Bългарски Български
Српски Српски
English English
Deutsch Deutsch
Italiano Italiano
Russian Русский
 Espanol Castellano
CatalaCatalan
e-mail

Anatoly FOMENKO, Gleb NOSOVSKY

YENİ KRONOLOJİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI RESMİ WEBSİTESİ

DÜNYA KRONOLOJİSİ FEN BİLİMİ 

«Fomenko ve Nosovskiy'in Yeni Kronolojisi, XX. yüzyılın en büyük keşfi»
Alexander Alexandrovich Zinowjev
«Skaliger beni doğru yoldan saptırdı. (Scaliger me seduxit )» ,
«Gördüğüm kadarıyla beni korkutan, kronoloji araştırmalarım»
Iohannes Kepler

Graphic works
of A.Fomenko

Graphic works of A.Fomenko

Expedition to Egypt

Yuriy Elkhov. Kutsal Kitap Yeruşalemi Gerçekte Nerededir.
Filmin birinci bölümü.
Filmin ikinci bölümü.

Yazarların Yorumu

XVI. yüzyılda nihai olarak yaratılan ve bugün kabul edilen kronoloji ve Eski Çağ ve Orta Çağ dünyasının tarihi olasılıkla büyük hatalar içermektedir.

Birçok önde gelen bilim adamı bunu anlayıp uzun zaman tartıştılar. Ama kronolojinin yeni, çelişkileri içermeyen bir varsayımı yaratmak, güç bir mesele idi. 1975 senesinden itibaren bu meseleyi geliştirmeye başlayan bir grup matematikçiler idi. Onların çoğu, Moskova Devlet Üniversitesi yetkilileriydi. Hem bilimsel dergilerde, hem de ayrı kitaplar olarak yayımlanan ilginç sonuçlar edindi. Kronolojinin yeni varsayımının, öncelikle tarih kaynakların ÇAĞDAŞ MATEMATİKSEL İSTETİSTİK YÖNTEMLERİYLE ve geniş BİLGİSAYAR HESAPLAMALARIYLA yapılan analizine dayalı olduğunu vurgulayalım.

Kronolojinin görevi, olayları var olan bilgi, veriler ile zaman ekseninde doğru bir sırayla yerleştirmektir. Bu mesele, çağdaş matematiksel istatistik, bilgi teorisi uygulamaları alanına doğal bir şekilde uyuyor. Aralarında tarihin bulunduğu sosyal bilimlerin yöntemleri ise kronoloji meselelerinin çözülmesi için yeterli değildir. Yeni Kronoloji, Eski Çağ'ın algılanması için farklı psikolojik tabloyu sunuyor. Şimdilik 'Eski Çağ' kelimesi M.S. XV.-XVII. yüzyıllarla, yani bizden takriben üç yüz dört yüz sene önceki olaylarla bağlanmalıdır. 'Derin Eski Çağ' deyimi ise bundan sonra M.S. XIII.-XIV. yüzyıllara ait olacaktır. 'Çok derin Eski Çağ' sözcükleri ise XI.-XII. yüzyılları kastediyor. X.-XI. YÜZYILLARDAN ÖNCE YAZILI BELEGLERDE SÜKUT DÖNEMİ BAŞLIYOR.

Kronoloji ve tarihin bizim analizimiz, şaşırtıcı bir durumu açıklığa kavuşturdu. Uyguladığımız matematiksel yöntemler temeliyle Skaliger kronolojisinin, dolayısıyla 'Eski Çağ'ın ve Orta Çağ'ın Skaliger tarihinin kökünde yanlış olduğu ortaya çıktı. Bunun dışında tarihimizin XVI. yüzyılın sonuna kadar XVII.-XVIII. yüzyıllarda kasıtlı olarak tahrif edilmiş olduğu ortaya çıktı.

Anatoliy T. Fomenko, Gleb V. Nosovskiy

ELEŞTIRIYE YANITLAR

Anatoliy T. Fomenko, Gleb V. Nosovskiy
Yeni Kronoloji’ye karşı çıkanlar, Tanrıya imanın ve Yeni Kronoloji’nin televizyona imandan 100 kere daha çok saçma olduğunu öne sürüyor

A.T. Fomenko'nun, Novikov'un 'Kargaşa Dönemi Vakayinamesi' makalesine YANITI (2014, Ocak)

2013'te A.T. Fomenko’nun verdiği YANIT

A.Fomenko, G.Nosovskiy
YENİ KRONOLOJİ VE ONA KARŞI MÜCADELE

Fomenko Anatoliy, Nosovskiy Gleb
KRONOLOJİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALARIMIZDAN DOLAYI HOŞNUTSUZ OLAN BAZI YAZARLARA YANITIMIZ

A.Fomenko, G.Nosovskiy
A.A. ZALİZNYAK VE V.L. YANİN’İN ‘NOVGOROD TARİHLEMELERİ’ HAKKINDADIR. ONLAR XVIII. YÜZYILA AİT HUŞ KABUĞUNU XI. YÜZYIL İLE NASIL TARİHLANDİRDİKLERİ HAKKINDADIR.

A.Fomenko, G.Nosovskiy
YAZARLARININ BİZİM GÖKBİLİMSEL TARİHLERİMİZİ ELEŞTİRMEYE ÇALIŞTIĞI BAZI HATALI YAPITLARA KARŞI VERDİĞİMİZ YANITLAR


FIGURES AGAINST LIESA.T.Fomenko
SAYILAR YALANA KARŞI


TÜRKÇE YAYIN İÇİN ÖNSÖZ
Türkçe Yayın İçin Önsöz A.N. Şiryayev’ın Önsözü
A.T. Fomenko’nun Önsözü


Yeni Kronoloji'nin Işığında İstanbul Anatoliy T. Fomenko, Gleb V. Nosovskiy
UNUTULMUŞ YERUŞALEM (Yeni Kronoloji’nin Işığında İstanbul)
A.İ. Lızlov’un “İskit Tarihi”nden alınmış Türk Sultanlarının Sarayının Tarifi” Ekiyle.

ÖNSÖZ

ANTİKÇAĞ ORTA ÇAĞ'DIRA.T.Fomenko
ANTİKÇAĞ ORTA ÇAĞ'DIR
Suretlerin tespit edilme yöntemleri. “Eski” ve Orta Çağ hanedanlarının özdeşleşmesi. M.S. XIII. yüzyıldaki Truva Savaşı. Yunan-Roma tarihinde kronolojik oynamalar. XII. yüzyıldaki İncil olaylarının XI. yüzyılın tarihine yansıması.

Yıldızlar bildiriyor
A.T. Fomenko, V.V. Kalaşnikov, G.V. Nosovskiy.
Yıldızlar bildiriyor.
Kronolojinin astronomik tahlili. Batlamyus’un Almagest’inin tarihlenmesi. Copernicus, Tiho Brahe ve "antik" Hipparchus.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 3. cildi, 1. kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon)

KRONOLOJİNİN ASTRONOMİK TAKVİMİ A.T.Fomenko, T.N. Fomenko, G.V.Nosovskiy.
ESKİ İNSANLARIN GÖK TAKVİMİ.
KRONOLOJİNİN ASTRONOMİK TAKVİMİ.

Mısır zodyakları. Ortaçağ döneminin tarihi yıldız gökünün haritasında. Çin gökbilimi.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 3. cildi, 2. kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon).

RUS'UN YENİ KRONOLOJİSİ A.T.Fomenko, G.V.Nosovskiy.
RUS’UN YENİ KRONOLOJİSİ
Rus vakayinameleri. "Moğol-Tatar" işgali. Kulikovo savaşı. Korkunç İvan. Stepan Razin. Yemelyan Pugachöv. Tobolsk şehrinin bozguna uğratılması ve kocaman topraklarının Romanovlar’ın Rusyası ile Amekika’nın doğusundaki Avrupa sömürgeleri arasında paylaşılması. ABD’nin ortaya çıkması.
4. cilt, 1. Kitap.
Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 3. cildi, 1. kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon)
ÖNSÖZ.

RUS TARHİNİN SIRRI A.T.Fomenko, G.V.Nosovskiy
RUS TARHİNİN SIRRI.
Rus'un Yeni Kronolojisi. Tatar ve Arap dilleri Rus'ta. Velikiy Novgorod olarak Yaroslavl.
Eski İngiliz tarihi, Bizans ve Orda tarihlerinin yansısıdır.
4. cild, 2. Kitap.

ИМПЕРИЯ G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.
İmparatorluk.
Dünyanın Slav fethi. Avrupa. Çin. Japan. Yüce İmparatorluğun Orta Çağ metropoli olan Rus'tur. Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 5. cildi, 1. kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon).
İmparatorluk. Marco  Polo. Marco Polo gerçekten nerelerde seyahat etmişti. İtalyan Etrüskleri  kimler. Eski Mısır.  İskandinavya.  Rus-Orda'nın eski haritalardaki  yeri.
G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.
KRALLIĞIN BAHARI.
İmparatorluk. Marco Polo. Marco Polo gerçekten nerelerde seyahat etmişti.
İtalyan Etrüskleri kimler. Eski Mısır.  İskandinavya. Rus-Orda'nın eski haritalardaki yeri.

5. cild, 2. kitap

Kutsal Kitap Rus'u G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.
Kutsal Kitap Rus'u

Orta Çağ Dünya Orda-Ataman İmparatorluğu. Kutsal Kitap.  Kutsal Diyar'ın fethi. Amerika.
Reform Hareketi. Takvim ve Paskalya.

6. cilt, 1. Kitap

ÖNSÖZ.
RUS-ORDA AMERİKA'YI KEŞFEDİYOR G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.
RUS-ORDA AMERİKA'YI KEŞFEDİYOR.

Kutsal Kitap Rusu. Amerika uygarlıklarının başlangıcı. Kutsal Kitap Nuhu ve Orta Çaş Columbusu. Reform Hareketinin isyanı. Eski Ahit Yeruşalemi, XVI. yüzyılına ait Moskova'dır. Süleyman (Solomon) tapınağı, İstanbul'daki Ayasofya Kilisesidir.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 6. cildi, 2. kitap.

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.
DÜNYANIN YEDİ HARİKASI
Kutsal Kitap Rusu. Takvim ve Paskalya. İsa'nın doğumu ve Nikaia Konsili.
Daniel'in kehaneti. XVI. yüzyılına ait yeraltı Moskova, meşhur "antik" labirentin prototipidir.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 6. cildi, 3. Kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon).

BATI MİTİ G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko.
BATI MİTİ.
"Antik" Roma ve "Alman" Gabsburgları, XIV.-XVII. yüzyıllarına ait Rus-Orda tarihinin yansılarıdır. Büyük İmparatorluğunun, Avrasya ve Amerika'nın kültüründeki mirası.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 7. cildi, 1. Kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon).
ESKİ LATİNCENİN RUS KÖKENLERİ G.V.Nosovskiy, A.T.Fomenko., T.N.Fomenko.
“ESKİ” LATİNCENİN RUS KÖKENLERİ.
Büyük İmparatorluğunun dilleri ve yazı sistemi.

Yeni Kronoloji üzerine yedi ciltten 7. cildi, 2. Kitap (2013-2015 yıllarında yenilenmiş versiyon).
TARİH EVRENSEL TAHRİFATA UĞRATILMIŞTIR

ALEKSANDR ZİNOVYEV’İN, Anatoliy Fomenko ve Gleb Nosovskiy’nin Moskova’da, “Kraft-Lean” yayın evi tarafından 1999 yılında yayımlanmış olan “Yeni kronolojiye giriş (Şimdi ne yüzyılındayız)”, kitabına yazdığı ÖNSÖZÜ.