

 

Bölüm 5. YUŞA’NIN (JESUS NAVİN’İN) KİTABI. OSMANLI = ATAMANLI İŞGALİNİN, YUŞA’NIN DÖNEMİNDEKİ DEVAMI.

1. Navin ya da Navgin ne anlamına geliyor.

2. Jesus Navin nerelerde savaştı.

3. Eriha’nın surları niçin düşmüştü. Kutsal Kitap’taki Eriha büyük ihtimalle Tsar-Grad’dır.

4. Kutsal Diyarı’nın Yuşa’nın gerçekleştirdiği Osmanlı = Atamanlı işgali, Zebedi oğlu Yakup’un gerçekleştirdiği işgal olarak da tarif edilmiştir.

4.1. Zebedi oğlu Yakup ve meşhur Santiago de Compostela katedralindeki mezarı.

4.2. Zebedi oğlu Yakup, "Müslümanlarla" meşhur Klaviho muharebesine askeri lider, şövalye olarak şahsen katılmıştı.

4.3. Zebedi oğlu Yakup’un yaptığı haç yollarının haritası, Zebedi oğlu Yakup’un = Yuşa’nın gerçekleştiği  XV-XVI. yüzyıllarınki Ataman işgallerinin   savaş haritasıdır.  

4.4. Zebedi oğlu Yakup’un gerçekleştiği işgallerin Santiago de Compostela katedralindeki bayağı göz çarpıcı haritası.

4.5. Zebedi oğlu Yakup’un, üzerinde Havari Andreas’ın, düğümlü ağaçtan yapılmış olan  çarpaz Rus çarmıhının tasvir edildiği bayrağı, Kutsal Diyarı’nın Ataman işgaline uğramış olduğu simgelerinden biridir.

4.6. Durdurulmuş güneş ve Havari Andreas’ın çarpaz çarmıhı = Osmanlıların= Atamanlıların bayrakllarının üzerindeki Zebedi oğlu Yakup’un çarmıhı, Yuşa’nın simgesidir.

4.7. Orda ve Osmanlı= Atamanlı simgelerinin, Santiago de Compostela katedralindeki diğer izleri.

5. Tsar-Grad kenarıdaki İsa’nın ya da Yuşa’nın mezarı.

6. Yuşa ve da Büyük İskender, elde ettiği toprakları dağıtır.

7. Yuşa’nın değerli taşı ve Büyük İskender’in değerli taşı.

Büyük İskender’in ordusundaki toplar.

9. Yusuf’un, Tanrı’ya karşı çıkanların = İsrail’lilerin ordusundaki kalıntıları.

10. Osmanlıların = Atamanlıların XV. yüzyılında ele aldıkları toprakların parçalanması. Rus belgelerinin bu konuda  yazdıkları.

11. Avusurya’daki Viyanna, XVI. yüzyılının Orda-Osmanlı başkentlerinden biri miydi?

11.1. Viyanna’nın ana Hristiyan katedralinin Osmanlı = Atamanlı hilali ile süslenmiş olması sebebi.

11.2. Özgürlük sevinci.

11.3. Viyanna’nın ana Hristiyan katedrallerinin Osmanlı minareleri.

12. XIV.-XVİ. yüzyılllarında Avrupa ile Asya’nın üstünde Osmanlılara = Atamanlılara ait yıldızlı hilal yer almıştı.

12.1. Yıldızlı hilal, Tsar-Grad’ın eski simgesidir.

12.2. Meryem Ana İsa Mesih ile birlikte hilalin üzerinde durarak ya da oturarark sıksık tasvir edilmişti.

12.3. Aynı zamanda Avrupa’da üzerinde Meryem Ana’nın ve İsa Mesih’’n yer almadıkları  hilalin kendisine de tapınılmıştı.

12.4. Hieronymus Bosch ve Albrecht Dürer’in, İsa Mesih’in çilesini tasvir eden resimlerinde yer alan Osmanlılara = Atamanlılara ait yıldızlı hilal.

 

12.5. Osmanlılara ait yıldızlı hilal, Alman Halle şehrinin simgesidir.

12.6. Osmanlılara ait yıldızlı hilal, Orta Çağ Alman Köln şehrinin üstünde yer almıştır.

12.7. Osmanlı hilali, Batı Avrupa’nın, İsveç’teki Stockholm ve Almanya’daki Nürnberg gibi şehirlerindeki belediye binalarının üstünde yer almıştır.

12.8. Aziz Mihail Nişanı ve Hilal Nişanı.

12.9. İmparator Lothar’ın meşhur haçının üzerinde tasvir edilen Meryem Ana’nın başındaki Osmanlı Hilali.

12.10. Ataman hilali, Japon samuraylarının simgesidir. 

12.11. Osmanlılara = Atamanlılara ait yıldızlı hilalin "Eski" dünyadaki yeri.

12.12. Önceki anlamı saklanmış olan Osmanlı hilali, Batı Avrupa’da Reform Döneminde neden ve nasıl değiştirilmişti.

13.1. Avrupa Katedrallerinin çan kulelerinin üstündeki horozlar, Osmanlı hilalinin tasvirlerinin versiyonlarından biridir.

13.2. Bazı Alman armalarında hilaller yarım tekerlekler şeklinde tasvir edilmiştir.

14.  Büyük İskender’in = Yuşa’in, Avrupa XV. yüzyılınki Osmanlı = Atamanlı işgalinden sonra paylaşılıyorken Slavlara verdiği armağan.

15. Orta Çağ araştırmacıları, Slavların tarihine dayanarak Büyük İskender’in tarini nasıl tarif etmişlerdi.

16. Orta Çağ Avrupa silahının üzerinde tasvir edilen, Osmanlılara = Atamanlılara ait hilal ve Rus Orda Damgası.

17. Musa’ın ordasındaki yıldönümü trompetleri ve Hristiyan yıldönümleri. İsa Mesih’in doğumunu sıfırıncı yıl olarak tespit eden "Milattan sonra" kavramı 1582 yılında, yani Gregorian (Eng.) Reformlarının döneminde yürürlüğe geçmişti. 

 

Bölüm 6. KRALLAR KİTABININ SON BÖLÜMLERİNDE RUS-ORDA’NIN XIV-XVI. YÜZYILLARINA AİT TARİHI ANLATILMIŞTIR. 

1. Asur Krallığı-Rusya’nın Kutsal Kitap’taki yeri.

1.1. Kutsal Kitap Babili, Beyaz Orda ya da Voljskaya Orda’dır. Babil, büyük ihtimalle Osmanlı işgalinden sonraki Tsar-Grad’dır.

1.3. Büyük bir şehir olan Nineviya = Velikiy Novgorod’dur.

1.4. Suriye’deki Kutsal Kitap Şam = Rus Moskovası’dır.

2. Asur-Babil Kralı Nabukadnetsar,  Rus Kralı korkunç İvan’dır.

2.1. Birbirlerinin Rus tarihindeki iki  kısmi nüshası olan Korkunç III.İvan Vasilyeviç ve Korkunç IV.İvan Vasilyeviç.

2.2. Tsar-Grad olan Kazan, Kazan olan Tsar-Grad.

2.3. Aklını kaybeden  Nabukadnetsar ve Aziz Basil,  Korkunç IV.İvan’ın hükümdarlık dönemlerinden biridir.

2.4. Orta Çağ Rus metinlerinde Tsar-Grad’a = Konstantinopolis’e, bazen Yeruşalem denilmektedir.

2.5. Tsar-Grad’ın 1453 yılında, Korkunç III.İvan’ın döneminde  ele alınması, Yeruşalem’ın Nabukadnetsar tarafından ele alınmasıdır.

2.6. Novgorod şehrinin = Yaroslavl şehrindeki Korkunç III.İvan’ın dönemine ait kargaşa,    Yeruşalem’ın Nabukadnetsar tarafından ele alınmasıdır.

2.7. Yeruşalem adı değişkenmiş, farklı şehirlere konulmuştu.

 

Bölüm 7.

ESTER KİTABINDAKİ XVI. YÜZYILININ SONUNA VE XVII. YÜZYILININ BAŞLANGICINA AİT RUS TARİHİ.

1. Ester Kitabının geç ortaya çıkması.

2. Pers kralı Artakserkses ve Pers Krallığının başkenti olan Susa.

3. Artakserkses ile kraliçe Vashti arasındaki kavga.

4.  Pers kralı için gelinin seçilmesi.

5. Ester adında yabancı kadın Kral Artakserkses’ın yeni eşi.

6.  XV. yüzyılına ait olan gercekten ise XVI. yüzyılına ait olan Skariya the Jew (Eng.)  hareketi ve  Moskova Devletindeki yaptığı kargaşa.

7. Haman (Eng.), Kral Artakserkses’ın dönemindeki ana hükümdarı, Mordekay’ın ve Yahudilerin düşmanıdır.

8. Haman’ın ölümü ve Ester’in sayesinde Yahudiler cezadan kurtulmuşlardı.

9. Yahudiler Rus-Orda’daki düşmanlarını bozguna uğratmıştı ve bunun onuruna Purim bayramını tespit etmişlerdi.

10. Kutsal Kitap Purim bayramı ne yılında tespit edilmişti.

11. Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, Ester onuruna kutlanan bir bayramdır.

12. Ester konuları, XVII-XIX. yüzyıllarına ait olan Avrupa sanatında parlak bir şekilde yansıtılmıştır.

13. Moskova’nın, Rus’un başkentine XVI. yüzyılınki dönüşmesi, Ester Kitabında tarif edilen olaylara aittir.

14. Yahudilerin zaferi. Mordekay, Artakserkses’ın ortak hükümdarı olmuştur.

15. Kral Artakserkses’a aynı zamanda Asver, Assuer ve Assuerus denilmişti.

16. Ester Kitabı’nın sonu.

17. III.İvan, Moskova Kremlini’nin içindeki katedrallerin kurulması için yabancı mimarları niye çağırmıştı.

18. Rus Kutsal Kitabı’nın, Skariya the Jew (Eng.)  hareketinin dönemindeki ortaya çıkması. Onu yazan kimdir?

19. Kutsal Kitap  Ester Kitabı’nın gizli tuttuğu konular.

20. Kutsal Kitap Ester Kitabı’nın XVI. yüzyılının sununa ait Rus tarihi ile ilgili açıkladıkları.

20.1. XVI. yüzyılına ait, III. Vasiliy’in dönemindeki Ester ve Yelena Glinskaya. 

20.2. Skariya the Jew (Eng.) hareketinin, XVI. yüzyılınki "yeniden doğuşu" ve Reform hareketi.

20.3. Tam Slav Kutsal Kitabı’nın XVI. yüzyılınki ikinci ortaya çıkması.

20.4. IV.Ivan Opriçnina döneminin sonunda tövbe etmiştir.  III.Ivan da tövbe etmiştir. 

20.5. XVI. yüzyılına ait, IV. İvan Korkunç’un dönemindeki Ester.

21. Opriçnina döneminin sonu ve XVI. yüzyılınkı bozguna uğratılması. Romanovlar XVII. yüzyılında Rus tarihini neden çarpıttılar?

22. Kral Artaserhas ve Prens Yuriy Dolgorukiy.

23. Rus-Orda’nın başkentinin, XVI. yüzyılının ortasında Moskova’ya geçirilmesi.

24. Ester’in hikayesinin XVII. yüzyılına ait devamı. Büyük = "Moğol" İmparatorluğundaki Büyük Kargaşa dönemi.

25. Stepan Timofeeviç Razin’in Kutsal Kitap’in sayfalarındaki yeri. Rus-Orda’nın bozguna uğratılması.

26. Ester’in, XVI. yüzyılına ait Rus tarihindeki orijinali. Ester’in, daha erken döneme ait birkaç parlak nüshası.

27. Ester’in, XVII. yüzyılının başlangıcına ait Rus tarihindeki izleri.

28. Antik Plutarchos’un anlattıklarına gore Ester’in, yani Elena Voloşanka’nın hikayesi.

Bölüm 8.

YUDİT KİTABINDA TARİF EDİLEN XVI.YÜZYILININ SONUNA AİT RUS TARİHİ.

1. Yudit Kitabı’nın kısaca içindekileri.

2. Asur Kralı Nabukadnetsar ile Kral Arpakşad arasındaki savaş, Kazan şehrinin "Korkunç" İvan tarafından ele geçirilmesidir.

3. Batı Krallarının Nabukadnetsar’dan vazgeçme teşebbüsü, Batı Avrupa’daki Reform Dönemidir.

4. Nabukadnetsar’ın ceza seferi için yaptığı hazırlamalar, Korkunç İvan’ın Livonya seferi için yaptığı hazırlamalardır.

5. Batı ülkelerde, Asur Devleti’nin = Rus-Orda’nın ceza seferine başlayacağı haberini alınca panik yapmaya başlamıştı.

6. Asurluların Vetiluya şehrine istilası, Rusların XVI. yüzyılında Litvanya’ya, yani Batı Avrupa’ya ikinci istilasıdır.

7. Asurlu yani Rus komutanı Holofern Kadın Yudit tarafından öldürülmüştü.

8. Kutsal Kitap Holofernı’nın XVI. yüzyılına ait Rus-Litvanya savaşındaki diğer izleri.

8.1. Malyuta Skuratov’un Litvanya’daki ölümü.

8.2. Malyuta Skuratov’un yerine gelen Olferyev.

9. Asur’un = Rus-Orda’nın, XVI. yüzyılına ait  yenilgisi.

10. "Ester", XVI. yüzyılınına ait "Moğol" İmparatorluğununda yer alan olaylara içinden bakış,  "Yudit" ise aynı olaylara uzaktan bakıştır.

11. Kutsal Kitap’taki hain Ahior, prens Andrey Kurbskiy’dir.

11.1. Ahior’un, Veluya şehrinin kuşatılması sırasında yer alan Kutsal Kitap hikayesi.

11.2. Prens Andrey Kurbskiy’nin Litvanya’ya koşmuştu.

11.3. Kutsal Kitap Ahioru’nun monolog konuşması, prens Andrey Kurbskiy’nin Korkunç İvan’a meşhur mektubudur.

11.2. Çar Korkunç İvan’ın hain olan Andrey Kurbskiy’e cevabı, Asurlu Holofern’in hain olan Ahior’a cevabıdır.

12. "Yudit" ve "Ester"in içindekileri, Batı Avrupa’nın "Moğol ordusunudan" kurtulma neşesini göstermektedir.

13. "Ester"in tarihi, yani XVI. yüzyılınki Rus tarihi  Eski Ahit Hakimler kitabında   gösterilmiştir.

 

Bölüm 9.

XVI-XVII. YÜZYILLARINA AİT REFORM DÖNEMİ, BATI AVRUPA’NIN BÜYÜK MOĞOL İMPARATORLUĞUNUN HAKİMİYETİNDEN KURTULMUŞ OLDUĞU DÖNEMDİR.

1. Reform döneminin gerçek anlamı neydi. Batı Avrupa reformcuları, kime karşı savaşmışlardı.

2. Batı Avrupa İmparatoru V.Karl, Asur-Babil Kralı Nabukadnetsar da, IV.İvan Korkunç da hep aynı bir şahsiyettir.

3. V.Karl’a kadar Habsburglar kimlerdir.

4.  V.Karl unvanlarından vazgeçmiş ve manastıra çekilmişti. Aziz Basil’in hikayesi.

5. Friedrich Barbarossa kimdir.

6. Beşinci Kral’ın  Reform Dönemi (Hareketi) ile savaşı. Büyük  "Moğol" İmparatorluğunun parçalanması. Avrupa "hayvanca = İskit hakimiyetinden" kurtarmıştır.

7. XVI.-XVII. yüzyıllarına ait Batı Avrupa Reform Hareketinin Büyük = "Moğol" İmparatorluğunun kalan parçaları ile savaş. Kathar tarikatının Fransa’da bozguna uğratılması, buna parlak bir örnektir.  

7.1. Katharlar kimlerdi?

7.2. Katharlar Batı Avrupa’ya nereden ve ne zaman gelmişler.

7.3. Katharların = İskitlerin Batı Avrupa'daki geleceği neydi.

7.4. Kathar köşklerinin kronoloji muammaları.

7.5. Kont Simon de Montfort Kutsal Kitap'ta Kral Abimelek olarak tarif edilmişti, antik "Plutarkhos" ise onu komutan Pirros olarak  tasvir etmiştir.

7.6. Fransa'nın güneyindeki XIII.-XVII. yüzyıllarına ait Katolik katedrallerinin tarihine yeni bakıştır.

7.7. Fransa'nın gotik katedrallerindeki Kathar = İskit haçları.

7.8. Katharların = İskitlerin, Fransa ve İspanya bölgeleri ve şehirlerinin  armalarındaki ve farklı devletlerin haritalarındaki bayrağı.

7.9. Osmanlılara = Atamanlılara ait yıldızlı hilal, Fransa'daki Toulouse şehrinin kontu olan VII. Raymond'un mühürlerinde yer almaktadır.

7.10. Osmanlılara = Atamanlılara ait yıldızlı hilal, Batı Avrupa'ya ait Orta Çağ şövalye armalarında ve şehir armalarında yer almaktadır.

7.11. Katharlar "şeytana tapınmakla" neden suçlanmıştı.

7.12. Katharların tarihinin kısaca yapılandırması.

8. Reformcular, Fransa'daki bazı "Moğol" İmparatorluğunun tapınaklarını bozguna uğratmışlardı.

9. "Kurtulma neşesi", XVI.-XVII. yüzyllarında Batı Avrupa'nın bazı ülkelerine yayılmıştı. Roma Kilisesi'ne karşı Orta Çağ propagandası.

10. Hint-Avrupa dilleri nereden ve ne zaman ortaya çıkmıştı.

11. XVI. yüzyılında Batı Avrupa asilleri niye sırayla delirmişlerdi. 

12. Rus arması ve Gabsburglar'aın arması neden uyuşmuştu.

13. Reform Hereketinin zaferinden sonra Batı Avrupa katolik katedrallerinde ortaya çıkan özellikler.

14. Napolyon, 1812 yılınki savaş sırasında St.Petersburg'a değil Moskova'ya neden sefere başlamıştı.

 

Bölüm 10. YERUŞALEM'İN = MOSKOVA'NIN BABİL SÜRGÜNÜNDEN YENİDEN KURULMASI – KURULMASI. KAÇ TANE YERUŞALEM VARDI VE NERELERDE KURULMUŞTU.

1. Yeruşalem ismi esnek idi, farklı dönemlerde farklı şehirlere ait idi.

2. İtalyan Roma'sının ve Vatikan'ın XVI. yüzyılının sonunda kurulması, büyükler = "Moğollar" tarafından Yeruşalem'in Italya'daki şubesinin kurulmasıdır.

3. Moskova'nın XVI. yüzyılında Rus-Orda'nın başkentine dönüşmesi, Yeruşalem'in Rus-Orda'daki şubesinin açılmasıdır.

3.1. Moskova, XVI. yüzyılında Yeni Yeruşalem olarak kurulmuştu.

3.2. Kutsal Kitap'a göre Yeruşalem'in yeniden kurulması hikayesi. Kral Artaserhas, Kral Kral II.Kiros, Kral Darius.

3.3. Yeruşalem'in, Kral Artaserhas hükümdarlığının yedinci yılındayken ilk yeniden kurulması. Kazan şehrinin 1554 yılınki yeniden kurulması.

3.4. Orta Çağ tarihinin muammalarından biri olan Hazar Kağanlığı.

4. Nehemya Kitabı. Yeruşalem'in, Kral Artaserhas hükümdarlığının yirminci yılındayken ikinci yeniden kurulması-kurulması, Moskova'nın XVI. yüzyılınki kurulması.

4.1. Yeruşalem'in, Nehemya dönemindeki kurulması, Moskova Kremlini'nin yaklaşık 1567 yılında yapılması.

4.2. Yeniden kurulan Yeruşalem'in altı sur kapısı, Moskova Kremlini'nin altı eski kapısıdır.

4.3. Yeruşalem'in  Koyun, Sürü sur kapısı = Moskova Kremlini'nin Spasskiye kapısıdır.

4.4. Yeruşalem'deki Yeruşalem kapısı. Bu kapı aynı zamanda Moskova Kremlini'nin Spasskiye kapısıdır.

4.5. Yeruşalem'in Balık sur kapısı, Moskova Kremlini'nin Timofeyevskiye kapısıdır.

4.6. Yeruşalem'in Eski sur kapısı, Moskova Kremlini'nin Nikolskiye ya da Staro-Nikolskiye kapısıdır.

4.7. Yeruşalem'in Tezek, Pis, Cerahat sur kapısı, Moskova Kremlini'nin Nikolskiye ya da Staro-Nikolskiye kapısıdır.

4.8. Yeruşalem'in Dolina sur kapısı, Moskova Kremlini'nin Borovitskiye kapısıdır.

4.9. Yeruşalem'in Kaynak sur kapısı, Moskova Kremlini'nin Taynitskiye kapısıdır.

4.10. Yeruşalem'in Dolina sur kapısı ile Pis sur kapısı arasındaki mesafe. Sürü kapısının ölçüleri.

4.11. "Yeniden kurulmuş" Yeruşalem'in sur kuleleri, Moskova Kremlini'nin kuleleridir.

4.11.1. Mea ve Hananela Kuleleri = Moskova Kremlini'nin Nabatnaya ve Tsarskaya kuleleri.

4.11.2.  Peçnaya Kulesi = Moskova Kremlini'nin Arsenalnaya Kulesidir.

4.12.    Yeruşalem'in Dolina sur kapısının karşısındaki Ejderha Kaynağı,  Moskova Kremlini'nin Borovitskiye kapısının karşısındaki Çertorık nehridir.

4.13.  Yeruşalem'in surlarının içindeki Kral bahçesi ve Davidov Şehri, iskeledeki Kral bahçesi ve Moskova Kremlini'nin içindeki Kral Sarayıdır.  

4.14. Babil’deki Asma Bahçeleri.

4.15. Babil isminin Eski Moskova’daki yeri.

4.16. Yeruşalem kalesinin içindeki "Deri alış veriş duvarı" = Kremlin'deki Hükümdarın Kürkçü dairesidir.

4.17. Yeruşalem surunun içindeki  David mezarları, Moskova Kremlini'nin Archangelskiy Katedrali'nin içindeki Tsar mezarlarıdır.

4.18. Yeruşalem surunun içindeki "Cesurların Evi" ve Rıbaritsa, Moskova Kremlini'nin Dvor Hobrosu, Silah atölyesi ve Timofeyevskaya = Rıbnaya (Balık) Kulesidir.

4.19. Yeruşalem kalesinin köşesindeki "Silah atölyesi", Kremlin'in köşesindeki, Köşe Kuledeki silah deposudur.

4.20. Yeruşalem kalesinin içindeki "Büyük Papazın evi", Kremlin'in içindeki Uspenskiy Katedralidir.

4.21. Yeruşalem kalesinin içindeki Çar evi ve yanındaki "yüksek sütün", Kremlin'in içindeki Çar Sarayı ve  Büyük İvan Çan kulesidir.

4.22. Yeruşalem kalesinin içindeki At Kapısı,  Kremlin'in Borovitskiy köşesindeki Hükümdarın Argamak ahırlarıdır.

4.23. Yeruşalem surunun etrafındaki tam dolaşım, Kremlin surunun etrafındaki tam dolaşımdır.

4.24. Yeruşalem’in kıyamet kapısı, Moskova Kremlini'nin Troitskiye kapısındaki kıyamet dairesidir.

4.25. Eski Kutsal Kitaplar'ın yeni hiç beklenmedik tarihleme yöntemi.

5. Moskova ne zaman kuruldu? Moskova’nın Prens Yuriy Dolgorukiy’in dönemindeki kuruluşu, Moskova Kremlini’nin 1567 yılında Korkunç İvan dönemindeki kuruluşudur.

6. Moskova, Yeruşalem olarak kurulmuştur.

6.1. Moskova Kremlini, XVI. yüzyılında kurulurken Kazan Kremlini kısmen örnek olarak alınmıştı.

6.2. Moskova’nın, Gerberştein’in XVI. yüzyılına ait olan kitabının ekinde yer alan gravürlerin üzerindeki tuhaf görünüşü.

6.3. Tsar-Grad ve aynı zamanda İncil’deki Yeruşalem, Moskova kurulurken ana sembolik örnek idi.

 

6.4. Moskova XVI. yüzyılında kurulurken sembolik olarak "Gök Yeruşalemi’nin" kurulması hedeflenmişti.

6.5. Nehemya Kitabı, sadece ideal Yeruşalem’nin kurulması değil tam Moskova Kremlini’nin kurulmasını tarif etmektedir.

6.6. Çar Aleksey Mihayloviç Romanov’un Kutsal Kitabı’nın kapağındaki Yeruşalem’in kılığındaki Moskova.

7. Kutsal Kitap, Kuzma Minin ve Dmitriy Pojarskiy’den konuşuyor mu hiç?

8. XVI.-XVII. yüzyıllarına ait dönem, ulusların Kutsal Kitap’taki atalarından meydana geldikleri kuramının yaratılmış olduğu dönemidir.

9. XVI. yüzyılında kurulan yeni Rus başkentine tam Moskova isminin konulması sebebidir.

10. Kudüs kasabasının "yeni kurulmuş" olan Yeruşalem’e dönüşü, en erken XVII.-XVIII. yüzyıllarında yer almıştı.

11. Patrik Nikon’nın Moskova bölgesindeki Yeni Yeruşalemi.

12. Türkiye-Atamanya bozguna uğratılması.

13. Avrupalıların, çağdaş Filistin’deki "kutsal yerlerle" tanışma hikayesi.

14. Yeruşalemi bugün ziyaret eden dini turistler, çağdaş Filistin’de neler bulmaktadır.

Bölüm 11.

KUTSAL KİTAP’IN BİZİM YAPTIĞIMIZ YAPILANDIRMA VE KUTSAL KİTABININ YARATMA HİKAYESİ.

1. Kutsal Kitap’ın yaptığımız araştırmanın sonuçları.

1.1. On birinci ve on ikinci yüzyılları.

1.2. On üçüncü yüzyılı.

1.3. On dördüncü yüzyılı.

1.4. On beşinci yüzyılı.

1.5. On altıncı yüzyılı.

1.6. On yedinci yüzyılı.

2. Çağdaş Kutsal Kitap’ın yaratma hikayesinin yapılandırılması. Pentatök’ü kim, nerede ve ne zaman yazmıştı.

3. Kutsal Kitap’ın İbraniceden Süriyaniceye ve Yunancaya çevrilmesi.

4. Kutsal Kitap’ın Batı Avrupa’daki tarihi.

5. Dillerin karıştırılması ve Babil Kuleleri.

6. Rusya adının "dağılma" olarak eski açıklanması, büyük = "Moğol" işgalini göstermektedir.

7. Moskova adının "karışım",   "karıştırma" kelimelerinden ortaya çıkması mümkündür.

 

Bölüm 12. KUTSAL KİTAP SÜLEYMANI (SOLOMON) VE İSTANBUL’UN = YERUŞALEM’İN ESKİLİKLERİ.

1. Kutsal Kitap kral Süleyman ile lgili neler açıklamaktadır.

2. Süleyman’ı Yeruşalem kralı olarak atayan kim.

3. Süleyman’ın mührü.

4. Kral Süleyman ne zaman yaşamıştı. Kutsal Kitap Süleymanı = Muhteşem Süleyman.

5. İstanbul’daki meşhur Aya Sofya Katedrali ne zaman kurulmuştu.

6. Bugün XV. yüzyılında yaşayan ressamın Tsar-Grad’ın Türkler tarafından kuşatılmasını "yanlış" tasvir ettiği neden düşünülmekte.

6.1. Ayasofya kilisesinin XV. yüzyılına ait olan resimdeki tasviri.

6.2. XV. yüzyılınki resme göre Osmanlıların = Atamanlıların bayrağındaki Kazan ejderi.

6.3. Tsar-Grad’ı kuşatan Osmanlıların = Atamanlıların siyah bayrağındaki Yorgi.

6.4. Tekerlekli kayıklar. Rus prensi Oleg ve Osmanlı=Atamanlı olan II. Mehmet.

7. Tsar-Grad’daki büyük Ayasofya Katedrali, Süleyman’ın (Solomon) Yeruşalem’deki katedralidir.

7.1. Büyük Sofya Katedrali, küçük Sofya Katedrali ve İrina Katedrali.

7.2. Ayasofya’nın büzülme izleri neden yoktur.

7.3. Büyük Sofya, Osmanlıların = Atamanlıların kurdukları ilk siklop yapısıdır.

7.4. Değerli taşlar konusundaki hikaye.

7.5. Kutsal Kitap’ın synodal çevirisinde altarın kelimesinin yerine devir, ikon kutusu kelimesinin yerine ise gemi neden konulmuştu.   

7.6. Kutsal Kitap’ın synodal çevirisi, Süleyman tapınağının tuğladan yapılmış olduğunu neden saklamakta.

7.7. Süleyman tapınağının etrafındaki inşaat iskelesi.

7.8. Süleyman tapınağının inşaatına duvarcılar mı yoksa oduncular mı katılmıştı?

7.9. XV.-XVII. yüzyıllarında yaşayan sultanlar dualarını Ayasofya kilisesinde altın mozaik ile ikonlar arasında neden okumuşlardı?

7.10. Büyük Sofya tapınağını, Osmanlı = Atamanlı sultanlarından hangileri ve neyle süslemişti?

7.11. Büyük Sofya tapınağının, türbe olarak ancak on altıncı yüzyılından itibaren kullanılmış olması sebebi.

7.12. Süleyman Kanuni’nin eşi, Rus Roksolana’dır. Kral Süleyman’ın (Solomon) eşi, Mısır firavununun kızıdır.

7.13. Sultan Süleyman’ın XVI. yüzyılında bir Hristiyan tapınağını gerçekten  kurduğu konusundaki silik anılar.

7.14. Büyük Sofya’nın tavanlarındaki yazılar, neden kaldırılıp yeniden yapılmıştı.

8. Azize İrini kilisesi ve Tsar-Grad’ın en eski planı.

9. Tsar-Grad’daki Küçük ve Büyük Sofya kiliselerinin ebatları ile Kutsal Kitap’taki Süleyman tapınağının ebatları.

10. Kutsal Kitap’taki Süleyman tapınağının önündeki minareler ve Ayasofya’nın önündeki minareler.

11. Yeruşalem’deki "Davud sütününün ortasında yer alan esrarengiz birçok sular", Orta Çağ İstanbulu’nun yer altındaki dev Yerebatan Sarnıcı’dır.

12. "Yeruşalem’deki Süleyman (Solomon) tapınağının, on iki öküzün üzerindeki denizi", İstanbul’daki Yerebatan Sarnıcı’dır.

13. Çok karlı bir kış sırasında Yeruşalem’deki su sarnıclarında yer alan eski bir olay.

 

14. Eski Tekfur Sarayı’nın yerinde bulunan İstanbul’daki Sultan Sarayı.

15. İkinci Mehmet Fatih’in İstanbul’daki camii-kilisesidir.

16. İstanbul’daki Mısır Tutmosis-Theodosius Dikilitaşı’nın tuhaflıkları.

17. İstanbul’da yer alan yanmış Çemberlitaş Sütunu.

18. Süleyman Kanuni ile Kutsal Kitap Süleymanı, şairler, aşk ozanlarıdır.

 

Bölüm 13.

İSA TSAR-GRAD’IN KENARLARINDA ÇARMIHA GERİLMİŞTİ.

1. İncil Yeruşalemi’ndeki Golgota Tepesi, İstanbul’un çevresindeki Beykoz tepesi’dir.

2. Moskova’nın çevresindeki Yeni  Yeruşalemi on yedinci yüzyılında kurulmuş, söz konusu manastır, hedeflerinden biri "İsa’nın Beykoz Tepesi’ndeki mezarının" canlandırılması idi.

 

Bölüm 14.

AMERİKA’NIN, XV. YÜZYILINDA RUS-ORDA VE OSMANIYA=ATAMANYA’NIN XV. YÜZYILINDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ İŞGALİ. KUTSAL KİTAP PATRİĞİ NUH, CHRİSTOPHER COLUMBUS’TUR. GENEL KUTSAL KİTAP VE MORMONLARIN KUTSAL KİTABI.

1. Yaptığımız yapılandırma ve ön yorumlar.

2. Kutsal Kitap’taki Tufan, önceki insanoğlunun ölümüne yol açmıştı.   "Dünyanın sonunun" XV. yüzyılınki beklenmesi.

3.  Mormonların Kutsal Kitabı.

4. Başında Reis Naevius’un olduğu halkı, vaadedilmiş diyarın işgaline çıkmıştı.

5. Vaadedilmiş diyarın işgali sırasında pusula kullanılmıştı.

6. Naevius’un - Nuh’un pusula dışında küresi-globesi vardı.

7. Naevius’un - Nuh’un Kutsal Kitap askerleri çelik arbaletler ile silahlanmıştı.

8. Genel Kutsal Kitap: Huh yüzecek bir gemi kurmuştu. Mormonların Kutsal Kitabı: Naevius okyanusu geçecek bir gemi kurmuştu.

9. Genel Kutsal Kitap: Nuh büyük sulardan yüzüyor. Mormonların Kutsal Kitabı: Naevius büyük okyanusu geçiyor.

10. Okyanusu geçen ve Amerika’da yerleştiren  Orda askerleri konusunda söz eden Eter Kitabı.

10.1. Yared ve Yared’in kardeşi.

10.2. Yared’in-Orda’nın Babil’den çıkışı ve halkın dağılması.

10.3. Yared’in-Orda’nın "çölden" geçişi. Deseret-arılar, sokan yılanlar ve Musa’nın bakır yılanı. Tüfekler ve toplar.

 

10.4. Yared-Orda, okyanusu geçmek için gemileri kuruyor.

10.5. Yared-Orda, okyanusa "Nuh’un gemisi gibi" olan gemilerle okyanusa çıkıyor.

10.6. Yared’in-Orda’nın Kutsal Diyar’a (Vaadedilmiş Diyar’a) varılması.

11. Mormonların Kutsal Kitabı’nı yorumlayanların, Naevius’un-Nuh’un deniz gezisi konusundaki fikri.

12. Christopher Columbus ve haçlı şövalye Kolon.

12.1. Christopher Columbus’un asıl ismi neydi?

12.2. Columbus nerede ve ne zaman doğdu? Ne zaman ve nerede öldü? Mezarı nerede?

12.3. Kolon’un, gezisini açıklayan orijinal günlükleri bugüne ulaşmış mı?

12.4. Naevius’un-Nuh’un, İsrail kabilelerinden birinin çıkışı olarak görülen deniz gezisi,   İsrail’lilerin İspanya’dan haçlı şövalye Kolon’un dönemindeki çıkışıdır.

12.5. Naevius’un-Nuh’un elindeki pusula ve Haçlı Columbus’un elindeki pusula.

12.6. Yared’in-Orda’nın gemilerinin arkasından esen (yardım eden) rüzgar ve Haçlı Columbus’un gemilerinin arkasından esen (yardım eden) rüzgardır.

12.7. Naevius’un-Nuh’un gemisindeki isyan ve Haçlı Columbus’un gemisindeki isyan.

12.8. Haçlı Columbus’un deniz seyahatının hikayesindeki  "Büyük Han’ın sorunu".

13.  XVI. yüzyılının ilk yarısına ait olan orijinal coğrafi haritalarının görünüşü neydi.

14. Orta Çağ dünya haritalarının üzerindeki iki başlı kartalın anlamı neydi.

15. Kutsal Kitap’taki Naevius’un-Nuh’un ismi yıldız haritalarında tasvir edilmiştir. Kutsal Kitap, Columbus’tan direk konuşmaktadır.

16. "Eski Babil ve Sümer belgeleri Christopher Columbus’a dikkat çekerek (işaret ederek)" Kutsal Kitap’taki Nuh’a Christopher ve İsa’lı-Orda’lı adam diyorlar.

17. Kutsal Kitap’taki Nuh’un gemisi, hangi Ağrı Dağa gelmişti.

18. Ön Bulgarların Amerika’yı ve tüm Orta Çağ dünyasını elde ettiklerini anlatan, 1680 yılına ait olan ön Bulgar vakayinamesi.

19. Maya adındaki Amerikan yerlilerinin Popl Vuh mukaddes kitabı, Kutsal Kitap’ın versiyonlarından birinin olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu kitap, XIV.-XVI. yüzyıllarına ait olayları açıklamıştı.

19.1. Popl Vuh kitabının kısaca hikayesi.

19.2. Popl Vuh kitabının adı ne demek.

19.3. Maya-Kiçe adı ne anlamına geliyor.

19.4. Popl Vuh kitabı, yani "Eski Kutsal Kitap" nasıl başlıyor.

19.5. Maya-Kiçe halkı Amerika’ya nereden gelmişti.

19.6. Popl Vuh kitabına göre Gur Han, yani Cengiz Han, Kutsal Kitap dünya yaratılışına katılmıştı. 

19.7. Tufanın Popl Vuh kitabındaki tarifi. Kutsal Kitap patriği Nuh’un yerinde burada ünlü denizci Columbus ortaya çıkıyor.

 

19.8. Popl Vuh kitabında tekrar tarif edilen, dünyanın İspanyol Gogu ve Büyük Moskova Hanı tarafından yaratıldığı konusundaki hikaye.

19.9. Dünyanın yaratılışı ve aralarında Columbus’un ismi var olan ilk dört insanın yaratılışı.

19.10. Başında Columbus var olan Beyaz = Babil Ordası’nın Amerika’ya gelmesi ve Amerika’ya yerleştirilmesi.

19.11. Amerika elçileri, Kafolik kraldan Maya ülkesini yönetme  izninin alınması için okyanusu ters yönde geçmişti.

19.12. XVII. yüzyılının sonunda – XVIII. yüzyılının başlangıcında bazı kronoloji uzmanları, Maya-Kiçe’nin kral tarihinin M.S. 1054 yılında başladığını düşünmüşlerdi.

19.13. Popl Vuh kitabındaki İncil motifleri: İsa’nın doğumu, Betlehem Yıldızı, Müneccim Kralların tapınması.

19.14. Orda isimlerinin ve adlarının, Amerika’da Orda tarafından kolonileştirilmesinden sonra kalan izleri.

20. Amerika’daki "eski" Maya kızılderililerinin Kazak türbanını taktıkları ortaya çıkmıştı.

21. Tarihçiler, bazı araştırmacıların Amerika’nın kolonileştirilmesi konusundaki fikirlerinin "vahşi kuramlar" olduğunu  neden ilan etmişlerdi.

22. "Eski" Amerika ile "Eski" Avrasya arasındaki ilişkilerin  sıkı olduğu çoktandır bilinmektedir. Ama bu ilişkiler eski zamanlarda değil ancak XIV.-XV. yüzyıllarında başlamıştı. 

23. İçinden dünya göç dalgalarının yayıldığı esrarengiz merkez.

24. Amerika’ın XVI. yüzyılına ait İspanya tarafından elde edilmesini bugün doğru mu görüyoruz?

25. "Reconquista" ve "Conquista" kelimelerinin yeni kronoloji açısından anlamı.

26.  Amerika İnka’ların Hristyan İmparatorluğu.

27. Büyük İskit mezar höyüklerinin sadece Avrasya’da değil tüm Kuzey Amerika’da yer aldığı ortaya çıkmıştır.

27.1. Büyük = "Moğol" İmparatorluğunun tüm alanında yer alan mezar höyükleri.

27.2. Amerika’daki İskit mezar höyükleri.

28. Castaneda, Valdek ve Catherwood gibi gezginlerin, XIX. yüzyılının başlangıcına ait eşşiz resimleri-belgeleri, bize XIV-XVII. yüzyıllarına ait tarihi yeni bir şekilde göstermektedir. 

29. Bazı meşhur Amerika uluslarının isimleri ilk önce ne anlamına geliyordu.

29.1. Aztekler (ostyaklar mı?).

29.2. Karayipler (cesurlar mı?)

29.3. Eskimo halkları ya da İnuit ve Yupiler.

29.4. Muskogizler.

29.5. Çirokisler.

29.6. Karayipler.

29.7. Pueblo Kızılderilileri.

29.8. Amerika Kızılderililerinin uzak büyük kralı.

29.9. Kızılderililerin bozguna uğratılması.

30. Amerika’ın güya 1596 yılına ait haritasındaki enteresan adları.

31. Dünyanın Kastilya ile Portekiz arasındaki XV.-XVI. yüzyılına ait büyük parçalanması. O dönemde Kastilya ile Portekiz hangi ülkelere denilmişti.

Bölüm 15.

BATLAMYUS’UN COĞRAFYASININ ÇAĞDAŞ DURUMU NE ZAMAN OLUŞMUŞTU.

Bölüm 16.

ŞARLMAN = YUŞA (JESUS NAVİN) VE AVRUPA’NIN BÜYÜK = "MOĞOL" İŞGALİ. AACHEN KRAL KATEDRALİ.

  1. Şarlman ve "Moğol" işgali.
  2. Aachen evi yani Han evi.
    1. Restorasyonlar.
    2. Barbarossa’ın Han Sarayındaki (evindeki) kocaman avizesi.
  3. Şarlman’ın = Kral "Moğol"un kalıntılarının bulunması ile ilgili tuhaf bir hikaye
  4. Kral "Moğol"un altın lahidinde yatan kimdir.
  5. Meryem Ana'nın Han Evindeki (Sarayındaki) altın lahidi.
  6. Lothar'ın hacında tasvir edilen kimdir?

 

Bölüm 17.

KUTSAL KİTAP VE BULGARİSTAN TARİHİ.

1. Bulgaristan adlığı yani Orta Çağ dönemindeki Bulgaristan krallarının listeleri.

2. Orta Çağ Bulgaristan yönetmenlerine Han ya da Büyük Prens denildiği ortaya çıkmıştır.

3. Çin takviminin "Bulgaristan Hanlarının listesindeki" kullanılması.

4. Bulgaristan Hanlarının, Büyük Prenslerinin ve krallarının tam listesi. "Skaliger’e göre" Bulgaristan tahindeki nüshalar.

5. Bulgaristan tarihine yeni kronoloji açısından genel bir bakış.

6. Osmanlılar=Atamanlılar ve Türkler kelimelerinin anlamı.

 

Bölüm 18.

DIĞER KONULAR.

1. Ostrog Kutsal Kitabı, Perm, yani Avusturya, yani Doğu İmparatorluğu "Moğol" Kutsal Kitabıdır.

2. Francysk Skarina’nın Slav Kutsal Kitabı ne zaman yayımlanmıştı.

3. "Eski" Çin’deki Kutsal Kitap.

4. Bazı "antik" yazarlara göre Fırat ve Dicle Irmakları Yam Suph’e (İng.) neden akar.

5. "Antik" Pompei’deki fresklerin üzerindeki Amerika’dan gelen bitkiler ve meyveler.

6. Yedinci Ekümenlik Konsili’nin, Orta Çağ tarihi ile Skaliger tarihi arasında 500 yıllık fark vardır.

7. "Antik" Aristoteles, Büyük İskender’in Moskova’da XV. yüzyılında yaşayan öğretmeni Aristotele Fioravanti.

8. İstanbul Arkeoloji Müzesi.

8.1. "Antik" dünyanın ve "antik" kültürün ölümü, XV. yüzyılında yer almıştı.

8.2. Güya M.Ö. sekizinci yüzyılına ait olan üzerinde Hristyan haçları yer alan mezar taşı.

8.3. İstanbul’un arkeoloji eserlerinin üzerinde bulunan  Novgorod’a ait "Mücüze" simgesi.

9. İoann ve Solomon isimlerinin olası kökenleri.

10. Kostyol (Rusça) = katedral ve castel = köşk.

11. Çingeneler.

12. Rus şehri Vladimir’in Avrupa ve Amerika’nın armalarının üzerideki arslanı.

13. Stefan Permskiy’nin icat ettiği Meşhur Orta Çağ alfabesi, Latin alfabesidir.

14. Perm uluslarının listesi ve Stefan Permskiy’nin asası.

15. Jerome Horsey mi yoksa Yeremey Ulyanov mu?

16. XIV.-XVI. yüzyıllarında Batı Avrupa, uzak ve güçlü kral-hana saygılı bir şekilde aşağıdan yükarıya bakmıştı.

 

16.1. XIV.-XVI. yüzyıllarının tarihinin yaptığımız yapılandırması ile Skaliger’in versyonu arasındaki farklar nedir?

16.2. Jerome Horsey, Avrupa’nın XVI. yüzyılına ait politika haritasını nasıl görmüştü.

16.3. XVI. yüzyılına ait dönemde Slavca nerelerde konuşulmuştu.

16.4. Batı Avrupalılar kral-hana ne demişlerdi.

17. Moskova Kremlini'nin Archangelskiy Katedrali'nin girişindeki çanın üzerinde neler yazılmıştı.

18. İvan Vasilyeviç’in, ferman belgesindeki unvanlarından hangisi silinmişti.

19. "Eski" Yunan Parisi ve Truvalı Helen ve Rus Borisi ve Glebi.

20. Yorumcular, Vittore Carpaccio tarafından  tasvir edilen Yeruşalem’in efsanevi olduğunu neden ilan ediyorlar.

21. Meşhur "Dünyanın Yedi Harikası" nedir ve nerelerde yer almaktadır.

21.1. Mısır’ın Piramitleri.

21.2. Babil’in Asma Bahçeleri.

21.3. Artemiş Tapınağı.

21.4. Zeus Heykeli.

21.5. Halikarnas Mozolesi.

21.6. Rodos Heykeli.

21.7. İskenderiye Feneri.

22. Güya XIII-XIV. yüzyıllarında yaşayan Dante Alighieri, XVII. yüzyılının başlangıcında ilk defa yayımlanmış olan Kral James Onaylı Kutsal Kitap’ı okudu mu?

23.  Bazı eski resimlerde Eski Ahit Musa’sı Yeni Ahit İsa’sına tapınmakta.

24. İncil’deki Bethesda Vaftiz Kurnası, Bulgaristan’ın başkenti olan Sofya şehrinde bulunmuştu ve orada hala bulunmaktadır.

25. "Haci" kelimesinin anlamı.

26. Sözü Hakimler Kitabı’nda geçen esrarengiz Bochim şehri, Lekedaimon, yani Sparta’dır.

 

Bölüm 19. NİKAİA KONSİLİ’NİN VE İSA’NIN DOĞUMUNUN TAKVİM-ASTRONOMİ TARİHLEMELERİ.

G.V. NOSOVSKİY.

Giriş.

1. Nikaia Konsili’nin tarihlemesi.

1.2. Nikaia Konsili ve Paschalia.

1.3. Paschalia nedir.

1.4. Paschalia takvim döngüleri: Güneş’e ait daire ve Ay’a ait daire.

1.5. Kronolojinin eski indiction (İng.) yöntemi.

1.6. Ay’ın evresi tablosu.

1.7. Paschalianin içindeki kilise bayramları.

1.8. Nikaia Konsili’nin Skaliger tarihlemesi, Paschaliaya aykırıdır.

1.9. Paschaliaya takviminin meydana gelmesi ile ilgili hikaye ve onunla ilgili muammalar.

1.10. Paskalya ile ilgili kurallar.

1.11.Dördüncü kural.

1.12. Paschalianın oluşma tarihinin kaba hesaplanması.

1.13. Paschalianın, Paskalya’nın tespit edilmesine göre  tarihlenmesi.

1.14. Paskalya dolunaylarına göre  tarihlenmesi.

1.15. "Yuhannâ ed-Dımaşkî’ın eline" göre tarihleme.

1.16.Matthew Blastares’e (İng.) göre açık tarihleme.

1.17. Nikaia Konsili’nin tarihlenmeleri sonucu.

1.18. "Birinci ve İkinci" Ekümenlik Konsili. Paskalya’nın

azizlik mertebesine yükseltilmesi.

1.19. Takvimin Gregorian reformu.

1.20. Asıl sonuçlar.

2. İsa’nın doğumu ve Milattan sonraki dönem.

2.1.Tüm sorunun tarihi.

2.2. Takvimdeki "diriliş şartları".

 

 

2.3. "Diriliş şartlarının" tam takımına göre

İsa’nın dirilişinin tarihlenmesi.

2.4. "Diriliş şartlarının" kısaltılmış takımına göre

İsa’nın dirilişinin tarihlenmesi.

2.5. Dionysius Exiguus’un M.S. VI. yüzyılında yaşaması mümkün mü?

2.6. Tartışmalar.

2.7. Takvimdeki "diriliş şartları" güvenilir mi?

2.8. Takvimdeki "diriliş şartlarının" meydana gelmesi.

2.9. Takvim konularının bugün o kadar "kara" olduğu bize neden geliyor?

3. Skaliger tarihindeki "en eski olanlar en iyisidir" prensibi.

3.1. Skaliger tarihindeki tarihlerin sınırları.

3.2. Matthew Blastares’in (İng.) ekinoksu ve Skaliger kronolojisi.

4. İlave.

4.1. Paschalianın, Paskalya dolunaylarının takvim ve atronomi tarihlerinin standart sapma minimumuna göre  tarihlenmesi.

4.2. Nikaia Konsili sırasında yer alan Jülyen takvimi tespit ediliyorken ilk bahar ekinoksunun tarihi olarak ne tarih saptanmıştı.

4.3. Nikaia Konsili’nin "ekinoksun yerine göre" tarihlenmesi.

4.4. Paskalya sınırı (21 Mart) nereden meydana gelmişti?

4.5. "Eski" Yunanlı Atinalı Meton, Nikaia Konsili sırasında yaşamıştı.

4.6. "Zafer kazananların 1343 yılına ait İlk Ekümenlik Konsili".

 

Bölüm 20.

XVI. YÜZYILINA AİT YERALTINDAKİ MOSKOVA, HERODOTOS VE STRABON GİBİ "ANTİK" YAZARLAR TARAFINDAN TARİF EDİLMİŞ OLAN MEŞHUR "ESKİ" MISIR LABİRENTİ.

1. On altıncı yüzyılına ait yer altındaki Moskova.

1.1. On altıncı yüzyıla ait yer altındaki ve yer üzerindeki Moskova.

1.2. I.Ya.Stelletskiy’nin arkeolijik araştırmaları.

1.3. Yer altındaki Moskova’yı ne zaman hatırlamışlardı ve bazı odalarında ne eşyalar var.

1.4. Yer altındaki Moskova araştırmacılarını hala beklemektedir.

2. Herodotos’un tarifindeki "Eski Mısır" Labirenti.

3. Strabon’un tarifindeki "Eski Mısır" Labirenti.

5. "Eski Mısır" Labirentinin, Girit Adası dahil olmak üzere başka ülkelerdeki geç ve oldukça zayıf taklitleri.

5.1. Çağdaş Afrika Mısırı’nda, "antik" yazarlar tarafından tarif edilen dev Labirent yer almayıp geç haritalarda ancak isminin bulunması sebebi.

5.2. Girit Adası’ndaki "Labirent".

6. Labirent, Minos, Minotor konusundaki  "Eski" Mısır efsaneleri, Rus-Orda’nın başkentindeki XVI-XVII. yüzyıllarına ait üzücü olayların yansıtmalarıdır.

7. "Babil Kulesi’nin" Kutsal Kitap’ta tarif edilen  "kurulması" nedir?

 

Bölüm 21. "PEYGAMBER DANİEL’İN KUTSAL KİTABI", "ESTER TARİHİNİN" RUS-ORDA’DAKİ, XVI. YÜZYILININ İKİNCİ YARISINA AİT ÜZÜCÜ OLAYLARINI AÇIKLAMAKTADIR.

1. Döneminin sırasında Peygamber Daniel’in hareket ettiği Kutsal Kitap Babil Kralı Nabukadnetsar, Rus-Orda Kralı IV. İoann Korkunç’tur.

1.1. "Peygamber Daniel’in Kitabı’nın" kısaca  içindekileri.

1.2. Babil Kralı Nabukadnetsar, XVI. yüzyılınki Rus-Orda kralı-hanı olan Korkunç İvan’dır.

1.3.  Belşatsar’ın ölümü hakkında mesaj ileten alamet,  1584 yılında IV. İoann Korkunç’un ölümünden tam önce ortaya çıkan kuyruklu yıldızdır.

1.4. Nabukadnetsar’in, Belşatsar’ın ziyafeti için istediği Yeruşalem mücevherleri, IV. İoann Korkunç’un, çevresine ölmeden önce gösterdiği şık mücevherleridir.

2. Babil papazlarının Daniel ve taraftarları ile mücadelesi, Ortodoks Kilisesinin IV. İoann Korkunç’un ve III. Vasiliy ve III. İvan Korkunç gibi mevhum yansılarının dönemindeki Skariya the Jew (Eng.) hareketi ile mücadelesi.

2.1. Daniel’in, "Ester’in hikayesi" konusundaki, yani Rus-Orda hanının çevresinde sapkınlığının XVI. yüzyılında yayılması konusundaki kitap.

2.2. Kızgın ateşe atılmış olan üç Yahudi, Moskova’da Skariya the Jew (Eng.) hareketi ile mücadelesi döneminde, kafesin içinde yakılan üç ana kafir.

2.3. "Peygamber Daniel’in Kitabının" Daniel’e ve taraftarlarına karşı iyi niyetleri,  Ortodoks Kilisesinin olumsuz durumu ile çelişmektedir.

3. Kutsal Kitap’ta Daniel adında XVI. yüzyılınki Rus tarihinin hangi meşhur uzmanı tarif edilmişti.

4. Arslanlar Peygamber Daniel’e neden dokunmadılar? Dokunmamaları sebebi.

5. "Peygamber Daniel’in Kitabı" ve Yeni Ahit "Apokalipsi", aynı tarz içinde, XVI. yüzyılına ait olan tek edebi okulun çerçevesinde yazılmıştı.

6. XVI. yüzyılına ait olan "Ester’in hikayesi" ve Daniel’in Kitabındaki "Susanna hikayesi".

7. "Üç çocuğun yakılmasını" gösteren tiyatro tarzındaki kilise gösterileri, Rusya’da tam XVI. yüzyılında yer almıştı.

8. Daniel’in Kutsal Kitabındaki Apokalips görüntüleri.

 

İlave 1.

MÜNECCİM MELKİOR’UN BAYAN OLDUĞUNU GÖSTEREN ESKİ RESİMLER.

İlave 2.

"KORMÇAYA" SLAV KİTABINA GÖRE YENİ VE ESKİ AHİTİN İÇİNDEKİLERİ.

 

İlave 3.

DANİEL’İN SON KEHANETİ.

 

İlave 4. KİLİSE SLAVCA ALINTILARININ ÇOĞU, 1581 YILINA AİT OSTROG KUTSAL KİTABINDAN ALINMIŞTIR.

 

İlave 5 ( *doc dosyası, 168 kb) (*html dosyası).

PASKALYA TABLOLARI VE GAUSS’UN FÖRMÜLLERİNE GÖRE BİRİNCİ OLAN İLK BAHAR ASTRONOMİ DOLUNAYLARININ TARİHlERİNİ AÇIKLAYAN TABLOLAR. – G.V.NOSOVSKİY.

 

İlave 6. FENİKE YAZ SİSTEMİNİN MÜSLİM DÜNYASINDAKİ YERİ. OSMANLILARIN, VİYANA MÜZESİNDE BULUNAN GANİMET BAYRAĞININ ÜZERİNDEKİ YAZISININ DEŞİFRE EDİLMESİ.

 

İlave 7.

ESKİ METİNLERİN ENTERESAN PARÇALARI.

1. Yahudi Kitsal Kitabı’ndaki ikl şiir ve Yahudi olmayan dillerindeki parallellikler.

2. "Mamay muharebesi konusundaki efsanelerin" el yazması.

3. Nerl Nehri üzerindeki Meryem'in Şefaati Kilisesi Kutsal Kitap'ta tarif edilmişti.

İlave 7.

NİCCOLO MACHİAVELLİ NE ZAMAN YAŞAMIŞ VE  "PRENS" ESERİNDE GERÇEKTEN NEYLE YAZMIŞTI.

KAYNAKÇA.

YAZARLAR HAKKINDA.