A.T. Fomenko
Sayılar Yalana Karşı

Geçmişin Matematiksel Araştırması. Skaliger Kronolojisinin Eleştirisi. Tarihlerin Oynaması ve Tarihin Kısaltılması. Yeni Kronoloji.

EK 2 : YILLIK HACİMLERİN TARİH KAYNAKLARINDAKİ DAĞILIMI

## BAZI RUS VAKAYİNAMELERİNİN YILLIK HACİMLERİ DVİNA VAKANÜVİSİ (TAM VERSİYON)

Ayrı yılları tarif eden vakayiname parçası hacimleri tarafımızdan [671] baskısı'na göre hesaplanmıştır. Her yıl için (bu baskının satırlarında) metnin belli bir parçasının hacmi gösterilmiştir. Mesela 1342-7 yazısı 1342 yılına ait olan parçanın hacminin 7 olması demektir. Vesaire.

Bazı yılların yanında hacmin bir değil iki değeri vardır. Bu şekilde, bu vakayinamenin yorumcularının burada asıl, eski metni ve daha geç ilaveler ve eklemeleri ayırdıklarını göstermekteyiz. Dolayısıyla vakayinamenin hem asıl parçasının hacmini hem de ilavelerini göz önünde bulundurarak hacmini hesapladık. Hacimlerin yalnızca SIFIR OLMAYAN değerleri sunulmuştur. Başka deyişle, bir yıl vakayinamede hiç tarif edilmemişse listemizde bu yıl atlanmıştır.

1342-7; 1397-5; 1398-13; 1417-6; 1431-2; 1464-19; 1491-5; 1499-4;

1511-19; 1530-3; 1534-2; 1541-2; 1543-2; 1546-25; 1547-1; 1549-3;

1550-2; 1553-17; 1555-19; 1556-4; 1557-2; 1584-8; 1587-1; 1588-12;

1589-12; 1591-3; 1593-3; 1597-4; 1598-5; 1600-2; 1601-2; 1603-12;

1604-5; 1608-3; 1610-4; 1611-3; 1613-9; 1614-11; 1615-11; 1616-11;

1617-11; 1618-2; 1619-2; 1620-2; 1621-2; 1622-2; 1624-3; 1627-4;

1629-5; 1633-1; 1634-5; 1635-1; 1636-14; 1638-2; 1640-2; 1641-1;

1642-4; 1643-1; 1644-1; 1645-5; 1646-14; 1647-6; 1648-2; 1650-2;

1652-28; 1653-6; 1654-15; 1655-16; 1656-5; 1658-8; 1659-3; 1661-3;

1663-12; 1664-3; 1665-7; 1666-8; 1667-30; 1668-41-85; 1669-0-4;

1670-15-25; 1671-9-18; 1672-4-19; 1673-7-15; 1674-22-50; 1675-31-54;

1676-69-149; 1677-0-20; 1678-17; 1679-29; 1680-6; 1681-17; 1682-61;

1683-15; 1684-4; 1685-12; 1686-5; 1688-8; 1689-3; 1690-16; 1691-69;

1692-17; 1693-106; 1694-68; 1695-3; 1696-121; 1697-7; 1698-6; 1699-9;

1700-17; 1701-3; 1702-36; 1703-3; 1704-3; 1705-18; 1706-12; 1707-3;

1708-17; 1709-8; 1710-20; 1711-9; 1712-11; 1713-2; 1714-9; 1715-9;

1716-8; 1717-7; 1718-8; 1719-7; 1720-12; 1721-12; 1722-3; 1723-15;

1724-15; 1725-5; 1726-8; 1727-13; 1728-4; 1729-5; 1730-21; 1731-11;

1732-12; 1733-6; 1734-13; 1735-23; 1736-5; 1737-46; 1738-22; 1739-11;

1740-15; 1741-59; 1742-32; 1743-28; 1744-3; 1745-29; 1747-7; 1748-8;

1749-15; 1750-26.

 

DVİNA VAKANÜVİSİ (VAKAYİNAME'NİN KISA VERSİYONU)

Hacimler [671]'ye göre hesaplanmıştır.

1397-4; 1398-6; 1417-6; 1431-1; 1464-19; 1491-5; 1499-4; 1530-2;

1534-2; 1541-2; 1543-3; 1546-2; 1547-1; 1549-4; 1550-2; 1553-16;

1555-19; 1556-6; 1584-5; 1587-2; 1588-1-2; 1589-1-2; 1590-2; 1593-3;

1597-8; 1605-6; 1606-5; 1610-4; 1611-7; 1614-7; 1615-7; 1616-7;

1617-7; 1618-2; 1619-2; 1620-2; 1621-2; 1622-5; 1627-10; 1636-9;

1637-5; 1638-6; 1645-2; 1646-13; 1647-6; 1648-2; 1650-2; 1652-9;

1655-3; 1656-3; 1658-5; 1659-3; 1663-11; 1664-3; 1665-7; 1666-6;

1667-5; 1668-33; 1669-4; 1670-8; 1671-9; 1672-4; 1673-7; 1674-19-24;

1675-0-8; 1676-15-49; 1678-4; 1679-9; 1681-10; 1682-30; 1683-16;

1685-7; 1686-3; 1688-6; 1690-3; 1691-14; 1692-7; 1693-22; 1694-2;

1698-3; 1700-4; 1701-4; 1702-21; 1703-5; 1705-2.

 

İLK VAKAYİNAME

Hacimler [632]'ye göre hesaplanmıştır.

852-25; 858-5; 859-4; 862-31; 866-15; 868-1; 869-1; 879-3; 882-26;

883-2; 884-3; 885-7; 887-3; 898-75; 902-5; 903-2; 907-67; 911-2;

912-223; 913-3; 914-3; 915-13; 920-2; 929-4; 933-2; 941-30; 942-3;

943-2; 944-21; 945-276; 946-56; 947-7; 955-89; 964-10; 965-4; 966-2;

967-4; 968-48; 969-38; 970-12; 971-105; 972-5; 973-1; 975-7; 977-23;

980-143; 981-5; 982-2; 983-40; 984-7; 985-9; 986-523; 987-347; 989-7;

991-3; 992-44; 996-73; 997-48; 1000-2; 1001-2; 1003-2; 1007-2;

1011-1; 1014-7; 1015-262; 1016-19; 1017-1; 1018-30; 1019-48; 1020-2;

1021-6; 1022-18; 1023-2; 1024-19; 1025-19; 1026-5; 1027-2; 1028-2;

1029-1; 1030-6; 1031-5; 1032-1; 1033-1; 1036-26; 1037-45; 1038-1;

1039-3; 1040-1; 1041-1; 1042-3; 1043-23; 1044-9; 1045-2; 1047-2;

1050-1; 1051-117; 1052-3; 1053-2; 1054-16; 1055-16; 1057-3; 1058-1;

1059-3; 1060-8; 1061-5; 1063-4; 1064-4; 1065-48; 1066-16; 1067-17;

1068-122; 1069-30; 1070-3; 1071-152; 1072-26; 1073-23; 1074-322;

1075-12; 1076-6; 1077-7; 1078-104; 1079-7; 1080-3; 1081-3; 1082-1;

1083-4; 1084-7; 1085-7; 1086-32; 1088-6; 1089-14; 1090-14; 1091-114;

1092-23; 1093-214; 1094-18; 1095-60; 1096-225; 1097-374; 1098-3;

1099-4; 1100-32; 1101-15; 1102-34; 1103-71; 1104-17; 1105-4; 1106-16;

1107-30; 1108-13; 1109-5; 1110-30.

 

SUPRASLİENSİS (İNG.) VAKAYİNAMESİ

Hacimler [672]'ya göre hesaplanmıştır.

854-1; 858-2; 859-4; 862-17; 869-1; 879-2; 881-49; 912-7; 913-26;

947-6; 970-7; 972-3; 977-4; 980-45; 981-2; 988-36; 989-3; 1015-6;

1016-2; 1017-4; 1019-10; 1021-3; 1037-2; 1039-2; 1041-5; 1045-1;

1047-2; 1050-2; 1053-1; 1073-1; 1074-1; 1237-36; 1238-48; 1240-70;

1241-2; 1242-2; 1246-1; 1247-2; 1253-1; 1258-1; 1263-1; 1280-1;

1283-1; 1285-2; 1303-1; 1305-4; 1306-1; 1310-10; 1315-6; 1316-3;

1317-3; 1318-3; 1322-3; 1325-4; 1326-4; 1327-7; 1328-2; 1332-1;

1333-2; 1334-2; 1338-2; 1339-5; 1340-4; 1341-5; 1342-2; 1343-3;

1344-2; 1346-4; 1348-2; 1349-9; 1350-4; 1352-6; 1353-16; 1354-6;

1356-3; 1357-8; 1359-9; 1360-4; 1362-7; 1364-1; 1365-15; 1366-2;

1368-7; 1370-4; 1371-6; 1372-5; 1373-9; 1375-9; 1376-5; 1377-2;

1378-10; 1379-4; 1380-33; 1382-5; 1383-7; 1384-2; 1385-1; 1386-1;

1387-8; 1388-8; 1389-4; 1390-3; 1391-2; 1392-5; 1393-5; 1394-1;

1395-28; 1396-2; 1397-2; 1398-19; 1399-1; 1400-3; 1401-10; 1402-10;

1403-4; 1404-22; 1405-19; 1406-16; 1407-7; 1408-4; 1409-3; 1410-20;

1411-4; 1412-5; 1414-7; 1415-15; 1416-19; 1418-22; 1419-1; 1420-4;

1421-4; 1425-6; 1426-7; 1427-13; 1430-138; 1432-2; 1433-1; 1435-2;

1436-2; 1437-2; 1438-2; 1440-30; 1443-5; 1444-4; 1445-18; 1446-2.

 

NİKİFOROV VAKAYİNAMESİ

Hacimler [672]'ye göre hesaplanmıştır.

854-1; 858-2; 859-3; 862-16; 869-1; 880-2; 881-39; 912-7; 913-26;

947-10; 970-36; 981-2; 985-1; 986-1; 988-36; 989-3; 990-2; 1015-6;

1016-2; 1017-4; 1019-9; 1021-3; 1037-2; 1039-2; 1041-5; 1045-1;

1047-2; 1050-2; 1054-1; 1073-1; 1074-1; 1237-53; 1238-47; 1240-70;

1241-2; 1242-2; 1246-1; 1247-2; 1253-1; 1306-2; 1310-10; 1313-3;

1315-3; 1316-4; 1317-4; 1318-3; 1322-3; 1325-4; 1326-4; 1327-7;

1328-2; 1329-2; 1330-2; 1332-2; 1334-2; 1338-2; 1339-5; 1340-4;

1341-5; 1342-2; 1343-3; 1344-3; 1350-3; 1353-9; 1368-7; 1370-4;

1371-2; 1372-1; 1373-8; 1377-1; 1378-11; 1380-31; 1387-3; 1389-3;

1392-2; 1394-1; 1395-26; 1397-2; 1398-28; 1405-18; 1406-16; 1407-7;

1408-4; 1409-3; 1410-18; 1411-6; 1412-2; 1414-8; 1415-14; 1416-9;

1421-7; 1427-14; 1430-73.

 

KHOLMOGORY (İng.) VAKAYİNAMESİ

Hacimler [671]'e göre hesaplanmıştır.

852-6; 858-4; 859-3; 862-25; 866-8; 868-2; 869-1; 882-15; 883-2;

885-2; 898-43; 902-3; 903-2; 907-37; 912-49; 914-5; 915-7; 920-2;

929-3; 934-2; 941-21; 942-2; 943-1; 944-12; 945-26; 946-45; 947-4;

955-46; 964-7; 965-3; 966-4; 967-2; 968-29; 969-7; 970-8; 971-51;

972-4; 973-2; 975-4; 977-12; 980-56; 981-2; 982-1; 983-23; 985-6;

986-47; 987-36; 988-112; 989-9; 992-2; 993-38; 997-26; 1001-1;

1011-1; 1014-4; 1015-160; 1020-2; 1021-8; 1022-12; 1024-16; 1027-1;

1030-2; 1031-3; 1032-2; 1033-1; 1034-9; 1036-5; 1037-1; 1038-1;

1040-1; 1041-1; 1043-21; 1044-5; 1045-1; 1047-2; 1049-3; 1050-2;

1051-4; 1052-3; 1053-1; 1054-16; 1055-3; 1057-2; 1058-1; 1059-2;

1060-8; 1061-3; 1064-3; 1066-10; 1067-20; 1068-26; 1069-18; 1070-2;

1072-13; 1074-1; 1075-5; 1076-4; 1077-3; 1078-28; 1079-4; 1080-1;

1081-2; 1087-5; 1088-3; 1093-9; 1094-3; 1095-15; 1097-4; 1099-1;

1101-3; 1103-8; 1104-3; 1105-1; 1106-4; 1107-7; 1109-1; 1112-8-4;

1113-2; 1114-5; 1115-2; 1116-2; 1118-49; 1120-3; 1121-2; 1123-6;

1125-3; 1128-3; 1131-1; 1132-2; 1135-5; 1136-4; 1138-2; 1139-4;

1141-4; 1146-3; 1147-87; 1148-27; 1149-52; 1150-107; 1153-2; 1154-36;

1155-9; 1156-7; 1157-9; 1158-4; 1159-17; 1160-23; 1161-8; 1162-11;

1163-2; 1164-10; 1166-40; 1167-19; 1169-11; 1171-4; 1172-3; 1174-6;

1175-34; 1176-21; 1177-50; 1178-5; 1179-3; 1180-10; 1181-3; 1182-3;

1184-6; 1185-29; 1187-6; 1188-4; 1189-2; 1191-1; 1194-3; 1196-23;

1198-2; 1199-4; 1200-5; 1201-11; 1203-13; 1204-23; 1205-7; 1206-14;

1207-30; 1208-8; 1209-5; 1210-5; 1211-8; 1212-27; 1215-14; 1216-34;

1217-12; 1218-18; 1220-31; 1221-8; 1223-115; 1226-27; 1228-6;

1229-20; 1231-6; 1234-3; 1235-3; 1236-4; 1237-48; 1238-4; 1239-11;

1240-18; 1241-41; 1242-19; 1243-12; 1244-3; 1245-6; 1246-4; 1247-95;

1248-11; 1252-11; 1255-4; 1256-8; 1259-5; 1261-2; 1262-6; 1263-8;

1264-4; 1265-43; 1269-5; 1270-16; 1272-10; 1273-9; 1275-3; 1277-43;

1278-5; 1279-4; 1280-13; 1281-13; 1282-7; 1283-9; 1286-3; 1288-3;

1292-1; 1293-13; 1294-8; 1295-1; 1296-11; 1297-1; 1300-6; 1301-15;

1305-4; 1307-1; 1308-2; 1311-2; 1313-2; 1314-7; 1316-3; 1317-80;

1318-26; 1321-4; 1322-7; 1323-3; 1324-3; 1325-2; 1326-18; 1329-11;

1330-11; 1335-2; 1337-2; 1338-2; 1339-11; 1340-11; 1342-14; 1343-15;

1346-6; 1346-9; 1347-5; 1349-7; 1350-10; 1352-24; 1353-6; 1354-7;

1357-18; 1359-6; 1360-2; 1361-8; 1362-6; 1363-7; 1365-15; 1367-27;

1370-15; 1371-16; 1372-2; 1373-14; 1375-26; 1376-10; 1377-47; 1379-5;

1381-5; 1382-72; 1383-5; 1384-2; 1385-4; 1386-9; 1387-13; 1388-12;

1389-39; 1390-7; 1392-63; 1396-2; 1397-4; 1398-34; 1400-1; 1401-5;

1402-4; 1403-4; 1404-12; 1406-8; 1407-7; 1408-45; 1409-9; 1411-1;

1412-6; 1415-6; 1417-44; 1418-12; 1422-2; 1423-5; 1424-8; 1426-2;

1429-2; 1431-12; 1432-44; 1433-31; 1434-31; 1436-24; 1438-189;

1440-1; 1441-42; 1445-34; 1446-217; 1448-14; 1450-12; 1452-2;

1453-429; 1454-4; 1456-8; 1459-3; 1461-1; 1462-5; 1463-4; 1464-4;

1468-9; 1469-63; 1470-2; 1471-182; 1472-2; 1474-2; 1475-2; 1477-1;

1478-1; 1479-7; 1480-3; 1481-2; 1483-21; 1485-12; 1487-8; 1488-2;

1489-6; 1490-4; 1491-144; 1492-20; 1494-38; 1495-43; 1496-80-45;

1497-22-10; 1498-10; 1499-14; 1500-36; 1502-12; 1505-12; 1506-28;

1507-6; 1508-9; 1509-12; 1510-10; 1511-1; 1525-6; 1526-6; 1529-2;

1530-4; 1533-1; 1534-8; 1537-2; 1538-2; 1541-6; 1544-3; 1546-9;

1547-3; 1549-5; 1550-20; 1553-29; 1554-12; 1555-16; 1558-4; 1559-12.

 

VOLHİNYA (İng.) VAKAYİNAMESİ

Hacimler [672]'ye göre hesaplanmıştır.

862-3; 866-4; 980-2; 988-1; 1015-17; 1028-1; 1035-1; 1052-1; 1054-1;

1055-2; 1061-1; 1065-24; 1074-2; 1088-3; 1089-2; 1090-2; 1091-1;

1092-6; 1094-2; 1095-2; 1100-3; 1104-3; 1108-2; 1114-2; 1124-1;

1125-2; 1145-1; 1154-1; 1155-3; 1165-3; 1166-1; 1177-4; 1192-3;

1204-1; 1224-2; 1230-3; 1237-1; 1240-1; 1268-1; 1327-1; 1341-2;

1346-1; 1348-1; 1371-1; 1372-4; 1377-7; 1378-2; 1380-2; 1381-4;

1382-4; 1386-3; 1390-2; 1393-1; 1395-2; 1399-3; 1401-5; 1403-2;

1404-2; 1405-13; 1415-2; 1417-1; 1428-1; 1429-2; 1430-1; 1431-1;

1433-1; 1434-3; 1440-4; 1441-1; 1449-2; 1453-1; 1461-4; 1481-3;

1483-5-2; 1486-5; 1487-1; 1488-1; 1489-3; 1491-9; 1492-13; 1493-6;

1494-10; 1495-10; 1486-42; 1497-45; 1498-2; 1500-7; 1514-3; 1515-95;

1544-9.

 

PRENS KİYEVLİ VLADİMİR’İN VAKANÜVİSİ

Hacimler [672]’ye göre hesaplanmıştır.

970-7; 973-1; 977-5; 980-44; 981-2; 986-37; 989-3; 1015-6; 1016-2;

1017-4; 1019-10; 1021-3; 1037-2; 1039-2; 1041-5; 1045-1; 1047-2;

1050-2; 1054-1; 1073-1; 1074-1; 1237-92.

 

RACHİNSKİY’İN VAKAYİNAMESİ

Hacimler [672]’ye göre hesaplanmıştır.

1401-12; 1404-16; 1418-12; 1428-44; 1430-7; 1432-1; 1433-61; 1434-3;

1438-7; 1440-31; 1444-2; 1447-32; 1482-3; 1492-16; 1500-7; 1501-8;

1505-11; 1506-21; 1507-1; 1508-35; 1509-1; 1510-1; 1512-13; 1513-3;

1514-41; 1515-2; 1517-4; 1518-4; 1519-4; 1520-4; 1521-2; 1523-2;

1524-4; 1525-6; 1526-9; 1527-5; 1528-2; 1529-4; 1530-8; 1531-4;

1533-1; 1534-9; 1542-6; 1543-7; 1544-17; 1545-23; 1547-25; 1548-11.

 

YEVREİNOV VAKAYİNAMESİ

Hacimler [672]’ye göre hesaplanmıştır.

1401-23; 1404-15; 1428-41; 1430-7; 1433-52; 1434-5; 1440-27; 1452-4;

1500-5; 1506-7; 1508-8; 1514-32; 1517-9; 1526-5; 1527-6; 1528-32;

1531-3; 1534-15; 1535-24; 1536-3; 1538-3; 1539-2; 1541-2; 1542-16;

1543-10; 1544-15; 1545-10; 1547-20.

 

AKADEMİ VAKAYİNAMESİ

Hacimler [672]’ye göre hesaplanmıştır.

1339-5; 1340-4; 1341-5; 1342-2; 1343-3; 1344-3; 1346-4; 1350-4;

1352-6; 1353-16; 1354-6; 1356-2; 1357-7; 1359-8; 1360-4; 1362-7;

1363-1; 1365-13; 1366-2; 1368-7; 1370-4; 1371-6; 1372-5; 1373-14;

1416-20; 1418-4; 1430-134; 1432-2; 1433-1; 1435-2; 1436-2; 1437-2;

1438-2; 1440-29; 1443-5; 1444-4; 1445-18; 1446-3.

 

## F. GREGOROVİUS’UN “ROMA ŞEHRİNİN ORTA ÇAĞ DÖNEMİNDEKİ TARİHİ” ÇALIŞMASINDAKİ YILLIK HACİMLER

Tarafımızdan   hesaplanmış   olan   F.   Gregorovius’un   5   ciltlik   eseri   için   hacim fonksiyonu f’i sunalım [196]. Biz tüm çalışmanın şu ya da bu zaman dilimini tarif eden parçalara bölünmesini göstermekteyiz [196]. BU ZAMAN DİLİMLERİ VE TARİHLERİ FİİLEN F. GREGOROVİUS’UN KENDİSİ TARAFINDAN GÖSTERİLMİŞTİR. Olayın tarihini bildiği durumlarda onu her zaman gösteriyor. Kesin tarihleri bilmediği takdirde ise çoğunlukla, içinde tarif ettiği olayların bulunduğu zaman aralığını gösterip daha kaba tarifleri vermektedir. Biz sadece bu tariflerin hacimlerini hesapladık.

Biz, F. Gregorovius’un verdiği tarihleri izlediğimiz her seferinde [196] çalışmasının sayfalarına atıf yapmaktayız ve metnin parçasının hacmini göstermekteyiz. Sayfalık hacmini ölçtük. Bir hacmin bir yıla değil birkaç yıla ait olduğu durumlarda, HACMİN bu aralıktan bir yıla düşen ORTALAMA DEĞERİ gösterilmiştir. Yani sayfaların sayısı tarif edilmiş olan yılların sayısına bölünmektedir. Bir parçanın hacmini “vol” olarak, tarif edilmiş olan aralığın uzunluğunu “d” olarak, hacmin ortalama değerini f=vol/d olarak göstermekteyiz.

Not. F. Gregorovius her bölümün sonuna bu bölümde tarif edilmiş olan olaylara ait oldukça çok yorum yerleştirmektedir. Biz bu yorumları BU BÖLÜMDE TARİF EDİLMİŞ DÖNEME AİT OLAN metinler saydık. Yani, bilgiyi tarif edilmiş olan tüm döneme dağıtıp “ortalamasına geldik”. Başka deyişle, yorumların hacimlerini ait oldukları zaman aralığının uzunluğuna bölerek yorumların ortalama hacmini hesapladık.

F. Gregorovius Orta Çağ Romasının tarifine IV. yüzyıldan itibaren başlamaktadır. Dolayısıyla sayıma yaklaşık 300 yılından başlamaktayız. 1. cildin ilk iki bölümü [196] giriş bölümleridir. Bunlar IV-V. yüzyıllardan gelen bilgilerin genel özetine aittir. Burada somut tarihlerin sayısı oldukça azdır. F. Gregorovius’un özel dikkatini verdiği tek konu Büyük Konstantin’in faaliyetidir. Böylelikle 1. cildin ilk iki bölümünde tarif edilmiş olan ana hikâye tam olarak onun hikâyesidir. [196]’nın 1. cildinden Büyük Konstantin’i anlatan tüm parçaları seçip bunların hacminin 330-337 yılları döneminden, yani Konstantinopolis’in kuruluşundan Konstantin’in 337 yılında ölümüne kadar süren dönemden olduklarını kabul ettik [72], s.238.

Demek ki, F. Gregorovius 330-337 yılları arasındaki zaman aralığını   (Büyük Konstantin ile ilgili olaylar) aşağıdaki parçalarda tarif etmiştir: 1. cilt, s.8-13, vol=5; 1. cilt, s.19-20, vol=1; 1. cilt, s.57, vol=1; 1. cilt, s.73-79, vol=6.

Demek ki, 5+1+1+6=13 sayfa 330-337 yıllarına aittir. İlgili zaman aralığının uzunluğu d=8 yıldır. Dolayısıyla, f fonksiyonunun 330-337 yılları aralığındaki ortalama değeri f=13/8=1,6’dır.

İlk iki bölümün kalan parçasında, 300-499 yıllarının dönemi genel açıdan tarif edildiği için,  somut  tarihler  hemen  hemen  yoktur.  Bu  yüzden,  bir  yıla  düşen  ortalama  hacmi hesapladık.  Büyük  Konstantin'e ait  olan sayfaları artık  hesaplamadık.  O zaman 300-499 yılları, 1.ciltte, s.1-105'de tarif edilmiştir, yani vol=105-13=92. Büyük Konstantin'e ait olan 13 sayfa çıkardık. Sonuçta ortalama değer f=92/200=0,5.

403-407 yılları 1. ciltte, s. 106-113'te tarif edilmiştir. Daha çok imparator Honorius ve komutan Stilicho'ya aittir. Burada vol=8, d=4, f=8/4=2.

Devam edelim:

408-409 yılları: 1.cilt, s.113-132, vol=19, d=2, f=19/2=9,5;

403-409 yılları: 3. bölüme ait notlar, 1.cilt, s.133-136, vol=4, d=7 yılı, f=4/7=0,6;

410 yılı: 1.cilt, s.137-155, vol=19, d=1, f=19;

411-417 yılları: 1.cilt, s.156-159, vol=3,5, d=7, f=0,5;

418-423 yılları: 1.cilt, s.159-164, vol=4,5, d=6, f=0,8;

424-432  yılları:  1.cilt,  s.164-167,  vol=4,  d=9  yıl,  f=0,4;  433-439  yılları:  notlar

sayesinde tarif edilmemiştir f=0,4+0,5 = 0,9;

440-451 yılları: 1.cilt, s.168-172, vol=5, d=12, f=0,4;

452-453 yılları: cilt.1, s.172-176, vol=4, d=2, f=2;

410-453 yılları: 5.bölüme ait notlar, 1.cilt, s.177-182, vol=6, d=14, f=0,4;

454-460 yılları: 1.cilt, notlar dâhil olmak üzere s.183-204, vol=22, d=7, f=3,1;

461-472 yılları: 1.cilt, s.205-210, vol=5, d=12 yılı, f=0,4;

472-476 yılları: 1.cilt, s.210-219, vol=9, d=5, f=1,8;

461-476 yılları:  1.cilt, s.221-227, notlar, vol=7,5, d=16, f=0,5;

477-499 yılları: 1.cilt, s.231-260, vol=30, d=23, f=1,3;

500-513 yılları: 1.cilt, s.261-282, vol=22, d=13, f=1,7;

514-526 yılları. 1.cilt, s.282-293, vol=12, d=13, f=0,9;

500-526 yılları: 1.cilt, s.294-306, notlar, vol=12, d=27, f=0,4;

527-529 yılları: 1.cilt, s.307-314, vol=8, d=3, f=2,7;

530-535 yılları: 1.cilt, s.314-320, vol=7, d=6, f=1,2;

536 yılı: 1.cilt, s.321-329, vol=9, d=1, f=9;

527-536 yılları: 1.cilt, s.330-337, notlar, vol=8, d=10, f=0,8;

537 yılı: 1.cilt, s.338-358, vol=20, d=1 yılı, f=20;

528 yılı: 1.cilt, s.358-363, vol=5, d=1, f=5;

537-538 yılları: 1.cilt, s.364-371, notlar, vol=6, d=2, f=3;

539-546 yılları: 1.cilt, notlar dahil olmak üzere s.372-395, vol=17, d=8, f=2,1;

547-553 yılları: 1.cilt, notlar dahil olmak üzere s.396-423, vol=28, d=7, f=4;

554-566 yılları:  1.cilt, notlar dahil olmak üzere s.424-435, vol=11, d=13, f=0,8;

567-568 yılları:  , s.435-439, vol=4, d=2, f=2;

569-579 yılları: 1.cilt, с.439-441, vol=1,5, d=11, f=0,1;

554-579 yılları: 1.cilt, s.442-447, notlar, vol=5, d=26, f=0,2;

530-589 yılları: 2.cilt, s.3-21, vol=18, d=60, f=0,3;

590 yılı: 2.cilt, s.21-27, vol=6, d=1, f=6;

530-590 yılları: 2.cilt, s.28-33, notlar, vol=6, d=61, f=0,1;

590 yılı: 2.cilt, s.34-37, vol=3,5, d=1, f=3,5;

591-599 yılları: 2.cilt, s.37-45, vol=7, d=9, f=0,8;

600-604 yılları: 2.cilt, s.45-88, vol=42, d=4, f=10,5;

605-607 yılları: 2.cilt, s.89-90, vol=1, d=3, f=0,3;

608-610 yılları: 2.cilt, s.90-94, vol=5, d=3, f=1,7;

611-614 yılları: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,2;

615-625 yılları: 2.cilt, s.94-96, vol=2, d=11, f=0,2;

626-629 yılları: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,2;

630 yılı: 2.cilt, s.96-101, vol=3,5, d=1, f=3,5;

631-638 yılları: 2.cilt, s.101-107, vol=6, d=8, f=0,8;

605-638 yılları: 2.cilt, s.108-114, notlar, vol=6, d=34, f=0,2;

639-651 yılları: 2.cilt, s.115-123, vol=8, d=12, f=0,7;

652-655 yılları:  2.cilt, s.123-125, vol=2, d=4, f=0,5;

656-662 yılları: 2.cilt, s.125-126, vol=1, d=7, f=0,2;

663 yılı: 2.cilt, s.126-134, vol=8, d=1, f=8;

639-663 yılları: 2.cilt, s.135-140, notlar, vol=5, d=25, f=0,2;

664-671 yılları: tarif edilmemiştir;

672 yılı: 2.cilt, s.141, vol=0,3, d=1 год, f=0,3;

673-675 yılları: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,2;

676 yılı: 2.cilt, s.141, vol=0,3, d=1, f=0,3;

677 yılı: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,2;

678-687 yılları: 2.cilt, s.141-151, vol=10, d=10, f=1;

688 yılı: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,2;

689 yılı:  2.cilt, s.160-163, vol=3,5, d=1, f=3,5;

690-691 yılları: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,2;

692-695 yılları: 2.cilt, s.151-154, vol=3, d=4, f=0,8;

672-695 yılları: 2.cilt, s.155-159, notlar, vol=4, d=24, f=0,2;

696-700 yılları: tarif edilmemiştir;

701-705 yılları: 2.cilt, s.163-165, vol=2,3, d=5, f=0,5;

706 yılı: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,4;

707 yılı: 2.cilt, s.165-169, vol=3,3, d=1, f=3,3;

708-709 yılları: 2.cilt, s.169, vol=0,6, d=2, f=0,3;

710-711 yılları: 2.cilt, s.170-175, vol=6, d=2, f=3;

712 yılı: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,4;

713-714 yılları: 2.cilt, с.176, vol=1, d=2, f=0,5;

701-714 yılları: 2.cilt, s.177-182, notlar, vol=5,5, d=15, f=0,4;

715-725 yılları: 2.cilt, s.185-192, vol=7, d=10, f=0,7;

726-731 yılları: 2.cilt, s.193-206, vol=14, d=6, f=2,3;

732 yılı: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,2;

733-741 yılları: 2.cilt, s.207-213, vol=6, d=9, f=0,6;

715-741 yılları: 2.cilt, s.214-220, notlar, vol=6, d=27, f=0,2;

742 yılı: 2.cilt, s.221-224, vol=3,5, d=1, f=3,5;

743-746 yılları: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,4;

747-751 yılları: 2.cilt, s.224-229, vol=5, d=5, f=1;

752 yılı: 2.cilt, s.229-233, vol=4,5, d=1, f=4,5;

753 yılı: 2.cilt, s.234-235, vol=2, d=1, f=2;

754 yılı: 2.cilt, s.236-241, vol=5,3, d=1, f=5,3;

755-757 yılları: 2.cilt, s.241-251, vol=10, d=3, f=3,3;

757 yılı: 2.cilt, s.261-263, vol=3, d=1 yılı, f=3;

742-757 yılları: 2.cilt, s.254-260, notlar, vol=6, d=16, f=0,4;

758-765 yılları: 2.cilt, s.264-269, vol=5, d=8, f=0,6;

766 yılı: notlar sayesinde tarif edilmemiştir f=0,5;

767-768 yılları: 2.cilt, s.270-276, vol=6, d=2, f=3;

769 yılı: 2.cilt, s.277, vol=1, d=1 yılı, f=1;

Yine 769 yılı: 2.cilt, s.284-287, vol=4, d=1, f=4, toplam olarak elde ettiklerimiz f=5;

757-769 yılları: 2.cilt, s.278-283, notlar, vol=6, d=13, f=0,5;

770-772 yılları: 2.cilt, s.287-295, vol=8, d=3, f=2,7;

773-774 yılları: 2.cilt, s.295-301, vol=6, d=2, f=3;

775-789 yılları: 2.cilt, s.301-315, vol=14, d=15, f=0,9;

770-789 yılları: 2.cilt, s.316-325, notlar, vol=9, d=20, f=0,5;

790 yılı: tariff edilmemiştir;

791-795 yılları: 2.cilt, s.326-392, vol=66, d=5, f=13,2;

796-800 yılları: 2.cilt, s.393-434, vol=41, d=5, f=8,2;

801-813 yılları: 3.cilt, s.3-16, vol=13, d=13, f=1;

814-817 yılları: 3.cilt, s.16-28, vol=13, d=4, f=3,3;

801-817 yılları: 3.cilt, s.29-34, notlar, vol=5, d=17, f=0,3.

f fonksiyonunun yukarıda sözü geçen her zaman aralığının bütün değerlerinin toplanması kalan tek şeydir. Bu bize, Gregorovius’un çalışmasının güya 300 yılından 817 yılına kadar süren toplam 517 yıllık dönemi kapsayan parçasına ait hacim fonksiyonunun kesin cetvelini sağlayacaktır. Sonuç aşağıda gösterilmiştir:

300-330 yılları: f=0,5; 331-337 yılları: f=2,1; 338-402 yılları: f=0,5;

403-407 yılları: f=3,1; 408-409 yılları: f=10,6; 410 yılı: f=19,9;

411-417 yılları: f=1,4; 418-423 yılları: f=1,7; 424-432 yılları: f=1,3;

433-439 yılları: f=0,9; 440-451 yılları: f=1,3; 452-453 yılları: f=2,9;

454-460 yılları: f=3,6; 461-472 yılları: f=1,4; 473-476 yılları: f=2,8;

477-499 yılları: f=1,8; 500-513 yılları: f=2,1; 514-526 yılları: f=1,3;

527-529 yılları: f=3,5; 530-535 yılları: f=2,4; 536 yılları: f=10,2;

537 yılı: f=23,4; 538 yılı: f=8,4; 539-546 yılları: f=2,5;

547-553 yılları: f=4,4; 554-566 yılları: f=1,4; 567-568 yılları: f=2,6;

569-579 yılları: f=0,7; 580-589 yılları: f=0,4; 590 yılı: f=8,6;

591-599 yılları: f=0,8; 600-604 yılları: f=10,5; 605-607 yılları: f=0,5;

608-610 yılları: f=1,9; 611-614 yılları: f=0,2; 615-625 yılları: f=0,4;

626-629 yılları: f=0,2; 630 yılı: f=3,7; 631-638 yılı: f=1;

639-651 yılları: f=0,9; 652-655 yılları: f=0,7; 656-662 yılları: f=0,4;

663 yılı: f=8,2; 664-671 yılı: f=0; 672 yılı: f=0,5; 673-675 yılları: f=0,2;

676 yılı: f=0,5; 677 yılları: f=0,2; 678-687 yılları: f=1,2; 688 yılı: f=0,2;

689 yılı: f=3,7; 690-691 yılı: f=0,2; 692-695 yılları: f=0,8; 696-700 yılları: f=0;

701-705 yılları: f=0,9; 706 yılı: f=0,4; 707 yılı: f=3,7; 708-709 yılları: f=0,7;

710-711 yılları: f=3,4; 712 yılı: f=0,4; 713-714 yılları: f=0,9;

715-725 yılları: f=0,9; 726-731 yılları: f=2,5; 732 yılı: f=0,2;

733-741 yılları: f=0,8; 742 yılı: f=3,9; 743-746 yılları: f=0,4; 747-751 yılları: f=1;

752 yılı: f=4,9; 753 yılı: f=2,4; 754 yılı: f=5,7; 755-756 yılları: f=3,7;

757 yılı: f=6,7; 758-765 yılları: f=1,1; 766 yılı: f=0,5; 767-768 yılları: f=3,5;

769 yılı: f=5,5; 770-772 yılları: f=3,2; 773-774 yılları: f=3,5;

775-789 yılları: f=1,4; 790 yılı: f=0; 791-795 yılları: f=13,2;

796-800 yılları: f=8,2; 801-813 yılları: f=1,3; 814-817 yılları: f=3,9.

Titus Livius’un (Gregorovius’un metni ile karşılaştırdığımız) metni Şehrin kuruluşundan  itibaren  yaklaşık  460  yılı  ile  (yani  Roma’nın  “antik”  tarihinin  1000  yıllık oynama ile Orta Çağ tarihinin üstüne konması gerçekleştikten sonra M.S. 760 yılı ile) bittiği için daha fazla ilerlemedik. F. Gregorovius’un kitaplarının yıllık hacimlerinin sayımına M.S.

817 yılına kadar, Sergeyev’in “antik” Roma’dan bahseden ve zaman açısından anlatımına Livius’un kitabından biraz daha fazla ilerleyerek devam eden kitabının yıllık hacimleri elimizde bulunduğundan devam ettik.

## TİTUS LİVİUS’UN, “ŞEHRİN KURULUŞUNDAN İTİBAREN, “ANTİK” ROMA’YI TARİF EDEN ROMA TARİHİNDEKİ” YILLIK HACİMLER

Titus Livius’un basımını kullandık [482]. Titus Livius yılları “Şehrin kuruluşundan itibaren” hesaplamaktadır.

Şehrin kuruluşundan itibaren 1-36 yılları arasındaki dönem, kitap 1:6 – kitap 1:15, s.10-26 [482]’de tarif edilmiştir.  Burada bir sayfada 1785 karakter bulunmaktadır. Bu bilgi başka  basımlarla  karşılaştırma  yapılırken  hacimlerin  yeniden  hesaplanması  için kullanılacaktır. Dönemin uzunluğu 36 yıldır. Livius burada dönemin yıllara ayrıntılı şekilde ayrılmasını sunmamaktadır. Dolayısıyla, hacim fonksiyonunun hesaplanması için tüm 16 sayfalık hacmi eşit aralıklarla 36 yıla dağıtıp bir yıl için 0,45 sayfa elde edelim. Hacimler cetvelinin çizilmesinin daha uygun olması için ÖLÇEĞİ on kat ARTIRALIM, yani dikey olarak f=0,45 değeri yerine 10f=4,5 değerini alalım. Demek ki, 1-36 yıllık parçasında 10f hacminin 1 yıl için değeri 4,5 tir.

Devam edelim:

7 yılı: kitap 1:16, s.26-27, 10f=13; 38 yılı: kitap.1:17, s.28-29, 10f=20;

39-82 yılları: Kral Numa’nın hükümdarlığı - toplam olarak 43 yıl: Kitap 1:18 – kitap 1:21, s.30-36, 10f = 1,4.

83-114 yılları (ya da 113 yılı) Kral Tullus Hostilius’un hükümdarlığına (toplam olarak 23  yıl)  aittir,  kitap  1:22-1:31,  s.36-53.  Livius,  hangi  olayın  hangi  yıla  ait  olduğunu söylemediği halde anlatımı doğal olarak ayrı olan 7 hikaye-efsaneden ibarettir. Elimizde tamamlayıcı açıklamalar olmadığı için, araştırmaya aşağıdaki genel yönteme göre devam edelim. Burada tarif edilen, uzunluğu 32 yıl olan 83-114 yılları arasındaki tüm zaman aralığını tüm yedi hikâye arasında eşit aralıklara bölelim. Sonuçta her hikâyeye 4,5’er yıl düşmektedir. Her hikâyenin hacmini hesaplayıp 4,5 yıla bölelim. Şimdi ise, elde ettiğimiz 10f’nin yıllık değerini gösterip 7 hikâyeyi sunalım. a) Kral Numa’nın ölümü, fetret, 10f=0,3. b) Kral Tullus’un genel niteliği c) Devlet barıştan dolayı zayıflamakta, savaşa sebep aranmaktadır, 10f=1. ç) Hayvanların kaçırılması, görüşmeler ve görüşmelerin kopması, savaşa hazırlanma, 10f=1 d) Arnavutlar ile savaş, 10f=3 e) Sabinelilerle savaş, 10f=4 f) Kral Tullus’un hükümdarlığının sonu, yanardağın püskürmesi, 10f=3.

Devam edelim:

114-138 yılları, Kral Ancus Marcius’un hükümdarlığına (toplam olarak 24 yıl) aittir: kitap 1:32- kitap 1:34, s.53-58. Burada Livius hangi olayın hangi yıla ait olduğunu yine söylememiştir. Hacim 4,9 sayfaya denktir. 24 yıla dağıtılmıştır, yani 10f=2,4.

139 yılı: s.59-61. Roma’da Ancus Marcius’un hükümdarlığı sırasında yeni bir kişi Yaşlı L. Tarquin ortaya çıkmaktadır (kitap 1:34, s.59-60). Karısı Tanaquil, onların entrikaları. Hikâyenin hacmi 2 sayfaya denktir. Devam edelim. Tarquiniusların iktidarı ele alırken çevirdiği  entrikalar.  Devrimin  ayrıntılı  tarifi,  hacim  1,3  sayfaya  denktir  (s.60-61).  Bütün olaylar en fazla bir yıl süresince ortaya çıkmıştır. Sonuçta 139 yılının toplam hacmi 3,3 sayfadır. 10f = 33.

140-175 yılları: kitap 1:35-1:38 + 1:39 (?), vol = 4  ya da 5 s. Burada Livius’un anlatımı bünye açısından oldukça zor olduğundan metin ayrı hikayelere bölünemez. Bu yüzden, sadece yıllık hacmin ortalama değerini hesaplayalım. 10f=1,4’yı elde ettik.

176 yılı: kitap 1:40- kitap 1:41, s.67-69, vol = 2,7 s. Kral Tarquinius’un 176 yılında Servius tarafından öldürülmesi = Tarquinius’un hükümdarlığının 38. yılı. Demek, ki 10f = 27.

176/177-219 yılları: kitap 1:42 – kitap 1:48. Kral Servius Tullius’un hükümdarlık dönemidir. Burada Livius’un anlatımı net olarak iki hikâyeye ayrılmıştır. Birincisi Servius Tullius’un reformlarını tarif etmektedir, kitap 1:42 – kitap 1:46. Zaman aralığı 21 yıla denk, vol  =  6,7  s.,  10f  =  3,2.  İkinci  hikâye  Servius  Tullius  ile  Gururlu  Tarquin  arasındaki mücadeleyi tarif etmektedir. Zaman ayrılığı yaklaşık 20 yıla denktir: kitap 1:46 – kitap 1:47, vol = 3,5 s., 10f=1,7.

220 yılı: kitap 1:48, s.79-81. Servius öldürülmüştür.  vol = 1,5, 10f = 15.

221-243 yılları: kitap 1:49 – kitap 1:60, s.81-92, vol = 11 s. Kral Gururlu Tarquin’in 23-25 yıl içinde yaptıklarının ve savaşlarının tarifi. 10f=5.

244 yılı: kitap 1:57 – kitap 1:60, s.92-97, vol = 5 s. Lucretia’nın ırzına geçilmesi, Roma’daki ayaklanma. 10f=50. Livius sonraki 245 yılını geçmişti. Ya da önceki 5 sayfa her iki yıla, hem 244 hem de 245 yılına ayrılmıştı. O zaman bu iki yıl için 10f=25. Her şeye rağmen biçimsel olarak 244 yılına 10f=50’yi,  245 yılına ise 10f=0’ı (tarif edilmemiş midir?) ekleyelim.

246 yılından itibaren Livius’un kitabının karakteri ani ve köklü olarak değişmiştir. Yani her yılı özenle kaydedip o yılda ortaya çıkan olayları açıklamaya başlamıştı. Mamafih bazen hemen iki ya da daha fazla yılı dikkate almıştır. Böyle olaylarda her zamanki gibi 10f hacminin ortalama değerini, bir parçanın hacmini d yılı sayısına bölerek hesaplayacağız.  Bu andan itibaren önce yılları, sonra Livius’un kitaplarının o yıllara ait olan bölümlerini, sonra (sayfalarda ve paylarında hesaplanmış  olan) vol  hacim  değerini,  sonra tarif  edilmiş  olan zaman aralığının d uzunluğunu, sonra bir yılın ortalama 10f değerini göstereceğiz.

246-247 yılları: kitap 2:1-14, s.98-120, vol=22,3, d=2, 10f=112;

248 yılı: kitap 2:15, s.120-121, vol=1, d=1, 10f=10;

249 yılı: kitap 2:16, s.121, vol=0,3, d=1, 10f=3;

250 yılı: kitap 2:16, s.121-122, vol=0,4, d=1, 10f=4;

251 yılı: kitap 2:16, s.122, vol=0,5, d=1, 10f=5;

252 yılı: kitap 2:17, s.122-123, vol=1, d=1, 10f=10;

253 yılı: kitap 2:18, s.123-125, vol=1,5, d=1, 10f=15;

254 yılı: kitap 2:19, s.125, vol=1, d=1, 10f=10;

255 yılı: kitap 2:19-20, s.125-127, vol=3, d=1, 10f=30;

256 yılı: kitap 2:21, s.127, vol=0,1, d=1, 10f=1;

257 yılı: kitap 2:21, s.127, vol=0,1, d=1, 10f=1;

257 yılı: kitap 2:21, s.127, vol=0,1, d=1, 10f=1;

258 yılı: kitap 2:21, s.127-128, vol=0,3, d=1, 10f=3;

259 yılı: kitap 2:21-27, s.128-137, vol=9,7, d=1, 10f=97;

260 yılı: kitap 2:28-33, s.137-146, vol=10,3, d=1, 10f=103;

261 yılı: kitap 2:33, s.146-147, vol=1,2, d=1, 10f=12;

262 yılı: kitap 2:34, s.147-148, vol=1, d=1, 10f=10;

263-265 yılı: kitap 2:34-39, s.147-148, vol=1, d=3, 10f=22;

266 yılı: kitap 2:39-40, s.155-157, vol=2,7, d=1, 10f=27;

267 yılı: kitap 2:40, s.157-158, vol=0,1, d=1, 10f=1;

268-269 yılları: kitap 2:41-42, s.158-160, vol=2,2, d=2, 10f=11;

270 yılı: kitap 2:42, s.160-161, vol=0,8, d=1, 10f=8;

271 yılı: kitap 2:42, s.161, vol=0,7, d=1, 10f=7;

272 yılı: kitap 2:43, s.162, vol=0,2, d=1, 10f=2;

273 yılı: kitap 2:43, s.162-163, vol=1,5, d=1, 10f=15;

274 yılı: kitap 2:44-47, s.163-170, vol=7,3, d=1, 10f=73;

275 yılı: kitap 2:48-50, s.170-176, vol=5,6, d=1, 10f=56;

276-277 yılları: kitap 2:51, s.176, vol=0,4, d=2, 10f=2;

278 yılı: kitap 2:51-52, s.177-178, vol=1,7, d=1, 10f=17;

279 yılı: kitap 2:52-53, s.178-180, vol=1,5, d=1, 10f=15;

280 yılı: kitap 2:54, s.180, vol=0,3, d=1, 10f=3;

281 yılı: kitap 2:54-55, s.180-183, vol=2,5, d=1, 10f=25;

282-284 yılları: kitap 2:56-62, s.183-191, vol=8, d=3, 10f=27;

285 yılı: kitap 2:63-64, s.191-192, vol=1, d=1, 10f=10;

286 yılı: kitap 2:64-65, s.192-194, vol=2,4, d=1, 10f=24;

287 yılı: kitap 3:1, s.195-196, vol=1,2, d=1, 10f=12;

288 yılı: kitap 3:2, s.196, vol=0,2, d=1, 10f=2;

289-290 yılları: kitap 3:2-5, s.196-204, vol=7, d=2, 10f=35;

291 yılı: kitap 3:6-8, s.204-207, vol=3,2, d=1, 10f=32;

292 yılı: kitap 3:8-10, s.207-211, vol=4, d=1, 10f=40;

293 yılı: kitap 3:10-14, s.211-218, vol=7,5, d=1, 10f=75;

294-295 yılları: kitap 3:15-24, s.218-234, vol=15,8, d=2, 10f=79;

296 yılı: kitap 3:25-29, s.234-241, vol=6,9, d=1, 10f=69;

297 yılı: kitap 3:30, s.241-242, vol=1, d=1, 10f=10;

298 yılı: kitap 3:31, s.242, vol=0,2, d=1, 10f=2;

299 yılı: kitap 3:31, s.242, vol=0,7, d=1, 10f=7;

300 yılı: kitap 3:31, s.242-243, vol=0,7, d=1, 10f=7;

301 yılı: kitap 3:32, s.243-244, vol=0,4, d=1, 10f=4;

302-303 yılları: kitap 3:32-35, s.244-248, vol=4,4, d=2, 10f=22;

304-305 yılları: kitap 3:36-64, s.248-292, vol=44, d=2, 10f=220;

306 yılı: kitap 3:65, s.292, vol=0,5, d=1, 10f=5;

307 yılı: kitap 3:65, s.292-294, vol=1, d=1, 10f=10;

308 yılı: kitap 3:66-72, s.293-303, vol=10, d=1, 10f=100;

309 yılı: kitap 4:1-6, s.304-316, vol=11,7, d=1, 10f=117;

310 yılı: kitap 4:7, s.316-318, vol=2,4, d=1, 10f=24;

311 yılı: kitap 4:8-10, s.318-323, vol=5,2, d=1, 10f=52;

312 yılı: kitap 4:11, s.323-324, vol=1,1, d=1, 10f=11;

313 yılı: kitap 4:12, s.324-325, vol=0,5, d=1, 10f=5;

314-315 yılları: kitap 4:12-17, s.325-333, vol=8, d=2, 10f=40;

316 yılı: kitap 4:17-20, s.333-338, vol=5, d=1, 10f=50;

317 yılı: kitap 4:20, s.338, vol=0,4, d=1, 10f=4;

318 yılı: kitap 4:21, s.338-339, vol=0,8, d=1, 10f=8;

319 yılı: kitap 4:21-22, s.339-341, vol=1,8, d=1, 10f=18;

320 yılı: kitap.4:23-25, s.341-344, vol=3, d=1, 10f=30;

321 yılı: kitap 4:25, s.344, vol=0,4, d=1, 10f=4;

322 yılı: kitap 4:25-26, s.344-346, vol=1,5, d=1, 10f=15;

323-324 yılları: kitap 4:26-30, s.346-353, vol=7, d=2, 10f=35;

325 yılı: kitap 4:30, s.353, vol=0,1, d=1, 10f=1;

326 yılı: kitap 4:30, s.353-354, vol=1, d=1, 10f=10;

327 yılı: kitap 4:30, s.354-355, vol=0,6, d=1, 10f=6;

328 yılı: kitap 4:31-34, s.355-361, vol=6, d=1, 10f=60;

329 yılı: kitap 4:34, s.361, vol=0,2, d=1, 10f=2;

330 yılı: kitap 4:35-36, s.361-363, vol=2,2, d=1, 10f=22;

331 yılı: kitap 4:37-42, s.363-371, vol=7,5, d=1, 10f=75;

332 yılı: kitap 4:42, s.371-372, vol=1,2, d=1, 10f=12;

333 yılı: kitap 4:43, s.372-373, vol=1,3, d=1, 10f=13;

334 yılı: kitap 4:43-44, s.373-376, vol=3, d=1, 10f=30;

335 yılı: kitap 4:45, s.376-377, vol=0,8, d=1, 10f=8;

336 yılı: kitap 4:45-47, s.377-381, vol=3,5, d=1, 10f=35;

337-338 yılları: kitap 4:47-48, s.381-383, vol=2,6, d=2, 10f=13;

339 yılı: kitap 4:49, s.383-384, vol=0,8, d=1, 10f=8;

340 yılı: kitap 4:49-50, s.384-387, vol=3,2, d=1, 10f=32;

341 yılı: kitap 4:51, s.387-388, vol=1,3, d=1, 10f=13;

342 yılı: kitap 4:52, s.388-389, vol=0,5, d=1, 10f=5;

343 yılı: kitap 4:52, s.389, vol=0,7, d=1, 10f=7;

344 yılı: kitap 4:53, s.389-391, vol=2, d=1, 10f=20;

345 yılı: kitap 4:54-56, s.392-395, vol=3,2, d=1, 10f=32;

346 yılı: kitap 4:56-57, s.395-398, vol=3,3, d=1, 10f=33;

347 yılı: kitap 4:58, s.398-399, vol=0,8, d=1, 10f=8;

348 yılı: kitap 4:58-60, s.399-403, vol=4, d=1, 10f=40;

349 yılı: kitap 4:61, s.403, vol=0,3, d=1, 10f=3;

350 yılı: kitap 4:61, s.403-404, vol=1,3, d=1, 10f=13;

351 yılı: Kitap 5:1-7, s.405-418, vol=12,8, d=1, 10f=128;

352 yılı: kitap 5:8-9, s.418-421, vol=3,2, d=1, 10f=32;

353 yılı: kitap 5:10-12, s.421-427, vol=5,6, d=1, 10f=56;

354 yılı: kitap 5:12-13, s.427-429, vol=2,4, d=1, 10f=24;

355-356 yılları: kitap 5:13-16, s.429-433, vol=4, d=2, 10f=20;

357 yılı: kitap 5:16-17, s.433-436, vol=3, d=1, 10f=30;

358 yılı: kitap 5:18-23, s.436-446, vol=10,3, d=1, 10f=103;

359 yılı: kitap 5:24-26, s.446-450, vol=3,7, d=1, 10f=37;

360 yılı: yılı 5:26-29, s.450-456, vol=6,1, d=1, 10f=61;

361 yılı: kitap 5:29-30, s.456-459, vol=3, d=1, 10f=30;

362 yılı: kitap 5:31, s.459-460, vol=1,2, d=1, 10f=12;

363 yılı: kitap 5:32-36, s.460-468, vol=8, d=1, 10f=80;

364 yılı: kitap 5:37-55, s.468-499, vol=31, d=1, 10f=310.

Bu andan itibaren kitabın boyutu değişmektedir. Yani Livius'un kullandığımız baskısında kitap 6-10'un 2. cildi bir başka yayınevinde, Gerbek Yayınevi, basılmıştı. Bunlar önceki kitaplardan boyut açısından farklı. Bir sayfalarında 2072 karakter var. Dolayısıyla şimdi hacim fonksiyonunu tablomuzun yapılmış olduğu önceki boyuta ulaştırmak için hacmi, 1,2'ye denk olan katsayısıyla her defa çarpmak gerek. Tabloda sadece kesin sonuç verilmiştir.

Boyutun bu şekilde düzeltilmesi cetvelimizde 365 yılından itibaren yapılmıştır.

365 yılı: kitap 6:1-4, s.1-6, vol=6, d=1, 12f=72;

366 yılı: kitap.6:4-5, s.6-7, vol=0,4, d=1, 12f=5;

367 yılı: kitap 6:5-10, s.7-12, vol=5,8, d=1, 12f=67;

368 yılı: tarif edilmemiştir (?), vol=0, d=1, 12f=0;

369 yılı: kitap 6:11-18, s.12-21, vol=8,6, d=1, 12f=103;

370 yılı: kitap 6:18-21, s.21-26, vol=4,7, d=1, 12f=56;

371 yılı: kitap 6:21, s.26-27, vol=0,8, d=1, 12f=9,6;

372 yılı: kitap 6:22, s.27, vol=0,5, d=1, 12f=6;

373 yılı: kitap 6:22-29, s.27-36, vol=8,8, d=1, 12f=106;

374 yılı: tarif edilmemiştir (?), vol=0, d=1, 12f=0;

375 yılı: kitap 6:30, s.36-37, vol=0,8, d=1, 12f=9,6;

376 yılı: kitap 6:31-32, s.37-38, vol=1,1, d=1, 12f=13;

377 yılı: kitap 6:32, s.38-39, vol=0,9, d=1, 12f=10,8;

378-383 yılları: kitap 6:33-36, s.39-43, vol=4, d=6, 12f=8;

384 yılı: kitap 6:36, s.43, vol=0,3, d=1, 12f=4;

385 yılı: kitap 6:36-38, s.43-45, vol=2,3, d=1, 12f=28;

386-389 yılları: kitap 6:38-42,kitap 7:1, s.45-55, vol=9, d=4, 12f=25;

390 yılı: kitap 7:2-3, s.55-57, vol=1,8, d=1, 12f=22;

391 yılı: kitap 7:3, s.57-58, vol=0,9, d=1, 12f=10,8;

392 yılı: kitap 7:4-8, s.58-63, vol=5, d=1, 12f=60;

393 yılı: kitap 7:9-11, s.63-66, vol=2,4, d=1, 12f=29;

394 yılı: kitap 7:11, s.66-67, vol=1,1, d=1, 12f=13;

395 yılı: kitap 7:12, s.67, vol=0,5, d=1, 12f=6;

396 yılı: kitap 7:12-15, s.67-72, vol=4,8, d=1, 12f=54;

397 yılı: kitap 7:16, s.72-74, vol=1,2, d=1, 12f=14;

398-399 yılları: kitap 7:17, s.74-75, vol=1,4, d=2, 12f=8;

400 yılı: kitap 7:18-19, s.75-77, vol=1,6, d=1, 12f=19;

401 yılı: kitap 7:19-21, s.77-79, vol=2,3, d=1, 12f=28;

402 yılı: kitap 7:21, s.79-80, vol=0,6, d=1, 12f=7;

403 yılı: kitap 7:22, s.80-81, vol=1,1, d=1, 12f=13;

404 yılı: kitap 7:23-24, s.81-83, vol=2,3, d=1, 12f=28;

405 yılı: kitap 7:25-26, s.83-86, vol=2,9, d=1, 12f=35;

406 yılı: kitap 7:26-27, s.86-87, vol=0,5, d=1, 12f=6;

407 yılı: kitap 7:27, s.87, vol=0,2, d=1, 12f=2;

408 yılı: kitap 7:27, s.87, vol=0,6, d=1, 12f=7;

409 yılı: kitap 7:28, s.87-88, vol=0,6, d=1, 12f=7;

410 yılı: kitap 7:28, s.88, vol=0,5, d=1, 12f=6;

411 yılı: kitap 7:28-38, s.88-102, vol=13,7, d=1, 12f=164;

412-414 yılları: kitap 7:38-42, kitap 8:1-12, s.102-127, vol=23,2, d=3, 12f=90;

415 yılı: kitap 8:12, s.127-128, vol=1,2, d=1, 12f=14;

416 yılı: Kitap 8:13-14, s.128-131, vol=3,2, d=1, 12f=38;

417 yılı: kitap 8:15, s.131-132, vol=0,9, d=1, 12f=10,8;

418 yılı: kitap 8:16, s.132, vol=0,3, d=1, 12f=4;

419 yılı: kitap 8:16, s.132-133, vol=0,8, d=1, 12f=10;

420 yılı: kitap 8:16-17, s.133-134, vol=0,7, d=1, 12f=8;

421-422 yılları: kitap 8:17, s.134, vol=0,6, d=2, 12f=4;

423 yılı: kitap 8:18, s.134-136, vol=1,2, d=1, 12f=14;

424 yılı: kitap 8:19-20, s.136-137, vol=1,9, d=1, 12f=23;

425 yılı: kitap 8:20-21, s.137-140, vol=2, d=1, 12f=24;

426 yılı: kitap 8:22, s.140, vol=0,7, d=1, 12f=8;

427 yılı: kitap 8:22-25, s.140-144, vol=4, d=1, 12f=48;

428 yılı: kitap 8:25-29, s.144-149, vol=4,4, d=1, 12f=53;

429 yılı: kitap 8:29-37, s.149-160, vol=11,4, d=1, 12f=137;

430-431 yılları: kitap 8:37, s.160-161, vol=1,1, d=2, 12f=6;

432-437 yılları: kitap 8:38-40, kitap 9:1-20, s.161-198, vol=36, d=6, 12f=70;

438 yılı: kitap 9:21, s.198-199, vol=0,7, d=1, 12f=8;

439-446 yılları: kitap 9:22-42, с.199-232, vol=32,6, d=8, 12f=50;

447 yılı: kitap 9:42, s.232-233, vol=1, d=1, 12f=12;

448-449 yılları: kitap 9:42-44, s.233-237, vol=4,4, d=2, 12f=26;

450-454 yılları: kitap 9:45-46, kitap 10:1-9, s.237-253, vol=15,2, d=5, 12f=36;

455 yılı: kitap 10:9-11, s.254-257, vol=3,2, d=1, 12f=38;

456 yılı: kitap 10:11-13, s.257-259, vol=2,8, d=1, 12f=34;

457 yılı: kitap 10:14-15, s.259-263, vol=3,2, d=1, 12f=38;

458-460 yılı: kitap 10:16-37, s.263-295, vol=32,5, d=3, 12f=130;

461 yılı: kitap 10:38-47, s.295-309, vol=13,6, d=1, 12f=163;

Burada  Titus  Livius'un  metni  kesilmiştir.  Böylelikle  hacim  fonksiyonu  aşağıda gösterildiği gibi görünmektedir:

1-36 yılları arasındaki aralıkta 10f=4,5; 37 yılı: 10f=13; 38 yılı: 10f=20;

39-82 yılları:  10f=1,4; 83-91 yılları: 10f=0,3; 92-100 yılları: 10f=1;

101-104 yılları: 10f=3; 105-109 yılları: 10f=4; 110-113 yılları: 10f=3;

114-138 yılları: 10f=2,4; 139 yılı: 10f=33; 140-175 yılları: 10f=1,4;

176 yılı: 10f=27; 177-219 yılları: 10f=1,7; 220 yılı: 10f=15; 221-245 yılları: 10f=5;

244 yılı: 10f=50; 245 yılı: 10f=0; 246 yılı: 10f=112; 247 yılı: 10f=112.

Devam  edelim.  Cetveldeki  ilk  sayı  (Şehrin  kuruluşundan  itibaren)  yılı  gösteriyor, ikinci sayı ise hacim fonksiyonunun o yılki değerini:

248-10; 249-3; 250-4; 251-5; 252-10; 253-15; 254-10; 255-30; 256-1;

257-1; 258-3; 259-97; 260-103; 261-12; 262-10; 263-22; 264-22;

265-22; 266-27; 267-1; 268-11; 269-11; 270-8; 271-7; 272-2; 273-15;

274-73; 275-56; 276-2; 277-2; 278-17; 279-15; 280-3; 281-25; 282-27;

283-27; 284-27; 285-10; 286-24; 287-12; 288-2; 289-35; 290-35;

291-32; 292-40; 293-75; 294-79; 295-79; 296-69; 297-10; 298-2; 299-7;

300-7; 301-4; 302-22; 303-22; 304-220; 305-220; 306-5; 307-10;

308-100; 309-117; 310-24; 311-52; 312-11; 313-5; 314-40; 315-40;

316-50; 317-4; 318-8; 319-18; 320-30; 321-4; 322-15; 323-35; 324-35;

325-1; 326-10; 327-6; 328-60; 329-2; 330-22; 331-75; 332-12; 333-13;

334-30; 335-8; 336-35; 337-13; 338-13; 339-8; 340-32; 341-13; 342-5;

343-7; 344-20; 345-32; 346-33; 347-8; 348-40; 349-3; 350-13; 351-128;

352-32; 353-56; 354-24; 355-20; 356-20; 357-30; 358-103; 359-37;

360-61; 361-30; 362-12; 363-80; 364-310; 365-72; 366-5; 367-67;

369-103; 370-56; 371-9.6; 372-6; 373-106; 375-9.6; 376-13; 377-11;

378-8; 379-8; 380-8; 381-8; 382-8; 383-8; 384-4; 385-28; 386-25;

387-25; 388-25; 389-25; 390-22; 391-11; 392-60; 393-29; 394-13;

395-6; 396-54; 397-14; 398-8; 399-8; 400-19; 401-28; 402-7; 403-13;

404-28; 405-35; 406-6; 407-2; 408-7; 409-7; 410-6; 411-164; 412-90;

413-90; 414-90; 415-14; 416-38; 417-11; 418-4; 419-10; 420-8; 421-4;

422-4; 423-14; 424-23; 425-24; 426-8; 427-48; 428-53; 429-137; 430-6;

431-6; 432-70; 433-70; 434-70; 435-70; 436-70; 437-70; 438-8; 439-50;

440-50; 441-50; 442-50; 443-50; 444-50; 445-50; 446-50; 447-12;

448-26; 449-26; 450-36; 451-36; 452-36; 453-36; 454-36; 455-38;

456-34; 457-38; 458-130; 459-130; 460-130; 461-163.

## BARONİUS’UN ORTA ÇAĞ ROMASI’NI TARİF EDEN KİTABINDAKİ YILLIK HACİMLERİ.

Baronius’un “Baronius, C., İsa’nın Doğumundan 1198 Yılına Kadar Dinsel ve Sivil İşler” kitabına bakınız [50]. Cetvelimizdeki ilk rakam Milattan Sonraki yılı göstermektedir. İkinci rakam ise Baronius’un kitabının o yılı tarif eden parçasını. Hacim “yüksekliğin” santimetrelerinde (yani kitaptaki bu metin parçasının yüksekliğinin kaç santimetre tuttuğuna göre) ölçülmüştü. Bazen Baronius şu ya da bu olayların hangi yılda ortaya çıktıklarını kesin olarak belirleyemeden birkaç yıllık süreyi tarif etmiştir. Bu durumda, bir metin parçasının hacmini onu oluşturmakta olan tüm yıllara eşit aralıklarla ayırdık. Yani, toplam hacmi, tarif edilmiş olan yıllara bölüp sonucu - orta değeri - bu aralığın içindeki her yıla ekledik.

M.S. 1 yılı -20; 2-20; 3-20; 4-20; 5-20; 6-20; 7-20; 8-1; 9-1; 10-1;

11-1; 12-4; 13-4; 14-4; 15-4; 16-11; 17-11; 18-11; 19-11; 20-9; 21-9;

22-9; 23-9; 24-9; 25-9; 26-9; 27-9; 28-9; 29-9; 30-9; 31-9; 32-8,5;

33-32; 34-133; 35-36; 36-18; 37-6; 38-15; 39-21,5; 40-22,5; 41-23,5;

42-15,5; 43-48; 44-136; 45-73; 46-10,5; 47-27; 48-15; 49-2,5; 50-2,5;

51-89; 52-70; 53-11,5; 54-8,5; 55-12,5; 56-12,5; 57-48; 58-43; 59-93;

60-43; 61-15; 62-4,5; 63-10,5; 64-5; 65-15; 66-39; 67-9,5; 68-140;

69-75; 70-5,5; 71-29; 72-78; 73-26; 74-11; 75-18; 76-4; 77-3; 78-3;

79-3; 80-6; 81-40; 82-7,5; 83-11; 84-4; 85-4,5; 86-0,8; 87-0,8;

88-0,8; 89-3,7; 90-3,7; 91-9; 92-11; 93-10; 94-11; 95-5; 96-3,5;

97-5; 98-32; 99-13; 100-45; 101-13; 102-13; 103-4; 104-39; 105-2;

106-13; 107-5,5; 108-7,5; 109-29; 110-24; 111-2; 112-9; 113-2,5;

114-10; 115-1; 116-3,5; 117-3,5; 118-14; 119-8; 120-39; 121-3; 122-5;

123-15; 124-1,5; 125-3; 126-1,5; 127-4 ; 128-13,5; 129-1; 130-9;

131-2; 132-6; 133-6; 134-2,5; 135-5; 136-2,5; 137-10; 138-4; 139-4,5;

140-5; 141-5; 142-7; 143-3; 144-3; 145-6,5; 146-4; 147-4; 148-4;

149-4; 150-9; 151-9; 152-9; 153-9; 154-26; 155-1; 156-1; 157-1;

158-1; 159-3,5; 160-3,5; 161-4,5; 162-4; 163-31; 164-32; 165-6;

166-7,5; 167-16; 168-3; 169-3; 170-12; 171-22,5; 172-22,5; 173-27;

174-6; 175-39; 176-28; 177-22,5; 178-12; 179-54; 180-3; 181-4;

182-17; 183-8; 184-7; 185-1; 186-1; 187-1; 188-4; 189-2,7; 190-2,7;

191-3,5; 192-15; 193-6,5; 194-8; 195-14; 196-14,5; 197-4; 198-38;

199-4; 200-16; 201-41; 202-28; 203-13,5; 204-24; 205-64; 206-25;

207-2; 208-2; 209-2; 210-2; 211-5; 212-5; 213-34; 214-9; 215-5,5;

216-18; 217-25; 218-5; 219-3; 220-35; 221-3,3; 222-3,3; 223-3,3;

224-28; 225-5; 226-22; 227-5; 228-1; 229-4; 230-6,5; 231-99;

232-10,5; 233-24; 234-3; 235-3; 236-7; 237-15; 238-5; 239-5; 240-6,5;

241-5; 242-2,5; 243-3,5; 244-3,5; 245-8; 246-4,5; 247-4,5; 248-8;

249-20; 250-6,5; 251-6,5; 252-9,5; 253-76; 254-144; 255-40; 256-42;

257-21; 258-35; 259-83; 260-48; 261-15; 262-76; 263-60; 264-34;

265-19; 266-7; 267-7; 268-7; 269-15; 270-3; 271-19; 272-10; 273-13;

274-8,5; 275-3; 276-3; 277-14,5; 278-4,5; 279-6; 280-4; 281-3; 282-3;

283-6; 284-8; 285-4; 286-7; 287-1; 288-3,5; 289-3,5; 290-2,6;

291-2,6; 292-5; 293-19,5; 294-3; 295-3; 296-3; 297-16; 298-33; 299-4;

300-7; 301-52; 302-88; 303-90; 304-81; 305-50; 306-65; 307-68;

308-14; 309-33; 310-35; 311-39; 312-66; 313-64; 314-51; 315-28;

316-60; 317-14; 318-61; 319-20; 320-10; 321-30; 322-2,5; 323-8;

324-137; 325-192; 326-78; 327-70; 328-3; 329-15; 330-29; 331-22;

332-11; 333-8; 334-8; 335-58; 336-86; 337-91; 338-43; 339-18; 340-72;

341-40; 342-42; 343-7; 344-21; 345-14; 346-18; 347-66; 348-52;

349-21; 350-49; 351-61; 352-11; 353-61; 354-22; 355-100; 356-108;

357-67; 358-30; 359-126; 360-93; 361-99; 362-462; 363-188; 364-35;

365-38; 366-42; 367-72; 368-27; 369-42; 370-205; 371-106; 372-172;

373-49; 374-29; 375-65; 376-21; 377-50; 378-112; 379-64; 380-54;

381-155; 382-66; 383-90; 384-51; 385-59; 386-97; 387-92; 388-139;

389-90; 390-82; 391-82; 392-75; 393-47; 394-122; 395-114; 396-47;

397-77; 398-120; 399-66; 400-110.