Anatoliy T. Fomenko
ANTİKÇAĞ ORTA ÇAĞ'DIR

Suretlerin tespit edilme yöntemleri. “Eski” ve Orta Çağ hanedanlarının özdeşleşmesi.
M.S. XIII. yüzyıldaki Truva Savaşı. Yunan-Roma tarihinde kronolojik oynamalar. XII. yüzyıldaki İncil olaylarının XI. yüzyılın tarihine yansıması.

BÖLÜM 4.
BATI KİLİSESİ’NDE “PAPA GREGORİUS HİLDEBRAND’IN” XI. YÜZYILDA UYGULADIĞI ÜNLÜ REFORM, XII. YÜZYILDA YAŞAYAN İMPARATOR ANDRONİKOS-MESİH’İN REFORMLARININ YANSIMASIDIR

3. GÜYA X. YÜZYILDAKİ ROMALI JOHN CRESCENTIUS, İNCİL’DEKİ XII. YÜZYILDAN VAFTİZCİ YAHYA’NIN YANSIMASIDIR

“Slavların Kralı” kitabında gösterdiğimiz gibi, Vaftizci Yahya XII. yüzyılda yaşamıştır. Bu bölümde, onun I. ve X. yüzyıllardaki iki hayalet yansıması arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz.

Güya I. yüzyıldaki İkinci Roma İmparatorluğu'nun başlangıcı, İsa Mesih tarafından yürütülen büyük dinî reform hakkındaki detaylı hikâyeyi içerir. Reform, onun öncülü olan Vaftizci Yahya tarafından kısmen başlatılmıştır. İncillerde bundan bahsedilmektedir. “Sayılar Yalana Karşı” kitabında, 6. bölümde gösterildiği gibi, bu olayların daha büyük kısmı M.S. X– XIII. yüzyıllardaki Roma İmparatorluğu çağında, yaklaşık XII. yüzyılda meydana gelmiştir. Ayrıca, bu olaylar Yeni Roma’da, yani İstanbul Boğazı’ndaki Çar-Grad’da gerçekleşmişti. İkinci İmparatorluğun X-XIII. yüzyıllardaki imparatorluğu kaplaması, yaklaşık 1053 yıllık kronolojik oynamanın sonucudur. Bu, kolaylık sağlamak amacıyla, P = T + 1053 “formülü” biçiminde yazılabilir. Burada T, M.Ö. yıllardaki olayın Skaliger tarihini; P ise bu olayın bizim teorimizde önerilen “yeni” tarihini ifade etmektedir. İşte, örneğin T, 0’a eşitse (yani Milattan sonraki dönemin başlangıcı, sıfır yılı), yeni “P” tarihi, 1053’e eşit olur. Diğer bir deyişle, “Sayılar Yalana Karşı” kitabının, bölüm 6, sonuçlarından, “M.S. dönemin başlangıcının” (çağdaş kronolojiye göre) 1053 yılı olduğunu iddia eden bir Orta Çağ geleneğinin var olduğu anlaşılıyor.

Böylece, Orta Çağ tarihçileri Mesih’in yaşamını XI. yüzyılla tarihleyerek yüz yıllık hata yaptılar. “M.S. dönemin gerçek başlangıcı” Hz. İsa’nın 1152 yılı ile tarihlenen doğumu oldu.

Kronolojik P = T + 1053 oynamasının etkileri benim tarafından bin yıllık Roma tarihi boyunca takip edildi. Bu paralellik üzerinde “yukarı” hareket edersek nihayet, “M.S. dönemin başlangıcına” varıyoruz. Burada ne görüyoruz? Cevap, aşağıda gösterilen biyografik yapıştırmalar ve özdeşleştirmelerde verilmiştir. Tablomuzun “a” noktalarında F. Gregorovius’un kitabına [196], cilt 3, sık sık atıfta bulunacağız.

Paralelliği tarif ederken okuyucumuza bu paralelliğin “Orta Çağ kısmını” daha detaylı bir şekilde bildireceğiz. Çünkü İncillerin içindekiler iyi bilinirken Orta Çağ versiyonu tam tersine herkesçe bilinen bir şey değildir. Bulduğum paralellik açısından, Orta Çağ versiyonu, İncil olaylarının bir başka versiyonu olarak önem taşımaktadır. Ayrıca, Johannes Crescentius ve Hildebrand ile ilişkili olayların İtalyan Roması’nda geçtiğinin kabul edildiği unutulmamalıdır. Büyük bir ihtimalle, bu doğru değildir. İncil olayları “Çar-Grad’da” (Konstantinopolis), Boğaziçi’ndeydi ve ancak sonra, yeni başkentin, yani Yeni Roma’nın, XIV. yüzyılın sonunda kurulduğu dönemde İtalya’ya (kâğıt üzerinde) çekildi. Bu genç şehre “eski tarih” yazmaya hemen başlamışlardır.

Böylece, Johannes Crescentius’un, XII. yüzyıldaki “Çar-Grad’da” (YOROS) (Konstantinopolis) yer alan gerçek hikâyesi, I. yüzyıldaki Yeruşalem’e yanlışlıkla geçirilmiştir. Ayrıca bu hikâye Johannes Crescentius adı altında güya X. yüzyıldaki Roma’ya geçirilmiştir.

ORTA ÇAĞ JOHANNES CRESCENTİUS’U İLE “ESKİ” VAFTİZCİ YAHYA ARASINDAKİ PARALELLİK

a. CRESCENTİUS. Güya X. yüzyıldaki Roma, gerçekte XII. yüzyıldaki “Çar-Grad” (YOROS Kalesi-Şehri).

# b. VAFTİZCİ YAHYA. Güya I. yüzyıldaki Yeruşalem, gerçekte XII. yüzyıldaki “Çar-Grad” (YOROS). Res.4.5’te ve res.4.6’da, Vaftizci Yahya’yı tasvir eden eski Rus ikonları gösterilmektedir.

1a. CRESCENTİUS. İsim: Johannes Crescentius [196], cilt 3.

# 1b. VAFTİZCİ. İsim: Vaftizci Yahya (Matta 03:01). İsimler hemen hemen aynıdır. Slav dilinde Yahya’ya Vaftizci denilmektedir. Katolik versiyonunda “vaftiz” kelimesi, baptism olarak tercüme edilir. Slavca “VAFTİZCİ” kelimesinin Latince CRESCENTİUS adına benzer olması bizi şaşırtmamalıdır. Herhalde, Vaftizci Yahya’nın hikâyesi, “Çar- Grad”dan (Yeni Roma’dan) İtalyan Roması’na ancak yaklaşık XIV. yüzyılda taşınmıştır. “Klasik Latince”nin ne olduğunu “Eski Latince’nin Rus kökleri” kitabında anlatıyoruz.

2a. CRESCENTİUS. Johannes Crescentius laik Orta Çağ Roması’nın kahramanı, Roma’nın, Almanların yabancı hükümdarlığından serbestliği savaşçısıdır. Yaklaşık 960 yılında Roma’da başında ünlü Romalı Johannes Crescentius olan Ulusal Yurtsever Roma Partisi kurulmuştur... Johannes Crescentius Ulusal Parti’nin başında bulunurken, birkaç yıl boyunca gerçekten Roma’nın hükümdarı olmayı başardı [196], cilt 3, s.325-326. Crescentius, Roma’daki Orta Çağ Crescentii soyunun en ünlü temsilcisidir. O, Roma’nın laik hükümdarıydı, ama bağımsız bir kral değildi” [196], cilt 3, s.326-327.

# 2b. VAFTİZCİ. Vaftizci Yahya, Kral Hirodes ve onun aile klanına, yani Hirodes ve kardeşi Filipus’a karşı savaşan meşhur peygamberdir (Markos 6:17).

3a. CRESCENTİUS. Johannes Crescentius Roma’da Papa XV. Johannes'i devirip Roma’daki dinî iktidarın başına geçmişti [196], cilt 3, s.325-343.

# 3b. VAFTİZCİ. Vaftizci Yahya bir ölçüde kendi zamanının dinî hareketinin başıdır. Hz. İsa’nın önceli ve büyük saygı gösterilen peygamberdir.

4a. CRESCENTİUS. Johannes Crescentius 972 yılında ya da 981 yılında güya rahipliği kabul etti [196], cilt 3, s.335.

# 4b. VAFTİZCİ. Vaftizci Yahya çileli bir keşiş yaşamı sürüyor. “Yahya’nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği, çekirge ve yabani baldı” (Matta 3:4).

5a. CRESCENTİUS. Johannes Crescentius güya Roma’yı yönetiyor. Büyük ihtimalle burada Yeni Roma, yani Çar-Grad söz konusudur, "Sayılar Yalana Karşı", 6. bölüme bakınız. Bizim, “İmparatorluk” kitabında önerdiğimiz coğrafi özdeşleştirmelere göre, İncil’deki “Şeria Nehri”, herhalde Tuna Nehri (R+DAN) ya da İstanbul Boğazı’dır. O zaman, Çar-Grad bölgesi de gerçekte “Şeria yöresi”dir.

# 5b. VAFTİZCİ. Vaftizci Yahya’nın vaazları sırasında “Şeria yöresinin halkı ona geliyor, onun tarafından Şeria Irmağı’nda vaftiz ediliyordu” (Matta 3:5-6).

6a. CRESCENTİUS. Açıkladığımız gibi, Yeruşalem bazen Orta Çağ tarihçileri tarafından Roma veya Yeni Roma ile özdeşleştiriliyordu.

# 6b. VAFTİZCİ. Vaftizci Yahya, Yeruşalem’de de vaaz veriyordu (Matta 3:5) Ayrıca Yahudiye, Roma’nın iktidarı altındaydı.

7a. CRESCENTİUS. İmparator III. Otto, res.4.7, res.4.8, res.4.8a ve res.4.8b, Johannes Crescentius’un baş düşmanıdır. 985 yılında Johannes Crescentius, o anda Roma’dan uzakta bulunan III. Otto yokken Roma’nın hükümdarı oldu. Crescentius, Otto tarafından temsil edilen Alman tahtının iktidarını resmen kabul ediyordu [196], cilt 3, s.328. 991 yılında İmparatoriçe Theofano öldükten sonra Johannes Crescentius "nihayet şehrin yönetimini kendi eline geçirdi” [196], cilt 3, s.342. 996 yılında Otto Roma’ya savaş açıp şehri zaptediyor. Crescentius partinin başında kalıyor ama artık bağımsız bir hükümdar değildir.

# 7b. VAFTİZCİ. Kral Hirodes Vaftizci Yahya’nın düşmanıdır (Markos 6:27-28).

8a. CRESCENTİUS. Bir Alman imparatoru olan Otto 996 yılında Roma imparatoru olarak taç giydi. “Bu, Crescentius’un patrici olarak iktidarına son verdi” [196], cilt 3, s.346. Ve sonra: "Kimsenin imparator unvanına sahip olmadığı 13 yılın ardından Roma yine kendi duvarlarının içinde yeni Augustus’u gördü” [196], Cilt 3, s.346.

# 8b. VAFTİZCİ. Kral Hirodes ülkenin hükümdarıdır (Matta 2:1) ve Vaftizci Yahya, Kral Hirodes’in seküler iktidarına tabi olmak durumundadır.

9a. CRESCENTİUS. Siyasette birbirlerine karşı olmalarına rağmen, önceleri Johannes Crescentius ile Otto arasındaki ilişki nötr idi. Yahya Roma’daki Ulusal Parti’nin başı olarak kalmıştır [196], cilt 3, s.346.

# 9b. VAFTİZCİ. Başlangıçta, Vaftizci Yahya ile Kral Hirodes arasındaki ilişkiler nötr idi. Çünkü Yahya’nın doğru ve kutsal adam olduğunu bilen Hirodes ondan korkuyor ve onu koruyordu; Yahya’yı dinlerken çok şey yapıyor, yine de onu dinlemekten zevk alıyordu.” (Markos 6:20).

10a. CRESCENTİUS. Roma’daki Papa olan Bruno, Roma’nın dinî hükümdarı ve

İmparator Otto’nun KUZENİdir. Otto’nun papalığa kendi kuzenini (Crescentius tarafından kovulan Papa XV. Johannes’in yerine) atamış olduğu ortaya çıkıyor [196], cilt 3, s.343, 346.

# 10b. VAFTİZCİ. Filipus hükümdardır ve Kral Hirodes’in KARDEŞİdir (Markos 6:17).

11a. CRESCENTİUS. Bruno KRAL SOYUNA mensuptu, İmparator I. Büyük Otto’nun torunuydu [196], cilt 3, s.343.

# 11b. VAFTİZCİ. Hükümdar Filipus KRAL SOYUNA mensuptu, kralın kardeşiydi (Markos 6:17).

12a. CRESCENTİUS. Romalıların, özellikle başında Crescentius olan Ulusal Parti’nin Otto ve Bruno dâhil olmak üzere Almanlara DÜŞMANLIĞI: Aksine Crescentius Roma’nın ULUSAL KAHRAMANI oldu ve sonraki birkaç yüzyıl boyunca öyle kaldı [196], cilt 3. "Hem Papa hem İmparator... birbirleriyle akrabaydılar ve Alman kökenliydiler. Romalılar kendi şehirlerine ve bütün Hristiyan dünyasına hükmetmek için gelen bu sarışın Saksonlara düşmanca bakıyordu. Ve genç yabancılar Romalılarda kendilerine karşı saygı hissi uyandıramadılar“ [196], cilt 3, s.346.

# 12b. VAFTİZCİ. İncillerin, Kral Hirodes’e ve kardeşi Filipus’a OLUMSUZ bakışı ve tam tersine Vaftizci Yahya’ya karşı gösterdiği HAYIRHAHLIK. İnciller sayesinde “Kral Hirodes’in” adı olumsuz bir idiom biçimini aldı.

13a. CRESCENTİUS. Johannes Crescentius, Otto’nun ve Bruno’nun ailesine karşı savaşır.

# 13b. VAFTİZCİ. Vaftizci Yahya, Hirodes’in ve Filipus’un ailesine karşı savaşır. "Yahya Hirodes’e, kardeşinin karısıyla evlenmen yasak” dedi (Markos, 6:18)

14a. CRESCENTİUS. Johannes Crescentius’un, Roma İmparatoru olan Otto’nun emri üzerine tutuklanması, yargılanması (ve kovulma cezası alması). “İmparator soyundan olan Papa (Bruno - A.F.) atandıktan sonra, şehri yatıştırmak gerekti... XV. Johannes’i kovan isyancı Romalılar mahkemeye verildiler... (İsyanın – A.F.) elebaşlarından, aralarında Crescentius da bulunduğu bazılarına kovulma cezası verildi.” [196], т.3, с.347.

# 14b. VAFTİZCİ. Vaftizci Yahya’nın Kral Hirodes tarafından tutuklanması ve hapse atılması. “Bu Hirodes, adam gönderip Yahya’yı tutuklatmış” (Markos 6:17).

15a. CRESCENTİUS. Johannes Crescentius’un Otto (ve Bruno) tarafından resmi olarak affedilmesi. Johannes Roma’da yaşamaya devam etmiş, ama siyasi iktidardan uzaklaştırılmıştı. Bu, “ev hapsinin” analoğudur [196], cilt 3, s.347. “İktidara alışmamış” olan... V. Gregorius (sivil adı Bruno - A.F.)... Roma’yı kendi yürekliliği ile kazanmak isterken, aynı derecede barışçılık gösteren genç imparatora bu cezaların tamamıyla kaldırılmasını rica etti. Crescentius, sadık kalacağına ant içip Roma’da sıradan bir vatandaş olarak yaşamaya devam etti“ [196], cilt 3, s.347.

# 15b. VAFTİZCİ. Vaftizci Yahya’ya Hirodes (ve Filipus) tarafından ilan edilen gerçek af. Gerçekten, Yahya hapiste bulunduğu halde idam edilmemiştir ve üstelik Kral Hirodes ona hâlâ oldukça saygı duymaktadır (Markos 6:20, 6:26).

16a. CRESCENTİUS. Papa Bruno’ya Johannes Crescentius tarafından “hakaret edilmesi”: Johannes, Bruno’yu Roma’dan kovuyor [196], cilt 3, s.351. Johannes Crescentius’un Otto’nun şahsen atadığı kişi ve amcazadesi olan Papa Bruno’yu kovması, tabii ki, Otto’nun ve Bruno’nun tüm klanı için açık bir hakaret oldu.

# 16b. VAFTİZCİ. Hükümdar Philip’in ailesine Johannes Crescentius tarafından “hakaret edilmesi”: Yahya Peygamber, Hirodes’i ve Philip’in, Hirodes’in evlendiği eşi olan Herodiyan’ı suçladı. “Yahya Hirodes’e, “Kardeşinin karısıyla evlenmen yasak” dedi (Markos, 6:18).

17a. CRESCENTİUS. Stefania, Johannes Crescentius’un karısıdır ama aynı zamanda bazı Orta Çağ efsanelerine göre (İncillerdeki Kral Hirodes’in sureti olan?) Otto’nun metresidir [196], cilt 3, s.404.

# 17b. VAFTİZCİ. Herodiyan'ın kızı (Markos 6:22) bu olaylara katılıyor. Kral Hirodes’in akrabalarındandır (Markos, 6:17-22). Hatırlatalım ki, Hirodian Hirodes’in karısıdır.

18a. CRESCENTİUS. Stefania, Otto’yu güya “büyülüyor”. Orta Çağ vakanüvisleri Stefania’nın Johannes Crescentius’un ölümünden sonra ücretli askerlere “ganimet olarak” verildiğini anlatıyorlar. Gregorovius, “Ama Romalılara ulusal nefretin önerdiği bu anlatım şüphesiz uydurmadır. Aynı zamanda bambaşka bir efsane daha var. Bu efsaneye göre, Stefania, zafer kazanan Johannes’in sevgilisi suretinde ortaya çıkıyor (yani Otto’nun metresi olduğu meydana çıkıyor - A.F.)” diye yazmıştı, [196], cilt 3, s.358-359. Sonra, yeni Midia’nın Crescentius’un dulunun suretindeyken (yani Stefania - A.F.) Otto’yu büyülediği anlatılmıştı” [196], cilt 3, s.404.

# 18b. VAFTİZCİ. Herodiyan'ın kızı Salome danslarıyla Kral Hirodes’i kendine hayran bıraktı. “Hirodes’in kendi doğum gününde... verdiği şölende... Hirodiya’nın kızı içeri girip dans etti. Bu, Hirodes’in hoşuna gitti... Kral genç kıza, “Dile benden, ne dilersen veririm” dedi (Markos 6:21-22).

19a. CRESCENTİUS. Kısa süre sonra anlaşıldığı gibi, Johannes Crescentius için olayların feci şekilde değiştiği ortaya çıkıyor: Roma’da başında JOHANNES’ın olduğu bir isyan çıkıyor [196], cilt 3, s.352. “III. Otto ebedi şehirde kendi mahkemesini tesis edip ve Romalıları af ile rahatlatıp Almanya’ya geri döndü... Otto’nun uzaklaşması kısa süre sonra Romalılara isyan işareti oldu: Ulusal Parti yine Almanların boyunduruğunu devirmek için başarısız bir girişimde bulunmuştu... Alman Papa’yı ve onun taraftarlarını devirmek amacıyla Crescentius bir komplo kurdu. Halkın memnun olmamak için sebepleri vardı: Halkı, Roma yasalarını tanımayan yabancılar yargılıyor ve bunlar devletten para almayan satılmış ve tarafgir hâkimler atıyorlardı... İsyan patlak verdi ve 29 Eylül 996 tarihinde Papa kaçtı... Cesur isyancı (Johannes Crescentius - A.F.) Roma’da kendi iktidarını sağlama almak istiyordu... Papa’nın kaçmasından sonra Roma’nın idaresinde tam bir devrim gerçekleşti... Crescentius kendisini bir kez daha patrici ve Roma konsülü ilan etti” [196], cilt 3, s.348-352. 998 yılında Otto ordusuyla Roma’nın kapılarına vardı. Şehir, Crescentius’in kendi taraftarları ile birlikte kapandığı Castel St. Angelo hariç olmak üzere teslim oldu. “Kanlarının son damlasına kadar direnmeye karar verdiler... Otto, Crescentius’un silah bırakmasını istedi” [196], cilt 3, s.355. Küstah bir cevap alan Otto kısa süre sonra hücum emrini verdi. Kale 29 Nisan 998 tarihinde zaptedildi.

# 19b. VAFTİZCİ. Olayların Vaftizci Yahya için ölümcül şekilde değişmesi: Yahya’nın idamının talep edilmesi (Hirodiyan tarafından). Hirodiyan’nın kızı, “dışarı çıkıp annesine, “Ne isteyeyim? diye sordu. “Vaftizci Yahya’nın başını iste” dedi annesi. Kız hemen koşup kralın yanına girdi, “Vaftizci Yahya’nın başını bir tepsi üzerinde hemen bana vermeni istiyorum” diyerek dileğini açıkladı” (Markos 6:24-25).

20a. CRESCENTİUS. Johannes Crescentius’un, Otto’nun emri üzerine idam edilmesi [196], cilt 3, s.358-359.

# 20b. VAFTİZCİ. Vaftizci Yahya’nın Kral Hirodes’in emri üzerine idamı. “Hemen bir cellat gönderip Yahya’nın başını getirmesini buyurdu. Cellat zindana giderek Yahya’nın başını kesti. Kesik başı bir tepsi üzerinde getirip genç kıza verdi, kız da annesine götürdü (Markos 6:27-28). Res.4.8с’ye bakınız. Res.4.9’da “Vaftizci Yahya’nın gövdesi öğrencileri tarafından gömülüyor” başlıklı eski barelyef gösterilmektedir.

21a. CRESCENTİUS. Johannes Crescentius’un kesik kafası güya X. yüzyıldaki Orta Çağ vakayinamelerinde önemli bir konu haline gelmiştir. Ölümünün etrafında birçok efsane ortaya çıkmıştır [196], cilt 3, s.358-359. “CRESCENTİUS’UN BAŞI KESİLDİ, yere atıldı ve sonra asıldı... İtalyan vakanüvisleri, bundan önce Crescentius’un gözlerinin çıkarıldığını, bütün uzuvlarının kırıldığını ve Roma sokaklarında inek derisi üzerinde sürüklendiğini anlatıyorlar [196], cilt 3, s.358-359.

# 21b. VAFTİZCİ. Vaftizci Yahya’nın kesik kafası Orta Çağ’a dair meşhur konulardan biri haline gelmiştir. (Yahya’nın tepsi üzerindeki kafası) Hristiyan resminde ve Orta Çağ sanatında yaygın şekilde kullanılmıştır, res.4.9a, res.4.9b, res.4.9c.

22a. CRESCENTİUS. "Güya o (Johannes Crescentius - A.F.), daha fazla direnmenin faydasızlığına inanıp, rahip kıyafetini giydi” [196], cilt 3, s.358.

# 22b. VAFTİZCİ. “Yahya’nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. (Matta 3:4). “Vaftizci Yahya KEŞİŞ yaşamı sürdü.

23a. CRESCENTİUS. Johannes Crescentius güya X. yüzyılda yaşayan Roma tarihinin ünlü cefakeşidir. “Onun (Johannes Crescentius’un - A.F.) kısa ama cesur savunmasından sonraki ölümü, adının şanına hizmet etti... Romalılar zavallı Crescentius’nun ölümüne uzun süre ağladılar: XI. yüzyıldaki şehir kararnamelerinde Crescentius’un ADIYLA son derece SIK KARŞILAŞILIYOR (! - A.F.), bunun iyi bir sebebi vardı; BİRÇOK AİLE OĞULLARINA ONUN ADINI VERİYORDU - bunun Roma’nın hürriyeti için cesurca mücadele eden kişi onuruna olduğu bellidir. Crescentius’un mezarında bugüne ulaşmış bir yazı vardır; Bu, mükemmel Orta Çağ Roma mezar kitabelerinden birisidir” [196], cilt 3, s.360.

# 23b. VAFTİZCİ. Vaftizci Yahya güya M.S. I. yüzyıldaki Hristiyan kilisesinin ünlü azizi ve cefakeşidir. Kronolojik oynama burada yaklaşık bin yıldır.

24a. CRESCENTİUS. Skaliger kronolojisinde, güya M.S. X. yüzyılın sonunda–XI. yüzyılın başlangıcında geçen büyük “İncil’in yükselişi” iyi bilinir. Bu, Haçlı Seferleri’nin başlangıcına (gerçekte, bütün bunlar daha sonra, yani XII. yüzyılın sonu–XIII. yüzyılın başlangıcında geçmiştir) tam olarak uygun düşüyor. İncil o zamanın ana ideolojik silahıdır. Hatta bir özel terim de vardır: “M.S. X–XI. yüzyıllardaki İncil Uyanışı”.

# 24b. VAFTİZCİ. Vaftizci Yahya hikâyesi İncillerdeki ana hikâyelerden birisidir. Bu metinlere dayanarak İncil “hareketi” veya güya I. yüzyıldaki Hristiyanlık oluşmaya başlamıştır. 1053 yıllık kronolojik oynama sonucunda, bu çağ tam olarak X. yüzyılın sonu– XI. yüzyılın başlangıcına varıyor. Böylece, bu oynama Skaliger tarihindeki en güçlü iki “İncil yükselişi dalgasını birleştiriyor”. Gerçekte, bu “yükseliş” XII. yüzyılın sonu–XIII. yüzyılın başlangıcında yer almıştı.

25a. CRESCENTİUS. Johannes Crescentius’un idamına yol açan ihanet hakkındaki efsane. Bu Orta Çağ versiyonuna göre “ihanet” eden İmparator Otto’nun (İncil’de tarif edilmiş olan Kral Hirodes’in mi?) kendisidir. “Crescentius’un düşüşünü Otto’nun hainliğine yoran versiyonlar da eksik değildi” [196], 3. cilt, s.358-359. Güya Otto, sözünü tutmayacağı halde, Şövalye Tamma vasıtasıyla Crescentius’a cezasının bağışlanmasını vadetmişti. Crescentius ona inanarak şartlarını kabul edip teslim olduğunda, Otto, Johannes’in hain olarak idam edilmesini emretmişti. Crescentius’un idamı o kadar ciddi bir politika olayı olmuştu ki, İmparator Otto’nun 1002 yılındaki ölümü hakkındaki efsanelerde bile Johannes Crescentius ile ilişkilendirilmişti [196], 3. cilt, s.404.

# 25b. VAFTİZCİ. Yukarıda, Vaftizci Yahya’nın idam edilmesine yol açan hainlik hakkındaki İncil hikâyesini dikkatinize sunduk. İncillere göre, Vaftizci Yahya’nın idam edilmesinin sebebi, kurnazlığı sayesinde kızının yardımı ile peygamberin idam edilmesini sağlayan Herodias’ın hainliği idi (Markos 6:21-28).

26a. CRESCENTİUS. Stephania’nın OTTO’NUN ÖLÜMÜNÜN SORUMLUSU VE JOHANNES CRESCENTİUS’UN EŞİ olduğu düşünülmektedir. Başka versiyonlara göre İmparator Otto’nun metresi idi. İncillerle Orta Çağ dönemine ait Roma vakayinameleri karşılaştırıldığında, içlerinde “eş” ifadesinin yerlerinin değiştirildiğini ve kesin olarak karıştırıldığını görmekteyiz. Bu, eşinin karşıtı ile karıştırılmasına sebep olmuş olmalı. “Otto’nun ölümü çok geçmeden efsanevi hale gelmişti. Yeni Midia’nın Crescentius’un dulunun şahsında Otto’yu büyülediği anlatılıyordu (Burada, Herodias’ın, Hirodes’i büyüleyen kızından bahsedilen İncillerle karşılaştırma yapınız). Sanki imparatoru iyileştirmek istiyormuş gibi yapıp bazı efsanelere göre onu zehirlenmiş geyik derisine sarmış, bazı efsanelere göre içeceğine zehir katmış, başka efsanelere göre ise parmağına zehirli bir yüzük takmıştı [196], 3. cilt, s.404.

# 26b. VAFTİZCİ. İncilci Markos, Herosias’ın VAFTİZCİ YAHYA’NIN ÖLÜMÜNÜN doğrudan SORUMLUSU olduğunu söylemektedir (Markos 6:24-25). Herosias’ın (Otto’nun sureti mi?) Kral Hirodes’in eşi olduğunu hatırlatalım.

27a. CRESCENTİUS. Papa VII. Gregorius Hildebrand’ın, Johannes Crescentius döneminde dünyaya geldiğini hatırlatalım. En azından Johannes Crescentius’un faaliyet dönemine oldukça yakın zamanda doğmuştur. Aşağıda, ünlü “Papa VII. Gregorius” ile İsa Mesih arasındaki belirgin bir paralelliği göstereceğiz.

Papa VII. Gregorius’un, Roma’daki yoğun siyasal faaliyet dönemi 1049-1085 yıllarına denk düşmektedir. Güya 1020 yılında, yani Johannes Crescentius’un faaliyet dönemine (991- 998 yıllarına) yakın bir zamanda doğmuştur [64], s.216. Roma’nın Skaliger tarihinde bir tane daha Crescentius’un, yani “İkinci Johannes Crescentius’un” var olduğu vurgulanmalıdır [196], 3. cilt. Güya, yukarıda anlattığımız “Birinci Johannes Crescentius’un” oğluydu.

"Oğul”un Roma’yı 1002 yılından 1012 yılına kadar yönettiği düşünülmektedir. Onunla ilgili çok az bilgi var. Sadece “babasının işine devam ettiği” bilinmektedir. “Johannes Crescentius’un oğlu olan bu Johannes Crescentius’un” sadece aynı ünlü “Birinci” Johannes Crescentius hakkındaki efsanenin ikinci versiyonu olması mümkün olabilir. Ancak şu halde Johannes Crescentius’un faaliyet döneminin, Papa VII. Gregorius’un doğumundan hemen önce olduğu ortaya çıkmaktadır.

Crescentius’un bu ikiye ayrılışı bizi şaşırtmamalıdır. Yukarıda M.S. XIII. yüzyıldaki savaşın, vakanüvisler tarafından tam da M.S. X. yüzyıla yerleştirilmiş olan iki suretini göstermiştik. Bunlar, “Sayılar Yalana Karşı” (6. bölüm) kitabındaki küresel kronoloji haritasında M.S. X. yüzyıldaki iki siyah üçgenle işaretlenmiştir. Savaş hakkındaki efsanelerin bu ikiye ayrılışının, Johannes Crescentius hakkındaki hikâyelerin iki katına çıkmasına sebep olmuş olması mümkündür.

# 27b. VAFTİZCİ. İsa Mesih’in Vaftizci Yahya döneminde doğduğu ve Vaftizci Yahya’nın onu vaftiz ettiği bildirilmektedir (Matta 3:1-3, 3:13).

28a. CRESCENTİUS. Papa VII. Gregorius, Johannes Crescentius’tan SONRA ölmüştür. Papa VII. Gregorius, Johannes’in işlerine devam etmiştir. Bundan aşağıda bahsedeceğiz [196], 3. cilt.

# 28b. VAFTİZCİ. İsa Mesih, Vaftizci Yahya’dan SONRA ölmüştür. İsa Mesih, Peygamber Johannes’in işlerine devam etmiştir. Bundan dolayı Vaftizci Yahya’ya İsa’nın öncüsü denilmektedir. Yahya, “Şu haberi yayıyordu: Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor. Eğilip O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruh'la vaftiz edecektir.” (Markos 1:7-8).

29a. CRESCENTİUS. Johannes Crescentius dönemi güya X. yüzyıla ait olan bir dönemdir. Olgunluk çağında ölmüştür. Faaliyetine, siyaset ve din reformlarına 990 yılından çok önce, yani güya yaklaşık X. yüzyılın ortasında başlamıştır [196], 3. cilt.

# 29b. VAFTİZCİ. Orta Çağ devletlerinin tarihindeki büyük din olayları tam olarak Vaftizci Yahya ile ilgilidir. Mesela güya M.S. 980-990 yıllarındaki ünlü “Rus’un VAFTİZ EDİLMESİ”NE bakalım.

Vaftizci Yahya=Johannes Crescentius’un yürürlüğe koyduğu vaftiz töreni, artık anladığımız gibi, yanlışlıkla XII. yüzyıldan XI. yüzyıla, ya da hatta X. yüzyıla atılmıştır. Rus vaftiz edilirken, vakayinamelerin tarif ettikleri asıl tören SU İLE VAFTİZ EDİLMESİ idi. Buradan, gerek Rus’un güya X. yüzyılda (gerçekte ise XII. yüzyılda) vaftiz edilmesinin gerekse güya XI-XIII. yüzyıllardaki (gerçekte ise XII. yüzyılın sonundaki-XIII. yüzyıldaki) Haçlı Seferleri’nin “bin yıl beklemediği” ve Andronikos-İsa Mesih’in Çar-Grad’da çarmıha gerilişine hızlı bir tepki olduğu anlaşılmaktadır.