A.T. Fomenko
Sayılar Yalana Karşı

Geçmişin Matematiksel Araştırması. Skaliger Kronolojisinin Eleştirisi. Tarihlerin Oynaması ve Tarihin Kısaltılması. Yeni Kronoloji.

‘Sayılar Yalana Karşı‘ Kitabı Hakkında Özet

 

Bu eser yazarı tarafından 2013 yılında denetlenip düzeltilmiş şekilde yayımlanıyor.

Bu yayın hissedilir ölçüde öncekilerinden farklıdır. Ayrıca, renkli olan resimler renkli olarak da gösterilmektedir (bunların siyah beyaz gösterildiği önceki yayınlardan farklı olarak).

Eski Çağ ve Orta Çağ tarihinin yapısını gerçeğe ne kadar yakın biliyoruz? İ. Skaliger ve D. Petavius tarafından M.S. XVI-XVII. уüzyıllarda yapılan ve bugünlerde kabul edilen kronolojinin ve tarih versiyonunun büyük hatalar içerdiği anlaşılmıştır. Birçok seçkin bilim adamı bunu anlayıp uzun zaman boyunca tartıştılar. Ama yeni ve çelişki içermeyen bir tarih ana fikri kurmak son derece zor bir sorun olmuştur.

1973 yılından itibaren A.T. Fomenko bu sorunu araştırmaya başladı, ardından da kendisi başta olmak üzere Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi’nin bir grup matematikçisi bu işe katıldı. A.T. Fomenko ve çalışma arkadaşları tarafından vakayinamelerde bulunan tekrarlamaların keşfedilmesi için yeni matematiksel-istatistikî yöntemler geliştirildi. Olayların tarihlenmesi için yeni yöntemler yaratıldı. Bugün kabul edilen kronolojide bulunan hatalar ortaya çıkarıldı. Kitapta ‘tarihin tarihi’ anlatılıyor, yani bugün kabul edilen Eski Çağ versiyonunun kim tarafından, ne zaman ve nasıl geliştirildiği ele alınıyor. Matematik Eski Çağ’ın olaylarının tarihlerini bulmaya nasıl yardım ediyor? Neden İncil’in meşhur Apokalips’inde yazılan yıldızlar dizgesi 15. yüzyılın sonunu gösteriyor? Yeni Kronoloji’nin baş neticelerinden biri veriliyor, yani XVII-XVIII. yüzyıllarda yaşayan kronoloji uzmanları tarafından yapay olarak uzatılan X-XVII. yüzyılların Orta Çağ tarihinde şaşırtıcı kronoloji oynamaları keşfetmeyi mümkün kılan ‘evrensel (küresel) kronoloji haritası’.

Bu kitap uluslararası bilimsel dünyada benzersiz bir olaydır, hiçbir okuyucuyu ilgisiz bırakmaz. Okuyucunun hususi bilgiye sahip olmasını gerektirmiyor. Gereken tek şey, dünya ve Rus tarihine merak ve onun çok sayıdaki esrarını anlamak isteğidir. Bu kitap, tarihte doğal- bilimsel yöntemlerin kullanılmasıyla ilgilenen geniş okuyucu çevresi içindir.