G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko., T.N.Fomenko.
“ESKİ” LATİNCENİN RUS KÖKENLERİ.
Büyük İmparatorluğunun dilleri ve yazı sistemi.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 7. cildi, 2. Kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon).

ÖNSÖZ.

3500 temel Slav kelimesinin, en az 20300 "yabancı" kelimenin kökeni olduğu ortaya çıkıyor.

 

FARKLI DİLLER ARASINDAKİ UYUGUNLUĞUN ARAMA YÖNTEMİ: SESLERİ AÇISINDAN BİRBİRLERİNE YAKIN OLAN VE AYNI ZAMANDA ANLAMLARI AÇISINDAN BİRBİRLERİNE YAKIN OLAN KELİMELERİ BULUYORUZ.

 

Söz konusu baskı, yazarı tarafından 2013 yılında yenilenmiş bir versiyon. Önceki baskılarından göz çarpıcı derecede farklıdır. Mesela, renkli olması gerekten resimler gerçekten renklidir (önceki versiyonlarda beyaz-siyah şekilde basılmıştı). Ellerinizdeki kitap, adı "Kronoloji" olan yedi ciltten ibaret baskının 7. cildinin 2. kitabıdır (yedi ciltten her cildi 2-3 kitaptan ibaret, yani toplam olarak 14 kitap var). Yedi ciltten son kitabıdır.

1. Cilt. SAYILAR YALANA KARŞI. - A.T.Fomenko.

2. Cilt. Kitap 1. ANTİK ÇAĞ ORTA ÇAĞDIR. - A.T.Fomenko. Kitap 2. BİZ TARİHLERİ DEĞİŞTİRİNCE HER ŞEY DEĞİŞİYOR. - A.T.Fomenko.

3. Cilt. Kitap 1. YILDIZLAR BİLDİRİYOR. - V.V.Kalaşnikov, G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. ESKİ İNSANLARIN GÖK TAKVİMİ. - V.V.Kalaşnikov, G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

4. Cilt. Kitap 1. RUS’UN YENİ KRONOLOJİSİ. - V.V.Kalaşnikov, G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. RUS TARİHİNİN SIRI. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

5. Cilt. Kitap 1. İMPARATORLUK. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. ÇARLIĞIN ZİRVESİ. -

6. Cilt. Kitap 1. KUTSAL KİTAP RUS’U. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. RUS-ORDA AMERİKA’YI KEŞFEDİYOR. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

Kitap 3. DÜNYANIN YEDİ HARİKASI. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.

7. Cilt. Kitap 1. BATI MİTİ. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko. Kitap 2. “ESKİ” LATİNCENİN RUS KÖKENLERİ. - G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko, T.N.Fomenko.

 

Söz konusu kitap, kronoloji üzerindeki yaptığımız araştırmalarda çok özel bir yer almaktadır.  Kronolojinin bağımsız bir kanıtı olarak ele alınması olamaz. Ama biz aynı zamanda matematiksel ve astronomik yöntemlerin yardımı ile gerçek kronolojinin temelini yeniden yaptıktan sonra dillerin ve yazı sisteminin gelişiminin yeni açıdan incelenmesi çok enteresan olur.

Vardığımız sonuçlara göre XIII.-XVI. yüzyıllarına ait (yani birkaç yüzyıl içinde) Büyük = "Moğol" İmparatorluğu’nun temel dilleri Türkçe ve Slavca idi. İmparatorluğu’nun devlet dili büyük ihtimalle Slavca idi. Ancak

Reform Hareketinin XIII.-XVI. yüzyıllarına ait

isyankar döneminde İmparatorluk parçalandıktan sonra iktidarı ele alan reformcular, İmparatorluğunun metropolinden (Rus-Orda’dan) sadece politika açısından değil dil ve kultür açısından ayrılmaları için ayrılan parçalarında aktif bir şekilde yeni dilleri oluşturmaya başlamışlardı. Tam bu amacın gerçekleştirilmesi için yeni yöneticiler, özel görevlileri bulmuşlardı. Bu insanlara "yeni dilleri yaratmak" görevi verilmişti.

Sonuçta "dil bilimi" ortaya çıkmıştı.

Uygulamalı (ve isyankar reformcular için önemli olan) amaçla uydurulmuştu. Söz konusu amaç ise, yeni oluşmuş ve metropoliden yeni ayrılmış olan devletlerde yeni dillerin yaratılması idi. Ama acele ile yaratılan dillerin ("Eski" Latincenin, "Eski" Yunancanın, Fransızcanın, İngilizcenin, Almancanın, İspanyolcanın, İtalyancanın vb.) temellerinde geniş anlamında Slav dili bulunuyordu. Çünkü reformcuların başka malzemeleri yoktu. Dolayısıyla isteklerinin yanısıra bütün uydurdukları yeni dillerin ve lisanların içinde derin bir "Slav izinin" olması gerekiyordu. Söz konusu kitapta bunun çok sayıda kanıtları toplanmıştı. Günümüze sağlam ulaşmaları mükemmeldir. Önceki zamanlarda söz konusu izler ya dikkate alınmamıştı ya da  dikkate alınıp gizli tutulmuştu. Çünkü XIII.-XX. yüzyıllarının dönemindeki insanlar  hatalı Skaliger kronolojisini kullanmaya alışmışlardı. Söz konusu krolonojide "Eski" Latincenin Slav dilinden kökenli olduğu fikrinin ortaya çıkması bile imkansız idi. Yeni kronoloji bu tabuyu kaldırmıştı.

Önemli bir keyfiyetin ortaya çıktığını hatırlatalım. "Sayılar yalana karşı" kitabında ayrıntılı bir şekilde söylediğimiz gibi eski metinlerin çoğu sadece ünsüz harflerin yardımı ile yazılmıştı. Mesela Kutsal Kitap konusunda şunu biliyoruz: yazılı İbranice’nin başlangıçta ne ünlü harfleri ne de yerine koyulacak işaretleri vardı. Eski Ahit’in kitapları önce sadece ünsüz harflerin yardımı ile yazılmıştı" [765], s.155.

Bu durum çok klasik bir durumdur. Mesela Eski Slavca metni de,  ünsüz harflerin zinciridir. Söz konusu metinde bazen "ses işaretleri" da bile yoktu, kelimeler birbirleriden ayrılmamıştı.

Galiba yazı malzemelerinin az miktarda bulunması ve pahalı olması eski zamanlarda yaşayan yızıcıların yazı malzemelerini, kağıtları yazıyorken ünlü harfleri kaldırarak boşa harcamamalarına yol açmıştı.

"Gerçi şimdi bir İbrani Kutsal Kitabı’na ya da el yazmasına bakarsak ünlü harflerin anlamına gelen ... noktalar ile ve diğer işaretler ile dolu ünsüz harflerden oluşan temeli buluruz. Ama Eski İbrani Kutsal Kitabı’nda söz konusu işaretler yer almamıştı. Kitapları ünsüz harflere dayanarak okuyorlardı, ve metinleri yapabildikleri kadar, fikirlerine dayanarak anlamın ve ağızdan ağıza gelen bilgilerin gerektirdiği ünlü harflerle doldurmuşlardı." [765], s.155.

Mesela KRV harflerinin kombinasyonu çok farklı anlamlara gelebilir. Aralarında krov’ (Rus.)(yani kan), krivoy (eğri), krov (dam), korova (inek), karavay (büyük börek) vs. gibi sözcükler vardır. RK harflerinin kombinasyonunun, reka (nehir), ruka (kol), rok (kader) vs. gibi sözcüklerin anlamına gelmesi mümkündür. Yani ses işaretlerinin eski dillerdeki çeşitleri son derece yüksek olabilir. Ünsüz harflerin birçok kombinasyonuna onca farklı ses işaretleri kombinasyonlarının uyması mümkündür [765].

Genesius, "Bunun gibi yazma yönteminin ne kadar geride kaldığını anlamamız çok kolaydır" diye yazıyordu, [765]’e göre alıntı.

Yaptığımız araştırmada asıl dikkatı ta ünsüz harflerden oluşan temele çekiyoruz, çünkü bugünlerde kabul edilen ses işaretleri (temelin "renkleri", "boyaması") daha yeni dömeme aittir. Sözlüğümüzü okuyorken ilk sırada kelimedeki ünsüz harflerden oluşan temele = iskelete dikkat ediniz. Sözlük, aynı temelin değişik, çeşitli ses işaretlerinin (temelin "renkleri", "boyaması") bir dil başka dile dönüştürüldüğünde tipik bir olay olduğunu parlak bir şekilde gösteriyor. Mesela TOLKOVAT’ (çevirmek, açıklamak) Rus kelimesini ele alalım. TOLKUYU (çeviriyorum, açıklıyorum). Bu kelime  aşağıdaki "yabancı" kelimelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu: TALK (İng. konuşmak), TALA İsveç dili, konuşmak), TOLK (İsveç dili, tercüman), TULKİ (Fince, tercüman). TLK harflerinden oluşan temel zaten değişmez kalmış, ünlü harfleri ise "yüzüyor", yani büyük derece değişiyor.

XVI.-XVII. yüzyıllarının döneminde yaşayan reformcular-"dilbilimciler" hangi yöntemleri kullanmışlardı? Yeni Kronoloji’nin sonuçlarına dayanarak birkaç tane söz konusu yöntem bulabildik.

Oldukça basıt olduğu ortaya çıktı. Bazıları sıralayalım. Slav kelimelerinin çarpıtmalarının somut örnekleri aşağıda bulabilirsiniz, Sözlüğümüze bkz.

# Eski zamanlarda bazı Slav harflerinin yazılması sabit değilmiş, ayrıca satırdaki durumları bile tespit edilmemişti. Mesela, aynı harfin (mesela Slav Ш (Ş) harfi) yazılması çok değişiyordu. Yani Slav Ш (Ş) harfi yana konduğunda Slav E (Ye) ya da Э (E)   harfi çıkıyordu, ters konduğunda ise М=m harfine ya da T harfine benzer bir şey çıkıyordu. Bunun gibi çok örnek verilebilir. İmparatorluğun farkı coğrafi alanlarında aynı Slav harflerinin değişik yazma yöntemleri yer alırdı. Ama o eski zamanlarda harflerin okunması konusunda büyük ihtimalle zorluklar ortaya çıkmamıstı, çünkü İmparatorluğun nufüsü Slavca (az çok) konuşmayı biliyordu. Dolayısıyla aynı harfin çeşitli versiyonlarının var olması, insanların hem birbirlerini hem de han fermanlarını ve devlet kararnameleri gibi yazılı metinleri anlamalarına engel olmamıştı.

Reformcular-"dilbilimciler", söz konusu çeşitli harf yazma yöntemlerinin çoğu kaydetmişti, ondan sonra hileli olarak onların güya Slav harfleri ile hiç alakası olmadığını, sabit ve "çok eski" olduğunu ilan etmişti. Slav temelinden hiç bir zaman konuşulması, onun unutulması "emredilmişti".  Eski metinlerin Slavca okuma geleneği, önemli derecede bozulmuştu. Reformculuk okullarında yepyeni sisteme göre eğitim gören gençlerin  sonraki neslinin eski okuma kuralları ile ilgili hiç bir şey bilmemesi belli. Söz konusu gençlerin annababları vefat ederken eski dil geleneğini bilenler giderek kaybolur olmuştu. Dolayısıyla gençler öabuk bir şekilde yeniden öğretilmişti. Onların çocukları ise zaten yeni okuma kurallarını öğrenerek büyüyorlardı. Birçok eski metin anlaşılmaz olunca unutulmuştu. Mesela meşhur Etrüsk yazıları söz konusu metinler arasında. Bunun gibi "ilerici reformun" gerçekleştirilmesi için çok vakit gerekmez. Yalnız bir-iki nesil.

   # Reformcuların "diğer yaptıkları" Fransız dilinin örneği çok iyi gösteriyor. Halkın bazı harfleri ve kombinasyonları seslendirmemesini (sesle hiç okumamasını) emretmişlerdi. Bunun çağdaş örneği şudur: Peugeot (yani Peugeot) yerine "Pejo" okunması lazımdı. Bunun sonucunda seslendirilmiş olan metin eski orijinalinden büyük derece farklı olmuştu. (3315 ). Bu arada A.T.Fomenko ve A.T.Fomenko’nun Fransa gezileri sırasında (mesela İspanya sınırındaki) bazı köylerin sakinlerinin eski usülle (daha çok evde) tüm yazılmış olan harflerini okuduklarını öğrenmişlerdi. Ama devlet dairelerine geldiklerinde ya da resmi belgeleri doldurduklarında "bugün olması getektiği gibi" diyerek bazı harflerin sesini ya kaldırır ya da çarpıtırlardı.

Bunun gibi XVI.-XVII. yüzyıllarınki ilerici usül elbette etkileyici idi, çünkü sonuçta  birçok eski kelimede yer alan eski Slav  sesleri unutulur olmuştu.

# Daha önce kelimelerin iki okuma uslü vardı: soldan sağa (çağdaş Avrupa’lıların okuduklari gibi) ve sağdan sola (mesela Arapların ve Yahudilerin okudukları gibi). Reformcular bunu aktif kullanmışlardı. Kelimelerin okuma yönünü sıksık değiştirmişlerdi. Sonuçta eski Slav kelimeleri hemen hemen tanınmaz bir hale gelmişti. "Yeni dillerin yaratıcılarının" istedikleri tam bu idi.

# Rus adetlerine göre (öne doğru) olumlu kafa sallama hareketi, kabul, olumlu cevap anlamına gelmişti ve hala aynı anlama geliyor, sola sağa doğru kafa sallama hareketi ise inkar, olumsuz cevap anlamına geliyor. Reformculuk Hareketi döneminde Bulgaristan’ın alanında bu baş hareketleri  yer değişmişti. Yani Bulgaristan’da bugünlerde olumlu kafa sallama hareketi, inkar, olumsuz cevap anlamına geliyor, sola sağa doğru kafa sallama hareketi ise kabul, olumlu cevap anlamına geliyor.

# Söz konusu kitaba "Paralelliklerin Kısaca Sözlüğü" denilebilir. Bu kitap uzun zaman boyunca, yani birkaç yıl yazılmıştı. Bizim Sözlüğümüzün 2001-2011 yıllarınki çalışma sonucunda ortaya çıkan elinizdeki baskısı, daha eski versiyonlarına göre esaslı olarak genişletilmiş ve ilk sırada SLAV DİLİNİN  LATİNCE VE YUNANCA İLE bulduğumuz yeni ve sayısı oldukça çok olan paralellikleri sayesinde kalite açısından yeni düzeye çıkmıştı.

Şimdi Sözlüğümüz yaklaşık 3520 kelime içermektedir.  Kitabın yapısı şöyledir.  Yaklaşık 3030 Rus kelimesi içeren İLK ve asıl parçası, fikrimize göre oldukça güvenilir UYUGUNLUKLARDAN oluşmaktadır.

Sözlüğümüzün İKİNCİ ve daha kısa parçası, 490 kelimeden oluşmaktadır. Bu kelimeler ile bulduğumuz paralellikler daha az güvenilir. Ama bunları da sonra araştırılacak malzeme olarak Sözlüğün içine aldık.

Bu arada en az 3520 Rus kelimesinden,  3400 denilen Latince "anlam bağının", yaklaşık 2750 İngilizce "anlam bağının", yaklaşık 1120 Almanca "anlam bağının" ve yaklaşık 1050 Yunanca "anlam bağının" ortaya çıktığı bulunmuştu. Burada "anlam bağının" sayısını belirttiğimizi, üstelik her "anlam bağının" içinde çok sayıda ayrı ayrı kelimenin olduğunu vurgulayalım. Tabii ki bugün birçok Batı Avrupa dillerinin temeli olduğu düşünülen Latinceye asıl dikkatimizi vermiştik. Sözlüğümüzün içinde bugün yabancı (Latin, İngiliz vs.) olduğu düşünülen toplam olarak 20300 kelime vardır.

 Demek ki Orta Çağ döneminde 3520 Slav kelimesinden  toplam olarak 20300 "yabancı" kelime ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla gördüğümüz gibi her Slav "baba"-kelimesinden ortalama ALTIŞAR "yabancı" "çocuk"-kelime ortaya çıkmıştı (20300 : 3520 = 5.77). Söylenmesi gereken şey da budur. 2011 yılının Kasım ayında sözlüğümüzdeki kelime sayısı, 3520 tane idi. Ancak Sözlüğümüze sıksık, devamlı bir şekilde yeni kelimeleri eklemiştik. Dolayısıyla bugünkü kelimeler miktarı 3520’den  çok daha fazladır. İnsanların Orta Çağ döneminde sözlüğümüzdeki üç bin beş yüz temel Slav kelimesinin iyi bir iletişim kurmaları için gayet yeter olduğunu vurgulayalım. İletişimin temeli idi. Bir de büyük sayıda Slav kökeni var. Ayrıca daha bulunmadığımız paralelliklerin sayısının yüksek olduğunu söyleyelim.

# Paralelliklerin Sözlüğünün temeli olarak önerdiğimiz karşılaştırma yöntemi, oldukça basıt, ancak büyük ihtimalle yenidir. BİRBİRLERİNE ANLAM VE SES AÇISINDAN YAKIN OLAN, YANİ YAKIN "ÜNSÜZ HARFLERDEN" İBARET TEMELLERİNE SAHİP OLAN kelimeleri arıyorduk. Koşullu olarak bu yönteme "anlamlı denkleme yöntemi" adını koymuştuk. Fikrimizi açıklayalım. (3394)

Birincisi, Rusça-Latince sözlüğünü sırayla araştırıyorken [666:1], Slavca kelimelerini ve AYNI ANLAMA GELEN, yani ANLAMLARI AYNI OLAN, sözlükte uygun olan Rus kelimesinin çevirileri olarak işaret edilen Latince kelimelerini arıyorduk. Bu demek ki birbirleri ile uyuşan Slav kelimelerinin ve Latince kelimelerinin ANLAMLARININ AYNI OLMASI GEREKİYOR, yani AYNI ANLAMA GELMELİ, ayrıca SESLERİ (ünsüz harflerden oluşan temelleri) BENZER OLMALI.

Sonra aynı şekilde de Latince-Rusça Sözlüğünü de araştırdık [237]. Yani Latince kelimelerini teker teker adım adım inceliyorken aralarındaki uygunluklarını, yani ANLAMLARININ VE SESLERİNİN YAKINLIĞINI bulmaya çalışarak Rusçaya çevirileri araştırdık.

İkincisi: AYNI ANLAMINA GELEN HEM DE SESLERİ BİRBİRLERİNE YAKIN OLAN eş anlamlı kelimeleri (yani hem Rus ve Latin kelimeleri hem de Latin ve Rus kelimelerini) bulup yazma şekillerini yani kullanılmış harflerini, grafiklerini ve seslerini  özenle karşılaştırdık. Slav kelimelerini Latin kelimelerine Sonuçta bir zaman dönüştüren dilbilimsel geçişleri ortaya çıkardık. Bu arada hangi seslerin hangi seslere geçtiği, hangi harflerin "ters çevrildiği", hangi harflerin birbirlerini "ikizlediği" vs. belli olmuştu. Sonuçta hangi Slav kelimesinin hangi Latin kelimesine geçtiğini anlamayı sıksık başardık. 

Başka bir deyişle anlamları açışından iki kelime, yani Rus kelimesi ile ona (anlamı açısından) uygun olan Latin kelimesini  eşleştirerek "anlamlı denkleme" gibi bir şeyi ele alıyoruz. Söz konusu "anlamlı denkleme", geçmişte hangi ses ve harf geçişlerinin yer aldığını tam olarak açıklığa kavuşturuyor. Önerdiğimiz anlamlı denkleme yöntemi, çok çağdaş dillerin XIV.-XVI. yüzyıllarının dönemide Slav  temelinden kaynaklaması üzerinde sonraki araştırmalar sırasında faydalı olabilir.

# Araştırmacılar, bazı paralellikleri daha önce bulmuşlardı, ama hatalı olan Skaliger kronolojisi  söz konusu paralelliklerin değerlendirilmesi ve bizim yaptığımız gibi çalışmaların tüm hacimde  yapılmasını engellemişti. Çünkü bunun gibi karşılaştırma yöntemine hemen hemen yasak koymuştu.

Bizim kitaplarımızın okurları ve  chronologia.org web sitemizin katılımcıları, bize bazı ilginç paralellikleri göstermişlerdi. Hepsine yürekten şükranlarımızı sunuyoruz.

# Önemli bir yorum yapalım. Gösterdiğimiz bazı uygunlukların ilk bakışta çok şaşırtıcı gelmesi mümkündür. Ama bunların, anlamları açısından benzer kelimelerden ibaret tam bir grubu temsil eden bir ortak "kitlesel" paralelliğin özel olayları olduğu sıksık ortaya çıkıyor.  Bu yüzden Sözlüğümüzü acele etmeden, bağlamdan alınmış olan ayrı ayrı örnekleri değerlendirmeyip yakın kelimelerin tüm grubunu, tüm "anlam bağını", okumanızı tavsiye ediyoruz.

Asıl dikkatimizi Slav-Latin paralelliklerine vermiştik. LATİN KÖKENLERİNİN  BİRÇOK AVRUPA DİLİNDE YER ALDIĞI iyi bilinmektedir. DOLAYISIYLA "KLASİK" LATİNCENİN SLAV TEMELİNDEN ÇIKTIĞINI TESPİT ETTİKTEN SONRA OTOMATİK OLARAK DİĞER BATI AVRUPA DILLERİNİN DE SLAV KÖKENLERİ OLDUĞUNU İSPAT EDİLMİŞ OLUYORUZ.

Okurlarımız için Sözlüğümüzün elektronik versiyonu faydalı olabilir, çünkü onun içinde yabancı kelimelerin arayışı kolaylaştırılmıştır. Mesele şudur ki Sözlüğümüzü Rus alfabetine göre düzenledik. Ancak bazen bir yabancı sözü hızlı bulmak lazım olabilir.  O zaman otomatik bilgisayar arayışının kullanılması çok uygun olabilir. Söz konusu Sözlüğün ön sürümünün  Elektronik versiyonundan da faydalanılabilir. Elektronik versiyon chronologia.org  web sayfamızda yer almaktadır. Sözlüğün bu ön sürümü, 2005 yılında Moskova RİMİS baskı evinde A.T.Fomenko, G.V.Nosovskiy, T.N.Fomenko’nun yazdıkları Ek olarak yayımlanmış olan "Yapılandırma" adlı kitabımızın içinde yer almaktadır. Söz konusu kitabın metni yukarıda konuştuğumuz web sitesinde bulunmaktadır.

# Girdiğimiz "anlam bağı" deyiminin çok faydalı olduğu ortaya çıkmıştı. Birkaç dilin "birbirlerine yakın kelimelerininin" karşılaştırılması başarılınca birçok paralellik çok daha açık ve belli görünmeye başlıyor.

Öğrenebildiğimiz gibi bugünlerde "Eski" Latinceden ve "Eski" Yunancadan alınmış olduğu düşünülen birçok Rus kelimesinin gerçekten Slav kökenleri vardır. Ama söz konusu Slav kökenleri zamanla unutulur olmuştu. Bizim okurumuz, bütün bunları Sözlükten daha ayrıntılı öğrenebilir. Şimdi örnekleri sıralayalım. Çoğunun şaşırtıcı gelmesi mümkündür.

Ancak söz konusu önsözü fazla yüklemememk için kelimelerin Slav "annebababalarını" hemen söylemeyelim. Kitabımızı okuyacağınız zaman bütün bu kelimelere geniş "anlam bağlarına" dalmış bir şekilde rastlayayıp kökenlerinin Slav olduğuna inanacaksınız. Sıralanmış olan kelimelerin hızlı arayışı için Sözlüğümüzün elektronik versiyonundan faydalanabilirsiniz.  

Sözlüğümüzün ön versiyonunun chronologia.org web sitemizde, "Yapılandırma" adlı kitabımıza ek olarak yer aldığını tekrarlayalım.

Aşağıda sıralanmış olan birçok durumda çoğu "yabancı" kelimelerin Slav kökenli olduğu belli, ortada hiç olmadığını söylemeliyiz. Ancak biz Slav "annebabalarından" ortaya çıkan "yabancı" kelimelerin tüm büyük "anlam bağlarını"  birleştirmeyi başardıktan sonra belli olmuştu. Eski Slav kelimesi, Batı dillere geçtikten sonra biraz değişmişti, sonra ise Rus’a güya yabancı kökenli bir kelime olarak "geri dönerdi". Bu yolda (illeriye yoksa geriye doğru) ortaya çıkan çarpıtmalar, Slav orijinalinin hemen tanınmasını (ortaya çıkartılmasını) engellemektedir. Ama "kelimenin yolu" her şeye rağmen yeniden bulununca bütün resim açık oluyor. İşte tam bu yüzden kelimenin yer aldığı bütün "anlam bağını" öğrenmek lazımdır.

Aynı zamanda aşağıda yer alan "yabancı" kelimelerden bazıları, bugün tümüyle Rus kökenli kelimeler olarak algılanmaktadır. Biz onlara alışmıştık. Ancak sözlüklere bakarsanız dilbilimcilerin, söz konusu kelimelerin kökenlerinin "çok" eski Latinceden ya da Yunancadan kaynaklandığını sıksık ve inatçı bir şekilde ikna ettiklerini şaşırıp görürsünüz. Şimdi anlamış olduğumuz gibi söz konusu yanlış Skaliger kronolisine dayandıkları için  birçok durumda hata yapmışlar.

Nihayet aşağıda, Rus dilinde yer alan güya "yabancı" kökenli meşhur kelimelerin örneklerini verelim.

A) аборт (kürtaj), абстракция (abstraksyon), авантюра (macera), автор (yazar), агрессия (saldırganlık), администратор (yönetici), Адриатический (Adriyatik), академия (akademi), аквариум (akvaryum) vs.

Б) база (depo, temel), базис (temel), бал (balo), балет (bale), баллон (balon), бант (fiyonk), баптизм (Baptistler), баптист (Baptist), барбекю (mangal), барометр (barometre) , барьер (sınır), Библия (Kutsal Kitap) vs.

B) вакансия (açık iş pozisyonu), вакуум (vakum), вальс (vals), вектор (vektör), вентилятор(ventilatör), вилла (villa), вояж (yolculuk) vs.

Г) гараж (garaj), гардероб (gardırop), гармония (uyum), гармоничный( uyumlu), гвардия, (muhafız birliği), генеалогия (soy bilimi), гениталии (cinsel organlar), геометрия (geometri), гидродинамика (hidrodinamik), гимнастика (jimnastik) vs.

Д) дайджест (sindirim), дантист (dişçi), дегустация (tatma), делегат (delege), делегация (delegasyon), деликатес (lezzetli yemekler), деликатность (kibarlık), демиург (demiurgos), vs.

Ж) желе (jöle), жюри (jüri) vs.

З) зал (hall), здание (bina), зодчий (usta).

И) идентичный (özdeş), идеология (ideoloji), икона (ikon), иконография (ikonografi), иллюзия (yanılsama), иллюстрация (illüstrasyon), император (imparator), империя (imparatorluk) vs.

K) калькулятор (hesap makinesi), кандидат (aday), кардиология (kardiyoloji), капитальный (temel, büyük), карета (at arabası), карцер (ceza hücresi) vs.

Л) лампа (lamba), лампада (mum lambası), ларинголог (larengotom), легальный (yasal), легитимный (meşru), лексика (sözlük), лектор (konuşmacı), лекция (ders) vs.

M) максимум (maksimum), манипулировать (manipüle etmek), манипулятор (manipülatör), мания (mani), мастурбация (mastürbasyon), мастурбация (matematik), медик (doktor), мегаполис (megalopolis), медицина (tıp), мемуары (anılar) vs.

H) навигация (navigasyon), натура (tabiat), натуральный (natürel), нация (millet), некроз (nekroz), нерв (sinir), нигилизм (nihilism), нимб (hale), ноль (sıfır) vs.

О) облигация (tahvil), обсерватория (gözlemevi),

Обструкция (engel), göz cihazı (окуляр), окулист (okülist (doktor)), оккультизм (okültizm), оккультный (okült) vs.

П) пакт (pakt), парад (geçit töreni), паразит (parazit), парашют (paraşüt), пари' (tartışma), parfümeri (парфюмерия), пассивный (pasif), пассионарность (passionarlık), паспорт (pasaport), пасха (Paskalya), патриот (vatansever), пауза (ara), пацифист (pasifist).

Р) ратификация (договора) (anlaşmanın onaylanması), ратуша (belediye binası), рацион (diyet), рациональный (rasyonel), революция (devrim), редис (turp), резекция (хирург.), (rezeksiyon, cerrahi), резюме (özet, özgeçmiş) vs.

C) салат (salata), салют (havai fişek), сальто (takla), санаторий (sanatoryum), Sanskritçe (санскрит), саркофаг (lahit), сателлит (uydu), сатира (hiciv), сатисфакция (memnuniyet), сахар (şeker).

T) такси (taksi), такт (то есть ритмично) (ritm), тарелка (tabak), Тартар (Tartar), театр (tiyatro), текстура (tekstür), телескоп (teleskop), темп (tempo) vs.

У) узурпация (gaspetme), урбанизм (şehircilik), урна (sandık, çöp kutusu), уролог (ürolog (doktor)), утилизация (geri dönüşüm) vs.

Ф) фабрика (fabrika), файл (dosya), фаланга (falanks), фаллос (penis), фальсификация (sahtecilik), фальшь (sahte), фамильярность (laubalilik), фанатик (fanatik), (bağnazlık, fanatizm), фараон (Firavun), фармакология (farmakoloji) vs.

Х) харизма (karizma), хартия (как документ и как бумага) (bildirge), хиромантия (el falı), холл (salon), хроника (tarih).

Ц) ценз (şart), цензура (sansür), центр (merkez), "цивильный" (костюм, например) ("sivil", modern, örneğin modern bir erkek takımı), циркуляция (dolaşım), цитадель (hisar, kale), цитата (alıntı), цитировать (alıntı yapmak).

Ш) шампанское (şampanya), ширма (perde), шкала (ölçek), школа (okul), шрифт (yazı tipi), штамп (штемпель) (damga), штандарт (sancak) vs.

Э) эдикт (ferman), экзальтация (coşkunluk), экскременты (dışkı), эксперимент (denemeler), эксперт (uzman, bilirkişi), экспорт (ihracat), экспроприация (kamulaştırma), экстаз (vecd, ekstaz) vs.

Ю) mizah (юмор), юрист (hukukçu), юридический (hukuksal), юстиция (adalet) vs.

Falan filan...

# Sanskritçeden biraz konuşalım. "Kazaklar-Aryanlar: Rus’tan Hindistan’a" kitabımıza, tarafımızdan oluşturulmuş olan, Rusça ile Sanskritçe arasındaki göz çarpıcı paralellikleri birleştiren sözlüğü ekledik (aynı zamanda chronologia.org web sayfamıza bkz.). Elinizdeki kitapta bulunan sözlüğün içine diğer yazarların araştırmalarına atıfları ekledik. Rusça ile Sanskritçe arasında yakın bir bağlantının yer aldığının daha XIX. yüzyılından itibaren bilinir bir gerçek olduğunu söylemeliyiz. Aynı zamanda bu şaşırtıcı yakınlıkan bugünlerde yüksek sesle konuşmazlar. Bu olgunun güya "pek özel bir anlamı yokmuş" gibi yapıyorlar. Güya Sanskritçe Slavlar tarihi sahneye çıkmadan çok çok önce kullanılmışmış. Dolayısıyla tarihçiler, "en eskisi olan" Sanskritçenin Hint-Avrupa dil ailesinin temelinde olduğunu fiilen kabul ederek aynı zamanda Sanskritçenin Eski Slavca ile uygulamalı eşliğinden konuşmaktan kaçıyorlar. Çünkü bundan, Slavcanın birçok "eski" ve çağdaş dilin temelinde bulunduğu kaynaklanıyor. Tarihçiler ise buna hayatta izin veremezler.

Dolayısıyla Eski Slavca diline fiilen "Sanskritçe baba" diyerek hileli olarak bir karışmayı (değişimi) gerçekleştirdiler.

# Meydana getirdiğimiz paralelliklerin "matematiksel düşünceler" olmadığını tekrarlayalım. Bunun gibi paralellikler bazen çok belirsiz, dolayısıyla gerçek olduğunda israr etmiyoyoruz. Mesele şudur ki eski kelimelerin ve deyimlerin anlamının, dilden dile geçerken giderek daha belirsiz olması mümkündü, bu da araştırmamızı zorlaştırıyor.