G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko., T.N.Fomenko.
“ESKİ” LATİNCENİN RUS KÖKENLERİ.
Büyük İmparatorluğunun dilleri ve yazı sistemi.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 7. cildi, 2. Kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon).
ESKİ LATİNCENİN RUS KÖKENLERİ

““ESKİ” LATİNCENİN RUS KÖKENLERİ” kitabına ait ÖZET.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.

 

Çeşitli diller arasındaki uygunlukların arama yöntemi. Ses ve aynı zamanda anlam açısından birbirlerine yakın olan kelimeleri buluyoruz.

 

1. GİRİŞ. Yakın anlamı ve yakın sesi buluyoruz.

2. Sözlük: dil ağacının Rus kökenleri. Temel parça.

2.1.Akrabalık ilişkileri.

2.2. Sayılar.

2.3. Zamirler ve edatlar.

2.4. Genel parça (Rus alfabesi).

А(a)   Б(be)   В(ve)   Г(ge)     Д(de)   Е(ye)     Ж(je)     З(ze)   И(i)     К(ke)      Л (le)  М(be)    Н(ne)      О (o)   П(pe)    Р(re)      С(se)   Т(te)    У(u)       Ф(fe)   Х(he)    Ц(tse)     Ч(çe)   Ш(şe)    Щ(tşe)     Э (e)   Ю(yu)     Я(ya)   

3. Sözlük: dil ağacının Rus kökenleri. Daha az güvenilir parallelikler.

3.1.Akrabalık ilişkileri.

3.2. Sayılar.

3.3. Zamirler ve edatlar.

3.4. Genel parça (Rus alfabesi).

А(a)   Б(be)   В(ve)   Г(ge)     Д(de)   Е(ye)     Ж(je)     З(ze)   И(i)     К(ke)      Л (le)  М(be)    Н(ne)      О (o)   П(pe)    Р(re)      С(se)   Т(te)    У(u)       Ф(fe)   Х(he)    Ц(tse)     Ч(çe)   Ш(şe)    Щ(tşe)     Э (e)   Ю(yu)     Я(ya)   (2526)

4. Mecazi anlamda kullanılan Latince kelimeleri ve deyimleri, Rus kökenlidir.

5. Geliştirilmesi ilginç olacak gözlemler.

6. Ünsüz harflerin, daha sık rastladığımız geçişleri tablosu.

7. N.M.Karamzin’in gösterdiği dilbilimsel paralellikler, "Eski" Latincenin ve Yunancanın Slav dilinden çıktığı konusundaki sonucumuz ile uyuşmaktadır.

8. Birkaç ilave.

9. Rusya Bilimler Akademisi Başkanı Amiral A.S.Şişkov: bizim dilimiz, diğer lisanların babasıdır.

10. Yeni Kronolojinin eski sanatta oldukça büyük bir izi olduğu ortaya çıkıyor.

 

KAYNAKÇA.

YAZARLAR HAKKINDA.

SONSÖZ

RESIMLERE ALTYAZILAR.