G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.
İmparatorluk.
Dünyanın Slav fethi. Avrupa. Çin. Japan. Yüce İmparatorluğun Orta Çağ metropoli olan Rus'tur.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 5. cildi, 1. kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon).
ИМПЕРИЯ

 

ÖZET.

İÇİNDEKİLER.

ÖNSÖZ.

PARÇA 1. "MOĞOL" İMPARATORLUĞUNUN METROPOLİ OLAN RUS’TUR. ORTA ÇAĞ UYGARLIĞINDAKİ ROLÜ.

 

Bölüm 1. XVIII. YÜZYILINA AİT HARİTALARDAKİ "ŞAŞIRTICI" COĞRAFİ ADLARI.

 1. Giriş.
 2. Kullandığımız "Moğol" kelimesinin anlamı.
 3. Kuban Tatarları = I. Petro döneminin, Rusya haritalarındaki Kuban Kazakları.
 4. Pers Devleti nedir.
 5. Çar-Grad ve Sarai’ nin, Petro döneminin haritalarındaki yeri.
 6. Askeri Rus haritasının üzerinde yazılan "750 yılı" tarihi, İmparatriçe Yelizaveta Petrovna’nın M.S. on sekizinci yüzylında değil sekizinci yüzyılında hükümetini sürdüğünü  kanıtlamaktadır.
 7. XVIII. yüzyılına ait olan bazı haritalarda Rus ve Moskoviya’nın farklı bölgeler olduğu gösterilmiştir.  
 8. XVIII. yüzyılına ait olan haritalarda Rus İmparatorluğuna ne denilmişti.
 9. Daha önce Litvanya neye denilmişti.

 

Bölüm 2. MADENİ PARALARIN ÜZERİNDEKİ RUS TARİHİ.

 1. Madeni Rus paralarının genel özellikleri.
 2. Rus’un tarihindeki madeni paraların olmadığı esrarengiz dönem.
 3. VIII-XIII. yüzyıllarınki Batı Avruda’daki tuhaf, güya beş yüz yıl süren altın paranın yokluğu.
 4. Madeni Rus paralarında çıft başlı kartal nereden çıktı.
 5. Madeni Rus-Tatar paralarının  Rus-Tatar adları.
 6. Rus-Tatar yazıları ve Moskova Prensiğinin eski madeni paralarının üzerindeki güya "anlamsız yazılar".
 7. XIV. yüzyılına ait madeni Rus paralarının üzerindeki  yazıların Rus ve Tatar dillerinde, yani iki dilde olması.
 8. Tatar paraları nerede  basılmıştı.
 9. Moskova Büyük Prensi İvan III. kendi madeni paraların üzerinde Macar armasını neden bastırmıştı.
 10. Madeni paraların tarihi ile ilgili bazı genel fikirler.

 

Bölüm 3. AVRUPA VE ASYA’NIN TARİHİ BELGELERİNDE VE ESERLERİNDEKİ BÜYÜK = "MOĞOL" İMPARATORLUĞUNUN İZLERİ.

 1. Orta Çağ kılıçlarının üzerindeki güya okunmaz yazılar.
 2. Üzerinde Arap yazıları olan İtalyan ve Alman kılıçları.
 3. Kutsal Roma İmparatorluğu’nun taç giyme cübbesinin yalnız Arap harfleri ile kaplanmış olduğu sebebi.
 4. Prag’taki Aziz Vitus katolik katedralindeki Glagol harfleri ile yazılmış olan Kilise-Slavca yazısı.
 5. XVII. yüzyılında yaşayan  Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’in mührinin üzerindeki oldukça ilginç unvanı.
 6. Eski Rus höyüklerin üstündeki taş heykeller, "Taş Kuman Kadınları".
 7. N.A.Morozov’un tarihi bilime yaptığı katkısı kocamandır.  Ancak onun Batı kuramı hatalıdır.
 8. Batı Avrupa ülkeleri, "Tatar-Moğollardan" korkarlardı.
 9. Büyük = "Moğol" fethi, adlar ve isimleri Batı yönüne yollamıştı.

 

Parça 2. YENİ KRONOLOJİ VE ÇİN’İN TARİHİNİN AÇIKLANMASI.

 

GİRİŞ.

 

Bölüm 4. "ESKİ" ÇİN VAKAYİNAMELERİNDEKİ ASTRONOMİK OLAYLAR.

 1. Çin vakayinamelerinde astronomik olaylar tarif edilen astronomik olaylar.
 2. Çinliler dürbünü ne zaman icat etmişlerdi.

 

Bölüm 5. ÇİN KUYRUKLUYILDIZLARI.

 1. Çin kuyrukluyıldızlarının çok sık ortaya çıkması şüphelidir.
 2. Çin kuyrukluyıldızlarının ortaya çıktığı yıllar.
 3. Avrupa kuyrukluyıldızları ve ortaya çıktığı yıllar.
 4. Avrupa kuyrukluyıldızları listesinin Çin kuyrukluyıldızları listesi ile karşılaştırılması.
 5. Halley kuyrukluyıldızı.

 

Bölüm 6. "ESKİ" ÇİN TARİHİ ile AVRUPA TARİHİ ARASINDAKİ PARALELLİKLER.

 1. Çin tarihinin genel özellikleri.
 2. Çin tarihi ile hayalet Avrupa tarihi arasındaki paralelliklerin, M.S. X. yüzyılından önceki dönüm noktaları.
 3. Çin tarihi ile Roma-Bizans tarihi arasındaki paralelliklerin, M.S. X-XVI. yüzyıllarından önceki dönüm noktaları.
 4. Hitayların Çin tarihi, İoann Papaz’ın (İng. Prester John) krallığı ve "Moğol" İmparatorluğu’nun ortaya çıkması.
 5. Çin’in, M.S. XV. yüzyılından sonraki tarihi. Çin Seddi.
 6. Çin’de iktidarlığını süren Altın "Moğol" Mançu (Çing) Hanedanı.
 7. Bizim yapılandırmamız.
 8. Çağdaş Çin’in alanında M.S. XVII. yüzyılından önce neler vardı.
 9. Kağıt, barut ve ipek kesin  Çin’de mi icat edilmişti?
 10. Çağdaş Moğolların tarihi kaynakları.
 11. Çin’in eski haritardaki yeri neredeydi.
 12. Sonuç.

 

Bölüm 7. JAPONYA’NIN BÜYÜK = "MOĞOL" FETHİ.

 1. Japon Samurayları’nın askeri sınıfı(kastı), Japonya’yı XIV-XV. yüzyıllarında fetheden Orda fatihlerinin  soyundan çıkmıştır.
 2. Orta Çağ Japonyası, Hristiyan ülkesi miydi? Rus-Orda’nın, Japonya’daki izleri.
 3. Orta Çağ döneminde meşhur Samuray kılıçlarının yapılması için "Tatar yönteminden" faydalanmıştı.

 

Parça 3. İSKİT ÜLKESİ VE KAVİMLER GÖÇÜ. AVRUPA, AFRİKA VE ASYA’NIN RUS-ORDA TARAFINDAN XIV. YÜZYILINKİ  SÖMÜRGELEŞTİRMESİ.

 

 

Bölüm 8. BATI AVRUPA’LILARIN BÜYÜK = "MOĞOL" RUSU İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ.

 1. I.İvan = Batu Han döneminde Avrupa’ya, Ak Deniz bölgesine ve Asya’ya, saldırı. Büyük = "Moğol" İmparatorluğunun ortaya çıkması.
 2. "Moğol" İmparatorluğu ve İoann Papaz’ın meşhur Krallığı. "Moğol" hanları Ortodoks Hristiyanları idi.
 3. Büyük Tartaria ve Çin.
 4. İoann Papaz’ın  Krallığına, yani XIV-XVI. yüzyıllarınki Rus-Orda İmparatorluğuna ait Orta Çağ Batı belgeleri.
 5. İoann Papaz’ın  Krallığı ya da XIV-XVI. yüzyıllarında en baş güç olan Rus-Ataman Ordası.
 6. İoann Papaz’ın  Krallığına yeni bakış.

 

Bölüm 9. AVRUPA VE ASYA’NIN SLAV FETHİ. MAVRO ORBİNİ’NIN, "SLAV HALKININ BÜYÜMESİ VE GENİŞLENMESİ"  (Regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni) KONUSUNDAKİ SEYREK KİTABI. 

 1. Batı Avrupa "Moğol" fethini Slav fethi olarak aklında tuttu mu?
 2. Büyük Petro Petersburg’u neden bataklık üzerinde kurmuştu? Mavro Orbini’nin kitabı.
 3. M. Orbini’nin kitabına göre Avrupa ve Asya Slavlar tarafından nasıl fethedilmişti.
 4. Bizim düşüncelerimiz (kuramımız) M. Orbini’nin kitabını açıklamaktadır.
 5. Bazıları savaşıp kazandı, bazıları ise yenilip tarih yazmışlardı.
 6. M. Orbini nerede çalışmıştı.
 7. M. Orbini, tarihçilerin emeklerinden hoşlanmayacaklarını anlıyordu.
 8. M. Orbini’nin kullandığı kaynak listesi.
 9. M. Orbini, kitabını Batı-Avrupa dilinde yazılmıştır.
 10.  M. Orbini’nin kitabı ile ilgili bizim düşüncelerimiz.
 11.  M. Orbini’nin, Kiril alfabesinin Batı Avrupa’daki kullanılması konusundaki fikirleri.
 12.  M. Orbini’nin, Gotlar ve Slavlar konusundaki fikirleri.
 13.  M. Orbini’nin, Rusya Slavları yani Moskovityane konusundaki fikirleri.
 14.  M. Orbini’nin, Hunlar konusundaki fikirleri, Attila konusunda Rus komutanı olduğunu söylüyor.
 15.  "Macar" isminin, Rus yöneticilerinin unvanlarındaki anlamı.
 16.  M. Orbini’nin, Rus Moskovitlerinin "antik" dönemindeki seferleri konusundaki fikirleri.
 17. M. Orbini’nin, Finler ya da Fenler Slavlar  konusundaki fikirleri.
 18. M. Orbini’nin, Daçyalılar Slavlar  konusundaki fikirleri.
 19. M. Orbini’nin, Normanlar Slavlar  konusundaki fikirleri.
 20. M. Orbini, Amazonlar’dan korkmaz Slav askerleri olarak konuşuyor. 

 

Bölüm 10. F.VOLANSKİY VE YE.İ. KLASSEN’IN KİTAPLARINA GÖRE AVRUPA TARİHİNDEKİ SLAVLAR. 

 1. M. Orbini’nin A.D.Chertkov, F.Volanskiy ve Ye.İ. Klassen’IN (bir de başkaların) KİTAPLARININ ne reddeldiği ne de kabul edildiği sebebi.
 2. Batı Avrupa’da Slav kökenlerinin  var olduğunu gösteren kaynaklar kavramımızda elbette ele alınmıştır.
 3. F.Volanskiy ve Ye.İ. Klassen. Onların tarihi araştırmaları.
 4. Slavların Avrupa’da bulunmaları, hatta XVIII. yüzyılında çok kitapta tarif edilmişti.
 5. F.Volanskiy’nin toplayabildiği Avrupa’daki Slav eskiliklerinin koleksyonu.

 

Bölüm 11. ORTA ÇAĞ İSKANDINAV  COĞRAFYA ESERLERİ VE HARİTALARI ASYA VE AFRİKA’NIN "MOĞOL" FETHİNİ ANLATMAKTADIR.

 1. Coğrafya araştırmalarının asıl özellikleri.
 2. Yafes, Kutsal Kitap Nuhu’nun oğlu. Bu ad hangi millete koyulmuş ve söz konusu millet nerede yaşamıştı.
 3. Avrupa’nın Truva fethi.
 4. Avrupa’nın, M.S. VI-VII. yüzyıllarına ait Slav fethi, güya M.S. XIV-XV. yüzyıllarına ait Rus "Moğol" fethinin  yansıtmalarından biridir.
 5. Batı ile Doğunun, A.S.Homyakov’un çalışmalarındaki karşılaştırılması. 

 

Bölüm 12. XIV-XVI. YÜZYILLARINKİ BATI AVRUPA, BÜYÜK = "MOĞOL" İMPARATORLUĞUNUN İÇİNDE.

 1. Romanovlar’ın, Batı Avrupa’yı tarif eden Rus kaynaklarına sanki tuhaf gelebilen ama gerçekten anlayışlı olan bakışı.
 2. Romanovlar dönemindeki tarihçilerinin iddia etmiş oldukları gibi Romanovlar’dan önceki Rus, "yabancı topraktan gelenlerden" gerçekten mi korkardı?
 3. Otoman = Ataman Türklerinin Batı Avrupa’ya saldırısı. Onlara Tatatarlar denilmesi sebebi.
 4. Altın Rus kubbeleri. O zamanlarda tek maden ocağına bile sahip olmayan Rus’ta gümüş nereden alınmıştı.
 5. Batı Avrupa’nın, Eski Rus ile Omaniya=Atamaniya arasındaki birliğin bozulmasına yönelik    XV-XVI. yüzyıllarına ait başarısız denemeleri.
 6. Batı Avrupa eninde sonunda, Rus ile Türkiye aralarına girmeyi nasıl başarmıştı.
 7. Özgür olma sevinci.
 8. Orta Çağ Ruslarının, Batı Avrupa ile ilgili yazdıkları.
 9. Moskova, üçüncü Roma’dır.
 10. Orta Çağ dönrmine ait Batı Avrupa engizisyonu konusundaki bilgilerimiz doğru mu?
 11. .Aziz Yorgi kimdir.
 12. Roş = Rus şövalye isminin, Haç Seferlerinin tarihindeki yeri.
 13. Frank haçlı şövalyeler olarak Gog, Moğollar ve Tatarlar.
 14. Rus ordusunun Konstantinopolis’in saldırısına direk katılımı.
 15. Ateşli silahların tarihi konusundaki bilgilerimiz doğru mu?
 16. Rus-Orda ordusu Güney Kafkasya’yı mı yoksa Batı Avrupa’yı mı elde etmişti?
 17. İsveç başkenti olan Stokholm’in ismi nereden ortaya çıkmıştı?
 18. XVII. yüzyılında "Moğol" = Büyük İmparatorluk parçalanmıştır.
 19.  

Bölüm 13. BÜYÜK FATİH SULTAN TİMUR KİMDİR.

 1. Giriş.
 2. Sultan Timur’un, M.M.Gerasimov’un, mezarlığından alınmış olan kafatasına göre yeniden kurduğu  görünüşü. Sultan Timur Avrupalı mı?
 3. Rus tarihindeki Arap isimleri.
 4. Temir Aksak-Sultan Timur ve İkinci Mehmet Fatih.
 5. Temir Aksak= Sultan Timur= İkinci Mehmet Fatih, Kral II. Felipe’ın ve kısmen Büyük İskander’ın prototipidir.
 6. Büyük İskender’in seferlerinin tarihi ne zaman ve niçin yazılmıştı?
 7. Sultan Timur ve Büyük Konstantin = Aleksios Komneos.
 8. Timur adının anlamı.
 9. Sultan Timur’un Toktamış ile savaşları.
 10. Samara şehri ve Semerkand şehri.
 11. Nogay Ordası.
 12. Gotlar ve Yedisu bölgesi.
 13. II.Mehmet’in dönemindeki olayların (XV.yüzyıl), Tamerlan’ın tarihindeki (XIV.yüzyıl)  yansıması.
 14. Sultan Timur’un başı olduğu Orda vahşi "miyidi"? Onun ordusu nasıl düzenlenmişti?
 15. Tamerlan hangi dine aitmiş?
 16. Sultan Timur’un cenaze töreni.
 17. Sultan Timur’un dönemindeki saray adetleri.

 

 

Bölüm 14. DİĞER KONULAR.

 

 1. Hristiyan haçının eski T harfi şekli, birçok Orta Çağ resminde yer almaktadır.
 2.  Birçok resimde İsa’nın çarmıha gerilmesi, büyük deniz boğazının yanında bulunan İncil Küdüsü’nde yer alan olay olarak tasvir edilmiştir.
 3. Ressamının güya XV-XVI. Yüzyıllarında yaşayan meşhur Albrecht Dürer olduğu   düşünülen  eserler büyük ihtimalle yüz yıl sonra, yani XVII. yüzyılında yapılmıştır. Albrecht Dürer’in meşhur "İmparator I.Maximilian’ın takı" eseri.
 4. Zamanımıza ulaşan en eski küre, güya 1492 yılına ait Martin Becheim küresidir. Ama söz konusu küre büyük ihtimalle çok daha geç dönemde yapılan eski bir küredir.

KAYNAKÇA.

YAZARLAR HAKKINDA.

RESİM ALTI YAZILARI.