Anatoliy T. Fomenko
ANTİKÇAĞ ORTA ÇAĞ'DIR

Suretlerin tespit edilme yöntemleri. “Eski” ve Orta Çağ hanedanlarının özdeşleşmesi.
M.S. XIII. yüzyıldaki Truva Savaşı. Yunan-Roma tarihinde kronolojik oynamalar. XII. yüzyıldaki İncil olaylarının XI. yüzyılın tarihine yansıması.

BÖLÜM 6.
ÜÇ BÜYÜK ROMA HÜKÜMDARI SULLA, POMPEİUS,
SEZAR VE TRUVA = TARQİUNİUS = GOT SAVAŞI’NDAKİ SURETLERİ

2.        M.S. XIII. YÜZYILDAKİ TRUVA = TARQUİNİUS = GOT SAVAŞI’NIN VAKALARININ BULANIK YANSIMASI OLARAK SPARTAKÜS’ÜN MEŞHUR AYAKLANMASI

Olasılıkla, Skaliger tarihçileri Orta Çağ vakayinamelerini ve bunların parçalarını karıştırırken, “büyük üçlü”– krallar Sulla, Pompeius, Sezar - döneminin içine M.S. XIII. yüzyıldaki savaşın (Truva = Tarquinius = Got Savaşı’nın) olaylarının bir sureti daha dâhil edilmiştir. Burada, daha önce M.S. VI. yüzyıldaki Got Savaşı’nda gözlemlediğimiz duruma benzer bir durum görüyoruz. Kronoloji uzmanlarının, bu savaşın tarihine, aynı savaşın farklı isimli, yani Çar-Grad’taki = Yeni Roma’daki “Nika ayaklanması” isimli kısa versiyonunun özetinin dâhil etmiş olduğunu hatırlatalım. BENZER DURUMU ŞİMDİ DE GÖRECEĞİZ. Güya M.Ö. I. yüzyıldaki Roma iç savaşının tarihinin içine aynı savaşın özeti, ama “Spartaküs’ün ayaklanması” ismi altında geçirilmiştir. Olayların ikisinde de savaşın kısa tarifinin vakayinamelere “ayaklanma” ismi altında girdiğini görüyoruz.

Güya M.Ö. I. yüzyıldaki savaşta Romalılara karşı TRQN’nin yanı sıra PRS de savaşıyor.  Burada  olası  paralelliğin  sadece  düğümlerini  belirtelim.  Bu  paralellik  çok belirsizdir.

41a. GOT SAVAŞI. Rum-Yunanların ve Romalıların PRS’e (Persler) ve TRQN’e (Franklar  ve  Gotlar)  karşı  savaşı.  Savaş  güya  M.S.  VI.  yüzyılda  olup  bitiyor.  Sonuçta, Romalı-Rumlar bu savaşı kazanıyor. Savaş güya İtalya’da olup bitiyor [695], [196], cilt 1.

# 41b. SULLA, POMPEİUS, SEZAR. Güya M.Ö. I. yüzyılda Romalılar Spartaküs’e karşı savaşıyor. Onun isminin ünlüsüz hali SPR-TK olarak görünüyor. Belki de bu isim PRS’nin  TK  ile  birleşmesi  sonucu  doğmuştur  ve  vaktiyle  Franklara  veya  P-Ruslara  ve Türklere işaret etmiştir. SPR-TK, yani Spartaküs ile savaş Romalıların zaferi ile tamamlanmıştır [660]. Savaş güya İtalya’da gerçekleşiyor.

42a. GOT SAVAŞI. XIII. yüzyıldaki savaşın üç yansımasının tümünde (Truva = Tarquinius = Got) Roma’nın düşmanları TRQN, yani Gotlar = Truvalılar = Tarquinliler = Franklar = Türkler’dir (veya Tatarlar?). Yukarıya bakınız. Roma’ya karşı savaşan iki ana gücün TRS ve TRK olduğunu tekrar vurgulayalım.

# 42b. SULLA, POMPEİUS, SEZAR. Spartaküs köken olarak Trakyalıydı [660], cilt 2,  s.242.  O,  “antik”  Roma’nın  düşmanıdır.  TRAKYA  olasılıkla  TÜRKİYE’dir.  Ünlüsüz olarak     TRK.             Capua  şehri       okulunda               ayaklanan    “kölelerin”,    gladyatörlerin    çoğunun GALYALILAR ve TRAKYALILAR olduğu ortaya çıkıyor. Belki, “gladyatör” kelimesi “Gal+Tür”, yani GALYALI+TÜRKLER veya GALYALI+TATARLAR birleşmesinden kaynaklanmaktadır.  Galya  olarak  adlandırılmış  olabilecek  meşhur  Orta  Çağ  Galiçyası’na işaret edelim. Fransa’nın da Galya olarak adlandırılyor olduğunu hatırlatalım. Böylelikle, Roma’ya karşı ayaklanan iki güç görüyoruz. Bunlar PRS (Galiçya veya Fransa, Paris, veya P- Ruslar) ve TRK (Franklar, Türkler veya Tatarlar).

43a. GOT SAVAŞI. Bu savaş en büyük ve en şiddetli savaşlardan biri olarak kabul edilmektedir.

# 43b. SULLA, POMPEİUS, SEZAR. Spartaküs ile güya M.Ö. I. yüzyılda yapılan savaş çok zorluydu. İtalya’nın yıkılmasına neden olmuştur. Plutarkhos şöyle yazmıştır: “SPARTAKÜS  SAVAŞI  ismiyle  bilinen  ve  BÜTÜN  İTALYA’NIN YAĞMALANMASIYLA GEÇEN gladyatör ayaklanması... Ayaklanmanın (Spartaküs’ün ayaklanması – A.F.) düşük ve ahlakdışı karakterinin Senato’da uyandırdığı öfke, korku ve tehlike bilincinin yerine geçmiştir ve Senato, EN GÜÇ VE EN BÜYÜK SAVAŞLARDAN BİRİYMİŞ GİBİ, ayaklananlara karşı konsüllerinin ikisini birden göndermiştir” [660], cilt 2, s.242-243.

44a. GOT SAVAŞI. Komutan Narses (Jül Sezar’ın ve Cicero’nun sureti) ve onun hükümdarı İmparator I. Justinianos (Pompeius Magnus’un sureti) sonuçta PRS’i (Persler veya P-Ruslar) ve TRK’i (Franklar, Gotlar) yeniyor [695], [196], cilt 1.

# 44b. SULLA, POMPEİUS, SEZAR. Güya M.Ö. I. yüzyılda Crassus (Krassus, çünkü Latince C harfi hem K hem de C olarak okunuyordu) ve Pompeius Magnus, Spartaküs’ü (SPR-TK) yeniyorlar [660], cilt 2, s.246. Pompeius’un Justinianos’u kaplamasını önceden görmüştük. Krassus’un Narses’i kaplaması ise yeni bir şeydir. Krassus’un ünsüz ismi KRSS olarak görünüyor. Belki bu durum, (Slavca) K ile H harfleri ve Latince N harfi pek benzer bir şekilde yazıldığından, NRSS’nin (Narses) çarpıtılmış okunuşunun sonucudur.

45a. GOT SAVAŞI. Jül Sezar’ın Alesia (Truva = Yeni Şehir = Napoli) kalesinin kuşatılmasında kuşatılanları “ikili sur” ile çevirdiğini hatırlatalım. Önceden kaydettiğimiz gibi, bu, su kemeri veya kuşatma kulesi ile ilgili çarpıtılmış bir anıdır. PRS-Paris (P-Rus), Truva Savaşı’nda öldürülmüştür [851].

# 45b. SULLA, POMPEİUS, SEZAR. Benzer konuyu Spar-Taküs’ün ayaklanması sırasında da görüyoruz. Romalılar Spartaküs’ün ordugâhını kuşatırken hileye başvuruyor. Crassus (Narses’in veya Sezar’ın sureti?) kuşatılanların ordugâhını “YÜKSEKLİĞİ VE SAĞLAMLIĞI ŞAŞIRTICI OLAN” bir HENDEK ve DUVARLA ÇEVİRİYOR [660], cilt 2, s.244. Paris’in sureti olan Spar-Taküs de öldürülmüştür [660], cilt 2, s.246.

Konuyu özetleyelim. Güya M.S. VI. yüzyıldaki Bizans-Rum tarihinde XIII. yüzyıldaki savaşın “Got Savaşı” ismi altında AYRINTILI tasvirini ve “Nika ayaklanması” ismi altında KISA  tasvirini  görüyoruz.  Olasılıkla,  güya  M.Ö.  I.  yüzyıldaki  Roma  tarihinde  XIII. yüzyıldaki savaşın Roma iç savaşı olarak (Sulla, Pompeius, Sezar) AYRINTILI tasvirini ve “Spartaküs’ün  ayaklanması”  ismi  altında  KISA  tasvirini  görüyoruz.  Bunun  yanı  sıra, vakanüvisler güya M.S. VI. yüzyıldaki Orta Çağ Bizans tarihini ve güya M.Ö. I. yüzyıldaki “antik” Roma tarihini M.S. XIII. yüzyıldaki aynı Orta Çağ orijinalinden yazmıştır. Veya daha sonraki bir orijinalden.