A.T. Fomenko
Sayılar Yalana Karşı

Geçmişin Matematiksel Araştırması. Skaliger Kronolojisinin Eleştirisi. Tarihlerin Oynaması ve Tarihin Kısaltılması. Yeni Kronoloji.

TÜRKÇE YAYIN İÇİN ÖNSÖZ

Bu kitap, Yeni Kronoloji üzerine bir dizi araştırmanın girişidir. Yeni Kronoloji birkaç Rus bilim adamının geliştirdiği yeni ve önemli bir bilimsel alandır. Temel iddiası antikçağ ve Orta Çağ kronolojisinin ve tarihinin bugün kabul edilen versiyonunun önemli oranda çarpıtılmış  olduğudur.  Buna  göre,  bu  versiyonun  XVII.  yüzyıla  kadar  yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu iddia Yeni Kronoloji’yi geliştirenlerin yarattığı yeni matematiksel, istatistiksel ve gökbilimsel yöntemler temel alınarak oluşturulmuştur. Sonuçta, günümüze ulaşan neredeyse bütün eski yazılı kaynakların gerçekte XI-XVII. yüzyıllar arası dönemde olup biten olaylardan söz ettiği açıklığa kavuşturulmuştur. Ancak küresel kronolojinin  yaratıldığı  XVI-XVII.  yüzyıllar  arası  dönemde  bu  kaynakların  büyük  kısmı yanlış tarihlenmiş olduğu için ve bu kaynaklarda tarif edilen Orta Çağ olayları suni olarak derin  geçmişe  doğru,  yüzlerce  ve  hatta  binlerce  sene  indirildiği  için,  orada  XI-XVII. yüzyıllara ait olayların hayali serabını, hayalet yansımasını oluşturmuştur. Bu hayalet, “antikçağ” olarak adlandırılmıştır.

Yeni Kronoloji Eski Çağ hakkında oluşan bugünkü görüşü büyük oranda değiştirmektedir.  Mesela, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Rusya İmparatorluğu’nun tarihinin, bugün kabul edilene kıyasla çok daha önemli yer tuttuğu görülmektedir. Bu iki hükümdarlığın muhtemelen XIV-XVI. yüzyıllar arasında bir bütün imparatorluk oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin, İstanbul’un yakınlarında bulunan Beykoz tepesindeki devasa “Hazret-i Yuşa türbesi” gibi meşhur Osmanlı kutsal yerlerinin dünya tarihi için bugün kabul edilene kıyasla çok daha büyük önem taşıdığı öğrenilmektedir.

Doğru eski tarihin bilincine varılması biriken birçok yanlış anlamayı açıklamaktadır. Örnek olarak, Rus ile Osmanlı devletleri arasındaki birliğin tarihî olarak çok daha sıkı olduğu açıklığa kavuşmaktadır. Bugün bu durum unutulmuştur. Ancak Yeni Kronoloji’ye göre, Panslavizm ve Türkçülük aslında aynı şeydir. Çünkü güya IV-V. yüzyıllara ait büyük Slav fethi ve XIII-XIV. yüzyıllara ait büyük Türk “Moğol” fethi, büyük ihtimalle, aynı fetihtir. Eski  İmparatorluk  içinde  Slavlar  ve  Türkler  her  zaman  ortak  bir  dil  bulup  anlaşmıştı. Herhalde, bir bütün halindeki Hükümdarlık XVII. yüzyılın başlangıcında dağılmıştır.

İmparatorluğun yeniden kurulması teşebbüsleri söz konusu olmuştur. Buna yönelik kuvvetli eğilimler Rus’ta ve Osmanya=Atamanya’da bulunmuştur. Oluşan durumda reformcular müttefik olan Rus’u ve Osmanlı Devleti’ni birbirinden ayırmaya çalışmıştır. Eski İmparatorluğun  metropolünün  gücünü  tükettiği  Rus-Türk  savaşlarının  yeni  dalgası başlamıştır.

Bu kitabı okumak için, okuyucunun hiçbir özel bilgiye sahip olma ihtiyacı yoktur. Okuyucuda gereken tek şey dünya tarihine yönelik merak ve bu tarihin çok sayıdaki esrarını anlamaya  yönelik  istektir.  Bu  kitap  doğal-bilimsel  yöntemlerin  tarihte  kullanılmasıyla ilgilenen geniş okur çevresi içindir.

A.T.Fomenko