Anatoliy T. Fomenko
ANTİKÇAĞ ORTA ÇAĞ'DIR

Suretlerin tespit edilme yöntemleri. “Eski” ve Orta Çağ hanedanlarının özdeşleşmesi.
M.S. XIII. yüzyıldaki Truva Savaşı. Yunan-Roma tarihinde kronolojik oynamalar. XII. yüzyıldaki İncil olaylarının XI. yüzyılın tarihine yansıması.

BÖLÜM 5.
TRUVA  SAVAŞI  M.S.  XIII.  YÜZYILDA  GERÇEKLEŞMİŞTİ.
SANAL YANSIMALARI GOT SAVAŞI VE TARQUİN SAVAŞI’DIR.

16. “ANTİK” AŞİL “ANTİK” VALERİUS’TUR. “ANTİK” PATROKLOS “ANTİK” BRUTUS’TUR.

58a. TRUVA SAVAŞI. “ANTİK” AŞİL. Aşil (Akhilleus) Yunan ordusunun komutanıdır. “Eski Çağ” Yunan destanının en ünlü kahramanlarından biridir, res.5.66b. İsmindeki “LS” harf birleşimi ortadadır.

# 58b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. ORTA ÇAĞ BELİSARİUSU. Got Savaşı sırasında Yunanlıların-Rumların başında olan Belisarius ünlü bir komutandır. Procopius’a göre, Belisarius Rum İmparatorluğu’nun üstün adamıdır. İsminde aynı “LS” harf birleşimi vardır. Belisarius’un ismi herhalde sadece BÜYÜK KRAL (ÇAR), VELİ-ÇAR (VELİ sözü (BÜYÜK anlamına gelen) Rusça VELİKİY kelimesine çok yakındır). “Büyük kral” yani Beli-sar, net olarak Slav tarzında görüldüğü için, galiba burada Got Savaşı’ndaki Slav bileşeninin belirtisi ortaya çıkmaktadır. Bunun ile ilgili daha çok detayı “Orda Rus’unun Başlangıcı” kitabımızdan öğrenebilirsiniz.

Procopius’un Got Savaşı’nın tasvirinin, Homeros’un Truva Savaşı’nın tasvirine görünüş açısından bile benzemesi ilginçtir. Ünlü Alman tarihçisi Ferdinand Gregorovius bundan net olarak bahsetmektedir. Gerçeğe ne kadar yakın olduğundan kuşkulanmamıştı bile. “(Roma’nın – A.F.) Bu kuşatma tarihteki en üstün muhasaralardan biridir ve kahramanlık destanlarına benzemektedir…  PROCOPİUS, Roma’nın surlarının önündeki bu ilk ve korkunç çarpışmayı betimlerken RENKLERİNİ İLYADA’DAN ALMIŞTI (! – A.F.). BELİSARİUS’UN... HOMEROS’UN KAHRAMANI (Aşil – A.F.)  GİBİ, askerlerinden önce düşmanın üzerine atıldığını anlatmaktadır... Romalılar atalarına layık bu savaşı büyük bir şaşkınlıkla gözlemişlerdi.” [196], 1. cilt, s.339-340.

59a. TRUVA SAVAŞI. AŞİL KAHRAMANDIR, AMA ANA KRAL DEĞİLDİR. Yine de “antik” Yunanlılar, Aşil’in “ana kral” olmadığını ve Truva Savaşı’nın kışkırtıcıları olan  iki  ana  büyük  kral  Menelaos  ve  Agememnon  tarafından  kumandanlığa  getirildiğini düşünmektedir.

# 59b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. BELİSARİUS BÜYÜK BİR KOMUTANDIR AMA İMPARATOR DEĞİLDİR. Bizans İmparatoru I. Justinianos tarafından Got Savaşı’nı yürütmesi amacıyla komutanlığa atanmış olan Belisarius imparator değil, sadece başkomutandır. Demek ki, burada “antik” Agememnon’un Orta Çağ sureti, “ana kral” olan İmparator Justinianos’tur.

60a.  TRUVA  SAVAŞI.  AŞİL’İN  ARKADAŞI  OLARAK  PATROKLOS.  Sesli harfler olmadan ismi PTRKL olarak görünen Patroklos, Aşil’in en yakın dostu ve silah arkadaşı idi. Truva vakanüvisleri onun adının Patroklos şekli ile beraber PARTASİS biçimini de kullanmaktadırlar [851], s.143. İsminin bu ikinci şekli ünlü harfler olmadan PRTS ya da BRTS olarak görünmektedir. Ama bu ünsüz harflerden oluşan iskelet, ünlü harfler biraz değişirse, BRUTUS ya da BRUT (yani BRAT (Türkçesi KARDEŞ) mı?) şekline dönüşmesi mümkündür. Demek ki, “antik” Aşil’in arkadaşı Patroklos = Partasis = BRUTUS = Brat’tır.

# 60b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. VALERİUS-BELİSARİUS’UN ARKADAŞI OLARAK BRUTUS-PROECTUS. Titus Livius tarafından “Tarih” çalışmasında tarif edilmiş olan Tarquinius Savaşı’nın Got Savaşı’nın sureti olduğunu hatırlatalım. Burada Belisarius, Valerius olarak görünmektedir. Bu özdeşlik yukarıda belirtilmiştir. Valerius da, Tarquinius Savaşı sırasında Roma ordusunun başkomutanı idi. Onun BRUTUS-PROECTUS yani BRT- PRKT  adlı  yakın  bir  dostu  ve  silah  arkadaşı  vardı.  Demek  ki,  burada  da  olayların tekrarlanması ortadadır: Truvalı Partasis-BRT (Brat mı? (Türkçesi, kardeş)) Tarquinius-Got Savaşı’nın Brutus-Proectus-BRT adlı kahramanıyla özdeşleştirilmiştir.

61a. TRUVA SAVAŞI. İKİ NUMARALI KAHRAMAN OLARAK “ANTİK” PATROKLOS. Patroklos-BRT (Brat mı? (Türkçesi, kardeş)) Aşil ÖLMEDEN ÖNCE öldürülmüştü. Savaşın birinci aşaması sırasında Patroklos-BRT Yunanlıların ordusunda Aşil’den sonra “İKİ NUMARALI KAHRAMAN” olmuştu [851], s.108-111.

# 61b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. İKİ NUMARALI KAHRAMAN OLARAK BRUTUS. Brutos-Proectus-BRT da Valerius-Belisarius ölmeden ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ. Brutos (Brat mı? (Türkçesi, kardeş)), Tarquinius-Got Savaşı’nda Romalılar’ın ordusunda Valerius’tan sonra “ikinci” sırayı almaktadır.

62a. TRUVA SAVAŞI. PARTOKLOS’UN ÖLÜMÜ. “Antik” Partoklos-BRT süvari savaşı sırasında öldürülmüştü. Kendisi kılıçla vurularak attan düşmüştü [851], s.108. “Partoklos’un teke tek savaşı olayı Homeros’un eserindeki ana olaylardan biridir (İlyada XVI)” [851], s.108.

# 62b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. BRUTUS’UN ÖLÜMÜ. Brutos-Proectus-BRT da süvari savaşı sırasında ölmüştü. Mızrak ile vurulup attan düşmüştü [482], 2:6. Titus Livius, Brutus-Proectus’un ölümünü Tarquinius Savaşı’nın ana olaylarından biri saymaktadır.

63a. TRUVA SAVAŞI. MIZRAK VE KALKAN. “Antik” Patroklos-BRT, kendisine saldıran, Truvalıların-TRKVN’nin kampından kral oğlunun miğferini mızrağı ile kırmıştı [851], s.108.

# 63b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. MIZRAK VE KALKAN. Brutus-Proectus- BRT, kendisine saldıran, Tarquiniusların-TRKVN’ın kampından kral oğlunun miğferini mızrağı ile delmişti [482], 2:6.

64a. TRUVA SAVAŞI. “ANTİK” HEKTOR. Patroklos’un-BRT’nin katili, baş kral Priamos’un oğlu olan ünlü Truvalı Hektor’dur [851], с.73,108.  Hektor da Patroklos’un- BRT’nin ölümünden kısa süre sonra öldürülmüştü [851], s.119. Üstelik SAVAŞTAKİ BİR TEKE TEK ÇARPIŞMA SIRASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ. MIZRAK İLE VURULARAK ATTAN DÜŞMÜŞTÜ. Res.5.67’ye bakınız.

# 64b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. ORTA ÇAĞ ARRUNTİS TARQUİNİUS’U.

Brutus-Proectus’un-BRT’nin katili, “baş Tarquinius kralı” Gururlu Tarquin’in oğlu idi [482], 2:6. Arruntis Tarquinius, “antik” Hektor gibi kısa süre sonra öldürülmüştü. Fakat Brutus- Proektus’un öldüğü savaş sırasında. Birbirlerini vurmuşlardı. Arruntis Tarquinius TEKE TEK SAVAŞ SIRASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ. MIZRAK İLE VURULARAK ATTAN DÜŞMÜŞTÜ, res.5.67a’ya bakınız.

65a. TRUVA SAVAŞI. PATROKLOS’UN ÖLÜMÜNE AĞIT. “Antik” Patroklos’un ölümü üzerine görkemli bir ağıt, Aşil’in hüznü, Yunan ordusundaki herkesin acısı. Patroklos’un-BRT’nin cesedini Yunan ordusunun başkomutanı Aşil şahsen gömmüştür [851], s.111-112.

# 65b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. BRUTUS TARQUİNİUS SAVAŞI’NDA GÖMÜLMÜŞTÜR.  Brutus’un  (Bratın  mı?  (Türkçesi,  kardeşin))  görkemli  cenaze  töreni, Roma şehrinin acısı, herkesin yası ve ordunun hüznü [482], 2:6-7. Brutus’un cesedini Roma ordusunun başkomutanı Valerius (yani Got Savaşı versiyonuna göre Belisarius) şahsen gömmüştür.

66a.   TRUVA  SAVAŞI.   “ANTİK”  SÜVARİ  SAVAŞI.   Patroklos   ile  Hektor arasındaki teke tek çarpışma topyekün süvari savaşından önce ortaya çıkmıştı [851], s.108.

# 66b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. TARQUİNİUS SAVAŞI’NIN SÜVARİ SAVAŞI. Titus Livius’a göre, Brutus ile Arruntis Tarquinius arasındaki teke tek çarpışma topyekün süvari savaşının tam başlangıcında ortaya çıkmıştı [482], 2:6.

67a. TRUVA SAVAŞI. İNTİKAM ALAN PATROKLOS. Homeros “antik” Patroklos’u-BRT’yi, terzil edilmiş, yani kaçırılmış Helen için intikam alan biri olarak değerlendirmektedir.

#  67b.  GOT-TARQUİNİUS  SAVAŞI.  İNTİKAM  ALAN  BRUTUS.  Tarquinius Savaşı sırasında Brutus’un-BRT’nin de terzil edilmiş Lucretia için intikam alan biri olduğu düşünülmektedir [482], 1:58-60. Valerius, arkadaşı Brutus’u o zamanlarda yapılabilecek en büyük  törenle  gömmüştü.  İffete  yönelik  hakaretin  intikamını  sert  bir  şekilde  almasından dolayı, kadınlar ölen Brutus’un arkasından, babalarının arkasından ağladıkları gibi bir yıl boyunca ağladıkları için, bu dikkate değer halk yası daha büyük önem taşımaktaydı” [482], 2:7.

17. “ANTİK” AŞİL ORTA ÇAĞ BELİSARİUSU’DUR. “ANTİK” HEKTOR ORTA ÇAĞ GOT KRALI VİTİGES’TİR.

68a. TRUVA SAVAŞI. AŞİL VE HEKTOR. Truva Savaşı’nın birinci aşaması, birbirlerinin düşmanı olan iki ana seçkin komutan Yunanlı Aşil ile Truvalı Hektor (TRKVN) arasında ortaya çıkan dehşetli bir savaş ile nitelendirilmektedir.

# 68b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. BELİSARİUS VE VİTİGES (ARRUNTİS TARQUİNİUS). Got Savaşı da, o dönemin iki baş kahramanı olan Yunan-Rum komutanı Belisarius   (Tarquinius   versiyonuna   göre   Valerius)   ile   Got   Vitiges   (Titus   Livius’un versiyonuna göre Arruntis Tarquinius) arasındaki çarpışma ile başlamıştı.

69a. TRUVA SAVAŞI. HEKTOR-VİCTOR. Truva kaynakları “antik” Hektor’un ismini sık sık, sesli harfler olmadan VKTR’ye dönüşen VİKTOR şeklinde kullanmaktadır. Hektor = Viktor kraldır ve kralın, tam olarak Kral Priamos’un oğludur [851], s.11, 74; 204, not 38; s.73. Resmi olarak Truva’nın baş kralı Priamos idi, ama “antik kaynaklar çok yaşlı olan Priamos’un... savaşlara katılımı ile ilgili bir şey söylememektedir” [851], s.217, not 112. Priamos’un kolektif bir karakter olması mümkündür. Ve sesli harfler olmadan PRM isminin P + RİM anlamı vardır. Yani ismi, Roma ile bağlantısı olduğuna işaret etmektedir. Mesela P, Publius  kelimesinin  kısaltması  olarak  algılanırsa  Priamos  =  “halk  Roma’sı”  demektir. Priamos isminin bu şekilde açıklanması, Truva ile Roma-Rum İmparatorluğu arasındaki paralelliğe uymaktadır. Priamos’un Slavca “Perşiy” kelimesi, yani (birinci anlamına gelen) Rusça Perviy olması mümkündür. Kesin yazma kurallarının olmadığı dönemde Ш(Ş) ve M harflerinin ters çevrildiğinde birbirlerine dönüşmüş olması mümkündür.

# 69b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. VİTİGES. Got versiyonunda, Got VİTİGES, Viktor’un = Hektor’un suretidir. Ünlü harfler olmadan VTGS isminin VKTR adıyla, yani Viktor adıyla ilişkili olması mümkündür. Vitiges çar, Gotlar’ın kralı ve kral oğludur [196], 1. cilt.

70a. TRUVA SAVAŞI. HEKTOR TRUVA KOMUTANIDIR. “Antik” Viktor-Hektor, savaşın ilk aşaması sırasında Truva ordusunun (TRKVN) komutanlığını ölümüne kadar yapmıştı. Kendisi, Truvalıların başkahramanı, bütün “Truva ordusunun hükümdarı ve komutanıdır” [851], s.107 ve devamı. Truva ordusundaki komutanları tayin etmiş ve görevden almıştı. Victor-Hektor bir Truvalı’dır, yani TRKVN.

# 70b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. VİTİGES – GOT KRALI. Vitiges hem Got kralı hem de Got Savaşı’nın başlangıcında, ölümüne kadar Got ordusunun komutanıdır [196], 1. cilt. Got Krallığı’nda “bir numaralı kişi” olduğu kuşkusuzdur, ordu komuta kadrolarını kendisi şahsen oluşturmaktadır. Vitiges bir Got’tur. Arruntis Tarquinius–TRKVN onun suretidir.

71a. TRUVA SAVAŞI. HEKTOR’UN ÖLÜMÜ. “Antik” Viktor-Hektor en önemli düşmanı olan Aşil’den önce ölmüştü. Viktor-Hektor’u öldüren Aşil’in ta kendisi idi [851].

# 71b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. VİTİGES’İN ÖLÜMÜ. Got Vitiges en önemli düşmanı olan Velisarius’tan önce ölmüştü. Vitiges, Belisarius tarafından tutsak edilip öldürülmüştü [196], 1. cilt.

72a. TRUVA SAVAŞI. TRUVALI HEKTOR PATROKLOS’U ÖLDÜRÜR. “Antik” Viktor-Hektor Patroklos’u-BRT’yi öldürür. Viktor-Hektor’un kendisi teke tek savaş sırasında, süvari savaşı sırasında öldürülmüştü, res.5.67b. Aşil onu göğsüne mızrak atarak öldürmüştü [851], s.119. Viktor-Hektor’un katili ağır yaralanmış ve kısa süre sonra öldürülmüştü.

# 72b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. ARRUNTİS TARQUİNİUS, BRUTUS’U ÖLDÜRÜR. (Got Vitiges’in sureti olan) Arruntis Tarquinius, Brutus-Proectus’u-BRT’yi öldürmektedir. Arruntis’in kendisi teke tek savaş sırasında, süvari savaşı sırasında öldürülmüştü. Göğsüne mızrak atıldıktan sonra öldürülmüştü [482], 2:6. Got versiyonuna göre (Arruntis’in sureti olan) Vitiges’in ölümü daha bulanıktır. Tutsak edilip Belisarius tarafından öldürülmüştü. Arruntis’in (Vitiges’in) katili aynı meydan savaşı sırasında ölmüştü.

73a. TRUVA SAVAŞI. HEKTOR İLE AŞİL ARASINDAKİ TEKE TEK SAVAŞIM. Truva versiyonu, Hektor ile Aşil arasındaki savaşımı net bir şekilde vurgulamaktadır. Bu konu  “antik”  edebiyatta  çok   yaygın  olan  bir  konudur.  Yunanlılar,   Viktor-Hektor’un ölümünden sonra cesedini ele geçirmişler ve ancak uzun süren görüşmelerden sonra Truvalılara vermişlerdi.

# 73b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. VİTİGES İLE BELİSARİUS ARASINDAKİ “TEKE  TEK  SAVAŞIM”.  Titus  Livius’a  göre,  Tarquinius  versiyonu  (“antik”  Hektor’un sureti olan) Arruntis’in öldürülmesine dair olaya 6. bölümün yarısını ayırmıştır. Got versiyonu ise  bu  olayı  “Vitiges  ile  Belisarius  arasındaki  teke  tek  savaşım”  adlı  özel  bir  payen efsanesinde tarif etmektedir. Procopius şöyle garip bir anlatım sunmaktadır: Got Savaşı sırasında iki çoban mücadele ediyorlardı. Biri Vitiges’i (?) temsil ederken diğeri de Belisarius’u (?) temsil ediyordu. Çoban Belisarius, çoban Vitiges’i yenmişti. Çoban Vitiges ise güya şakadan asılmak suretiyle idama mahkûm edilmişti. Ancak şaka feci bir biçimde bitmiş,   çoban   Vitiges   ölmüştü.   “Çobanlar”,   savaşımın   feci   bir   biçimde   bitmesini, Velisarius’un zaferinin alameti olarak açıklamışlardı [196], 1. cilt, s.349. Got versiyonu Vitiges’in tutsak edildiğini, sonra ise öldüğünü anlatmaktadır.

74a.  TRUVA  SAVAŞI.  TRUVA’DA  KİM  VE  NE  ZAMAN  ÖLMÜŞTÜ.  Truva Savaşı’nın başkahramanlarının ölüm sırası şöyledir: Patroklos, Viktor-Hektor, Aşil.

# 74b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. YENİ ŞEHİRDE KİM VE NE ZAMAN ÖLMÜŞTÜ. Got-Tarquinius Savaşı’nın başkahramanlarının ölüm sırası şöyledir: Brutus- Vitiges-Belisarius. Karşılaştırma yaptığımızda HER İKİ SIRANIN BİRBİRLERİYLE UYUŞTUĞUNU görmekteyiz.

18.  “ANTİK”  AŞİL’İN”    “HIYANETİ”  ORTA  ÇAĞ  BELİSARİUSU’NUN “HIYANETİDİR”

75a. TRUVA SAVAŞI. “AŞİL’İN HIYANETİ”. “Antik” Aşil, Viktor-Hektor’u yenmişti. Teke tek savaştan hemen sonra “Aşil’in hıyaneti” denilen olay yer almıştı.

# 75b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. “BELİSARİUS’UN HIYANETİ”. Belisarius, Got Vitiges’i yenmişti. Belisarius Vitiges’i yendikten hemen sonra “Belisarius’un hıyaneti” hakkındaki olay ortaya çıkmıştı. Belisarius’un Got Savaşı sırasında hıyanetle suçlandığını hatırlatalım. Gotlar komutana, onu I. Justinianos’tan “koparıp” kendilerine savaş desteği sağlamak amacıyla İtalya kralının tacını önermişlerdi [196], 1. cilt. Belisarius bunu kabul etmiş gibi davranmıştı. Sonra, Gotları kandırarak imparatorluğa sadık kalıp tacı I. Justinianos’un hizmetine vermişti. Her şeye rağmen, bu olay Belisarius’un hıyanetle suçlanmasına sebep olmuştu. Kendisi tutuklanmış, malı müsadere edilmişti. Sonra serbest bırakılmış ama unutulmuşluk ve sefalet içinde ölmüştü [196], 1. cilt.

76a. TRUVA SAVAŞI. AŞİL TEREDDÜT ETMEKTEDİR. Yunanlılar Truvalı Viktor-Hektor’u yendikten sonra mütareke süreci başlamıştı. Truva kralı, savaşa son vermek amacıyla Yunanlı olan Aşil’e kızını vermeyi teklif vermişti [851], s.120-122. AŞİL KABUL ETMİŞTİ. Truva vakanüvisleri bunu şöyle açıklamaktadırlar: “Kral Priamos (P+RİM ?  - A.F.) Aşil’e “bize savaş açmayacağına yemin et,... o zaman sana kızım Polyxena’yı veririm” diye söylemişti." İlk önce Kral Priamos  yemin  etmişti... Aşil eğilerek  SÖZ VERMİŞTİ” [851],  s.75.  “Aşil...  Truvalılarla  barış  yapmaya  hazırdı”  [851],  s.205,  not  44.  Üstelik “mütareke süreci hâlâ devam etmekteydi... Aşil GİZLİ ELÇİSİNİ Kraliçe Hekabe’ye göndermişti. Tüm Yunan ordusunun Truva topraklarını terkedip memleketine dönmesini sağlayacaktır.” [851], s.120-121.

# 76b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. BELİSARİUS TEREDDÜT ETMEKTEDİR. Rumlar-Yunanlılar, Got Vitiges’i mağlup ettikten sonra mütareke süreci başlamıştı. Got kralı, savaşa son vermek isteyerek Belisarius’a İtalya tacını önermişti. BELİSARİUS KABUL ETMİŞTİ [196], 1. cilt.

77a. TRUVA SAVAŞI. AŞİL ev hapsine alınmıştı. “Aşil’in hıyaneti”, Truva Savaşı’nda   önemli   bir   rol   oynamıştı.   Mesela   Aşil’in   ölümüne   sebep   olmuştu.   Aşil “hıyanetten” dolayı Yunanlıların baş kralı olan Agememnon ile kavga etmiş ve güya ev hapsine alınmış olduğundan gemisinin dışına çıkamamıştı [851], s.122, 217, not 119.

# 77b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. BELİSARİUS’UN TUTUKLANMASI. “Belisarius’un hıyaneti” Got Savaşı’nın tarihindeki önemli bir olaydır. Sonuçta Belisarius, kumandanlık görevinden uzaklaştırılmıştı. Askerî harekât sahnesini bırakmıştı. Sonra Got Savaşı’nın “baş kralı” olan Justinianos ile kavga edip tutuklanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı. Belisarius’un ölümü savaştan sonra, gözden düşmüşken gerçekleşmişti.

78a. TRUVA SAVAŞI. AŞİL SÖZÜNÜ TUTMAMIŞTI. Aşil, Yunanlılara ihanet etmeye söz verdiği halde, Yunan ordusunun geri çekilmesi ile ilgili sözünü tutmaktan vazgeçmişti.  Her  şeye  rağmen  Aşil  Truva  Savaşı’na  Yunanlıların  tarafında  aktif  olarak katılmaktan  da  kaçınmıştı.  “Myrmidonlarına  Truvalılarla  savaşmamalarını  ve  Yunanlılara yardım etmemelerini emretmişti.” [851], s.122.

# 78b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. BELİSARİUS GOTLARI ALDATMIŞTI. Belisarius, I. Justinianos’a ihanet edip İtalya tacını almaya (bunu en azından Gotlar iddia etmekteydiler)  söz  vermesine  rağmen,  İtalya’nın  kralı  olup  savaşa  son  verme  sözünü tutmaktan vazgeçmişti. Ama her şeye rağmen, I. Justinianos Belisarius’u Farslılarla savaşı bahane ederek İtalya’dan geri çağırıp onu başka bir askeri harekât sahnesine göndermişti. Sonuçta Belisarius birkaç yıl boyunca İtalya’nın dışında kalmıştı.

79a. TRUVA SAVAŞI. YUNANLILAR YENİLGİYE UĞRAMIŞLARDI, HAZİNE BATMIŞTI. Mütareke bitmişti. Truva Savaşı yeniden başlamıştı. Aşil yokken Yunanlılar bir sürü yıkıcı yenilgiye uğramışlardı. “Truvalılar beş yüzden fazla Yunan gemisi yakmışlardı” [851], s.122-123. Truvalılar, Yunanlılar’ın hazinesini bile ele geçirmişlerdi. Yunanlılar savaşarak onu geri almaya çalışırken denize düşmüştü. “Çok sayıda Yunan gemisi batmış ve deniz, yağma yoluyla elde ettikleri tüm ganimeti yutmuştu.” [851], s.134. Res.5.68’e bakınız. Bütün bunlar artık Truva’nın düşüşünden sonra ortaya çıkmıştı.

# 79b. GOT-TARQUİNİUS SAVAŞI. YUNANLILAR-RUMLAR YENİLGİYE UĞRAMIŞLARDI, HAZİNE BATIP GİTMİŞTİ. Got-Tarquinius Savaşı’ndaki mütakere bitmişti. Truva Savaşı yeniden başlamıştı. Belisarius yokken YUNAN-RUM ordusu güya M.S. 540-544 yıllarında art arda gelen yenilgilere uğramıştı. Gotlar İtalya’nın daha önce kaybettikleri geniş topraklarını yeniden ele geçirmişlerdi [196], 1. cilt, s.373-374. Gotlar, Teoderik hazinesi denilen Roma hazinesini ele geçirmişlerdi. HAZİNENİN AKIBETİ YUNAN  HAZİNESİNİN  TRUVA  SAVAŞI  SIRASINDAKİ   AKIBETİ   İLE   HEMEN HEMEN  UYUŞMAKTADIR.  Teoderik  hazinesi,  yenilgiye  uğrayan  Gotlar  tarafından, İtalya’yı kaybetmek üzere oldukları ve acilen geri çekilmek zorunda kaldıkları savaşın en sonunda BİR GÖLE BATIRILMIŞTI [196], 1. cilt.