Српски Српски
Deutsch Deutsch
English English
Italiano Italiano
Russian Русский
 Espanol Castellano
Catala Catala
turkish Türkçe
e-mail

А.Т.Фоменко, Г.В.Носовский

Официален проект Нова Хронология

Новата Хронология като точна наука

"Новата Хронология е най-голямото откритие на ХХ век"
Александр Зиновьев
«Scaliger me seduxit» , «Terret me, ut video, studium chronologicum»
Iohannes Kepler

Графични творби на А.Т.Фоменко

Graphic works of A.Fomenko
Йордан Табов "Апокрифната Света Троица" (*pdf)
Текст на доклада „Апокрифната Света Троица” (“The apocryphal Holy Trinity”) представен на Майските четения 2018 на Дискусионен клуб „Ганчо Ценов”. С малки съкращения той е публикуван в Сборника с доклади на Четенията: Табов, Й. Апокрифната Света Троица. В: П. Атанасов, А. Мошев, съставители.
Форум Българознание. Майски четения 2018. Булга Медиа, София, 2019, с. 255-266. ISBN 978-954-9670-45-5
Основания историиА.Т.Фоменко
НОВА ХРОНОЛОГИЯ НА ИСТОРИЯТА
2009
Том първи
Том втори
Г. Ценов. "Хиляда години ли от смъртта на Св. Климента?" (*pdf 400kb)
Печатница на Народното Осигурително Д-во "Балкан", София, 1915.
Йордан Табов ХРОНОЛОГИЯ В ИСТОРИЯТА (*pdf 3 500 kb)
Българи в античния свят. Сборник статии
Съставител Й. Табов.
Поредица Брегалница № 2. Зиези екс куо Вулгарес, Sofia, 2006.
Николай Тодоров
Българи във войската на Александър Македонски?
Историко-филологически анализ на етнонимите балакри, фалакри, перегрини
Статията е публикувана в четири последователни броя на електронен вестник "Корени",
бр. 9-12, 2010 г. (*pdf 1 182 kb)
Енциклопедия на Научния Хронология - Вики-хронология