Anatoliy T. Fomenko, Gleb V. Nosovskiy
UNUTULMUŞ YERUŞALEM
(Yeni Kronoloji’nin Işığında İstanbul)

A.İ. Lızlov’un “İskit Tarihi”nden alınmış Türk Sultanlarının Sarayının Tarifi” Ekiyle.
Yeni Kronoloji’nin Işığında İstanbul
2008

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

BÖLÜM 1: İSTANBUL

1. İstanbul’daki Aya Sofya Katedrali Ne Zaman ve Kim Tarafından Yapılmıştır?

2. Bugün Neden XV. Yüzyıldaki Ressamın, Türklerin Çar-Grad’ı Fethini “Yanlış” Tasvir Ettiği Düşünülmektedir?

2.1. XV. Yüzyıla Ait Resimdeki Aya Sofya Bazilikası

2.2. XV. Yüzyıla Ait Resimde Yer Alan Osmanlılar-Atamanlar Bayrağındaki Kazan Ejderhası

2.3. Çar-Grad’ı Kuşatan Osmanlıların-Atamanların Siyah Bayrağındaki Aziz Yorgi

2.4. Tekerlekli Kayıklar. Rus Knezi Oleg Ve Osmanlı-Ataman Sultanı II. Mehmet

3. Büyük Aya Sofya Bazilikası Yeruşalem’deki Süleyman Tapınağı’dır

3.1. Büyük Aya Sofya Bazilikası, Küçük Aya Sofya Bazilikası ve Aya İrini Kilisesi

3.2. Aya Sofya’da Neden Rötre İzleri Yoktur?

3.3. Osmanlıların-Atamanların İlk Kiklopik İnşa Tecrübesi Olarak Aya Sofya

3.4. Değerli Taşlar Hakkındaki Efsane

3.5. Neden Kutsal Kitap’ın Sinot Çevirisi Sunağı İç Oda (Davir) Olarak Ve Kiotu Sandık Olarak Adlandırmaktadır?

3.6. Kutsal Kitap’ın Sinot Çevirisi Neden Süleyman Tapınağı’nın Tuğladan Yapılmış Olduğunu Saklamaktadır?

3.7. Süleyman Tapınağı’nın Etrafındaki İnşaat İskelesi

3.8. Süleyman Tapınağı’nın İnşaatında Çalışanlar Taşçı Mıdır, Oduncu Mu?

3.9. XV-XVII. Yüzyıllardaki Türk Sultanları Aya Sofya Kilisesi’nde Altın İkonların Arasında Dua Etmekteydi

3.10. Aya Sofya’yı Osmanlı Sultanlarından Hangisi Ve Ne İle Bezemiştir?

3.11. Büyük Sofya Krallık Türbesi Olarak Neden Ancak On Altıncı Yüzyılda, Sultanların Zamanında Kullanılmaya aşlamıştır?

3.12. Rokselana

3.13. Süleyman’ın Gerçekte Bir Hristiyan Tapınağı Yaptırması Hakkındaki Bulanık Anılar

3.14. Büyük Sofya’nın Tonozlarındaki Yazılar Neden Yok Edilip Yeniden Yapılandırılmıştır?

4. Aya İrini Kilisesi

5. Küçük Aya Sofya Ve Büyük Aya Sofya Tapınaklarının Ölçülerine Kıyasla Kutsal Kitap’taki Süleyman Tapınağı’nın Ölçüleri

6. Kutsal Kitap’taki Süleyman Tapınağı’nın Önündeki Yüksek Yapı Ve Aya Sofya’nın Önündeki Minare

7. Kudüs’teki Esrarengiz “Davut’un Sütununun Ortasında Çok Sular”, Orta Çağ İstanbul’unun Devasa Yer Altı Su Rezervuarları

8. Oniki Boğa Üzerindeki “Yeruşalem Süleyman Tapınağı’nın Denizi”, İstanbul’un Sarnıç Su Rezervuarıdır

9. Yeruşalem’in Su Sarnıçlarında Tipili Bir Kış Gününde Gerçekleşen Eski Bir Olay Hakkında

10. Topkapı Sultan Sarayı İstanbul’da Eski Blakernai Sarayı’nın Yerindedir

11. Sultan Fatih II. Mehmet’in Camii-Kilisesi

12. III. Tuthmosis’in Dikilitaşı

13. Yanık Konstantin Sütunu

14. Muhteşem Süleyman Ve Kutsal Kitap Süleymanı, Aşk Ozanları

15. Aya İrini Kilisesi, Soy Hristiyanlığına Ait Eski Sirklerin-Tapınakların Yerine Geçen, Havari Hristiyanlığına Ait İlk Bazilikalardan-Tapınaklardan Biridir

BÖLÜM 2: GOLGOTA

1. İncillerdeki Yeruşalem’in Çevresinde Bulunan Golgota Tepesi, İstanbul’un Çevresinde Bulunan Beykoz Tepesi’dir

2. Moskova Civarında Bulunan Yeni Yeruşalem Beykoz’daki “Yuşa Türbesi”nin Planını Çağrıştırmaktadır.

BÖLÜM 3: TARİHÇİLERİN KAYBETTİĞİ VE BİZİM BULDUĞUMUZ YERUŞALEM

1. İncillerde Tarif Edilen Yeruşalem Nerede Bulunuyordu?

2. Yeruşalem, Boğaz’ın Asya Yakasında, Karadeniz’e Bitişik Beykoz Tepesi’nin Yanında Bulunan Eski Yoros Kalesi’dir

3. Yoros Surlarının İnşa Edildiği Yıl Olan 1261 Senesi, Çar-Grad’ın Nikealılar Tarafından İşgal Edildiği Yıl İle Çakışıyor

4. Yoros-Yeruşalem’den Beykoz-Golgota’ya Kadar Mesafe Yaya Olarak Yaklaşık 2 Saattir – Bu durum İncillerde Yazanlara İyi Uymaktadır

5. Yoros-Yeruşalem Kulelerinde Hristiyan Sembolleri

6. Yoros-Yeruşalem Ve İstanbul-Konstantinopolis’in Konumlarının Karşılaştırılması. Konstantinopolis Daha Geç Bir Başkenttir

BÖLÜM 4: BİZİM YAPILANDIRMAMIZ

1. Rusya ve Orda

1.1. Çeşitli görüşler

1.2. Yapılandırmamızın kısa formülasyonu

2. MOĞOLLAR-TATARLAR KİMLERDİR?

2.1. Moğol ordusunu oluşturan milletler

2.2 Moğolların sayısı çok muydu? O zamanlarda yaşayanların gözü ile Moğollar. Moğolların ve Rusların giyim tarzı

3. Tatar-Moğol Fethi ve Ortodoks Kilisesi

4. Kazaklar ve Orda

4.1. Kazaklar Rus-Orda’nın daimi ordusudur.

4.2. Moskova Hükümdarlarının “ordu ile” değil “Tatarlarla” savaşa çıkmalarının sebebi. Polonya-Litvanya Tatarları.

5. Sonuç Olarak Orda Ne Demektir?

6. Sibirya’nın Fethedilmesi Hakkında

7. Tatarların ve Rusların Rus’taki İsimleri

7.1. Lakap olarak kullanılan Tatar isimleri

7.2. Moğol fethinin Rus kültürüne “garip” etkisi

7.3. Verderevskiylerin şeceresini örnek olarak kullanarak Rus ve Tatar isimlerini araştıralım

8. Moğol Dili Nedir?

8.1. Zamanımıza çok sayıda Moğol metni ulaşmış mıdır?

8.2. Ünlü Han yarlıkları hangi dilde yazılmıştır?

8.3. Rus ve “Tatar” Harflerine Dair

8.4. Moğolların tarihinin yazılmış olduğu dönem

9. Gog ve Magog, Prens Roş, Prens Meşek ve Tuval. Rus-Orda ve Moskova Rus’u Kutsal Kitap’ın sayfalarında

BÖLÜM 5: RUS VE TÜRKİYE

1. Ebu'l-fidâ: “Ruslar, Türk Milliyetine Mensup Olan Bir Halktır.”

2. Türkiye ve Rus

3. Türk Yeniçerisinin Rus Harfleri İle Yazılmış Olan Notları

4. XVII. Yüzyılın Rus’unda Amazonlar. Rus Kadınlarının Yüzündeki Peçe

5. Eski Rus Silahlarının Üzerindeki Arap Yazilari

6. Bizim Yapılandırmamiz Açısından Arap Fethi

7. Aziz Sergey’in Büyük Üçlerin Manastırı’na, Prensler Mstislavskiylerin Katkısı Olan Piskopos Mitrasının Üzerindeki Arapça Yazı

8. Afanasiy Nikitin’in “Üç Deniz Ötesine Seyahatı”

9. Yeniçeriler

BÖLÜM 6: BÜYÜK İMPARATORLUĞUN İÇİNDEKİ YAŞAM SİSTEMİ. TARİHİN XVII-XVIII.

YÜZYILLARDAKİ TAHRİFATI EK: “İskit Tarihi” eserinden alınan Sultanlar Sarayının Tarifi. Çeviren A.İ. Lızlov. 1649 yılı.

 

KAYNAKÇA

YAZARLAR HAKKINDA