A.T. Fomenko
Sayılar Yalana Karşı

Geçmişin Matematiksel Araştırması. Skaliger Kronolojisinin Eleştirisi. Tarihlerin Oynaması ve Tarihin Kısaltılması. Yeni Kronoloji.

Sayılar Yalana Karşı Kitabındaki Resim Altı Yazıları
BÖLÜMLER 4, 5, 6

BÖLÜM 4.

Res.4.1. S. de Lubienietski [1257] kitabından alınan Orta Çağ yıldız haritası, 1681 senesi. Pulkovo Gözlemevi kitap deposu (St. Petersburg). Ayrıca bkz. [543], s.26-27.

Res.4.2. Samanyolu fonunda Yılanlı Adam (Yılanı tutan Adam) Takımyıldızı. "Astrognosia" kitabından alınmıştır, XV. yüzyıl. Pulkovo Gözlemevi kitap deposu. Ayrıca bkz. [544], cilt 1, s.218, res.57.

Res.4.3. İç içe geçen tekerlekler biçiminde on sema (gök). J.Ch. Steebj’nin Latince “Yahudilerin Hesaplama Göğü” kitabından alınmıştır [1412]. 1679 senesi. Pulkovo Gözlemevi kitap deposu. Ayrıca bkz. [543], s.15, res.5.

Res.4.4. İç içe geçen tekerlekler biçimindeki gezegenlerin yörüngeleri ile ilgili Orta Çağ resmidir. Orontij Finai Delphinatus’tan alınmıştır [1320]. 1553 senesi. Pulkovo Gözlemevi kitap deposu. Ayrıca bkz. [543], s.54, res.22.

Res.4.5. İç içe geçen tekerlekler biçimindeki gezegenlerin yörüngeleri. Sacro Bosco J.de (ya da Sacrobusto)’dan alınmıştır [1384]. 1516 senesi. Pulkovo Gözlemevi kitap deposu. Ayrıca bkz. [543], s.118, res.65.

Res.4.6. Orta Çağ yörünge-tekerlekler. Merkezde Dünya küresi, sonra da gezegenlerin yörüngeleri. Sacro Bosco J. de. (ya da Sacrobusto)’dan alınmıştır [1385]. 1518 senesi. Ayrıca bkz. [543], s.131, res.72.

Res.4.7. “Uzay kürelerini döndüren melekler. XIV. yüzyıl”. [643:2], s.196, res.1.

Res.4.8. İç içe geçen yörünge-tekerlekler biçiminde Evren sistemi. Merkezde – Dünya. [643:2]’den alınmıştır, s.197, res.2.

Res.4.8a. Yörünge-tekerlekler biçiminde Evren sistemi. Andreas Cellarius. 1708 senesi. [768:2]’den alınmıştır, s.6.

Res.4.9. Mısır Orta Çağ Evren sistemi. Yörünge-tekerlekler Zodyak boyunca yuvarlanıyor. Corbinianus’tan alınmıştır [1077]. 1731 senesi. Pulkovo Gözlemevi kitap deposu. Ayrıca bkz. [543], s.254, res.136.

Res.4.10. Tekerlek üstünde duran ve sanki onu döndüren altı kanatlı keruv. İngiltere, güya XIV. yüzyıl. [643:2]’den alınmıştır, s.213, res.5.

Res.4.11. Bundan, Orta Çağ’da Araba Takımyıldızı’nın (sol resim) yerine Büyükayı Takımyıldızı’nın (sağ resim) (belli) bir düşünce sonucu olarak geçirilmiş olduğu bellidir. P. Apianus’tan alınmıştır [1013]. 1524 senesi. Pulkovo Gözlemevi kitap deposu. Ayrıca bkz. [543], s.91, res.53.

Res.4.12. Yıldızlı Adam takımyıldızı. Ellerinde, üzerine derece konan gökeşleği bulunmakta, bu da gökeşleğini “ölçme ipi”ne benzetiyor. Corbinianus’tan alınmıştır [1077]. 1731 senesi. Ayrıca bkz. [543], s.105, res.57.

Res.4.13. Gök mabedinin modeli. Gök mekanizmaları, sütunları, kornişleri. "Petri Apiani Cosmographia"dan alınmıştır, 1540 senesi. Ayrıca bkz. Apianus P. [1013]. 1524 senesi. Pulkovo Gözlemevi kitap deposu. Ayrıca bkz. [543], s.129, res.71.

Res.4.14. Gök mabedi. Sacro Bosco J.de’den alınmıştır [1385]. 1518 senesi. Pulkovo Gözlemevi kitap deposu. Ayrıca bkz. [543], s.111, res.61.

Res.4.15. Evren’in düzenlemesi, yani gök mabedi ile ilgili Orta Çağ düşünceleri. Melekler eksenleri, tekerlekleri, Zodyak kuşağını döndürüyor. Sacro Bosco J.de’den alınmıştır. [1383]. 1494 senesi. Ayrıca bkz. [543], s.118, res.64.

Res.4.16. Askeri topuz biçiminde kuyruklu yıldız. Bacharach’ın "Astronomia" kitabından alınmıştır, 1545 senesi. Pulkovo Gözlemevi kitap deposu. Ayrıca bkz. [543], s.185, res.94.

Res.4.17. Topuz biçiminde kuyruklu yıldız. Bacharach’ın "Astronomia" kitabından alınmıştır, 1545 senesi. Ayrıca bkz. [543], s.188, res.96.

Res.4.18. Askeri topuz biçiminde kuyruklu yıldız. S. Lubienietski’den alınmıştır [1256]. 1666-1668 seneleri. Pulkovo Gözlemevi kitap deposu. Ayrıca bkz. [544], s.195, res.101.

Res.4.19. “Kaynayan yüz-kazan” biçiminde kuyruklu yıldız. Bacharach’ın "Astronomia" kitabından alınmıştır, 1545 senesi. Pulkovo Gözlemevi kitap deposu. Ayrıca bkz. [543], s.185, res.93.

Res.4.19a. Daniel, Balşazzar’a olup biten tutulmanın anlamını açıklıyor. Russkiy Letopisnıy litsevoy Svod’dan alınmıştır [490:4], Kutsal Kitap tarihi, 4. Kitap, s.249, yaprak Х-463.

Res.4.20. Gökyüzünde bir şey yazan insan elinin yanında kuyruklu yıldızın görüntüsü. S. Lubienietski’den alınmıştır [1257]. 1681 senesi. Ayrıca bkz. [543], s.208, res.106.

BÖLÜM 5.

Res.5.1. Aynı tarihî devri anlatan X ve Y vakayinamelerinin hacim grafikleri.

Res.5.2. “Orijinal bilgi fonu” C(t) grafiği ve “korunan bilgi fonu” (yani M devrine kadar korunan metinlerin fonu) grafiği hemen hemen eş zamanlı olarak fırlıyor.

Res.5.3. Korunan bilgi fonlarının grafikleri, orijinal C(t) fonunun fırladığı yerde fırlıyor. X ve Y vakayinamelerinin hacim fonksiyonları, aşağı yukarı, korunan bilginin hacim grafiklerinin fırladığı noktalarda fırlıyor.

Res.5.4. Bağımlı, yani yaklaşık aynı devri betimleyen X ve Y vakayinamelerinin hacim grafikleri hemen hemen eş zamanlı olarak fırlıyor. Ancak fırlamaların değerleri pek farklı olabilir.

Res.5.5. Bağımsız, yani tamamen farklı devirleri betimleyen X ve Y vakayinamelerinin hacim grafikleri farklı noktalarda fırlıyor ((A,B) ve (C,D) zaman kesintileri birleştirildikten sonra).

Res.5.6. Vakayinamenin hacim grafiğinin noktaları (A,B) zaman kesintisini aralıklara bölüyor.

Res.5.7. Karşılaştırılan X ve Y vakayinamelerinin a(X) ve a(Y) lokal maksimumlarının vektörleri Öklit uzayında iki vektör olarak gösterilebilir.

Res.5.8. a(X) ve a(Y) vektörleri, bir kısmı L simpleksine düşen “küre”yi saptıyor.

Res.5.9. “Antik” Titus Livius’un vakayinamesinin ve Sergeyev’in çağdaş ders kitabının hacim fonksiyonu. Belirgin korelasyon ortadadır.

Res.5.10. “Antik” Titus Livius’un vakayinamesinin ve Sergeyev’in çağdaş ders kitabının hacim fonksiyonu. İkinci kısım.

Res.5.11. “Antik” Titus Livius’un vakayinamesinin ve Sergeyev’in çağdaş ders kitabının hacim fonksiyonu. Üçüncü kısım.

Res.5.12. Bağımlı (Supralskaya) ve bağımsız (Nikifor Vakayinamesi) vakayinamelerin hacim grafikleri. Grafiklerin fırlamaları hemen hemen eş zamanlı.

Res.5.13. Üç bağımlı vakayinamenin (Supralskaya, Nikifor Vakayinamesi ve “daha zengin” olan Geçmiş Yılların Vakayinamesi) grafikleri. Hesaplamalara göre fırlama noktalarının belirgin bir yakınlığı bulunmaktadır.

Res.5.14. Bağımlı vakayinamelerin (Dvina vakanüvisi ve onun kısaltılmış yayını) hacim grafikleri. Grafiğin ikisi de hemen hemen eş zamanlı fırlıyor.

Res.5.15. Bağımlı vakayinamelerin (Supralskaya ve Akademiçeskaya) 1336-1374 seneleri aralığındaki grafikleri. Hacim grafiklerinin fırlamaları bir istisna olmak üzere eş zamanlıdır. Lokal maksimumların konumları grafikler üzerindeki büyük siyah noktalar ile işaretlidir. Supralskaya Vakayinamesi’nin grafiğinin altındaki bu iki zincir nokta birbirinin yanında


gösterilmektedir. Fırlama noktalarının tek bir yerde ayrıldığı bellidir. Vakayinamelerin ikisinin de bağımlılığı ortadadır.

Res.5.16. Her p hanedanı bir miktar vir(p) sanal hanedanı doğuruyor. Bunlar, geometrik olarak uzay içinde p noktasını kuşatan “bulut” veya “küresel küme” biçiminde gösterilmektedir.

Res.5.17. Açıkça bağımsız, farklı gerçek M ve N hanedanlarına uyan vir(M) ve vir(N) “küresel kümeleri”, “birbirine uzak” bulunmaktadır.

Res.5.18. a ve b hanedanlarında iktidar sürelerinin grafik suretinde görsel tasviri. Res.5.19. vir(D) kümesinde noktaların dağılışını gösteren yoğunluk fonksiyonu. Res.5.20. P'(a,b) ve P(a,b) paralelyüzleri. Res.5.21. Deneysel olarak çıkarılan “vakanüvislerin hata fonksiyonu”.

Res.5.22. c(a,b) katsayısının “prizma” hacmi, yani z(x) fonksiyonunun P(a,b) paralelyüzü üzerindeki integrali biçiminde gösterilmesi.

Res.5.23. c(a,b) katsayısı, bağımlı ve bağımsız hanedan çiftlerini ayırmayı mümkün kılıyor. Res.5.24. Teorik, “ideal” frekansların sönüm grafiği. Res.5.25. Bölümlerin kronoloji açısından doğru sıralanması ve suretlerin bulunmaması halinde “iyi sönen” frekans matrisi.

Res.5.26. Çift suretlerin bulunması halinde frekans grafiklerinin görüntüsü. Res.5.27. Machiavelli’nin “Floransa’nın Tarihi” için frekans matrisinin genel görüntüsü. Res.5.28. Kutsal Kitap için frekans matrisinin genel görüntüsü. Suretler-tekrarlamalar görülür. Res.5.29. Kutsal Kitap için isim frekans matrisinin ayrıntılı görüntüsü. V.P. Fomenko ve T.G. Fomenko tarafından hazırlanmıştır. Kutsal Kitap’taki suretler-tekrarlamalar net olarak görülür.

Res.5.30. Kutsal Kitap Vahiy’i için frekans grafiği. Şaşırtıcı olan, grafiğin maksimumunun Vahiy’e yakın olan “bölümlere” değil, uzaklaştırılan “bölümlere” denk düşmesidir. Onay gören Kutsal Kitap’taki Vahiy’in bugün kabul gören yerinin yanlış olduğuna işaret ediyor.

Res.5.31. “Antik” Batlamyus’un dünya haritası. Onun “Coğrafya”sında bulunmaktadır. [1353]’ten alınmıştır, harita 2.

Res.5.32. Hans Rüst’ün 1480 senesine ait olan Orta Çağ haritası. XV. yüzyılın sonundaki coğrafi düşüncelerin pek düşük düzeyi ortadadır. [1160]’tan alınmıştır, s.39.

Res.5.33. H. Merkator ve J. Hondius’un “Atlas”ındaki Etiyopya ve Kongo’nun haritası, 1607 senesi. [90]’dan alınmıştır, s.72-73.

Res.5.34. Etiyopya ve Kongo’nun haritasının levhada yazılı bir parçası. [90]’dan alınmıştır, s.72.

Res.5.35. Peter Apian’ın dünya haritası, güya 1520 senesi. Peter Apian, Tipis Orbis Universalis, Wien, 1520. Volga nehri, “antik” ismi olan RA (RHA) olarak adlandırılmıştır. Haritada “Rus” ismini bulmayı başaramadık. Rusya’nın bütün toprağı TARTARİA olarak adlandırılmıştır. Hint okyanusu İNDİCUS ismini taşıyor, daha doğuda da dev saha kırmızı rengi ile boyanıp IИDIA olarak adlandırılmıştır. Bu yazı hem İudea (Judea), hem de İndia olarak okunabilir, çünkü N ve U harfleri karıştırılabilirdi, harflerin eski metinlerdeki satırda yerleşimi keyfî idi. [1009]’dan alınmıştır, s.66, harita 81. Ayrıca bkz. [1459], yaprak XXIII, harita 61.

Res.5.36. Apiani’nin haritasının Hindistan’a göre daha doğuda bulunan Yahuda’yı gösteren parçası. [1009]’dan alınmıştır, s.66, harita 81.

Res.5.37. Apiani’nin haritasının Tartaria-Rus’u gösteren parçası. [1009]’dan alınmıştır, s.66, harita 81.

Res.5.38. Güya 1538 senesine ait olan harita, Solinus, Basel. [1459]’dan alınmıştır, yaprak XXV, harita 71.

Res.5.39. Güya 1538 senesine ait olan haritanın parçası. [1459]’dan alınmıştır, yaprak XXV, harita 71.

Res.5.40. Güya XIV. yüzyıla ait olan Kudüs haritası. Orta Çağ Kudüsü’nde hem Hristiyan haçlı evleri, hem de minareli Osmanlı camii görüyoruz. [1177]’den alınmıştır, s.475.

Res.5.41. Kudüs haritasının bir parçası. [1177]’den alınmıştır, s.475.

Res.5.42. Güya M.S. VII. yüzyılda İsidor tarafından hazırlanan, ancak salt XV. yüzyılda yayımlanan dünya haritası. [1160]’tan alınmıştır, s.34. Ayrıca bkz. [1177], s.302.

Res.5.43. Gregor Reisch’in güya 1515 senesine ait olan dünya haritası. [1009]’dan alınmıştır, s.65.

Res.5.44. Birkaç Tartaria’nın bulunduğu parça. [1009]’dan alınmıştır, s.65.

Res.5.45. “Antik” geç Roma filozofu Macrobius’un yalnızca güya 1483 senesine ait kitapta çıkan dünya haritası. [1009]’dan alınmıştır, s.16.

Res.5.45a. Yuvarlak dünya haritası. İbn al-Vardi’nin coğrafi eserinden. XVI. yüzyıla ait elyazması. Doğu Bilimleri Enstitüsü, St. Petersburg). Fotoğraf 2009 senesinde St. Petersburg’daki Etnografya Müzesi’nde A.T. Fomenko tarafından çekilmiştir.

Res.5.46. Güya 1556 senesine ait “Kutsal Toprak” haritasının bir parçası. [1189]’dan alınmıştır, s.94.

Res.5.47. Mosel Alman nehri 1649 senesine ait olan haritada MOSA - yani Musa’nın nehri mi acaba - olarak adlandırılmıştır. [1189]’dan alınmıştır, s.171.

Res.5.48. Schedel’in güya 1493 senesine ait olan dünya haritası. Haritacıların gerçek coğrafi düşüncelerinin XVI. yüzyılın sonunda gerçekten hâlâ pek uzak olduğu bellidir. [1396:1]’den alınmıştır, yaprak XII (ters) ve yaprak XIII. Ayrıca bkz. [1459], yaprak XII, harita 44. Res.5.49. Schedel’in haritasında Avrupa. [1459]’dan alınmıştır, yaprak XII, harita 44. Res.5.50. Kutsal Kitap’ta tarif edilen, Olofern kafasını tutan Edit. H. Schedel’in “Dünya Vakayinamesi”nden. [1396:1]’den alınmıştır, yaprak LXIX.

BÖLÜM 6.

Res.6.1. “Antik” Roma’yı tasvir eden “antik” Titus Livius [482] ile F. Gregorovius’un [196] Orta Çağ Roma’sını tasvir eden çağdaş eserinin hacim fonksiyonlarının fırlama noktalarının korelasyonu.

Res.6.2. “Antik” Titus Livius [482] ile F. Gregorovius’un [196] eserinin hacim fonksiyonlarının fırlama noktalarının korelasyonu. Devamı.

Res.6.3. “Antik” Titus Livius [482] ile F. Gregorovius’un [196] eserinin hacim fonksiyonlarının fırlama noktalarının korelasyonu. Devamı.

Res.6.4. V.S. Sergeyev’in “antik” Roma’yı tasvir eden çağdaş kitabı [767] ile F. Gregorovius’un [196] Orta Çağ Roma’sını tasvir eden çağdaş eserinin hacim fonksiyonlarının fırlama noktalarının korelasyonu.

Res.6.5. V.S. Sergeyev’in kitabı [767] ile F. Gregorovius’un [196] eserinin hacim fonksiyonlarının fırlama noktalarının korelasyonu. Devamı.

Res.6.6. V.S. Sergeyev’in kitabı [767] ile F. Gregorovius’un [196] eserinin hacim fonksiyonlarının fırlama noktalarının korelasyonu. Devamı.

Res.6.7. “Antik” Roma’yı tasvir eden “antik” Titus Livius [482] ile Orta Çağ Roma’sını tasvir eden Sezar Baronius’un [50] (Baron ya da Barin?) hacim fonksiyonlarının fırlama noktalarının korelasyonu.

Res.6.8. “Antik” Titus Livius [482] ile Sezar Baronius’un [50] (Baron ya da Barin?) hacim fonksiyonlarının fırlama noktalarının korelasyonu. Devamı.

Res.6.9. “Antik” Titus Livius [482] ile Sezar Baronius’un [50] (Baron ya da Barin?) hacim fonksiyonlarının fırlama noktalarının korelasyonu. Devamı.

Res.6.10. “Antik” Titus Livius [482] ile Sezar Baronius’un [50] (Baron ya da Barin?) hacim fonksiyonlarının fırlama noktalarının korelasyonu. Devamı.

Res.6.11. Güya M.Ö. 82 senesinden M.S. 217 senesine kadar uzanan İkinci “antik” Roma İmparatorluğu ile güya M.S. 270-526 senelerine ait olan Üçüncü “antik” Roma İmparatorluğu’nun iktidarlarının korelasyonu.

Res.6.12. Zaman ekseninde İkinci ve Üçüncü “antik” Roma İmparatorluklarının yaklaşık 330- 360 senelik katı oynama ile çakışması. Kısa şema. Grafikteki rakamlar, Ek 6’da gösterilen paralellikteki hükümdarların numaralarına uyuyor.

Res.6.13. Zaman ekseninde İkinci ve Üçüncü “antik” Roma İmparatorluklarının yaklaşık 330- 360 senelik katı oynama ile birleşmesi. Hükümdarların isimlerinin kaydedildiği ayrıntılı şema.

Res.6.14. Kutsal Kitap’tan çıkarılıp Yehuda ve İsrail krallarının zaman içinde karşılıklı (birbirine göre) konumunu gösteren sözde “çift kayıtlı kronolojik muhasebe”.

Res.6.15. (Kutsal Kitap’a göre) güya M.Ö. 922 senesinden M.Ö. 724 senesine kadar süren “Eski” İsrail Krallığı ile güya III-VI. yüzyıllardaki Üçüncü “antik” Roma İmparatorluğu’nun hükümdarlıklarının korelasyonu.

Res.6.16. (Kutsal Kitap’a göre) güya M.Ö. 928-724 seneleri arasında var olan “eski” İsrail Krallığı ile güya VI-VII. yüzyıllardaki “erken Orta Çağ” Doğu Roma İmparatorluğu’nun hükümdarlıklarının korelasyonu.

Res.6.17. “Erken Orta Çağ” Roma Papalığı’nın tarihindeki art arda gelen iki devrin hükümdarlıklarının korelasyonu.

Res.6.18. Güya M.S. 681-888 senelerindeki “Orta Çağ” Karoleng İmparatorluğu ile güya 324- 527 senelerindeki Üçüncü “antik” Roma İmparatorluğu’nun hükümdarlıklarının korelasyonu.

Res.6.19. Zaman ekseninde güya M.S. 681-888 senelerindeki Karoleng İmparatorluğu ile güya 324-527 senelerindeki Üçüncü Roma İmparatorluğu’nun yaklaşık 360 senelik katı oynama ile birleşmesi.

Res.6.20. X-XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Kutsal Roma İmparatorluğu ile güya III-VI. yüzyıllardaki Üçüncü “antik” Roma İmparatorluğu’nun hükümdarlıklarının korelasyonu.

Res.6.21. Zaman ekseninde güya X-XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Roma İmparatorluğu ile güya III-VI. yüzyıllardaki “antik” Üçüncü Roma İmparatorluğu’nun yaklaşık 720 senelik katı oynama ile birleşmesi.

Res.6.22. Güya X-XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Kutsal Roma İmparatorluğu ile XIII-XVII. yüzyıllardaki Habsburg İmparatorluğu’nun hükümdarlıklarının korelasyonu.

Res.6.23. Güya X-XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Kutsal Roma İmparatorluğu ile XIII-XVII. yüzyıllardaki Habsburg İmparatorluğu’nun zaman ekseninde yaklaşık 360 senelik katı oynama ile birleşmesi.

Res.6.24. Güya X-XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Kutsal Roma İmparatorluğu ile güya M.Ö. I. yüzyıldan itibaren M.S. III. yüzyıla kadar uzanan İkinci “antik” Roma İmparatorluğu’nun hükümdarlıklarının korelasyonu.

Res.6.25. X-XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Kutsal Roma İmparatorluğu ile ile güya M.Ö. I. yüzyıldan itibaren M.S. III. yüzyıla kadar uzanan İkinci “antik” Roma İmparatorluğu’nun zaman ekseninde yaklaşık 1053 senelik katı oynama ile birleşmesi.

Res.6.26. Güya M.Ö. 928-724 seneleri arasında var olan “eski” Yehuda krallığı ile güya X- XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Kutsal Roma İmparatorluğu’nun hükümdarlıklarının korelasyonu.

Res.6.27. Güya M.Ö. 928-724 seneleri arasında var olan “eski” Yehuda krallığı ile güya X- XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Kutsal Roma İmparatorluğu’nun zaman ekseninde yaklaşık 1830 senelik katı oynama ile birleşmesi.

Res.6.28. Güya M.Ö. 922-724 seneleri arasında var olan “eski” İsrail krallığı ile güya X-XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Kutsal Roma İmparatorluğu’nun hükümdarlıklarının korelasyonu.

Res.6.29. Güya M.Ö. 922-724 seneleri arasında var olan “eski” İsrail krallığı ile güya X-XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Kutsal Roma İmparatorluğu’nun zaman ekseninde yaklaşık 1840 senelik katı oynama ile birleşmesi.

Res.6.30. M.S. 1276-1600 senelerine ait olan Rus han-çarları ile M.S. 1276-1600 senelerindeki Habsburg İmparatorluğu’nun hükümdarlarının iktidarlarının korelasyonu.

Res.6.31. M.S. 1276-1600 seneleri arasındaki Rus han-çarları ile M.S. 1276-1600 seneleri arasındaki Habsburg İmparatorluğu’nun hükümdarlarının birleşmesi. Burada kronolojik oynama bulunmamaktadır.

Res.6.32. Erken Orta Çağ Ermeni karolikosları ile güya X-XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Kutsal Roma İmparatorluğu ve Kutsal Kitap’ta betimlenen “eski” Yehuda krallarının üçlü birleşmesi.

Res.6.33. İlk “erken Orta Çağ” Bizans İmparatorluğu ile İkinci “Orta Çağ” Bizans İmparatorluğu’nun iktidarlarının korelasyonu (kısa şema). Oynama yaklaşık 340 senedir.

Res.6.34. İkinci “Orta Çağ” Bizans İmparatorluğu ile Üçüncü Orta Çağ Bizans İmparatorluğu’nun iktidarlarının korelasyonu (kısa şema). Oynama yaklaşık 330 senedir.

Res.6.35. Birinci, İkinci ve Üçüncü Bizans İmparatorluklarının zaman ekseninde 340 ve 330 senelik katı oynamalar ile üçlü birleşmesi (kısa şema).

Res.6.36. Birinci, İkinci ve Üçüncü Bizans İmparatorluklarının zaman ekseninde 340 ve 330 senelik katı oynamalar ile üçlü birleşmesi. İsimlerin kaydedildiği ayrıntılı şema.

Res.6.37. Birinci, İkinci ve Üçüncü Bizans İmparatorluklarının zaman ekseninde 340 ve 330 senelik katı oynamalar ile üçlü birleşmesi. İsimlerin kaydedildiği ayrıntılı şema.

Res.6.38. Rus tarihindeki 410 senelik oynama. Birinci kısmı. Res.6.39. Rus tarihindeki 410 senelik oynama. Devamı. Res.6.40. Rus tarihindeki 410 senelik oynamanın genel görüntüsü.

Res.6.41. Orta Çağ Yunanistan tarihi ile “antik” Grek tarihinin yaklaşık 1810 senelik katı oynama ile birleşmesi.

Res.6.42. Orta Çağ Yunanistan tarihi ile “antik” Grek tarihinin yaklaşık 1810 senelik katı oynama ile birleşmesinin büyütülmüş ve daha ayrıntılı bir parçası. Res.6.43. Orta Çağ İngiliz tarihi ile Orta Çağ Bizans tarihinin birleşmesinin genel şeması. Res.6.44. İngiliz krallarının ve Bizans imparatorlarının hükümdarlıklarının korelasyonu. Res.6.45. Orta Çağ İngiliz tarihi ile Orta Çağ Bizans tarihinin yaklaşık 1810 senelik katı oynama ile birleşmesi.

Res.6.46. İngiliz tarihi ile Bizans tarihinin birleşmesi. İkinci kısım. Res.6.47. İngiliz tarihi ile Bizans tarihinin birleşmesi. Üçüncü kısım. Res.6.48. İngiliz tarihi ile Bizans tarihinin birleşmesinin genel şeması. Birinci kısım. Res.6.49. İngiliz tarihi ile Bizans tarihinin birleşmesinin genel şeması. İkinci kısım. Res.6.50. “Antik” Grek hükümdarları ile Orta Çağ Bizans imparatorları arasındaki paralellik.

Res.6.51. “Antik” Lacedaemon Yunan hükümdarları ile Orta Çağ Yunan Mystras despot arasındaki paralellik.

Res.6.52. “Antik” Birinci (Titus Livius’un betimlediği Krallık Roması) Roma İmparatorluğu ile “antik” Üçüncü Roma İmparatorluğu arasındaki paralellik.

Res.6.53. “Antik” Birinci Roma İmparatorluğu ile “antik” Üçüncü Roma İmparatorluğu’nun yaklaşık 1050 senelik katı oynama ile birleşmesi.

Res.6.54. Titus Livius’un betimlediği “antik” Krallık Roması ile güya X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve güya X-XIII. yüzyıllardaki Bizans İmparatorluğu arasındaki hanedan paralelliği.

Res.6.55. Osmanlı=Ottoman sultanı biçiminde betimlenen Çar IV. İvan (Korkunç) tahtta. Başında çalma-sarık var. Stephan Batoriyas tarafından Rusya’ya karşı savaş ilanı mektubunu alıyor. Nürnberg şehrinin gazetesinden alınmış eski gravür.

Res.6.56. Osmanlı=Ottoman sultanı biçiminde Çar IV. İvan (Korkunç) at üstünde. Elinde, ucunda kesilen insan kafası olan mızrak. Çarın ardında mutsuz esir Avrupalılar, sultan-çarın karşısında ise esirleri köle olarak satan Moskova boyarları. “Rus’un Yeni Kronolojisi” ve “Kutsal Kitap Rusu” kitaplarında gösterdiğimiz gibi, bu tarz propaganda kitapları ve görüntülü beyannameler, Batı Avrupa’da XVI-XVII. yüzyıldaki Reform hareketi devrinde yayılmaya başlamıştır. Georg van Goff’un kitabının başlık sayfasından alınan IV. İvan’ın zulmünü anlatan gravür (1582 senesine ait olan kitap).

Res.6.57. Kutsal Kitap’ta betimlenen güya M.Ö. 928-724 senelerinde var olan “eski” Yehuda Krallığı ile güya X-XIII. yüzyıllardaki Kutsal Roma İmparatorluğu’nun hükümdar “biyografileri”nin iktidarların sürekliliği ve hacimleri açısından birleşmesi.

Res.6.58. Küresel kronolojik haritanın, yani “Skaliger tarih ders kitabının” bir parçası. Bütün kronolojik haritanın kurulma ilkesi burada görülmektedir.

Res.6.59. Küresel kronolojik harita (A.T. Fomenko). “Skaliger tarih ders kitabı”nın, dört hemen hemen özdeş kısa vakayinamenin yapıştırılması sonucu olduğu görülüyor.

Res.6.60. Küresel kronolojik harita ve kronolojik oynamalar sisteminin daha ayrıntılı tanıtımı. Birinci kısım.

Res.6.61. KKH ve kronolojik oynamalar sisteminin daha ayrıntılı tanıtımı. İkinci kısım.

Res.6.62. KKH ve kronolojik oynamalar sisteminin daha ayrıntılı tanıtımı. Üçüncü kısım.

Res.6.63. “Eski” Kutsal Kitap tarihinin Orta Çağ Avrupa-Asya tarihini kaplaması. Hacim fonksiyonlarının korelasyonu gösterilmektedir.

Res. 6.64. İmparator Maximilian Augustus PİUS’un (1440-1519) Albrecht Dürer’in yaptığı portresi. [1234]’ten alınmıştır, gravür 318.

Res.6.65. Albrecht Dürer’in İmparator Maximilian Augustus PİUS’un görüntüsünü içeren bir başka gravürü. [304]’ten alınmıştır, cilt 2, s.561. Maximilian’ın başının üstündeki iki kafalı imparatorluk kartalına dikkat ediniz.

Res.6.65a. İmparator Maximilian Augustus’un Albrecht Dürer’in yaptığı pitoresk portresi. Enteresan olan, PİUS isminin kaldırılıp iki kafalı kartalın bırakılmasıdır. [1117]’den alınmıştır, s.103.

Res.6.66. Güya 1528 tarihi, { M.D.XXVIII. } biçiminde, yani ayrık noktalar ile yazılmıştır. [1009]’dan alınmıştır, s.69.

Res.6.67. Güya 1534 tarihi, { .M.D.XXXIIII. } biçiminde, yani ayrık noktalar ile yazılmıştır. [1009]’dan alınmıştır, s.71.

Res.6.68. { .M.D.XXXIIII. } yazılı parça. [1009]’dan alınmıştır, s.71.

Res. 6.69. Güya 1583 tarihi, { M.D.LXXXIII. } biçiminde, yani ayrık noktalar ile yazılmıştır. [35]’ten alınmıştır, s.29.

Res.6.70. Güya 1597 tarihi, { (I).I).XCVII. } biçiminde, yani ayrık noktalar, M ve D harflerini kaydetmek üzere sağ ve sol yarım ay ile yazılmıştır. Sol kordelede “arap” rakamları ile yazılan tarih bulunmaktadır. Güya 1597 tarihi, I.597 (ya da I.595) biçiminde yazılmıştır. “Bir”, nokta ile diğer rakamlardan ayrılıp I harfi (yani İsa isminin ilk harfi gibi) suretiyle kaydedilmiştir. [35]’ten alınmıştır, s.30.

Res.6.71. I.597 senesi tarihli parça. [35]’ten alınmıştır, s.30.

Res.6.72. “Hollanda Cumhuriyeti” kitabının başlık sayfasında 1630 senesi tarihi sağ ve sol yarım ay vasıtasıyla yazılmıştır. [35]’ten alınmıştır, s.49.

Res.6.73. “TARTARİA olarak adlandırılan Russia ya da Moskovia” başlıklı kitabın başlık sayfasında 1630 senesi tarihi sağ ve sol yarım ay vasıtasıyla yazılmıştır. [35]’ten alınmıştır, s.55.

Res.6.74. Alman ressam Altdorfer’in gravüründe güya 1506 senesi. İlk “bir”, nokta ile ayrılıp belirgince Latin harfi I (yani İsa isminin ilk harfi gibi) olarak kaydedilmiştir. Güya 5 rakamı 7 rakamı suretiyle kaydedilmiştir. Belki de bu, 1506 senesi değil, 1706 senesi mi acaba? O zaman Altdorfer XVI. yüzyılda değil, daha mı sonra yaşamıştır? [1203]’ten alınmıştır, No.2.

Res.6.75. Altdorfer’in gravüründeki [1203], No.2, tarihin bizim tarafımızdan çizimi.

Res.6.76. Albrecht Dürer’in gravüründeki 1524 senesinin { .i.524. } biçiminde yazılması. Yani ilk harf, Latin i, yani noktalı i (isus isminin ilk harfi gibi) olarak belirgince yazılmıştır. [714]’ten alınmıştır, s.22.

Res.6.77. A. Dürer’in gravüründen bir parça [714], s.22. Bizim çizimimiz.

Res.6.78. Barut yaratıcısı Berthold Schwartz’ı gösteren eski gravür. Gravürdeki tarih, bir yerine bugün kabul gören Latin harfi I ile yazılmıştır. [1221:1]’den alınmıştır, kitabın başlık sayfasından sonraki yapıştırma ilave.

Res.6.79. Berthold Schwartz’ı gösteren gravürdeki tarih. Bir yerine Latin i. [1221:1]’den alınmıştır.

Res.6.80. XVI. yüzyılda yaşayan ressam Georg Pencz’in gravürü. 1548 senesi tarihi, J548 biçiminde yazılmıştır. Yani ilk “rakam” olarak Jesus (yani İsa) isminin ilk harfi J var. [714]’ten alınmıştır, s.30.

Res.6.81. Ressam Georg Pencz’in gravüründeki tarih [714], s.30. Bizim çizimimiz.

Res.6.81a. Burada 1679 senesi, bir rakamı i suretiyle betimlenmiş şekilde yazılmıştır. Viyana Tarih Müzesi Karlsplatz. Resim A.T. Fomenko tarafından 2012 senesinde çekilmiştir. Res.6.81b. 1679 senesi i679 biçiminde kaydedilmiştir. Res.6.81c. Eski Almanca metinde “Gün” kelimesi Slavca kaydedilmiştir, DEN. Res.6.81d. J603 senesi tarihi bugün 1603 senesi olarak algılanıyor. Res.6.81e. Venedik’teki saat. Gördüğümüz kadarıyla daha sonra J harfinin orijinal manası unutulup belli bir zaman içinde “bir”i kaydetmek için kullanılmıştır. Ancak sonra J yerine her yerde bugün de kabul gören 1 kullanılır olmuştur.

Res.6.81f. Bugün “1755 senesi” olarak yorumlanan tarih i755 biçiminde yazılmıştır. Hırvatistan Poreç şehri Eufrazijeva Bazilikası Müzesi’nde "Biskupa Gaspara Negrija" postresi. Resim, A.T. Fomenko tarafından 2011 senesinde çekilmiştir.

Res.6.82. Minyatür. “Papa VII. Gregorius Hildebrand”, yani Altınla Yanan. [492], cilt 1, s.59.

Res.6.82a. Başının yanında güvercinli Gregorius Hildebrand’ın eski görüntüsü. İnternet, Wikipedia’dan alınmıştır.

Res.6.83. Papa “VII.” Gregorius’un (yani “Hildebrand”) daha geç, büyük ihtimalle şematik görüntüsü. [544]’ten alınmıştır, cilt 5, s.633, res.110.

Res.6.84. Yine de Papa “VII.” Gregorius’un (yani “Hildebrand”) daha geç, büyük ihtimalle şematik görüntüsü. XVIII. yüzyıla ait olan Latin kitabı “Aziz Papaların Görüntüleri”nden. [578]’den alınmıştır, kitap 1, s.356, res.13.

Res.6.85. XVI-XVIII. yüzyıllara ait Belçika kuyumcularının isimlerini ve pres kalıplarını içeren bakır levhalardan biri. [1012]’den alınmıştır, kitabın sonundaki Ek.

Res.6.86. XVI-XVIII. yüzyıllara ait Belçika kuyumcularının isimlerini ve pres kalıplarını içeren art arda gelen bakır levhalardaki ilk tarih, yani J642. Burada “bir” Latin harfi J olarak yazılmıştır. Yani Jesus = İsa isminin ilk harfi olarak. [1012]’den alınmıştır, Ek, Pl.I/2.

Res.6.87. Belçika levhalarında tarihler. “Bir”, hem Latince i harfi hem de Latince j harfi olarak yazılıyor. Bkz. üstteki i607 tarihleri, alttaki i608 ve i615 tarihleri ve ortadaki j607 tarihi. [1012]’den alınmıştır, Ek, Pl.I/2.

Res.6.88 Belçika levhalarında XVII. yüzyıla ait tarihler şöyle kaydedilmiştir: i618, i620, j620, j620, j624, i628, j63i, j63j, i635, i635, j637, j637, j64i, j642. [1012]’den alınmıştır.

Res.6.89. Belçika levhalarında XVII. yüzyıla ait tarihler şöyledir: J643, J647, J644, J65J, J65J, J65J, j652, J654, J654, j658, j659, I662, J662. 1012]’den alınmıştır.

Res.6.90. Belçika levhalarında XVII. yüzyıla ait tarihler şöyledir: j663, j665, j665, j666, j666, j666, j668, j670, j671, i672, i672, J674, j676, J676. [1012]’den alınmıştır.

Res.6.91. Belçika levhalarında XVII. yüzyıla ait tarihler şunlardır: J649, J677, J678, j679, 1679. Levhalarda burada ilk kez bugün kabul gören “arapça biçiminde” kaydedilmiş “bir”, yani 1 olarak ortaya çıkıyor. Sonra şu tarihler bulunuyor: j684, j685, j685, j686, j690, J692, J692. [1012]’den alınmıştır.

Res.6.92. Belçika levhalarında XVII. yüzyıla ve XVIII. yüzyılın başlangıcına ait tarihler şunlardır: J693, J693 ya da J695, J696, J697, j703, J706, J706, J708, J708, J709, J709. [1012]’den alınmıştır.

Res.6.93. Belçika levhalarında XVIII. yüzyıla ait olan tarihler şunlardır: j7j0, j7jj, J7JJ, J7J2, i7j2, j7i2, j725, j726. [1012]’den alınmıştır.

Res.6.94. Belçika levhalarında XVIII. yüzyıla ait olan tarihler şunlardır: j734, i735, i735, i735, j738, i742. Bu arada burada ilk “rakam” üstünde noktalı Yunan lambdası olarak kaydedilmiştir. Rakamların kaydedilmelerinin XVIII. yüzyılın ortasında henüz yerleşik olmadığı açıktır. Sonra şöyle ilginç bir tarih bulunuyor: jJ99. Büyük ihtimalle bu, 1744, ancak “bir” j olarak yazılıp “yedi” – J olarak, ya “dört” çağdaş “arap” “dokuz”u biçiminde kaydedilmiştir. Daha sonra 1745 tarihi j(ya da Yunan lambdası)7(ya da Slavca elyazması “г”)45, daha sonra i745i var. [1012]’den alınmıştır.

Res.6.95. 1744 tarihi, bugün alışmamış olduğumuz jJ99 biçiminde kaydedilmiştir. Ne de olsa bu, XVIII. yüzyılın ortasıdır. [1012]’den alınmıştır.

Res.6.96. Belçika levhalarında XVIII. yüzyıla ait olan tarihler şunlardır: i(ya da j)7-53, J754, j757, J758, J758, J7-59, J7-59, j760, i(ya da j)762, i(ya da Yunan lambdası) 763. [1012]’den alınmıştır.

Res.6.97. Belçika levhalarında XVIII. yüzyıla ait olan tarihler şunlardır: 1764 (burada “bir”, bugün kabul gören “arapça biçiminde” kaydedilmiştir), j764, j764, j768, j768, j768. [1012]’den alınmıştır.

Res.6.98. Belçika levhalarında XVIII. yüzyıla ait olan tarihler şunlardır: J78J, J78J, i783, j785. [1012]’den alınmıştır.

Res.6.99. Belçika levhalarında XVIII. yüzyıla ait olan tarihler şunlardır: j789, 1798, j790, j79j, J79J, J793. [1012]’den alınmıştır.

Res.6.100. Belçika levhalarında XVIII. yüzyıla ait olan tarihler şunlardır: J793, j(Latin harfi S)794, J795, J796, J798, 1799. En son tarih artık “arap biri” ile kaydedilmiştir. [1012]’den alınmıştır.

Res.6.101. Belçika levhalarındaki son tarih. İlk rakam artık alıştığımız “arap biri” ile kaydedilmiştir. [1012]’den alınmıştır.

Res.6.102. Chillon kasrındaki “bir” yerine J latin harfi ile başlayan güya XVIII. yüzyıl tarihli eski sandık. 2013 tarihli resim.

Res.6.103. Benzer tarih yazısıyla bir sandık daha. Chillon Kasrı.

Res.6.104. Eski dolap üzerinde “bir” yerine J latin harfi ile tarih. Chillon Kasrı. Res.6.105. Güya XVIII. yüzyıl tarihli görkemli eski sandık. Chillon Kasrı. Res.6.106. “”Bir yerine karışık bir şekilde yazılmış J harfini gördüğümüz tarihin ilk iki işareti. Res.6.107. Ortasındaki üç harf büyük ihtimalle İsa ismini tasvir ediyor. Res.6.108. Sandıktaki tarihin son iki rakamı.

Res.6.109. İlk harfi bugün “bir”, yani güya bin senenin belirtilmesi sayılan tarih. Gerçekte ise bu, Jesus isminin başladığı J harfi. Şu halde burada bugün düşünüldüğü gibi 1599 değil, 1751 senesi kaydedilmiş olabilir. Chillon Kasrı.

Res.6.110. Chillon kasrında Latince I harfi ile başlayan tarih. Res.6.111. Sandıktaki Latince I harfi ile başlayan tarih. Chillon Kasrı. Res.6.112. Sandıktaki Latince J harfi ile başlayan tarih. Chillon Kasrı. Res.6.113. Eski sandıkta başında I Latince harfi bulunduğu halde bugün 1645 senesi biçiminde yorumlanan tarih. Gruyeres Kasrı, İsviçre.

Res.6.114. Gruyeres Kasrı’ndaki vitrayda başında Latince I ya da J harfi bulunduğu halde bugün 1563 senesi biçiminde yorumlanan tarih.

Res.6.115. Gruyeres Kasrı’ndaki vitrayda başında Latince I ya da J harfi bulunduğu halde bugün 1580 senesi biçiminde yorumlanan bir tarih daha. Belki de gerçekte bu, 1732 senesi, çünkü 1152 + 580 = 1732.

Res.6.115a. Gruyeres Kasrı’ndaki güya 1580 senesi tarihli vitrayın genel görüntüsü.

Res.6.116. Gruyeres Kasrı’ndaki eski sandıkta başında Latince J harfi bulunduğu halde bugün 1708 senesi biçiminde yorumlanan tarih. Gerçekte bu, 1860 senesi olabilir, çünkü 1152 + 708 = 1860.

Res.6.117. Gruyeres Kasrı’ndaki eski dolapta Latince I harfi ile başlayan tarih.

Res.6.118. Gruyeres Kasrı’ndaki eski sandıkta Latince J harfi ile başlayan tarih.

Res.6.119. Nyon Kasrı’ndaki hollerin birindeki girişin üzerindeki tarih. Bugün onu 1577 senesi olarak yorumluyor, ancak başında Latin I harfi vardır (İsa isminin kısaltılması).

Res.6.120. Nyon Kasrı’nda bir tarihin yazılışının başında bulunan, ortasında nokta olan Latince I harfi. Böylelikle burada büyük ihtimalle bugün kabul gördüğü gibi 1577 senesi değil, 1739 senesi (= 1152 + 577) kaydedilmiştir.

Res.6.121. İşviçre’deki Lozan şehrinin merkezinde, Eski Şehir’de eski çeşme. Çeşmenin üstü restore edilmiştir ve renkleri de taze boyalar ile yenilenmiştir. Fıskiye teknesinin dış yüzeyinde J726 tarihi hakkedilmiştir. Fotoğraf A.T. Fomenko tarafından 2013’te çekilmiştir.

Res.6.122. Lozan’daki fıskiye teknesinde J726 tarihi. Bu tarih gerçekte çağdaş anlamda 1726 senesini kastedebilir.

Res.6.123. Rudolf Habsburg’un mezar taşı. Güya 1291 senesinde ölmüştür [1408], s.17. [1407]’den alınmıştır, s.13.

Res.6.124. Almanya’daki Speyer Katedrali’nde Rudolf Habsburg’un mezar taşı. Tarihin eski yapılandırması. [304]’ten alınmıştır, cilt 2, s.396. Res.6.125. Rudolf Habsburg’un mezar taşındaki tarihin bizim tarafımızdan yapılandırılması. Res.6.126. Alman Bonn şehrinin merkezinde yer alan sütundaki yazı. 1777 senesi bugün alışılmamış biçimde kaydedilmiştir. Tarih yazılışının XVIII. yüzyılda bile tek standarda uydurulmadığı bellidir. Resim, kitabın yazarı tarafından 1998 senesinde çekilmiştir. Res.6.127. Bonn’daki eski sütunun, üzerinde bir tarih yazılışı olan parçası. Res.6.128. Net astronomik tarihlerin Yeni Kronoloji’ye uyması. Ayrıca “antik” astronomik olayların tarihlerinin oynamaları hanedan paralelliklerine hayli uygundur.

Res.6.129. “Eski” krallıkların küresel kronolojisinin J. Blair’in Tablolar’ında gösterildiği şekildeki versiyonu [76]. Skaliger kronolojisinde güya M.S. I. yüzyıldan III. yüzyıla kadar yaklaşık üç yüz seneyi kapsayan tuhaf bir “kesik”, “boşluk” net olarak gözüküyor. Grafiğin birinci kısmı.

Res.6.130. J. Blair’e göre “eski” krallıkların kronolojisi [76]. Üç yüz senelik tuhaf bir “boşluk” iyi gözüküyor.


EK 4.

Res.e4.1. Kutsal Kitap’a göre zaman ekseninde Yehuda (yani Tanrı’ya tapan) ve İsrail (Tanrı’ya karşı mücadele eden) hanedan akımlarının karşılıklı konumu (yerleşmesi). Bu, İsrail ve Yehuda krallarının iktidarlarının sözde “çift kayıtlı muhasebe”si. Birinci kısım. Veriler, 1. ve 2. Krallar kitabından alınmıştır.

Res.e4.2. Kutsal Kitap’a göre Yehuda ve İsrail krallıklarının konumu. İkinci kısım. Res.e4.3. Kutsal Kitap’a göre Yehuda ve İsrail krallıklarının konumu. Üçüncü kısım. Res.e4.4. Kutsal Kitap’a göre Yehuda ve İsrail krallıklarının konumu. Dördüncü kısım. Res.e4.5. Kutsal Kitap’a göre Yehuda ve İsrail krallıklarının konumu. Beşinci kısım. Res.e4.6. Kutsal Kitap’a göre Yehuda ve İsrail krallıklarının konumu. Altıncı kısım.

EK 5.

Res.e5.1. Orta Çağ Ermeni katolikosları ile güya X-XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Kutsal Roma İmparatorluğu ve Kutsal Kitap’ta betimlenen “eski” Yehuda krallarının yaklaşık 1840 senelik katı oynama ile üçlü birleşmesi.

Res.e5.2. Güya I-XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Ermeni katolikos tarihinin güya I-XIII. yüzyıllardaki Orta Çağ Roması’nın hayalet Skaliger tarihini kaplaması. Birinci kısım.

Res.e5.3. Orta Çağ Ermeni kaplaması. İkinci kısım. katolikos tarihinin Orta Çağ Roması'nın hayalet tarihini

Res.e5.4. Orta Çağ Ermeni kaplaması. Üçüncü kısım. katolikos tarihinin Orta Çağ Roması'nın hayalet tarihini

Res.e5.5. Orta Çağ Ermeni kaplaması. Dördüncü kısım. katolikos tarihinin Orta Çağ Roması'nın hayalet tarihini