G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.
DÜNYANIN YEDİ HARİKASI.
Kutsal Kitap Rusu. Takvim ve Paskalya. İsa’nın doğumu ve Nikaia Konsili.
Daniel’in kehaneti. XVI. yüzyılına ait yeraltı Moskova, meşhur "antik" labirentin prototipidir.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 6. cildi, 3. Kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon).
DÜNYANIN YEDİ HARİKASI

“Dünyanin Yedi Harikası” kitabına ait ÖZET.

Söz konusu baskı, A.T.Fomenko tarafından yenilenmiş bir versiyon. Önceki baskılarından göz çarpıcı derecede farklıdır. Mesela, renkli olması gerekten resimler gerçekten renklidir (önceki versiyonlarda beyaz-siyah şekilde basılmıştı). Kitap, matematiksel kronoloji üzerindeki ve istatistiksel yöntemlerin yardımıyla Eski ve Orta Çağ tarihinin yapılandırması üzerindeki   yeni bir araştırma.

Meşhur Yedi Harikanın ne olduğu açıklanmaktadır. Aynı zamanda aşağıdaki önemli konular tartışılmaktadır. Hristiyan Kilisesinin birinci meşhur Ekümenlik Konsili ne zaman yer almıştı? "Milattan sonraki dönem" ne zaman başlamıştı? İsa’nın yaşadığı dönemin Paschaliaların hesaplama tarihindeki verilere göre saptanmasının mümkün olduğu ortaya çıkmıştı.

"Antik" Herodotos gibi bazı yazarların tarif ettiği meşhur "eski" labirentin, yeraltı Moskova olduğu ortaya çıkıyor.  Daniel’in kehaneti, Rus’taki XVI. yüzyılının ikinci yarısına ait olayları açıklamaktadır.

Söz konusu araştırma, Kutsal Kitap’ın içindekilerinin teolojik konusunu hiç ele almayıp tarih konusunu incelemektedir. Kutsal Kitap’ta açıklanmış olan dogmaların temellerine dokunup Kutsal Kitap’ı mukaddes kitap gören din doktrinlerinden şüphelenmemektedir.

Kitap büyük bir ilgi ile okunuyor, Eski tarih ve Orta Çağ tarihinin sorunları ile ilgilenmekte olan herkesin dikkatini çekecektir.

İÇİNDEKİLER.

Önsöz.

 

Bölüm 1.

DIĞER KONULAR.

1. Ostrog Kutsal Kitabı, Perm, yani Avusturya, yani Doğu İmparatorluğu "Moğol" Kutsal Kitabıdır.

2. Francysk Skarina’nın Slav Kutsal Kitabı ne zaman yayımlanmıştı.

3. "Eski" Çin’deki Kutsal Kitap.

4. Bazı "antik" yazarlara göre Fırat ve Dicle Irmakları Yam Suph’e (İng.) neden akar.

5. "Antik" Pompei’deki fresklerin üzerindeki Amerika’dan gelen bitkiler ve meyveler.

6. Yedinci Ekümenlik Konsili’nin, Orta Çağ tarihi ile Skaliger tarihi arasında 500 yıllık fark vardır.

7. "Antik" Aristoteles, Büyük İskender’in Moskova’da XV. yüzyılında yaşayan öğretmeni Aristotele Fioravanti.

8. İstanbul Arkeoloji Müzesi.

8.1. "Antik" dünyanın ve "antik" kültürün ölümü, XV. yüzyılında yer almıştı.

8.2. Güya M.Ö. sekizinci yüzyılına ait olan üzerinde Hristyan haçları yer alan mezar taşı.

8.3. İstanbul’un arkeoloji eserlerinin üzerinde bulunan  Novgorod’a ait "Mücüze" simgesi.

9. İoann ve Solomon isimlerinin olası kökenleri.

10. Kostyol (Rusça) = katedral ve castel = köşk.

11. Çingeneler.

12. Rus şehri Vladimir’in Avrupa ve Amerika’nın armalarının üzerideki arslanı.

13. Stefan Permskiy’nin icat ettiği Meşhur Orta Çağ alfabesi, Latin alfabesidir.

14. Perm uluslarının listesi ve Stefan Permskiy’nin asası.

15. Jerome Horsey mi yoksa Yeremey Ulyanov mu?

16. XIV.-XVI. yüzyıllarında Batı Avrupa, uzak ve güçlü kral-hana saygılı bir şekilde aşağıdan yükarıya bakmıştı.

16.1. XIV.-XVI. yüzyıllarının tarihinin yaptığımız yapılandırması ile Skaliger’in versyonu arasındaki farklar nedir?

16.2. Jerome Horsey, Avrupa’nın XVI. yüzyılına ait politika haritasını nasıl görmüştü.

16.3. XVI. yüzyılına ait dönemde Slavca nerelerde konuşulmuştu.

16.4. Batı Avrupalılar kral-hana ne demişlerdi.

17. Moskova Kremlini'nin Archangelskiy Katedrali'nin girişindeki çanın üzerinde neler yazılmıştı.

18. İvan Vasilyeviç’in, ferman belgesindeki unvanlarından hangisi silinmişti.

19. "Eski" Yunan Parisi ve Truvalı Helen ve Rus Borisi ve Glebi.

20. Yorumcular, Vittore Carpaccio tarafından  tasvir edilen Yeruşalem’in efsanevi olduğunu neden ilan ediyorlar.

21. Meşhur "Dünyanın Yedi Harikası" nedir ve nerelerde yer almaktadır.

21.1. Mısır’ın Piramitleri.

21.2. Babil’in Asma Bahçeleri.

21.3. Artemiş Tapınağı.

21.4. Zeus Heykeli.

21.5. Halikarnas Mozolesi.

21.6. Rodos Heykeli.

21.7. İskenderiye Feneri.

22. Güya XIII-XIV. yüzyıllarında yaşayan Dante Alighieri, XVII. yüzyılının başlangıcında ilk defa yayımlanmış olan Kral James Onaylı Kutsal Kitap’ı okudu mu?

23.  Bazı eski resimlerde Eski Ahit Musa’sı Yeni Ahit İsa’sına tapınmakta.

24. İncil’deki Bethesda Vaftiz Kurnası, Bulgaristan’ın başkenti olan Sofya şehrinde bulunmuştu ve orada hala bulunmaktadır.

25. "Haci" kelimesinin anlamı.

26. Sözü Hakimler Kitabı’nda geçen esrarengiz Bochim şehri, Lekedaimon, yani Sparta’dır.

27. "Taş Polovets karınları", atalarımızın XIV.-XVI. yüzyıllarına ait mezar taşları.

28.  XIV.-XVI. yüzyıllarında Kazakların-Ordalaların kasketli (siperlikli) miğferleri vardı. Batı Avrupa ressamları, onları şövalye şeklinde tasvir etmişlerdi.

29. Eski metinlerin sonsuz düzlenlenmesi,  taklit edilmesi sınırındadır.

30. İngiliz Kralı III.Edward’ın "ruble madeni parası".

31. Tarihçi N.M. Karamzin’in, Romanovlar’ın dönemi sırasında dikilen her iki heykelinde, bu adamın yerinin ikincil olduğu ortadadır.

32. Rus’taki altın kefenler- tabutlar.

33. Albrecht Altdorfer’in güya 1529 yılına ait meşhur "İskender’in müharebesi" resminde neler tasvir edilmiştir.

34. Roma numaraları nerede ve nasıl icat edilmişti.

 

 

Bölüm 2. NİKAİA KONSİLİ’NİN VE İSA’NIN DOĞUMUNUN TAKVİM-ASTRONOMİ TARİHLEMELERİ.

G.V. NOSOVSKİY.

Giriş.

1. Nikaia Konsili’nin tarihlemesi.

1.2. Nikaia Konsili ve Paschalia.

1.3. Paschalia nedir.

1.4. Paschalia takvim döngüleri: Güneş’e ait daire ve Ay’a ait daire.

1.5. Kronolojinin eski indiction (İng.) yöntemi.

1.6. Ay’ın evresi tablosu.

1.7. Paschalianin içindeki kilise bayramları.

1.8. Nikaia Konsili’nin Skaliger tarihlemesi, Paschaliaya aykırıdır.

1.9. Paschaliaya takviminin meydana gelmesi ile ilgili hikaye ve onunla ilgili muammalar.

1.10. Paskalya ile ilgili kurallar.

1.11.Dördüncü kural.

1.12. Paschalianın oluşma tarihinin kaba hesaplanması.

1.13. Paschalianın, Paskalya’nın tespit edilmesine göre  tarihlenmesi.

1.14. Paskalya dolunaylarına göre  tarihlenmesi.

1.15. "Yuhannâ ed-Dımaşkî’ın eline" göre tarihleme.

1.16.Matthew Blastares’e (İng.) göre açık tarihleme.

1.17. Nikaia Konsili’nin tarihlenmeleri sonucu.

1.18. "Birinci ve İkinci" Ekümenlik Konsili. Paskalya’nın azizlik mertebesine yükseltilmesi.

1.19. Takvimin Gregorian reformu.

1.20. Asıl sonuçlar.

2. İsa’nın doğumu ve Milattan sonraki dönem.

2.1.Tüm sorunun tarihi.

2.2. Takvimdeki "diriliş şartları".

2.3. "Diriliş şartlarının" tam takımına göre İsa’nın dirilişinin tarihlenmesi.

2.4. "Diriliş şartlarının" kısaltılmış takımına göre İsa’nın dirilişinin tarihlenmesi.

2.5. Dionysius Exiguus’un M.S. VI. yüzyılında yaşaması mümkün mü?

2.6. Tartışmalar.

2.7. Takvimdeki "diriliş şartları" güvenilir mi?

2.8. Takvimdeki "diriliş şartlarının" meydana gelmesi.

2.9. Takvim konularının bugün o kadar "kara" olduğu bize neden geliyor?

3. Skaliger tarihindeki "en eski olanlar en iyisidir" prensibi.

3.1. Skaliger tarihindeki tarihlerin sınırları.

3.2. Matthew Blastares’in (İng.) ekinoksu ve Skaliger kronolojisi.

4. İlave.

4.1. Paschalianın, Paskalya dolunaylarının takvim ve atronomi tarihlerinin standart sapma minimumuna göre  tarihlenmesi.

4.2. Nikaia Konsili sırasında yer alan Jülyen takvimi tespit ediliyorken ilk bahar ekinoksunun tarihi olarak ne tarih saptanmıştı.

4.3. Nikaia Konsili’nin "ekinoksun yerine göre" tarihlenmesi.

4.4. Paskalya sınırı (21 Mart) nereden meydana gelmişti?

4.5. "Eski" Yunanlı Atinalı Meton, Nikaia Konsili sırasında yaşamıştı.

4.6. "Zafer kazananların 1343 yılına ait İlk Ekümenlik Konsili".

 

Bölüm 3.

XVI. YÜZYILINA AİT YERALTINDAKİ MOSKOVA, HERODOTOS VE STRABON GİBİ "ANTİK" YAZARLAR TARAFINDAN TARİF EDİLMİŞ OLAN MEŞHUR "ESKİ" MISIR LABİRENTİ.

1. On altıncı yüzyılına ait yer altındaki Moskova.

1.1. On altıncı yüzyıla ait yer altındaki ve yer üzerindeki Moskova.

1.2. I.Ya.Stelletskiy’nin arkeolijik araştırmaları.

1.3. Yer altındaki Moskova’yı ne zaman hatırlamışlardı ve bazı odalarında ne eşyalar var.

1.4. Yer altındaki Moskova araştırmacılarını hala beklemektedir.

2. Herodotos’un tarifindeki "Eski Mısır" Labirenti.

3. Strabon’un tarifindeki "Eski Mısır" Labirenti.

5. "Eski Mısır" Labirentinin, Girit Adası dahil olmak üzere başka ülkelerdeki geç ve oldukça zayıf taklitleri.

5.1. Çağdaş Afrika Mısırı’nda, "antik" yazarlar tarafından tarif edilen dev Labirent yer almayıp geç haritalarda ancak isminin bulunması sebebi.

5.2. Girit Adası’ndaki "Labirent".

6. Labirent, Minos, Minotor konusundaki  "Eski" Mısır efsaneleri, Rus-Orda’nın başkentindeki XVI-XVII. yüzyıllarına ait üzücü olayların yansıtmalarıdır.

7. "Babil Kulesi’nin" Kutsal Kitap’ta tarif edilen  "kurulması" nedir?

 

 

Bölüm 4. "PEYGAMBER DANİEL’İN KUTSAL KİTABI", "ESTER TARİHİNİN" RUS-ORDA’DAKİ, XVI. YÜZYILININ İKİNCİ YARISINA AİT ÜZÜCÜ OLAYLARINI AÇIKLAMAKTADIR.

1. Döneminin sırasında Peygamber Daniel’in hareket ettiği Kutsal Kitap Babil Kralı Nabukadnetsar, Rus-Orda Kralı IV. İoann Korkunç’tur.

1.1. "Peygamber Daniel’in Kitabı’nın" kısaca  içindekileri.

1.2. Babil Kralı Nabukadnetsar, XVI. yüzyılınki Rus-Orda kralı-hanı olan Korkunç İvan’dır.

1.3.  Belşatsar’ın ölümü hakkında mesaj ileten alamet,  1584 yılında IV. İoann Korkunç’un ölümünden tam önce ortaya çıkan kuyruklu yıldızdır.

1.4. Nabukadnetsar’in, Belşatsar’ın ziyafeti için istediği Yeruşalem mücevherleri, IV. İoann Korkunç’un, çevresine ölmeden önce gösterdiği şık mücevherleridir.

2. Babil papazlarının Daniel ve taraftarları ile mücadelesi, Ortodoks Kilisesinin IV. İoann Korkunç’un ve III. Vasiliy ve III. İvan Korkunç gibi mevhum yansılarının dönemindeki Skariya the Jew (Eng.) hareketi ile mücadelesi.

2.1. Daniel’in, "Ester’in hikayesi" konusundaki, yani Rus-Orda hanının çevresinde sapkınlığının XVI. yüzyılında yayılması konusundaki kitap.

2.2. Kızgın ateşe atılmış olan üç Yahudi, Moskova’da Skariya the Jew (Eng.) hareketi ile mücadelesi döneminde, kafesin içinde yakılan üç ana kafir.

2.3. "Peygamber Daniel’in Kitabının" Daniel’e ve taraftarlarına karşı iyi niyetleri,  Ortodoks Kilisesinin olumsuz durumu ile çelişmektedir.

3. Kutsal Kitap’ta Daniel adında XVI. yüzyılınki Rus tarihinin hangi meşhur uzmanı tarif edilmişti.

4. Arslanlar Peygamber Daniel’e neden dokunmadılar? Dokunmamaları sebebi.

5. "Peygamber Daniel’in Kitabı" ve Yeni Ahit "Apokalipsi", aynı tarz içinde, XVI. yüzyılına ait olan tek edebi okulun çerçevesinde yazılmıştı.

6. XVI. yüzyılına ait olan "Ester’in hikayesi" ve Daniel’in Kitabındaki "Susanna hikayesi".

7. "Üç çocuğun yakılmasını" gösteren tiyatro tarzındaki kilise gösterileri, Rusya’da tam XVI. yüzyılında yer almıştı.

8. Daniel’in Kutsal Kitabındaki Apokalips görüntüleri.

 

İlave 1. KİLİSE SLAVCA ALINTILARININ ÇOĞU, 1581 YILINA AİT OSTROG KUTSAL KİTABINDAN ALINMIŞTIR.

 

İlave 2 ( *doc dosyası, 168 kb) (*html dosyası).

PASKALYA TABLOLARI VE GAUSS’UN FÖRMÜLLERİNE GÖRE BİRİNCİ OLAN İLK BAHAR ASTRONOMİ DOLUNAYLARININ TARİHlERİNİ AÇIKLAYAN TABLOLAR. – G.V.NOSOVSKİY.

 

İlave 3.

ESKİ METİNLERİN ENTERESAN PARÇALARI.

1. Yahudi Kitsal Kitabı’ndaki ikl şiir ve Yahudi olmayan dillerindeki parallellikler.

2. "Mamay muharebesi konusundaki efsanelerin" el yazması.

3. Nerl Nehri üzerindeki Meryem'in Şefaati Kilisesi Kutsal Kitap'ta tarif edilmişti.

 

İlave 4. SKALİGER VERSİONUNA GÖRE MATEMATİK TARİHİ ÇOK TUHAF GÖRÜNMEKTEDİR.

 

İlave 5. ESKİ RUS SİLLAHLARININ ÜZERİNDEKİ XVI.-XVII. YÜZYILLARINA AİT ARAP YAZILARI.

 

KAYNAKÇA.

YAZARLAR HAKKINDA.