G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.
BATI MİTİ
"Antik" Roma ve "Alman" Gabsburgları, XIV.-XVII. yüzyıllarına ait Rus-Orda tarihinin yansılarıdır. Büyük İmparatorluğunun, Avrasya ve Amerika'nın kültüründeki mirası.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 7. cildi, 1. Kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon).
BATI MİTİ

“Batı Miti” kitabına ait ÖZET.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.

 

GİRİŞ

1. Dünya tarihinin, bügün  genel olduğu düşünülmekte olan versiyonu, oldukça kısa zaman önce, XVİİ. yüzyılında ortaya çıkmıştı. Büyük ihtimalle söz konusu versiyoun doğru değildir

2. Psikolojik yorumlar.

 

Bölüm 1. XIX. YÜZYILINDAN ÖNCEKİ TARİHİN KISACA YAPILANDIRILMASI.

1. XI. yüzyılından önceki dönem.

2. XI.-XII. yüzyıllarına ait dönem. İsa’nın 1152 yılına ait doğumu ve  Tsar-Grad’daki 1185 yılına ait çarmığa gerilmesi. Hristiyan inancı. İncil’deki Müneccimler’in hikayesi, Rus-Orda’nın Andronikos’un-İsa’ya XII. yüzyılınki tapınmasını göstermektedir.

  3. III. YÜZYILI. Büyük Truva Savaşı, İsa’nın intikamıdır. Rus-Orda, Tsar-Grad’a karşı haç seferlerini düzeltiyor. Bundan az sonra İmparatorluğun merkezi Vladimir–Suzdal Rus’una getirilmişti.

4. XVI. yüzyılı: Büyük = "Moğol" işgali. Kocaman Rus-Orda İmparatorluğu’nun ortaya çıkması.

5. XV. yüzyılı: Tsar-Grad’ın = Yeruşalem’in ele alınması. Osmanlı=Atamanlı salgını. Amerika’nın Orda sömürgeleştirilmesi.

6. XVI. yüzyılı – XVII. yüzyılının başlangıcı: Batı Avrupa’daki Reform Hareketi. Rus’un içindeki Büyük Kargaşa dönemi.

7.  XVII. yüzyılı. Romanovlar’ın iktidara gelmeleri. Türkiye’den ayrılması.

8. XVIII. yüzyılı. Romanovlar meydana gelen Amerika Birleşmiş Devletler ile birlikte  Rus-Orda kalıntılarını paylaşıyorlar.

9. XVIII. yüzyılında Romanovlar’ın yönetimi hala, çok anlamda Rus’un yabancılarla  işgalinin niteliğini taşımıştı. Rusya Bilimler Akademisi’nin XVIII.-XIX. yüzyılları arasındaki   geçerli üyelerinin listesinin yaptığımız araştırması.

10. Büyük =  "Moğol" İmparatorluğunun yapısı.

11. Finansal yapı, Büyük İmparatorluktaki kast sistemi, Orta Çağ Yahudiliği.

12. Metropol ruhu.

13. XVII.-XVIII. yüzyıllarına ait tarihin sahteciliği.

 

 

Bölüm 2.

"ANTİK" ROMA, ÜÇÜNCÜ ROMA’NIN, YANİ RUS-ORDA’NIN XIII.- XVI. YÜZYILLARINA AİT YANSISI.

1. XI.-XII. yüzyıllarına ait Tsar-Grad Krallığı ve XIII.-XVI. yüzyıllarına ait

Büyük =  "Moğol" İmparatorluğu, Skaliger tarihinin bütün asıl "eski" krallıklarınin orijinalleridir.

2. Rus ve Batı Avrupa vakayinameleri.

3. Kralların Rus ve Batı Avrupa mezarları.

4. XIII.-XVI. yüzyıllarına ait Gabsburglar, Batı Avrupa’yı "uzaktan" yönetmektedirler.

 

 

Bölüm 3.

XIII.-XVI. YÜZYILLARINA AİT RUS-ORDA İMPARATORLUĞUNUN KRALLARI-HANLARI, BATI VAKAYİNAMELERİNDE XIII.-XVI. YÜZYILLARINKİ İMPARATORLAR GABSBURGLAR OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR.

1. I.Vasiliy batı vakayinamelerinde "I.Rudolf" olarak gösterilmiştir.

2. I.Dmitriy batı vakayinamelerinde "I.Rudolf" olarak gösterilmiştir.

3. Novgorod’lu Andrey = (?).

4. Aziz Michail, batı vakayinamelerinde "I.Adolf Nass" + "Abrecht" olarak gösterilmiştir.

5. Georgiy = Yuriy Daniloviç, batı vakayinamelerinde "VII.Henry" olarak gösterilmiştir.

6. Kargaşa = kargaşa.

7. İvan Kalita = Kalif, batı vakayinamelerinde "II.Ludwig (Bavyera Kralı)" olarak gösterilmiştir.

8. Gururlu Simeon = Aleksandr Nevskiy de batı vakayinamelerinde "II.Ludwig (Bavyera Kralı)" olarak gösterilmiştir.

9. Kısa İvan da batı vakayinamelerinde "II.Ludwig (Bavyera Kralı)" olarak gösterilmiştir.

10. Dmitriy Suzdalskiy batı vakayinamelerinde "IV. Karl" olarak gösterilmiştir.

11. Dmitriy Donskoy batı vakayinamelerinde "IV. Karl" + "Ventseslav" olarak gösterilmiştir.

12. I.Vasiliy batı vakayinamelerinde  "Ventseslav" olarak gösterilmiştir.

13. Mirza Teginya  batı vakayinamelerinde  "Friedrich, Prens Brunsvitskiy" olarak gösterilmiştir.

14. Yuriy Dmitrieviç  batı vakayinamelerinde  "Rober Palatinskiy" olarak gösterilmiştir.

15. Çarpık Vasiliy  batı vakayinamelerinde  "İossiy" olarak gösterilmiştir.

16. II. Vasiliy  batı vakayinamelerinde  "Ventseslav" + "Sigismundus" olarak gösterilmiştir.

17. Dmitriy Şemyaka  batı vakayinamelerinde  "Avusturya’lı Alber" olarak gösterilmiştir.

18. Ivan III.  batı vakayinamelerinde  "Friedrich III." olarak gösterilmiştir.

19. III. Vasiliy  batı vakayinamelerinde  "I.Maximilian" olarak gösterilmiştir.

20. Kargaşa. Yelena Glinskaya  Kutsal Kitap’ta Israil kralçesi İzebel olarak gösterilmiştir.

21. IV. İvan "Korkunç"  batı vakayinamelerinde  "V.Karl" olarak gösterilmiştir.

22. IV.İvan aynı zamanda Aziz Vasiliy’dir.

23. Dmitriy İvanoviç.

24. Baba adı İvanoviç olan V. İvan, batı vakayinamelerinde  "Ferdinand" olarak gösterilmiştir.

25. Simeon-İvan Bekbulatoviç batı vakayinamelerinde      "II.Maximilian" olarak gösterilmiştir.

26. Fyodor İvanoviç.

27. Boriş "Godunov".

28. Fyodor Borisoviç.

29. Dmitriy İvanoviç, "sahte Dmitriy".

30. Romanov tarihinde önyargılı olarak "I.Sahte Dmitriy" lakabı koyulduğu Dmitriy İvanoviç’in, büyük ihtimalle sahte olan taç giyme madalyası.

31. Vasiliy Şuyskiy.

32. Büyük kargaşa.

33. İktidarın Romanovlar tarafından ele alınması.

34. İsrail ve Yahudi kralları, İmparatorluktaki iktidarın paylaşılmasıdır. İsrail kralı, Orda’nın, asker yönetiminin başkanıdır. Yahudi kralı, metropolit, din adamlarının başkanıdır.

35.Sonuç.

 

 

Bölüm 4. FRANSIZ KRALİÇESİ CATHERİNE DE’ MEDICI, BATI AVRUPA VAKAYİNAMELERİNDEKİ RUS ÇARİÇESİ SOFYA PALEOLOG’UN YANSISIDIR.  AZİZ BARTALAMAY YORTUSU KIYIMI NEDİR.

1. Sofya Paleolog (güya XV. yüzyılına ait dönem) ve Catherine De’ Medici (güya XVI. yüzyılına ait dönem). İlk genlik, evlilik, İparatorluğunun tahtasına geçmesi.

2. Sofya-Maria Paleolog ve rakibi olan Yelena Voloşanka = Kutsal Kitap’taki Ester. Catherine-Maria De’ Medici ve rakibi olan Diane de Poitiers, bu hanımların "Fransız" yansısıdır.

3. Kral II.Henry’nin ölümü, kral han III.Vasiliy’nin, yani Kutsal Kitap kralı Ahab’ın  vefatının yansısıdır. Kutsal Kitap peygamberi Mika, kahin Michel Nostradamus’tur.

4. Aziz Bartalamay Yortusu Kıyımı, "Moğol" İmparatorluğunun XVI. yüzyılına ait isyana cevabı. Söz konusu isyan, Kutsal Kitap’ta Perslerin dövülmesi (purim) olarak bilinmiştir.

5. Mary Stuart, Yelena Voloşanka’nın = Kutsal Kitap’taki Ester’in bir daha batı Avrupa yansısıdır.

6. Özet.

 

 

Bölüm 5. XIV.-XVI. YÜZYILLARINA AİT

BÜYÜK =  "MOĞOL" İMPARATORLUĞUNUN İLK VE TEMEL SİMGESİ OLAN İKİ BAŞLI KARTALIN ÖĞRETİCİ HİKAYESİ. İKİ BAŞLI KARTAL, BATI AVRUPA AMALARINDAKİ TEK BAŞLI KARTALA NE ZAMAN VE NEDEN DÖNÜŞMÜŞTÜ.

1. XIV.-XVI. yüzyıllarına ait "Moğol" Rus-Orda İmparatorluğunun ilk ve temel simgesi olan iki başlı kartal, güya Avrupa, Afrika ve Asya’nın birçok "antik" anıtının üzerinde yer almaktadır.

2. İki başlı "Moğol"  kartalı, Avrupa’nın hemen hemen tüm temel Orta Çağ armalarında bulunmuştu. 

3. Reform Hareketinin XVII. yüzyılına ait isyanları başarı kazandıktan sonra armaların üzerindeki batı Avrupa kartalarının çoğunun şark başları "kesilmişti". Ondan sonra eski kartallar tek başlı ve batıya bakan kartallara dönüştürülmüştü.

 

 

Bölüm 6. XIV.-XVI. YÜZYILLARINA AİT

BÜYÜK =  "MOĞOL" İMPARATORLUĞUNUN İKİNCİ TEMEL SİMGESİ OLAN TACIN ÖĞRETİCİ HİKAYESİ. SÖZ KONUSU TAÇ NASIL GÖRÜNMÜŞ VE GÜNÜMÜZE NEDEN ULAŞAMAMIŞTI.

1. Eski resimlerde gördüşümüz XVII.-XVIII. yüzyıllarınki

Rus çarlarının-hanlarının başlarındaki taçlarının, bugün müzelerinde bize gösterilen taçlara şaşırtıcı bir şekilde benzer olmadığı sebebi.

2. Büyük =  "Moğol" İmparatorluğunun ana altın tacı kim ve neden mahvetmişti.

3. Büyük =  "Moğol" İmparatorluğunun ana tacının izleri, imparatorluğun çok vilayetine ait olan eski taçlarda yer almaktadır.

 

 

Bölüm 7. BÜYÜK =  "MOĞOL" İMPARATORLUĞUNUN, GÜNÜMÜZE ULAŞAN ORTA ÇAĞ HARİTALARINDAKİ İZLERİ.

1. XVI. yüzyılının meşhur haritacısı olan Gerardus Mercator, XVI. yüzyılında yüzlerce harita yayımlamıştı. Söz konusu haritaların çoğu "iz bırakmadan bir yere kaybolmuştu".

2. XVII. yüzyılının meşhur Rus haritacısı olan İvan Kirillov, yüzlerce harita yayımlamıştı. Söz konusu haritaların çoğu Romanovlar tarafından mahvedimişti.

3. Bugün bizi, Orta Çağ haritacılarının cahilliklerinden dolayı "Antik Çağ" Orta Çağ ile karıştırıp birleştirdiklerine inandırıyorlar.

4. Orta Çağ dönemine ait Batı Avrupa’da, temel uzaklık birimlerinden birine "ruten" denilmesinin sebebi.

 5. Vasiliy Kiprianov’un 1707 yüzyılında yarattığı ve I.Petro’ya teslim ettiği dünya haritası, dünyayı bugün kabul edilen tarih vesiyonuna kıyasla bambaşka bir şekilde tasvir etmektedir.

 

6. Orda’nın, güya M.S. VI. yüzyılına ait olan Bizans mozaik haritasındaki yeri, Kutsal Diyar’da, Yeruşalem’in yanındadır.

 

 

Bülüm 8.

DİĞER KONULAR.

1. "Erken Orta Çağ döneminde" yaşayan Cosmas İndicopleustes’in meşhur     eserleri, karanlıktan("kara çağlardan") Batı’da ancak XVIII. yüzyılında Rusya’da ise en erken XV. yüzyılında ortaya çıkmıştı.

2. Hristiyan "stylite’leri" (İng.) kimler. Büyük ihtimalle "style"(İng.), yüksek bir çan kulesi-camidir. 

3. Gottfried’in Köln Katedrali’ndeki Orta Çağ mezarının üzerindeki özenle kaldırılmış ve silinmiş olan yazı.

4. Küçük Alman Trier şehri ve eski vakayinamelerin "büyük Trev şehri".

5.İncilci Matta’nın kalıntıları XII. yüzyılında bulunmuştu. Söz konusu kalıntılar tam Alman Trier şehrinde neden yer almıştı.

6. "Moğol" İmparatorluğu,

Zafer taklarını sadece İtalya’da ve Avrupa’da değil de aynı zamanda Osmanya’da =Atamanya’da da kurmuştu.

7. Eski hüyüklerden alınmış olan hilallı vücut haçları.

8. İsviçre’deki Chillon Şatosu’nun sahiplerinin eski armalarında kırmızı Rus streltsy kaftanları ve Osmanlı yıldızlı hilalleri yer almaktadır.

9. Rus’ta mumyalama, en azından XVIII. yüzyılının sonuna kadar  yer almıştı.

10. XVII. yüzyılınıda Rus dili Karelya’da ve Finlanda’da yaygın kullanılmıştı.

11. Buz kesecek çelik levye

"Eski" Mısır’da törensel alete dönüşmüştü.

 

 

Bölüm 9. MEŞHUR JEANNE D’ARC KUTSAL KITAP’TA KADIN PEYGAMBER VE SAVAŞÇI OLAN DEBORAH ADINDA TARİF EDİLMİŞTİ.

1. Jeanne D’arc’ın hikayesinin Fransız versiyonunu kısaca açıklayalım.

2.  Kutsal Kitap’taki kadın peygamber ve savaşçı olan Deborah.

3. Jeanne D’arc’ın hikayesinin Kutsal Kitap Deborahı’nın hikayesi ile karşılaştırılması, göz çarpıcı paralelliği açıklığa kavuşturuyor.

4. Jeanne D’arc’ın saldırgan mektupları ve Kutsal Kitap Deborahı’nın saldırgan sarkısı.

5. Kutsal Kitap, Deborahı’nın ölümü konusunda bir şey söylememektedir. Bu arada Jeanne D’arc’ın kaderinin birkaç çelişkili versiyonu vardır.

6. Jeanne D’arc’ın = Kutsal Kitap Deborahı’nın enteresan eski tasvirleri.

 

 

Bölüm 10.

FRANSA’NIN MEŞHUR MAREŞALI VE JEANNE D’ARC’IN DOSTU OLAN BARON JİLLES DE RAİS, KUTSAL KITAP’TA ÜNLÜ SAVAŞÇI VE YIĞIT SAMSON OLARAK TARİF EDİLMİŞTİR.

1. Güya XV. yüzyılında yaşayan Baron Jilles De Rais’in hikayesinin Fransız versiyonunu kısaca açıklayalım.

2. Kutsal Kitap yığıtı Samson ve kurnaz Delilah’ın hikayesi.

3. Baron Jilles De Rais’in hikayesinin Kutsal Kitap Samson’un hikayesi ile karşılaştırılması, göz çarpıcı paralelliği açıklığa kavuşturuyor.

4. Samson’un gücünü koruyan büyülü saçları ve Baron Jilles De Rais’in büyülü olan "mavi" sakalı.

5. Kutsal Kitap Delilahı’nın görüntüsü, Baron Jilles De Rais’in büyü konusunda dostu olan Jilles De Sille, ya da Baron Jilles De Rais’i yoldan çıkaran Orta Çağ "şeytanının" imgesidir.

5.1. Kutsal Kitap Delilahı = Orta Çağ şeytanıdır.

5.2. Delilahı’nın Samson’a karşı kırgınlığı ve şeytanın

Baron Jilles De Rais’e karşı kırgınlığı.

6. Her iki karakter isteyerek esir olarak teslim olmuşlar. Düşmanlar onları kontrol altına almayı çok defa denemişlerdi. Söz konusu karakterler sonunda ölmüşlerdi.

7. Samson’un ismi neden Samson idi?

8. Baron Jilles De Rais’in = Samson’un hikayesinin diğer ülkelerin folklorundaki yansısı.

9. Hakimler Kitabında tarif edilen İsrail Hakimler dönemi, XV.-XVI. yüzyıllarına ait engizisyon dönemidir.

 

 

Bölüm 11. 

"PARÇALANMIŞ VÜCUT" VE İSRAİL’İN BENYAMİN OĞULLARI İLE SAVAŞI  KONUSUNDAKİ KUTSAL KİTAP HİKAYESİ, YAHUDİLERİN İSPANYA’DAN XV. YÜZYILININ SONUNA AİT MEŞHUR KOVULMASIDIR.

1. Hakimler Kitabı’nın "parçalanmış vücut" konusundaki açıklamaları.

2. Engizisyonun XV. yüzyılına ait tarihinde de "kesme sanatı" adıyla esrarengiz hikaye yer almaktadır. Söz konusu hikaye, Enrique de Aragon’un hikayesidir.

3.Kutsal Kitap’a göre Levite (İng.) olan adama saldırı ve kadının ölümü, tüm İsrail’in Benyamin oğullarına karşı savaşa başlamasına neden olmuştu. XV. yüzyılınki İspanya’da engizisyoncu Pedro de Arbues’e saldırı ve öldürülmesi, Yahudiler’in büyük ölçekli takip edilmesine yol açmıştı.

4. Benyamin oğullarının İsrail’liler tarafından bozguna uğratılması,  maranların İspanya’daki XV. yüzyılına ait bozgunu. Yahudiler’in İspanya’dan çıkışı, Amerika’nın Orda ve Osmanya=Atamanya ordusu tarafından keşfedilmesidir.

5. Shiloh kızlarının kaçırılması, Sabina’lı kızların "eski" Roma kaçırılması ve aynı zamanda kadınların XIV. yüzyılınki kaçırılması ve paylaşılmasıdır.

 

 

Bölüm 12.

SAMSON’UN KUTSAL KİTAP HİKAYESİNİN ORİJİNALI, XVI. YÜZYILINA AİT, RUS’TAKİ, IV. İVAN KORKUNÇ’UN DÖNEMİNDEKİ ZEMŞÇİNA’NIN OPRİÇNİNA’YA KARŞI MEŞHUR MÜCADELEDİR.

1. Kutsal Kitap Samson’u, iki ana yönetmenin ve o dönemin başka iki meşhur karakterinin temsil ettiği Zemşçina’nin biraz alegorik tasviridir.

2.  Samson’un hikayesi, Zemşçina’nin Opriçnina’ya karşı mücadelesi ile karşılaştırılırken göz çarpıcı paralellik ortaya çıkıyor.

 

KAYNAKÇA.

YAZARLAR HAKKINDA.

Resimlere altyazılar.